Rivotril

Ampul IV

Roche

Klonazepam

Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 Ampul ve 1 mLx5 çö-zücü ampul.

Rivotril

Damla

Klonazepam

Ambalaj: 2.5 mg/mLx10 mL’lik şişe.

Rivotril

Tablet

Klonazepam

Ambalaj: 2 mgx30 Tablet.

Endikasyon: Bebek veçocuklarda ortaya çıkan klinik epilepsi formlarının çoğu, özellikletipik ve atipik absanslar (Lennox sendromu), “nodding” spazmları,primer ya da sekonder jeneralize tonikklonik nö-betlerde endikedir.Ayrıca erişkinlerinepilepsisinde ve fokal nö-betlerde de kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Klonazepamaaşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. alışkanlık yapanilaçlara veya alkole bağımlılığı bulunan hastalarda veya miyasteniagravis hastalarında kullanılmamalıdır. Spinal veya serebral atakside,alkol, diğer antiepileptik ilaçlar, hipnotikler, analjezikler,nö-roleptik ilaçlar, antidepresanlar ve lityumla oluşan akut intoksikasyonlarda,ileri derecede karaciğer hasarında (siroz gibi) veya uyku apnesiolan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Daha önceden solunumsistemi, karaciğer veya böbrek hastalığı bulunan veya diğer santraletkili ilaçlar veya antikonvülzif ilaçlarla tedavi gö-ren yaşlıhastalar, çok dikkatli doz ayarlamaları gerektirir. Uygun tedavigö-ren açık açılı glokomlu hastalara uygulanabilir ancak, şiddetlidar açılı glokomlu hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: uzun sürelitedavide, tremor, terleme, ajitasyon, uyku düzensizlikleri veanksiyete, nö-betler ve semptomatik psikozlar gibi yoksunluk semptomlarıuzun süre kullanımdan sonra, ö-zellikle günlük doz birden azaltıldığızaman ortaya çıkabilir. Tercihen tedavi boyunca veya ilk birkaçgün içinde araç, makine kullanma ve diğer tehlikeli aktivitelerdenkaçınılmalıdır. Gebelerde kesin tanımlanmış ve zorlayıcı bir endikasyonuvarsa kullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden emzirme dö-nemindekullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Yorgunluk,uykuya eğilim, bitkinlik, baş dönmesi, sersemlik ve ataksi sık gö-rülenyan etkilerdendir. ajitasyon, eksitabilite, irritabilite, saldırgandavranışlar, konsantrasyon bozukluğu, reaksiyonlarda yavaşlamave anterograd amnezi gözlenmiştir. Nadir olgularda ürtiker, pruritus,deri dö-küntüsü, anjiyonö-rotik ö-dem, faringeal ö-dem, geçici saçdö-külmesi, pigmentasyon değişiklikleri, bulantı, epigastrik semptomlar,baş ağrısı, gö-ğüs ağrısı, trombositlerde azalma, cinsel istekteazalma, empotans ve idrarı tutamama gibi yan etkiler gö-rülebilir.Çocuklarda gö-rülen, sekonder seks ö-zelliklerinin reversibl ve erkenolarak ortaya çıkması ve anafilaktik şok gibi izole olgular dabildirilmiştir. Tedavinin uzun süre ve yüksek dozlarda verildiğidurumlarda, konuşmanın yavaşlaması veya bozulması, yürüme ve hareketlerdekoordinasyon bozukluğu veya görme bozuklukları gibi reversiblbozukluklar gö-rülebilir. Bebek ve küçük çocuklarda, tükürük vebronş salgılarını artırabilir.

İlaç Etkileşimleri: Klonazepamınvalproik asitle kombinasyonu petit mal status epileptikusa nedenolabilmektedir. Diğer santral etkili ilaçlarla birlikte kullanılmasıantiepileptik ilaçlar, anestezikler, hipnotikler, psikoaktifilaçlar ve bazı analjezikler ilaç etkilerinin karşılıklı olarakartmasına neden olabilir. Kesinlikle alkol alınmamalıdır.

Doz Önerisi: Rivotril Ampul: Bebekler ve küçük çocuklarda yavaş IV enjeksiyonla½ Ampul (0.5 mg). erişkinlerde yavaş IV enjeksiyon 1 Ampul. Bu doz IVenfüzyonla gerektiği kadar tekrarlanabilir. IM uygulama, IV uygulamanınyapılamadığı istisnai durumlarda yapılmalıdır. IV olarak maksimumgünlük doz 13 mg’dir.

Rivotril Damla/Tablet: Bebekler ve 10 yaşına kadar (yada 30 kg’ye kadar) çocuklar için günde 0.01-0.03 mg/kg’dir. 10 yaşındanbüyük çocuklar ve erişkinler için ö-nerilen doz günde 1-2 mg’dir.erişkinler için maksimum terapö-tikdoz 20 mg/gün’dür.Rivotrildamla, kesinlikle damlalıktan direkt ağız içinedamlatılmamalıdır. Su, çay veya meyve suyuna karıştırılarak verilmelidir.

<

Karvezide

Tablet SanofiAventis İrbesartan,hidroklorotiyazit Ambalaj: 150 mg+12.5 mgx28 tablet : 300 mg+12.5 mgx28 tablet. Endikasyon: Tekbaşına irbesartan veya hidroklorotiyazit uygulamasıyla kan

Nuritrex B12

Depot Ampul Organon B1vitamini40 mg, B2vitamini 14 mg, B6vitamini 10 mg, B12vitamini 0.6 mg, nikotinamid 80 mg/liyofilize Ampul; dekspantenol10 mg,

Ceclor

Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz Lilly Sefaklor Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL : : 250 mg/5 mLx100 mL. Eşdeğeri: Kefsid Oral
Alcaine

Oftalmik Solüsyon Alcon Proparakain HCl Ambalaj: %0.5×15 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe. Endikasyon: Oftalmikkullanım için uygun olan, çabuk etkili bir lokal

Zoladex Depot

SC İmplant AstraZeneca Goserelin asetat3.6 mg Ambalaj: Tek dozluk Subtükan İmplant, önceden doldurulmuşenjektör içeren ambalaj. Zoladex LA SC İmplant Goserelin

Aredia

Flakon Novartis Pharma Pamidronatdisodyum Ambalaj: 15 mgx4 Flakon ve 5 mLx4 çö-zücü Ampul : 30 mgx3Flakon ve 10 mLx3 çö-zücü

Helipak

Tedavi Paketi Fako Klaritromisin,amoksisilin, lansoprazol Ambalaj: 14 bilister. (Her bilister, herbiri 500 mg klaritromisin içeren 2 adet film tablet; herbiri
Aromer

Solüsyon Aroma Merbromin%2 Ambalaj: 20ve 50 mL’lik şişe. Endikasyon: Antiseptik, dezenfektan ve bakteriostatik özellikleriolan, tentürdiyot yerine kullanılabilen ve halk arasında

İnzeton

Tablet İlsan opipramol 2HCI Ambalaj: 50 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DeprenilTablet: 50 mgx30 tablet(Terra);İnsidonDraje: 50 mgx30 Tablet(Novartis Pharma);İnsominDraje: 50 mgx30 tablet(TriPharma);OpridonFilm

Implanon

İmplant Organon Etonogestrel 68 mg Ambalaj: 1 implant (aplikatör içinde). Endikasyon: Kontrasepsiyon ve dismenoretedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Sadeceprogestajen içeren kontraseptifler,

Trusopt

Oftalmik Solüsyon MSD Dorzolamid HCl Ambalaj: 20 mg/mLx5 mL’lik, ölçekli bir damlalık ucu olanşişe. Endikasyon: Okülerhipertansiyon, geniş açılı glokom, psö-doeksfoliyatif

Nevparin

Flakon IV Mustafa Nevzat Heparin sodyum Ambalaj: 25000 IU/5 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: LiquemineFlakon: 25000 IU/5 mLx1 Flakon(Roche). Endikasyon: Tromboz,tromboz tehdidi,

Vepesid

Ampul ErKim Etopozid Ambalaj: 100mg/5 mLx1 ampul. Eşdeğeri: EtoposideFlakon: 100 mg/5 mLx1 flakon(Atafarm);Etoposide Ebewe Flakon: 100 mg/5 mLx1 flakon(Liba);EtoposideTeva Flakon:

Lansoprol

Mikropellet Kapsül Nobel Lansoprazol Ambalaj: 15 mgx28 Kapsül : : 30 mgx28 Kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx28Kapsül(Hüsnü Arsan);DegastrolMikropellet Kapsül:
İsovit

Tablet Deva İzoniazid 100 mg,B6vitamini 25 mg. Ambalaj: 100 tablet. Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede

Nilvadis

Değiştirilmiş Salımlı M.pellet Kapsül Eczacıbaşı Nilvadipin Ambalaj: 8 mgx28 kapsül : : 16 mgx28 kapsül. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır. Kontra

Atacand

Tablet AstraZeneca Kandesartan sileksetil Ambalaj: 4mgx28 tablet : : 8 mgx28tablet : : 16 mgx28 tablet. Eşdeğeri: AyraTablet: 8 mgx28

Zyban

Yavaş Salımlı Film Tablet GSK Bupropiyon HCl Ambalaj: 150 mgx60 tablet. Endikasyon: Nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmayayardımcı olarak kullanılır. Kontra

Myralon

Tablet Organon Etinilestradiol0.02 mg, desogestrel 0.15 mg Ambalaj: 21 tablet. Endikasyon: Gebeliğiönlemede kullanılır. Kontra Endikasyon: Gebelik,kardiyovasküler ya da serebrovasküler bozukluklar,

Adepiron

Ampul Adeka Metamizol sodyum Ambalaj: 1 g/2 mLx10 Ampul : 2.5 g/5 mLx5 ampul. Eşdeğeri: AndolorAmpul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir