Sekrol

Şurup

Bilim

Ambroksol HCI

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: AmbreksŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Nobel);AmbrolŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Deva);FluibronŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Santa Farma);MukoralŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Biofarma);PulmorŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Drogsan);Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Mecom).

Sekrol

Pediyatrik Şurup

Ambroksol HCl

Ambalaj: 15 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: FluibronPediyatrik Şurup: 15 mg/5mLx150 mL(Santa Farma);Pulmor Pediatrik Şurup: 15 mg/5 mLx150 mL(Drogsan).

Sekrol

Tablet

Ambroksol HCl

Ambalaj: 30 mgx20 tablet.

Eşdeğeri: AmbrolTablet: 30 mgx20 tablet(Deva);FluibronTablet: 30 mgx20 tablet(Santa Farma);MukoralTablet: 30 mgx20 tablet(Biofarma).

Endikasyon: Solunumyollarının salgı bozukluklarıyla bir arada olan akut ve kronikhastalıkları, ö-zellikle akut ve kronik bronşitler, astmatiform bronşit,bronş astması, bronşiektazi, larenjit, cerrahi girişim sonrasıbronkopulmoner komplikasyonların tedavisi ve profilaksisindekullanılır.

Kontra Endikasyon: Ambroksolave bir metaboliti olan bromheksine aşırı duyarlı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Ambroksol, kodein ve diğer antitüssiflerle birliktekullanılmamalıdır. Karaciğer ve böbrek hastalarında dikkatlekullanılmalıdır. Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Annesütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenlerde dikkatlekullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Bazı durumlardamide, bağırsak bozuklukları, ishal, deri dö-küntüsü, kaşıntı, kusma,halsizlik, baş ağrısı gö-rülebilir.

Doz Önerisi: SekrolŞurup: Büyüklerde tedavinin ilk 2-3 gününde günde3 kez 5-10 mL, daha sonra günde 3 kez 5 mL. 0-2 yaş arası çocuklarda günde2 kez 1.25 mL, 2-5 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1.25 mL, 5-12 yaş arasıçocuklarda günde 2 kez 5 mL.

SekrolPediyatrik Şurup: 0-2 yaş arası günde 2 kez 2.5 mL( ½ ölçek); 2-5 yaş arası günde 3 kez 2.5-5 mL ( ½-1 ölçek); 5-12 yaş arasıgünde 2 kez 5-10 mL ( 1-2 ölçek).

SekrolTablet: Erişkinlerde tedavinin ilk2-3 gününde 3 kez 1 Tablet, sonra 2 kez 1 Tablet. 5 yaşın altındaki çocuklardaşurup formunun kullanılması önerilir. 5-17 yaş arası, günde 2 kez yarımveya 1 Tablet.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir