Roaccutane

Yumuşak Jelatin Kapsül

Roche

İzotretinoin

Ambalaj: 10 mgx30 Kapsül

: : 20 mgx30 kapsül.

Endikasyon: Şiddetliakne formlarının (nodülokistik formlar) ve diğer tedavilere yanıtvermeyen aknenin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Karaciğerve böbrek yetmezliğinde, A hipervitaminozunda, kan lipid düzeyleriaşırı yüksek olan hastalarda ve izotretinoine aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.

Uyarılar: İzotretinoin yalnızca sistemik retinoid kullanımıkonusunda deneyimli olan ve teratojenite riskini bilen hekimlertarafından reçete edilir. İzotretinoin tedavisi gö-ren hastalararasında depresyon, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girişimlerive intihar bildirilmiştir. Nedensel bir ilişki olmasa da, açlık kanşekerlerinin yükseldiği bildirilmiştir ve izotretinoin tedavisisırasında yeni diyabet olguları teşhis edilmiştir. İzotretinoinile tedavi edilmiş kadın ve erkek hastalar, tedavi sırasında ve tedavininbitiminden sonraki 1 ay içinde kan bağışı yapamazlar.Gebe kalma potansiyeli olan kadınhastalarda kontrendikedir.

Yan Etkileri: Deride kuruma, mukozalarda kuruma (örneğin dudaklardakuruma, burun mukozasında kuruluk), epistaksis, ses kısıklığı,konjunktivit, reversibl kornea opaklığı ve kontakt lenslere intolerans,eksantem, pruritus, yüzde dermatit, terleme, piyojenik granülom,tırnak distrofisi, granüllü doku oluşumunda artış, inatçı saç teliincelmeleri, geri dö-nüşlü olarak saç dö-külmesi, akne fulminans,hirsutizm, hiperpigmentasyon, fotosensitivite, kas ağrısı, eklemağrısı, hiperostozis ve kemik ile igili diğer değişiklikler, tendinit,davranış bozuklukları, depresyon, baş ağrısı, intrakraniyal basınçartışı, nö-betler, izole olgularda görme bozuklukları, belli frekanslarıduyma bozukluğu, fotofobi, karanlığa uyum bozuklukları (gece gö-rüşününazalması), lentiküler katarakt, keratit, bulantı, kolit, ileit gibienflamatuvar bağırsak hastalığı ve hemoraji, transaminazlardageçici ve reversibl artışlar, bazı hepatit olguları, bronkospazm,lö-kosit sayısında ve eritrosit parametrelerinde azalma, trombositsayısında artış veya azalma, yüksek sedimentasyon oranıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: İzotretinoinile A vitamininin aynı anda kullanılmaması gerekir. Ender olgulardaizotretinoin ve tetrasiklinlerden sonra benign intrakraniyal hipertansiyonabağlı “psö-dotümör serebri” bildirilmiştir.Düşük doz progesteron preparatlarınınetkisi izotretinoin ile etkileşimden sonra azalabilir.

Doz Önerisi: Tedaviye, bir sonraki normal adet dö-nemininikinci veya üçüncü gününden önce başlanmamalıdır. Tedaviye başlamadanönceki iki hafta içinde negatif gebelik testi sonucu alınmalıdır.(Tedavi sırasında her ay gebelik testlerinin yapılması önerilir.)Roaccutanetedavisi günde 0.5 mg/kg’lik dozlabaşlamalıdır. Hastaların çoğunda doz, günde 0.5-1.0 mg/kg arasındadeğişir. Çok şiddetli aknesi olan hastalarda veya vücudunda akneolanlarda 2.0 mg/kg’ye varan yüksek dozlar gerekebilir. Tedavide120 mg/kg’lik kümülatif dozun remisyon oranlarını artırdığı ve relapsıönlediği gösterilmiştir. Dolayısıyla her hastada tedavi süresigünlük doza gö-re değişir. 16-24 haftalık tedaviyle akne tamamen remisyonasokulabilir. Kapsüller, öğünlerle beraber günde bir veya iki keredealınmalıdır.

<

Capila Savon

Kurtsan Çöktürülmüş kükürt2.5 g, ardıç katranı 4 g, hint yağı 1 g, gül yağı 0.5 g, tıbbi sabun 82g Ambalaj:

Streptomagma

Tablet Wyeth Attapulgit 500 mg,pektin 45 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Hafif veorta şiddetteki akut diyarelerin semptomatik tedavisi için endikedir.

Fosfokalsiyum

granül Münir Şahin Kalsiyum glukonat0.6 g, kalsiyum laktat 0.2 g, kalsiyum fosfat 0.2 g, D3vitamini0.01 g/ölçek Ambalaj: 75 g’lik şişe.
DermoRest

Krem Eczacıbaşı Tiokonazol 10 mg/g Ambalaj: 20 gramlık ambalaj. Eşdeğeri: DermoTrosydKrem: 10 mg/gx20 g(Pfizer);Tiocan Krem: 10 mg/gx20 g(Toprak);Tiocell Krem: 10

Sulcid

Flakon IM İ.E. Ulagay Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 0.25 g (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 1 mL ‰5 lidokainçö-zücü :

Sikloplejin

Göz Damlası Abdi İbrahim Siklopentolat HCI Ambalaj: %1×5 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SiklomidDamla: %1×5 mL(Sanovel). Endikasyon: Refraksiyonölçülmesinden önce siklopleji ve midriyazis

Depreks

Kapsül TriPharma fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);FulsacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Biofarma);LoksetinKapsül: 20
Noctissin

Nasal Sprey Assos Desmopressin asetat0.1 mg/doz (10 µg)/mL Ambalaj: 50 dozluk (5 mL) şişe. Endikasyon: Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma

AlcaC

Efervesan Tablet Novartis CH Kalsiyum asetilsalisilat500 mg, C vitamini 250 mg Ambalaj: 10 tablet. Endikasyon: Ağrı,ateş ve soğuk algınlığı tedavisinde

Miyadren

IM Ampul Fako Diklofenak sodyum Ambalaj: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul. Eşdeğeri: Deflamat IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve

Propycil

Tablet Dr. F.Frik Propiltiyourasil Ambalaj: 50 mgx20 ve 50 tablet. Endikasyon: Hipertiroidihalleri, Basedow graves hastalığı, cerrahi uygulamadan önce hastanınötrodik hale

Zefort

Solüsyon Merkez Lab. Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefiranForte Solüsyon: %10x100ve 1000 mL(İlsan);Zefol Solüsyon:

Vigrande

Film Tablet Eczacıbaşı Sildenafil sitrat Ambalaj: 25 mgx4 Tablet : : 50 mgx4 tablet : : 100 mgx4tablet. Eşdeğeri: DegraFilm

Seroderm

Pomat CaSel Betametazon 17-valerat Ambalaj: %0.1×15 g’lik tüp. Endikasyon: Lokalkortikosteroid tedaviye normal olarak çabuk yanıt veren enflamatuvardermatozlarda olduğu kadar, psö-riazis

Tanflex

Draje Abdi İbrahim Benzidamin HCI Ambalaj: 50 mgx20 draje. Eşdeğeri: BenzidanFilm Tablet: 50 mgx20tablet(Deva);TantumDraje: 50 mgx20 draje(Çınay). Endikasyon: İltihaplı doku
Ritin

Şurup Eczacıbaşı Loratadin 1 mg/mL Ambalaj: 60 mL’lik şişe. Eşdeğeri: LoradifŞurup: 1 mg/mLx60 mL(SanofiAventis). Ritin Tablet Loratadin 10 mg Ambalaj:

Avaxim

Enjektör Sanofi Pasteur HepatitA virüsü 160 antijen ünitesi Ambalaj: Uygulamaya hazır, 0.5 mL tek doz aşı içeren cam enjektör. Endikasyon:

Modivid

Flakon IM/IV SanofiAventis Sefodizim disodyum Ambalaj: 1gx1 Flakon ve 4 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu kadınlarda komplike

Ricilaks

Emülsiyon Yeni İlaç Hintyağı 40 g/60 mL Ambalaj: 60 mL’lik şişe. Endikasyon: Kabızlıktave bağırsakların bazı nedenler altında boşaltılması istendiğindemüshil amacıyla

Triflucan

Enfüzyon IV Pfizer Flukonazol Ambalaj: 2 mg/mLx50 mL’lik şişe. Eşdeğeri: LumenFlakon IV: 2mg/mLx50 mL(Mustafa Nevzat). Triflucan Kapsül Flukonazol Ambalaj: 100

Kardisentin

Draje İlsan Dipiridamol Ambalaj: 75 mgx50 draje. Eşdeğeri: Drisentin Kaplı Tablet: 75 mgx50 tablet(Sanovel);TrombolizDraje: 75 mgx50 draje(Koçak). Endikasyon: Kronik anginapektorisin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir