Sefaktil

Film Tablet

Drogsan

Sefuroksim aksetil

Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 Tablet

: : 500mgx10 ve 20 Tablet.

Eşdeğeri: AksefFilm Tablet: 250 mgx20Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Nobel);Cefaks Film Tablet: 250 mgx10 ve 20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet- (Deva);Cefatin Lak Tablet: 250 mgx10 ve 20 Tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Roche);Enfexia Film Tablet: 250 mgx10 ve 20 tablet, 500 mgx10 ve 20 Tablet-(Bilim);Oraceftin Film Tablet: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 ve 20 tablet (Fako);Sefuroks Film Tablet: 250 mgx10 tablet, 500 mgx10 tablet (Eczacıbaşı);ZinnatTablet: 250 mgx10 ve 20 Tablet,500 mgx10 ve 20 Tablet-(GSK).

Endikasyon: Akut ve kronik bronşit,enfekte bronşiyektazi, bakteriyel pnö-moni, akciğer absesi, ameliyatsonrası gö-ğüs enfeksiyonları gibi solunum sistemi enfeksiyonları;otitis media, sinüzit, tonsillit, farenjit gibi KBB enfeksiyonları;akut ve kronik piyelonefrit, sistit, asemptomatik bakteriüri gibiüriner sistem enfeksiyonları; selülit, erizipel, peritonit, yaraenfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; osteomiyelit,septik artrit gibi kemik ve eklem enfeksiyonları; pelvik enflamatuvarhastalıklar gibi doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar; septisemive menenjit, peritonit dahil diğer enfeksiyonlar ve özellikle penisilinkullanımının uygun olmadığı gonore enfeksiyonlarının tedavisindeendikedir. Abdominal, pelvik, ortopedik, kardiyak, pulmoner, özofajiyelve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyonlardan ileri gelen risk artışıolduğunda profilaktik olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlerve sefuroksime aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tedaviye başlamadan önce hastanın penisilinlere,sefalosporinlere veya diğer ilaçlara alerjisinin olup olmadığıaraştırılmalıdır. Aynı anda furosemid gibi güçlü diüretikleriveya aminoglikozidleri alan hastalara, yüksek dozda sefalosporinantibiyotikleri, bu kombinasyonlarla böbrek yetmezliği bildirildiğindendikkatle verilmelidir. Gebelik süresince mutlak gerekmedikçekullanılmamalıdır. Sefuroksim anne sütüne geçtiğinden, emzirenannelerde bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar gö-rülmüştür.Nadiren psö-domembranöz kolit gö-rüldüğü rapor edilmiştir. Seyrekolarak baş ağrısı gö-rülmüştür. Nadiren erythema multiforme, StevensJohnsonsendromu, toksik epidermal nekrolizis (ekzantematik nekrolizis)ve nadiren deri dö-küntüleri, ürtiker, kaşıntı, ilaca bağlı ateş,serum hastalığını içeren aşırı duyarlık belirtileri ve çok nadirenanafilaksi bildirilmiştir.

Doz Önerisi: SefaktilTablettercihen tok karnınaalınmalıdır. Eğer bir dozun alınması unutulursa, bir sonraki doz mümkün olan enkısa sürede alınmalı ve sonra tedavi eskiden olduğu gibi sürdürülmelidir.Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Üst solunum yolu enfeksiyonları (Örn: Farenjit, tonsilit,sinuzit): 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg. Hafif ve orta şiddetteki altsolunum yolları enfeksiyonları (Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmelerive akut bronşite bağlı sekonder bakteriyel enfeksiyonlar): 10 gün süreyle günde2 kez 250 mg veya 500 mg. Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları: 5-10gün süreyle günde 2 kez 125 mg veya 250 mg. Komplike olmayan deri ve yumuşakdoku enfeksiyonları: 10 gün süreyle günde 2 kez 250 mg veya 500 mg. Erken Lymehastalığı: 20 gün süreyle günde 2 kez 500 mg. Komplike olmayan gonorede: 1g’lık tek doz.Pediyatrik kullanım: 3 aylıktan küçük çocuklarda sefuroksim kullanımıyla ilgilideneyim yoktur. 3 ay12 yaş arası çocuklarda akut bakteriyel çene altı sinüzitiiçin Sefuroksimin güvenlik ve etkinliği kanıtlanmıştır. Tablet yutabilençocuklarda: Farenjit/Tonsilit: 125 mg, günde 2 kez, 10 gün. Akut otitismedia: 250 mg, günde 2 kez, 10 gün. Akut bakteriyel çene altı sinüziti: 250 mg,günde 2 kez, 10 gün.

<

Maxalt

Ağızda Eriyen Tablet MSD Rizatriptan Ambalaj: 5 mgx3 liyofilize disk : : 10 mgx3 liyofilize disk. Endikasyon: Auralı ya da

Solian

Tablet SanofiAventis Amisülpirid Ambalaj: 200 mgx60 ve 90 tablet. Solian Film Tablet Ambalaj: 400 mgx30 film tablet. Endikasyon: Baskınnegatif semptomlar

Farlutal

Tablet Carlo Erba Medroksiprogesteronasetat Ambalaj: 250 mgx30 tablet. Farlutal Depo Flakon IM Deva Medroksiprogesteronasetat Ambalaj: 500 mg/2 mLx1 Flakon. Endikasyon:
Uromitexan

Ampul EczacıbaşıBaxter Mesna Ambalaj: 400mg/4 mLx15 ampul. Uromitexan Film Tablet Mesna Ambalaj: 400mgx10 tablet : : 600 mgx10 tablet. Endikasyon:

Perlinganit

Enfüzyon Solüsyonu Adeka Gliserol trinitrat Ambalaj: 10 mg/10 mLx10 ampul. Endikasyon: Perioperatifhipertansiyonda kan basıncının kontrol altına alınmasında; akutmiyokardiyal enfarktüse bağlı

Acular

Göz Damlası Abdi İbrahim Ketorolak trometamin Ambalaj: %0.5×5 mL’lik damlatıcılı plastik şişe. Endikasyon: Saman nezlesi olan hastalardaki allerjik konjunktivitinsemptomatik tedavisinde

Rovamycine

Film Tablet Eczacıbaşı Spiramisin Ambalaj: 3 MIUx10 tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalarca oluş-turulan tonsillit, nazofarenjit, sinüzit,otit, bronşit, akut akciğer hastalıkları; grip ve
Selectra

Kapsül Sanovel Sertralin HCl Ambalaj: 25 mgx28 kapsül : : 50 mgx14 Kapsül : : 100mgx14 kapsül. Eşdeğeri: SeralinKapsül: 50

Biophen

Draje İlsan İbuprofen Ambalaj: 400mgx30 ve 100 draje. Eşdeğeri: ArtrilDraje: 400 mgx30 draje(Eczacıbaşı);BrufenDraje: 400 mgx30 draje(Abbott);RofenFort Tablet: 400 mgx30 tablet(Akdeniz);SiyafenTablet:

Differin

Jel Liba Adapalen ‰1 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Komedon,papül ve püstüllerin hakim olduğu akne vulgarisin harici tedavisiiçindir. Yüz, gö-ğüs

Monoket

Tablet Adeka İzosorbit5-mononitrat Ambalaj: 20 mgx20 Tablet : : 40 mgx20 tablet. Eşdeğeri: İsoratTablet: 20 mgx20 Tablet, 40 mgx20tablet(Münir Şahin).

ProctoGlyvenol

Krem Novartis CH Tribenosid %5, lidokain%2 Ambalaj: 30 g’lik tüp. ProctoGlyvenol Supozituvar Tribenosid 400 mg,lidokain 40 mg Ambalaj: 10supozituvar. Endikasyon:

TheraFlu C&C

Draje NovartisCH Parasetamol 300mg, kafein 25 mg, kodein fosfat 10 mg Ambalaj: 20 draje. Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak

Maliasin

Draje Abbott Barbeksaklon Ambalaj: 25mgx50 draje : : 100 mgx50 draje. Endikasyon: Grandmalepilepsiler, özellikle uyanık tipte, tek başına veya petitmal

Andazol

Süspansiyon Biofarma Albendazol Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik ambalaj. Andazol Film Tablet AlbendazoL Ambalaj: 200 mgx2, 6 ve 40 tablet. Endikasyon: Aşağıdaki
Nilvadis

Değiştirilmiş Salımlı M.pellet Kapsül Eczacıbaşı Nilvadipin Ambalaj: 8 mgx28 kapsül : : 16 mgx28 kapsül. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde kullanılır. Kontra

Cefizox

Flakon IM Eczacıbaşı Seftizoksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik ‰5 lidokain Ampulü : 1 gx1Flakon ve 3

Vasocard

Tablet Abfar Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 ve 30 Tablet : : 10 mgx20ve 30 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 ve

Aromasin

Draje Pfizer Eksemestan Ambalaj: 25mgx30 draje. Endikasyon: Postmenopozal dönemdeki kadınlardailerlemiş meme kanseri tedavisinde, tamoksifen tedavisinin ardından hastalığıilerlemiş olan hastalarda endikedir.

Diprospan

Ampul ScheringPlough Betametazon dipropionat6.43 mg, betametazon sodyum fosfat 2.63 mg/ml Ambalaj: 1 mL’lik Ampul. Endikasyon: Kortikosteroidtedavisini gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır.

Clamine T Deklarit

Film Tablet: 250 mgx14 Tablet, 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14 tablet(Abbott);Klamaxin Film Tablet: 500 mgx14 tablet(İE Ulagay);KlarolidFilm

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir