Rifocin

Ampul IM

SanofiAventis

Rifamisin SV

Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul

: : 250 mg/3mLx1 ampul.

Eşdeğeri: RifAmpul: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul,250 mg/3 mLx1 ampul(Koçak).

Endikasyon: Grampozitifmikroorganizmaların (stafilokok, streptokok, pnö-mokok, vs.) nedenolduğu bütün enfeksiyonlar ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerininyanıt vermediği durumlarda, deri ve yumuşak doku enfek-siyonları: fronküloz, piyodermit, favus, apse, flegmon, selülit, lenfadenit;osteomiyelit, mastit, doğum ve düşüklerden sonra gö-rülen enfeksiyonlar;Grampozitif mikroorganizmalardan kaynaklanan bronkopulmoner enfeksiyonlar,stafilokokal septisemi, stafilokokal enteritlerde endikedir.Gramnegatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğuenfeksiyonlar da dahil safra yollarına ait bakteriyel enfeksiyonların(kolesistit, hepatokolanjit vs.) tedavisinde ve safra yollarıameliyatlarında profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Rifamisinlereduyarlı hastalarda, ağır karaciğer yetmezliklerinde ve safra yollarınınglobal tıkanıklıklarında, gebe olma olasılığı olan kadınlarda yada gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yüksek dozda rifamisin alımından sonra idrardakırmızımtrak renklenme gö-rülebilir, bu endişelenilecek bir durumdeğildir. Yetersiz hepatik eliminasyon durumunda antibiyotiğindozu ayarlanmalıdır.

Yan Etkileri: Ciltte kızarıklık, ürtiker, kaşıntı, eozinofiligibi alerjik reaksiyonlar; bulantı, diyare gibi gastrointestinalrahatsızlıklar ve karaciğer fonksiyonlarında geçici anormallikler(serum bilirubin ve transaminaz düzeylerinde artış) çok nadir olgulardagözlenmiştir.

Doz Önerisi: Büyükler ve 25 kg’dan fazla olan 6 yaşın üstündekiçocuklar için günlük doz 12 saat arayla birRifocin250 mgAmpuldür. Gerektiğinde bu miktar 750 mg’ye kadar artırılabilir. Dahaküçük çocuklar için genellikle ortalama 10-30 mg/kg/gün’–lük doz ö-nerilir.ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün daha devam edilir.

Rifocin

Kulak Damlası

Rifamisin SV

Ambalaj: 10 mg/mLx10 mL’lik şişe.

Endikasyon: otitlerve dış kulak fronkülozlarının tedavisinde endikedir. Ayrıca gerekirsekulak ameliyatları sonrası tedavi ve pansumanlarında kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Rifamisine aşırı duyarlık gösteren hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Topikal olarak uzun süre kullanılacaksa hastalardarifamisinlere karşı aşırı duyarlık oluşturur. Topik kullanımlabirlikte sistemik antibiyoterapi gerekirse uygulanmalıdır.Belli bir süre içinde yanıt alınamazsa alternatif tedavi düşünülmelidir.

Doz Önerisi: Kulak içine günde ortalama 2 veya 3 kez 2’şer damladamlatılması ö-nerilir.RifocinKulak Damlasıiçinde gazlı bez ıslatılarakpansuman şeklinde de uygulanabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir