Rif

Ampul IM

Koçak

Rifamisin SV sodyum

Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul

: : 250 mg/3mLx1 ampul.

Eşdeğeri: RifocinAmpul: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul,250 mg/3 mLx1 ampul(SanofiAventis).

Endikasyon: Grampozitifmikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnö-mokok, vs.) nedenolduğu bütün enfeksiyonlar ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerininyanıt vermediği durumlarda, deri ve yumuşak doku enfek-siyonları: fronküloz, piyodermit, favus, apse, flegmon, selülit, lenfadenit;osteomiyelit, mastit, doğum ve düşüklerden sonra gö-rülen enfeksiyonlar;Grampozitif mikroorganizmalardan kaynaklanan bronkopulmoner enfeksiyonlar,stafilokokal septisemi, stafilokokal enteritlerde endikedir.Gramnegatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğuenfeksiyonlar da dahil safra yollarına ait bakteriyel enfeksiyonların(kolesistit, hepatokolanjit vs.) tedavisinde ve safra yollarıameliyatlarında profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Rifamisinlereduyarlı hastalarda, ağır karaciğer yetmezliklerinde ve safra yollarınınglobal tıkanıklıklarında, gebe olma olasılığı olan kadınlarda yada gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek dozda rifamisin alımından sonra idrardakırmızımtrak renklenme gö-rülebilir, bu endişelenilecek bir durumdeğildir.Yetersizhepatik eliminasyon durumunda antibiyotiğin dozu ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri: Ciltte kızarıklık, ürtiker, kaşıntı,eozinofili gibi alerjik reaksiyonlar; bulantı, diyare gibi gastrointestinalrahatsızlıklar ve karaciğer fonksiyonlarında geçici anormallikler(serum bilirubin ve transaminaz düzeylerinde artış) çok nadir olgulardagözlenmiştir.

Doz Önerisi: Erişkinlerde ve 6 yaşından büyük, 24 kilodanağır çocuklarda günlük doz, her 12 saatte bir 250 mg’lik IM uygulamadır(günde 500 mg). Endikasyonun şiddetine gö-re, günde 500 mg’nın üstüneçıkılması gerektiğinde, toplam günlük dozun 3 eşit porsiyon halindeuygulanması önerilir. Küçük çocuklarda doz 10-30 mg/kg’dir.

<

Mirena

Rahimiçi Sistem Schering Levonorgestrel Ambalaj: 52 mgx1 sistem. Endikasyon: Gebeliğin önlenmesi, idiyopatik menoraji, estrojenreplasman tedavisi sırasında endometriyal hiperplaziye karşıkorunmada endikedir.

Opagis

Mikropellet Kapsül Mustafa Nevzat Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol

Demeprazol

Kapsül Deva omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül(Nobel);OmeprolKapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik Kapsül:
Xanax

Tablet Eczacıbaşı Alprazolam Ambalaj: 0.5 mgx30 Tablet : : 1 mgx50 tablet. Endikasyon: Anksiyetedurumları, karma anksiyetedepresyon durumları, nö-rotik ya da

Zovirax

Flakon IV GSK Asiklovir Ambalaj: 250 mgx5 flakon. Zovirax Forte Süspansiyon Asiklovir Ambalaj: 400 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Zovirax Tablet

NevofamL

Enjektabl IM/IV Mustafa Nevzat Famotidin Ambalaj: 20 mgx2 liyofilize Ampul ve 2 eritici ampul. Nevofam Tablet Famotidin Ambalaj: 20 mgx60

Azosilin

Tablet Fako Ampisilintrihidrat 500 mg, fenazopiridin HCI 50 mg Ambalaj: 30tablet.Ampisiline duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu solunum sistemi, ürogenital sistem, deri ve
Genhevac B

Enjektör SanofiPasteur Saflaştırılmış,inaktive rekombinant CHO hücrelerinde üretilen S ve preS2 proteinleri1 immünizasyon dozu (=20mgHBsAg) Ambalaj: Uygulamaya hazır 0.5 mLtek doz

Bisakol

Draje Yeni İlaç Bisakodil Ambalaj: 5mgx30 draje. Endikasyon: Akut ve kronikkonstipasyon, akut ve kronik enfeksiyonlardan veya yatak istirahatlerindensonra oluşan konstipasyonlarda,

CellCept

Kapsül Roche Mikofenolat mofetil Ambalaj: 250 mgx300 kapsül. CellCept Tablet Mikofenolat mofetil Ambalaj: 500 mgx150 tablet. Endikasyon: Allojenböbrek nakli alıcısı

Trileptal

Divitab NovartisPharma Okskarbazepin Ambalaj: 300 mgx50 divitab : : 600 mgx50 divitab. Trileptal Oral Süspansiyon Okskarbazepin 60 mg/mL Ambalaj: 250

Maliasin

Draje Abbott Barbeksaklon Ambalaj: 25mgx50 draje : : 100 mgx50 draje. Endikasyon: Grandmalepilepsiler, özellikle uyanık tipte, tek başına veya petitmal

TetrActHIB

Enjektör+Flakon SanofiPasteur PRpT (Liyofilizeformda 1 bağışıklama dozu): Tetanoz proteinine konjuge Hemofilusinfluenza Tip b polisakkariti 10mg.DTB (süspansiyon formda 1 aşılama dozu):

Seroxat

Film Tablet Novartis Pharma Paroksetin HCl Ambalaj: 20 mgx14 film tablet. Endikasyon: Reaktifve şiddetli depresyon ve anksiyetenin eşlik ettiği depresyon

Depreks

Kapsül TriPharma fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);FulsacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Biofarma);LoksetinKapsül: 20
Bemiks

Draje Eczacıbaşı B1vitamini25 mg, B2vitamini 10 mg, B6vitamini 10 mg, B12vitamini 30mg, folik asit 1.5 g,nikotinamid 100 mg, kalsiyum pantotenat

Venofer

Ampul IV Abdiİbrahim Ferrikhidroksitsukrozkompleksi 2.7 g (=100 mg demir III’e eşdeğerde) Ambalaj: 5mLx5 ampul. Endikasyon: Demir III’eeşdeğerde ferrikhidroksitsukroz kompleksi, hızlı

Climara

Flaster Schering Estradiol Ambalaj: 3.9 mg: 4 matriks flaster : 7.8 mg(Forte): 4 matriks flaster. Endikasyon: Doğal yada cerrahi menopoza

Gliben

Tablet Nobel glibenklamid Ambalaj: 5 mgx100 tablet. Eşdeğeri: DianormTablet: 5 mgx100 tablet(Koçak). Endikasyon: Genelolarak 40 yaşından sonraki olgun tip diyabetin

Gribex Hot

Toz Nobel Parasetamol 500 mg,klorfeniramin maleat 4 mg, psödoefedrin HCI 60 mg Ambalaj: 12 tek kullanımlık poşet. Eşdeğeri: TylolHot Poşet:

Ferrum Hausman

Ampul IM Abdi İbrahim Ferro III hidroksidpolimaltoz Ambalaj: 200 mg/2 mLx5 ampul. Ferrum Hausman Damla Ferro III hidroksidpolimaltoz Ambalaj: 50

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir