Roaccutane

Yumuşak Jelatin Kapsül

Roche

İzotretinoin

Ambalaj: 10 mgx30 Kapsül

: : 20 mgx30 kapsül.

Endikasyon: Şiddetliakne formlarının (nodülokistik formlar) ve diğer tedavilere yanıtvermeyen aknenin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Karaciğerve böbrek yetmezliğinde, A hipervitaminozunda, kan lipid düzeyleriaşırı yüksek olan hastalarda ve izotretinoine aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.

Uyarılar: İzotretinoin yalnızca sistemik retinoid kullanımıkonusunda deneyimli olan ve teratojenite riskini bilen hekimlertarafından reçete edilir. İzotretinoin tedavisi gö-ren hastalararasında depresyon, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girişimlerive intihar bildirilmiştir. Nedensel bir ilişki olmasa da, açlık kanşekerlerinin yükseldiği bildirilmiştir ve izotretinoin tedavisisırasında yeni diyabet olguları teşhis edilmiştir. İzotretinoinile tedavi edilmiş kadın ve erkek hastalar, tedavi sırasında ve tedavininbitiminden sonraki 1 ay içinde kan bağışı yapamazlar.Gebe kalma potansiyeli olan kadınhastalarda kontrendikedir.

Yan Etkileri: Deride kuruma, mukozalarda kuruma (örneğin dudaklardakuruma, burun mukozasında kuruluk), epistaksis, ses kısıklığı,konjunktivit, reversibl kornea opaklığı ve kontakt lenslere intolerans,eksantem, pruritus, yüzde dermatit, terleme, piyojenik granülom,tırnak distrofisi, granüllü doku oluşumunda artış, inatçı saç teliincelmeleri, geri dö-nüşlü olarak saç dö-külmesi, akne fulminans,hirsutizm, hiperpigmentasyon, fotosensitivite, kas ağrısı, eklemağrısı, hiperostozis ve kemik ile igili diğer değişiklikler, tendinit,davranış bozuklukları, depresyon, baş ağrısı, intrakraniyal basınçartışı, nö-betler, izole olgularda görme bozuklukları, belli frekanslarıduyma bozukluğu, fotofobi, karanlığa uyum bozuklukları (gece gö-rüşününazalması), lentiküler katarakt, keratit, bulantı, kolit, ileit gibienflamatuvar bağırsak hastalığı ve hemoraji, transaminazlardageçici ve reversibl artışlar, bazı hepatit olguları, bronkospazm,lö-kosit sayısında ve eritrosit parametrelerinde azalma, trombositsayısında artış veya azalma, yüksek sedimentasyon oranıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: İzotretinoinile A vitamininin aynı anda kullanılmaması gerekir. Ender olgulardaizotretinoin ve tetrasiklinlerden sonra benign intrakraniyal hipertansiyonabağlı “psö-dotümör serebri” bildirilmiştir.Düşük doz progesteron preparatlarınınetkisi izotretinoin ile etkileşimden sonra azalabilir.

Doz Önerisi: Tedaviye, bir sonraki normal adet dö-nemininikinci veya üçüncü gününden önce başlanmamalıdır. Tedaviye başlamadanönceki iki hafta içinde negatif gebelik testi sonucu alınmalıdır.(Tedavi sırasında her ay gebelik testlerinin yapılması önerilir.)Roaccutanetedavisi günde 0.5 mg/kg’lik dozlabaşlamalıdır. Hastaların çoğunda doz, günde 0.5-1.0 mg/kg arasındadeğişir. Çok şiddetli aknesi olan hastalarda veya vücudunda akneolanlarda 2.0 mg/kg’ye varan yüksek dozlar gerekebilir. Tedavide120 mg/kg’lik kümülatif dozun remisyon oranlarını artırdığı ve relapsıönlediği gösterilmiştir. Dolayısıyla her hastada tedavi süresigünlük doza gö-re değişir. 16-24 haftalık tedaviyle akne tamamen remisyonasokulabilir. Kapsüller, öğünlerle beraber günde bir veya iki keredealınmalıdır.

<

Prozac

Kapsül Lilly fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx16 ve 24 kapsül. Eşdeğeri: DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül(TriPharma);DepsetKapsül: 20 mgx16 kapsül(Eczacıbaşı);FlorakKapsül: 20 mgx16

DFlor

Damla Berko Florür 0.02 mg, D3vitamini 1.66 mcg (66.66 IU)/damla (=0.04mL) Ambalaj: Kendinden damlalıklı, 30 mL’lik plastik şişe. dFlor Tablet

Dermatol Aroma

Toz Aroma Bizmut subgallat Ambalaj: 5 ve 15 g’lik ambalaj. Endikasyon: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve
Cycladol

Tablet İ.E. Ulagay Piroksikambsiklodekstrin Ambalaj: 20 mgx20 tablet. Endikasyon: Hastanınnormal aktivitesini ciddi olarak etkileyebilen ağrılı semptomlarıolan romatizmal ve/veya enflamatuvar rahatsızlıkların

Tavegyl

Şurup Novartis CH Klemastin (hidrojenfumarat) Ambalaj: 1 mg/10 mLx100 mL’lik şişe. Tavegyl Tablet Klemastin Ambalaj: 1 mgx20 tablet. Endikasyon: Samannezlesi

Xyzal

Film Tablet UCB Levosetirizindihidroklorür Ambalaj: 5 mgx20 tablet. Endikasyon: Allerjik rinit (oküler semptomları da içeren mevsimselallerjik rinit dahil), persistan allerjik

Uterjin

Ampul Biofarma Metilergometrinmaleat Ambalaj: 0.2mg/1 mLx3 ampul. Eşdeğeri: MetilerAmpul: 0.2 mg/1 mLx3 ampul(Adeka). Uterjin Draje Metilergobasinmaleat Ambalaj: 0.125 mgx20 draje.
Gefulvin Fort

Tablet SanofiAventis Griseofulvin Ambalaj: 500 mgx30 tablet. Endikasyon: Topikaltedavinin uygun gö-rülmediği veya başarısız kaldığı deri, saçlıderi, saç ve tırnakların mantar

Veroptin

Tablet İlsan Verapamil HCI Ambalaj: 80 mgx50 tablet. Eşdeğeri: İsoptinFilm Tablet: 40 mgx30Tablet, 80 mgx50 tablet(Abbott);Ormil Film Tablet: 40 mgx30

Sinopryl

Tablet Eczacıbaşı Lisinopril Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx30 Tablet : : 20 mgx30tablet. Eşdeğeri: AcerilinTablet: 5 mgx20

Dristan

Film Tablet Wyeth Asetaminofen 325mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilefrin HCI 5 mg Ambalaj: 20 film tablet. Endikasyon: Soğuk algınlığı,grip,

Ovadril

Losyon Toprak Difenhidramin HCI2 g, çinko oksit 16 g, lidokain HCI 3 g Ambalaj: 120g’lik şişe. Endikasyon: Böceksokması, basit cilt

Heksa

Deri Merhemi Aroma OksitetrasiklinHCI 485 mg, polimiksin B sülfat 15 mg Ambalaj: 15 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler

Cernevit

Flakon IM/IV EczacıbaşıBaxter A vitamini (retinolpalmitat olarak) 3500 IU, D3vitamini (kolekalsiferol) 220 IU (5.5µg), E vitamini (DL alfatokoferol 11.2 IU

Drogryl

Losyon Drogsan Difenhidramin HCl%1.67, çinko oksit %5.83 Ambalaj: 120g’lik şişe. Endikasyon: Böceksokması, basit cilt tahrişlerine bağlı kaşıntı ve ağrının geçici
Artu

Şurup Günsa prometazinHCI 5 mg, efedrin HCI 5 mg, tiokol 175 mg,/ölçek Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Nefes darlığı ile

Mirena

Rahimiçi Sistem Schering Levonorgestrel Ambalaj: 52 mgx1 sistem. Endikasyon: Gebeliğin önlenmesi, idiyopatik menoraji, estrojenreplasman tedavisi sırasında endometriyal hiperplaziye karşıkorunmada endikedir.

Rhinotussal

Uzun Etkili Kapsül Abdiİbrahim Dekstrometorfan 20mg, fenilefrin 20 mg, karbinoksamin 4 mg Ambalaj: 10 kapsül. Rhinotussal Uzun Etkili Süspansiyon Dekstrometorfan6.70

Oceral

Krem Roche Oksikonazol Ambalaj: 10 mg/gx10 g’lik tüp. oceral Sprey Solüsyon Oksikonazol Ambalaj: 10 mg/mLx20 mL’lik vaporizatörlü plastik şişe. Endikasyon:

Librax

Draje Onko Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg. Ambalaj: 40 ve 100 draje. Eşdeğeri: Klipaks Draje: 40 ve 100 draje(İ.E.Ulagay).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir