Roaccutane

Yumuşak Jelatin Kapsül

Roche

İzotretinoin

Ambalaj: 10 mgx30 Kapsül

: : 20 mgx30 kapsül.

Endikasyon: Şiddetliakne formlarının (nodülokistik formlar) ve diğer tedavilere yanıtvermeyen aknenin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Karaciğerve böbrek yetmezliğinde, A hipervitaminozunda, kan lipid düzeyleriaşırı yüksek olan hastalarda ve izotretinoine aşırı duyarlığı olanlardakontrendikedir.

Uyarılar: İzotretinoin yalnızca sistemik retinoid kullanımıkonusunda deneyimli olan ve teratojenite riskini bilen hekimlertarafından reçete edilir. İzotretinoin tedavisi gö-ren hastalararasında depresyon, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girişimlerive intihar bildirilmiştir. Nedensel bir ilişki olmasa da, açlık kanşekerlerinin yükseldiği bildirilmiştir ve izotretinoin tedavisisırasında yeni diyabet olguları teşhis edilmiştir. İzotretinoinile tedavi edilmiş kadın ve erkek hastalar, tedavi sırasında ve tedavininbitiminden sonraki 1 ay içinde kan bağışı yapamazlar.Gebe kalma potansiyeli olan kadınhastalarda kontrendikedir.

Yan Etkileri: Deride kuruma, mukozalarda kuruma (örneğin dudaklardakuruma, burun mukozasında kuruluk), epistaksis, ses kısıklığı,konjunktivit, reversibl kornea opaklığı ve kontakt lenslere intolerans,eksantem, pruritus, yüzde dermatit, terleme, piyojenik granülom,tırnak distrofisi, granüllü doku oluşumunda artış, inatçı saç teliincelmeleri, geri dö-nüşlü olarak saç dö-külmesi, akne fulminans,hirsutizm, hiperpigmentasyon, fotosensitivite, kas ağrısı, eklemağrısı, hiperostozis ve kemik ile igili diğer değişiklikler, tendinit,davranış bozuklukları, depresyon, baş ağrısı, intrakraniyal basınçartışı, nö-betler, izole olgularda görme bozuklukları, belli frekanslarıduyma bozukluğu, fotofobi, karanlığa uyum bozuklukları (gece gö-rüşününazalması), lentiküler katarakt, keratit, bulantı, kolit, ileit gibienflamatuvar bağırsak hastalığı ve hemoraji, transaminazlardageçici ve reversibl artışlar, bazı hepatit olguları, bronkospazm,lö-kosit sayısında ve eritrosit parametrelerinde azalma, trombositsayısında artış veya azalma, yüksek sedimentasyon oranıbildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: İzotretinoinile A vitamininin aynı anda kullanılmaması gerekir. Ender olgulardaizotretinoin ve tetrasiklinlerden sonra benign intrakraniyal hipertansiyonabağlı “psö-dotümör serebri” bildirilmiştir.Düşük doz progesteron preparatlarınınetkisi izotretinoin ile etkileşimden sonra azalabilir.

Doz Önerisi: Tedaviye, bir sonraki normal adet dö-nemininikinci veya üçüncü gününden önce başlanmamalıdır. Tedaviye başlamadanönceki iki hafta içinde negatif gebelik testi sonucu alınmalıdır.(Tedavi sırasında her ay gebelik testlerinin yapılması önerilir.)Roaccutanetedavisi günde 0.5 mg/kg’lik dozlabaşlamalıdır. Hastaların çoğunda doz, günde 0.5-1.0 mg/kg arasındadeğişir. Çok şiddetli aknesi olan hastalarda veya vücudunda akneolanlarda 2.0 mg/kg’ye varan yüksek dozlar gerekebilir. Tedavide120 mg/kg’lik kümülatif dozun remisyon oranlarını artırdığı ve relapsıönlediği gösterilmiştir. Dolayısıyla her hastada tedavi süresigünlük doza gö-re değişir. 16-24 haftalık tedaviyle akne tamamen remisyonasokulabilir. Kapsüller, öğünlerle beraber günde bir veya iki keredealınmalıdır.

<

Casodex

Tablet AstraZeneca Bikalutamid Ambalaj: 50 mgx28 tablet : 150 mgx28 tablet. Endikasyon: 50 mgdozda LHRH analogları veya cerrahi kastrasyon ile

Zestoretic

Tablet Abdi İbrahim Lisinopril dihidrat,hidroklorotiyazit Ambalaj: 10 mg (10 mg+6.25 mg)x28 Tablet : : 20 mg(20 mg+12.5 mg)x28 tablet. Eşdeğeri:

Targocid

Flakon IM/IV SanofiAventis Teikoplanin Ambalaj: 200 mgx1 Flakon ve 3 mL’lik 1 çö-zücü Ampul : : 400 mgx1Flakon ve 3
Stilizan

Ampul Dr. F.Frik TrifluoperazinHCI Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 ampul. Stilizan Draje TrifluoperazinHCI Ambalaj: 1 mgx30 draje : : 2 mgx30

Thilomaxine

Göz Damlası Liba Tobramisin Ambalaj: ‰3×5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: TobrasedGöz Damlası: ‰3×5 mL(Bilim);TobrexOftalmik Solüsyon: ‰3x5mL’lik(Alcon);TobsinGöz Damlası: ‰3×5 mL(İ.E.Ulagay). Thilomaxine

Aknilox

Jel Assos Eritromisin Ambalaj: %2 (20 mg/g)x30 g’lik tüp : : %4 (40mg/g)x30 g’lik tüp. Eşdeğeri: Eryacne Jel %4: 30

Gamaflex

Film Tablet Abdi İbrahim Fenprobamat Ambalaj: 400 mgx40 film tablet. Eşdeğeri: GamakuilFilm Tablet: 400mgx40 tablet(Embil). Endikasyon: Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklem
Hazmolin

Enterik Kaplı Film Tablet Münir Şahin Pankreatin 170 mg,simetikon 80 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Pankreatikyetmezliği olanlarda endikedir. Kontra Endikasyon:

Daunomicina

Flakon İV Carlo Erba Daunorubisin HCI Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve 10 mL serum fizyolojik içeren Ampul. Endikasyon: Akut myeloblastiklö-semi:

Neutrogena Acne

Mask JanssenCilag Benzoil peroksit Ambalaj: %5×56 gramlık plastik tüp. Endikasyon: Yüz ve vücuttakiakne vulgarisin bütün türleri (komedonlar, sivilceler) özelliklepapülo pustüloz

Mycospor

Krem Bayer Bifonazol Ambalaj: 0.01 g/gx10 g’lik tüp. Mycospor Onychoset Tırnak Seti Bifonazol 10 mg, üre40 mg/g Ambalaj: 10 g

Faverin

Film Tablet Eczacıbaşı Fluvoksamin maleat Ambalaj: 50 mgx30 Tablet : 100 mgx30tablet. Endikasyon: Depresyon ve depresif belirtilerintedavisinde ve obsesifkompulsif bozukluk

Polyod

Antiseptik Solüsyon Drogsan Povidoniyot Ambalaj: %10×30, 100 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BatticonAntiseptik Solüsyon: %10×30,100, 1000 mL(Adeka);Betakon Antiseptik Solüsyon: %10×1000

Rivotril

Ampul IV Roche Klonazepam Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 Ampul ve 1 mLx5 çö-zücü ampul. Rivotril Damla Klonazepam Ambalaj: 2.5 mg/mLx10

Uniklar

Film Tablet Mustafa Nevzat Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500
Ventide

İnhaler GSK Salbutamol 100 µg,beklometazon dipropiyonat 50 µg/doz Ambalaj: 200 dozluk ambalaj. Endikasyon: Obstrüktifalt solunum yolu hastalıklarında, salbutamol ve beklometazonundüzenli

Aromer

Solüsyon Aroma Merbromin%2 Ambalaj: 20ve 50 mL’lik şişe. Endikasyon: Antiseptik, dezenfektan ve bakteriostatik özellikleriolan, tentürdiyot yerine kullanılabilen ve halk arasında

Vitadyn

Draje Bilim Vitaminler: A vitamini 10.000 IU, B1vitamini 20 mg, B2vitamini 5 mg, B6vitamini 10mg, B12vitamini 0.005 mg, D3vitamini 500

Rif

Ampul IM Koçak Rifamisin SV sodyum Ambalaj: 125 mg/1.5 mLx1 Ampul : : 250 mg/3mLx1 ampul. Eşdeğeri: RifocinAmpul: 125 mg/1.5

Ritosin

Film Tablet Biofarma Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 film tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Roksolit Film Tablet: 150 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);RulidFilm Tablet:

Ocubrax

Göz Damlası Liba Diklofenak sodyum 1mg, tobramisin 3 mg/mL Ambalaj: 5 mL’lik polietilen şişe. Endikasyon: Birnonsteroid antiinflamatuvar ajanın endike olduğu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir