Sabril

Film Tablet

SanofiAventis

Vigabatrin

Ambalaj: 500 mgx100 film tablet.

Sabril

Saşe

Vigabatrin

Ambalaj: 500 mgx50 saşe.

Endikasyon: Diğeruygun ilaç kombinasyonlarının yetersiz kaldığı veya tolere edilemediği,dirençli parsiyel epilepsilerde antiepileptik ilaçlara ilave olarak; infantilspazmda (West Sendromu) monoterapi olarak endikedir.

Kontra Endikasyon: Vigabatrinveya diğer bileşenlere karşı hassasiyet hikayesi olan kişilerde kontrendikedir

Uyarılar: Vigabatrin alan hastaların 1/3’inde görme alanı kusuruolduğu bildirilmiştir. Genel görünümü her iki gözün görsel alanlarının eşmerkezliolarak daralması şeklindedir. Bu istenmeyen etki sadece sistematik perimetritestleriyle güvenilir olarak tespit edilebilir. Bu testleri genellikle 9 yaşınüzerindeki hastalarda uygulamak mümkündür. Vigabatrin retinaya zarar verecekbaşka ilaçlar ile beraber kullanılmamalıdır. Mümkünse tedaviye başlanmadan önceve altı aylık periyotlarla uygun bir görsel alan testi uygulanmalıdır. Sabril500 mg saşe kullanan kişilerde her 3 ayda bir göz muayenesi yapılmalıdır.Vigabatrin, öyküsünde psikoz, depresyon veya davranış problemleri bulunanhastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tedavinin aniden kesilmesi rebound etkiyeneden olabilir. Vigabatrin yaşlılarda ve özellikle kreatinin klirensi 60 mL/dakikadanaz olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Vigabatrin potansiyel yararın fetüsiçin potansiyel riski mazur göstermedikçe gebelik sırasında kullanılmamalıdır.Vigabatrin anne sütüne düşük konsantrasyonlarda geçmektedir.

Yan Etkileri: Vigabatrin ile tedavi edilen hastalarda sıklıkla hafifleşiddetli arasında değişen görme alanı bozuklukları bildirilmiştir. Erişkinlerdekibaşlıca istenmeyen etkiler sedasyon, somnolans, yorgunluk ve konsantrasyonbozuklukları türündedir. Çocuklarda ise eksitasyon veya ajitasyon olguları sıkgörülmektedir.

İlaç Etkileşimleri: Diğer ilaçlarla etkileşim riski çok azdır.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde: SabrilSaşeveTabletoral yolla, günde bir veya iki kez yemeklerden önce veyasonra alınabilir. Başlangıç dozu olarak günde 1 g verilir. Günlük doz, klinikcevap ve toleransa göre haftalık aralıklarla 0.5 g’lik miktarlarda artırılırveya azaltılır. Maksimum etkinlik genellikle 2-3 g/gün’lük dozlarda görülür.Çocuklarda: Önerilenbaşlangıç dozu 40 mg/kg/gündür. Sürek dozu olarak aşağıdaki dozlar önerilir;Vücut ağırlığı 10-15 kg 1-2 film tablet/gün, 15-30 kg 2-3 film tablet gün,30-50 kg 3-6 film tablet/gün, 50 kg üzeri 4-8 film tablet/gün. İnfantil spazmdaönerilen başlangıç dozu 50 mg/kg/gün’dür. Bu doz klinik cevaba göre, günlük 50mg/kg’lik değişimlerle ayarlanır. Günde 150 mg/kg’ye kadar iyi tolereedilmiştir.Yaşlılar: Kreatinin klirensi 60 mL/dakikadan az olan hastalardadikkatli olunmalıdır.

<

Leucomax

Flakon ScheringPlough Molgramostim Ambalaj: 150mgx1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü Ampul : : 300mgx1 Flakonve 1 mL’lik çö-zücü Ampul :

Endoxan

Draje EczacıbaşıBaxter Siklofosfamid Ambalaj: 50 mgx50 draje. Endoxan Flakon Siklofosfamid Ambalaj: 500 mgx1 Flakon ve 25 mLçözücü : : 1

Dysport

Flakon Gen İlaç Clostridium botulinumtoksini tip a hemaglutinin kompleksi 500 U Ambalaj: 1 flakon. Endikasyon: Pediyatrikserebral palzi/spastik dipleji yetişkinlerde spazmodik
Naponal

Jel Münir Şahin Naproksen Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp. Eşdeğeri: NaprodevJel: 100 mg/gx50 g(Deva);NaprosynJel: 100 mg/gx50 g(Abdi İbrahim). Endikasyon: Miyalji,lumbalji,

Mixtard 10 HM Penfill

Kartuş NovoNordisk Rekombinant DNA teknolojisiyleüretilen hazır karışım biyosentetik insan insülinleri: 100 IU/ml (9 birim ortaetki süreli NPH insülin ve 1

Contex

Kapsül TriPharma Parasetamol 250mg, oksolamin sitrat 100 mg, klorfeniramin maleat 2 mg, fenilpropanolaminHCI 12.5 mg Ambalaj: 30 kapsül. Endikasyon: Nezle,grip,

OncoTice

Flakon Organon BCgTice suşu 5x108Koloni Formasyon Ünitesi Ambalaj: 2mLx1 ampul. Endikasyon: İlk veya nükseden mesane yüzeyselüretral hücre kanseri (Tis) tedavisinde
Trimoks

Pediyatrik Süspansiyon Atabay Trimetoprim 40 mg,Sulfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BactrimOral Süspansiyon: 100 mL(Roche);BaktonOral Süspansiyon: 100

Ulcoreks

Enterik KaplıTablet Bilim Pantoprazol Ambalaj: 40mgx14 ve 28 tablet. Eşdeğeri: Panthec Enterik Tablet: 40 mgx14 ve 28 tablet(Sanovel);Panto Enterik Kaplı

Vimin C

Şurup Berko C vitamini 15 mg,demir 13 mg, çinko 5 mg, folik asit 150 mcg, B12vitamini 1 mcg, bal100 mg

Spasmex

Film Kaplı Tablet ErKim Trospiyum klorür Ambalaj: 15 mgx30, 50, 100 tablet : : 30 mgx30, 50, 100 tablet. Endikasyon:

Otimisin

Kulak Damlası Hüsnü Arsan Prednizolon metasulfobenzoat33 mg, pantokain 220 mg, benzalkonyum klorür 2 mg. Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Dış

Dermatol

Yara Tozu MerkezLab. Bizmut subgallat Ambalaj: 7 g’lik ambalaj. Endikasyon: Piyodermi, vulgar, bulaşıcı akne ve ekzema, sulananyanıklar, pişikler ve cilt

Triptilin

Film Tablet İ.E. Ulagay Amitriptilin HCI Ambalaj: 10 mgx30 Tablet : : 25 mgx40 tablet. Eşdeğeri: LaroxylEnterik Draje: 10 mgx30draje,

Peditus

Şurup İlsan Asetaminofen 120mg, guaifenesin 50 mg, pirilamin maleat 6.25 mg, fenilefrin HCI 5mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon:
Girasid

Film Tablet Abfar Ofloksasin Ambalaj: 200 mgx10 Tablet : : 400 mgx5 tablet. Eşdeğeri: DrovidFilm Tablet: 200 mgx10tablet(Drogsan);Menefloks Film Tablet:

Cabral

Ampul Dr.F.Frik Feniramidol HCI Ambalaj: 800 mg/3 mLx3 ampul. Cabral Draje Feniramidol HCI Ambalaj: 400mgx24 draje. Endikasyon: Miyorelaksanve analjezik olarak,

Clopixol

Oral Damla Lundbeck Zuklopentiksol Ambalaj: 20 mg/mLx20 mL (20 damla=1 mL) Clopixol Film Tablet Zuklopentiksol Ambalaj: 2 mgx50 tablet :

Anestol

Pomat İlsan Lidokain %5 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: LokalenPomat: %5×30 g(Toprak). Endikasyon: Lokal anestezik olarak, her türlü yanıklar, kesikler,basur

Pneumo 23

Enjektör SanofiPasteur Her 0.5 mL’lik bir immünizasyondozu, serotiplerin her birinden 0.025mg olacak şekilde, saflaştırılmışStreptococcus pneumoniasakkaritleri: 1,2, 3, 4, 5, 6B,

Flucan

Kapsül Pfizer Flukonazol Ambalaj: 150 mgx2 Kapsül. Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Toprak);FluzoleKapsül: 150 mgx2 kapsül(Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx2 kapsül(İ.E.Ulagay);KandizolKapsül: 150 mgx2

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir