Rifocin

Ampul IM

SanofiAventis

Rifamisin SV

Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul

: : 250 mg/3mLx1 ampul.

Eşdeğeri: RifAmpul: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul,250 mg/3 mLx1 ampul(Koçak).

Endikasyon: Grampozitifmikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnö-mokok, vs.) nedenolduğu bütün enfeksiyonlar ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerininyanıt vermediği durumlarda, deri ve yumuşak doku enfek-siyonları: fronküloz, piyodermit, favus, apse, flegmon, selülit, lenfadenit;osteomiyelit, mastit, doğum ve düşüklerden sonra gö-rülen enfeksiyonlar;Grampozitif mikroorganizmalardan kaynaklanan bronkopulmoner enfeksiyonlar,stafilokokal septisemi, stafilokokal enteritlerde endikedir.Gramnegatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğuenfeksiyonlar da dahil safra yollarına ait bakteriyel enfeksiyonların(kolesistit, hepatokolanjit vs.) tedavisinde ve safra yollarıameliyatlarında profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Rifamisinlereduyarlı hastalarda, ağır karaciğer yetmezliklerinde ve safra yollarınınglobal tıkanıklıklarında, gebe olma olasılığı olan kadınlarda yada gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek dozda rifamisin alımından sonra idrardakırmızımtrak renklenme gö-rülebilir, bu endişelenilecek bir durumdeğildir. Yetersiz hepatik eliminasyon durumunda antibiyotiğindozu ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri: Ciltte kızarıklık, ürtiker, kaşıntı, eozinofiligibi alerjik reaksiyonlar; bulantı, diyare gibi gastrointestinalrahatsızlıklar ve karaciğer fonksiyonlarında geçici anormallikler(serum bilirubin ve transaminaz düzeylerinde artış) çok nadir olgulardagözlenmiştir.

Doz Önerisi: Büyükler ve 25 kg’dan fazla olan 6 yaşın üstündekiçocuklar için günlük doz 12 saat arayla birRifocin250 mgAmpuldür. Gerektiğinde bu miktar 750 mg’ye kadar artırılabilir. Dahaküçük çocuklar için genellikle ortalama 10-30 mg/kg/gün’–lük doz ö-nerilir.ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün daha devam edilir.

Rifocin

Kulak Damlası

Rifamisin SV

Ambalaj: 10 mg/mLx10 mL’lik şişe.

Endikasyon: otitlerve dış kulak fronkülozlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gerekirsekulak ameliyatları sonrası tedavi ve pansumanlarında kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Rifamisine aşırı duyarlık gösteren hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Topikal olarak uzun süre kullanılacaksa hastalardarifamisinlere karşı aşırı duyarlık oluşturur. Topik kullanımlabirlikte sistemik antibiyoterapi gerekirse uygulanmalıdır.Belli bir süre içinde yanıt alınamazsa alternatif tedavi düşünülmelidir.

Doz Önerisi: Kulak içine günde ortalama 2 veya 3 kez 2’şer damladamlatılması ö-nerilir.RifocinKulak Damlasıiçinde gazlı bez ıslatılarakpansuman şeklinde de uygulanabilir.

<

Tropamid

Göz Damlası Bilim Tropikamid Ambalaj: ‰5×5 mL : : Forte damla %1×5 mL’lik damlalıklıplastik şişe. Eşdeğeri: TropicamideGöz Damlası: %1×5 mL(Alcon).

Konakion MM

Ampul IV Roche K1vitamini(Fitomenadion) Ambalaj: 10 mg/1 mLx5 Ampul. Konakion MM Pediatrik Ampul Oral/IM/IV K1vitamini2 mg Ambalaj: 2 mg/0.2 mLx5

Nobateks

Film Tablet Nobel Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 ve 30 tablet. Eşdeğeri: OksamenTablet: 20 mgx10 tablet(Mustafa Nevzat);TenoksanKapsül: 20 mgx10 ve 30
VitPso

Jel Orva 8-Metoksipsoralen Ambalaj: %0.1: 50 g’lik şişe : : %1: 50 g’lik şişe. Endikasyon: Psöriazis,vitiligo, palmoplantar püstülozis, mikozis fungoides,

Travazol

Krem Bilim İzokonazol nitrat 10mg, diflukortolon valerat 1 mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: TravocortKrem: 15 g(Schering). Endikasyon: Şiddetliiltihabi veya

Dicloflam

Draje Berksam Diklofenak potasyum Ambalaj: 50mgx10 ve 20 draje. Eşdeğeri: CataflamDraje: 50 mgx20 draje(Novartis Pharma);DolorexDraje: 50 mgx20 draje(TriPharma);KalidrenFilm Tablet: 50
Kardilat

Film Tablet Fako Nifedipin Ambalaj: 10 mgx30 tablet. Eşdeğeri: NidicardYumuşak Kapsül: 10 mgx30kapsül(Koçak);Nidilat Yumuşak Jelatin Kapsül: 10 mgx30kapsül(SanofiAventis). Endikasyon: Kronikstabil

Drisentin

Kaplı Tablet Sanovel Dipiridamol Ambalaj: 75mgx50 ve 90 kaplı Tablet. Eşdeğeri: Kardisentin Draje: 75 mgx50 draje(İlsan);Tromboliz Draje: 75 mgx50 draje(Koçak).

Dynabac

Enterik Kaplı Tablet Abdi İbrahim Diritromisin Ambalaj: 250 mgx10 enterik kaplı tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalar tarafından meydana getirilen, kronik bronşitin akutalevlenmeleri,

Rapifen

Ampul JanssenCilag Alfentanil HCI Ambalaj: 1 mg/2mLx5 Ampul : : 5 mg/10mLx5 Ampul. Endikasyon: Kısa veuzun süreli cerrahi girişimler için

Oxis

Turbuhaler AstraZeneca Formoterol fumaratdihidrat Ambalaj: 4.5 µgx60 doz : : 9 µgx60 dozluk ambalaj. Endikasyon: Bronşiyal astım gibireversibl obstrüktif hava

Andraxan

Tablet Onko flutamid Ambalaj: 250 mgx30 ve 84 tablet. Endikasyon: Daha önce tedavi edilmemiş veya hormonal tedaviyeyanıt vermemiş veya refrakter

Gamakuil

Film Tablet Embil Fenprobamat Ambalaj: 400 mgx40 tablet. Eşdeğeri: GamaflexFilm Tablet: 400mgx40 draje(Abdi İbrahim). Gamakuil Supozituvar Fenprobamat Ambalaj: 800 mgx15

Doxium

Kapsül Abdiİbrahim Dobesilat kalsiyum Ambalaj: 500 mgx30 ve 60 kapsül. Endikasyon: Mikroanjiyopatide (özellikle diyabetik retinopatide);ağrı, kramp ve tembellikle seyreden venöz
Zefort

Solüsyon Merkez Lab. Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefiranForte Solüsyon: %10x100ve 1000 mL(İlsan);Zefol Solüsyon:

Vastarel

Tablet Servier Trimetazidin HCI Ambalaj: 20mgx60 tablet. Endikasyon: Anginapektoris krizlerinin önlenmesinde; koryaretinal vasküler bozukluklarda;akufen, vasküler kö-kenli vertigolar ve Meniere sendromunda

Suprax

PediyatrikOral Süspansiyon Eczacıbaşı Sefiksim Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZimaksOral Süspansiyon İçin Toz: 100 mg/5mLx50 ve

Lyomer

Burun Spreyi Abdiİbrahim Deniz suyu (izotonik)1.15 g/100 mL Ambalaj: 100 mL’lik tüp. Endikasyon: Burun mukozasınınspesifik fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar, mukozanın iyileşmesineyardım

Lopresor

Film Tablet Novartis Pharma Metoprolol tartarat Ambalaj: 100 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Problok Film Tablet: 100 mgx20tablet(Terra). LopresorSR Divitab Metoprolol tartarat

Benoral

Endikasyon: Kontakt ekzema, seboreik ekzema, nö-rodermit,psö-riazis, problemli dermatozlar gibi kortikoide yanıt veren akutve ıslak dermatozların başlangıç tedavisinde, ayrıca subakut dermatozlardakullanılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir