Rivotril

Ampul IV

Roche

Klonazepam

Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 Ampul ve 1 mLx5 çö-zücü ampul.

Rivotril

Damla

Klonazepam

Ambalaj: 2.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.

Rivotril

Tablet

Klonazepam

Ambalaj: 2 mgx30 Tablet.

Endikasyon: Bebek veçocuklarda ortaya çıkan klinik epilepsi formlarının çoğu, özellikletipik ve atipik absanslar (Lennox sendromu), “nodding” spazmları,primer ya da sekonder jeneralize tonikklonik nö-betlerde endikedir.Ayrıca erişkinlerinepilepsisinde ve fokal nö-betlerde de kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Klonazepamaaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. alışkanlık yapanilaçlara veya alkole bağımlılığı bulunan hastalarda veya miyasteniagravis hastalarında kullanılmamalıdır. Spinal veya serebral atakside,alkol, diğer antiepileptik ilaçlar, hipnotikler, analjezikler,nö-roleptik ilaçlar, antidepresanlar ve lityumla oluşan akut intoksikasyonlarda,ileri derecede karaciğer hasarında (siroz gibi) veya uyku apnesiolan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Daha önceden solunumsistemi, karaciğer veya böbrek hastalığı bulunan veya diğer santraletkili ilaçlar veya antikonvülzif ilaçlarla tedavi gö-ren yaşlıhastalar, çok dikkatli doz ayarlamaları gerektirir. Uygun tedavigö-ren açık açılı glokomlu hastalara uygulanabilir ancak, şiddetlidar açılı glokomlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: uzun sürelitedavide, tremor, terleme, ajitasyon, uyku düzensizlikleri veanksiyete, nö-betler ve semptomatik psikozlar gibi yoksunluk semptomlarıuzun süre kullanımdan sonra, ö-zellikle günlük doz birden azaltıldığızaman ortaya çıkabilir. Tercihen tedavi boyunca veya ilk birkaçgün içinde araç, makine kullanma ve diğer tehlikeli aktivitelerdenkaçınılmalıdır. Gebelerde kesin tanımlanmış ve zorlayıcı bir endikasyonuvarsa kullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden emzirme dö-nemindekullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Yorgunluk,uykuya eğilim, bitkinlik, baş dönmesi, sersemlik ve ataksi sık gö-rülenyan etkilerdendir. ajitasyon, eksitabilite, irritabilite, saldırgandavranışlar, konsantrasyon bozukluğu, reaksiyonlarda yavaşlamave anterograd amnezi gözlenmiştir. Nadir olgularda ürtiker, pruritus,deri dö-küntüsü, anjiyonö-rotik ö-dem, faringeal ö-dem, geçici saçdö-külmesi, pigmentasyon değişiklikleri, bulantı, epigastrik semptomlar,baş ağrısı, gö-ğüs ağrısı, trombositlerde azalma, cinsel istekteazalma, empotans ve idrarı tutamama gibi yan etkiler gö-rülebilir.Çocuklarda gö-rülen, sekonder seks ö-zelliklerinin reversibl ve erkenolarak ortaya çıkması ve anafilaktik şok gibi izole olgular dabildirilmiştir. Tedavinin uzun süre ve yüksek dozlarda verildiğidurumlarda, konuşmanın yavaşlaması veya bozulması, yürüme ve hareketlerdekoordinasyon bozukluğu veya görme bozuklukları gibi reversiblbozukluklar gö-rülebilir. Bebek ve küçük çocuklarda, tükürük vebronş salgılarını artırabilir.

İlaç Etkileşimleri: Klonazepamınvalproik asitle kombinasyonu petit mal status epileptikusa nedenolabilmektedir. Diğer santral etkili ilaçlarla birlikte kullanılmasıantiepileptik ilaçlar, anestezikler, hipnotikler, psikoaktifilaçlar ve bazı analjezikler ilaç etkilerinin karşılıklı olarakartmasına neden olabilir. Kesinlikle alkol alınmamalıdır.

Doz Önerisi: Rivotril Ampul: Bebekler ve küçük çocuklarda yavaş IV enjeksiyonla½ Ampul (0.5 mg). erişkinlerde yavaş IV enjeksiyon 1 Ampul. Bu doz IVenfüzyonla gerektiği kadar tekrarlanabilir. IM uygulama, IV uygulamanınyapılamadığı istisnai durumlarda yapılmalıdır. IV olarak maksimumgünlük doz 13 mg’dir.

Rivotril Damla/Tablet: Bebekler ve 10 yaşına kadar (yada 30 kg’ye kadar) çocuklar için günde 0.01-0.03 mg/kg’dir. 10 yaşındanbüyük çocuklar ve erişkinler için ö-nerilen doz günde 1-2 mg’dir.erişkinler için maksimum terapö-tikdoz 20 mg/gün’dür.Rivotrildamla, kesinlikle damlalıktan direkt ağız içinedamlatılmamalıdır. Su, çay veya meyve suyuna karıştırılarak verilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir