Seretide

Diskus

GSK

Salmeterolksinafoat, flutikazon propiyonat

Ambalaj: 100µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus

: : 250µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 250µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus

: : 500µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 500µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus.

Endikasyon: Bronkodilatörve inhale kortikosteroid kullanımının uygun olduğu yetişkin ve çocuklardaastma dahil reversibl obstrüktif akciğer hastalığının düzenli tedavisindeendikedir. Bu şunları içerebilir: Uzun etkili -agonistleri ve inhalekortikosteroidlerin etkili sürek dozunu alan hastalar, inhale kortikosteroidtedavisi altındaki, semptomları olan hastalar, inhale kortikosteroidleregereksinim duyan ve düzenli bronkodilatör kullanan hastalar.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Reversiblobstrüktif havayolu hastalıklarının tedavisi normalde kademeli bir programizlemelidir ve hastalar hem klinik olarak hem de akciğer fonksiyon testleriyleizlenmelidir. Bu kombinasyon, hızlı ve kısa etkili bronkodilatör (ör.salbutamol) gerektiren akut semptomlarda hemen rahatlamak için önerilmez.Tedavi ani olarak kesilmemelidir. Olası sistemik etkiler adrenal supresyon,çocukların ve adölesanların büyümesinde gecikme, kemik mineral dansitesindeazalma, katarakt ve glokomu içerir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımıancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan olasızararlarından büyük ise düşünülmelidir.

Yan Etkileri: Salmeterolve flutikazon propiyonatın kombine kullanımında, advers etkilerin tipi veşiddetinin her bir bileşikle ilgili olması beklenebilir. Bu iki bileşiğin birarada verilmesiyle ilave advers etkiler bildirilmemiştir.

İlaç Etkileşimleri: Selektif veya selektif olmayanbblokerler reversibl obstrüktif havayolları hastalığı olanlardakullanımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmamalıdır. GüçlüCYP3A4 inhibitörleri (örneğin ketokonazol, ritonavir) ile birlikte kullanıldığında,flutikazon propiyonata sistemik olarak maruz kalma potansiyeli artacağından dikkatedilmelidir.

Doz Önerisi: SeretideDiskussadece oral inhalasyon yoluylakullanılır. Optimum terapötik yarar sağlamak için, semptomları olmasa bileSeretide’ındüzenli kullanılması şarttır. Hastalar düzenli olarak doktor kontrolündabulundurularakSeretidedozunun optimum düzeyde kalması sağlanmalı, sadece doktorönerisi ile değiştirilmelidir. Doz, semptomları etkili olarak kontrol eden endüşük doza ayarlanmalıdır. Hastalara hastalıklarının şiddetine göre uygunflutikazon propiyonat dozu içerenSeretideDiskusverilmelidir. Yetişkinler ve12 yaştan büyük çocuklar: Günde 2 kez bir inhalasyonSeretide100 µg Diskus(50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat) veya bir inhalasyonSeretide 250 µg Diskus(salmeterol 50µg ve flutikazon propiyonat 250µg) veyabir inhalasyonSeretide 500 µg Diskus(salmeterol 50µg ve flutikazon propiyonat500µg) kullanılabilir. 4 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 2kez bir inhalasyonSeretide100 µg Diskus(50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat) kullanılmalıdır.

<

Exen

Tablet Sanovel Meloksikam Ambalaj: 7.5 mgx30 Tablet : : 15 mg (Fort)x30 tablet. Eşdeğeri: LoxicamTablet: 15 mgx30 tablet(Biofarma);MeloxTablet: 7.5 mgx30

Helmicide

Şurup Atabay Piperazin -hidrat Ambalaj: 800 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Endikasyon: Ascarislumbricoides(solucan) veEnterobius vermicularis(kılkurdu) tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Piperazinve tuzlarına

Premarin

Draje Wyeth Konjuge estrojen Ambalaj: 0.3 mgx28 draje : : 0.45 mgx28 draje : : 0.625mgx28 draje : : 1.25
Allersol

Göz Damlası Sanovel kromolin sodyum%2 Ambalaj: 5 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Cromabak Göz Damlası: %2×5 mL(Gürel); Endikasyon: Akut vekronik alerjik konjunktivit,

RohaLax

Enterik Tablet TriPharma Sennozid B Ambalaj: 20 mgx30 tablet. Endikasyon: Nö-rolojikbozukluklara bağlı habitüel, postoperatif ve doğum sonrası atonikkabızlık ve batının

Doksetil

Flakon IM/IV Biofarma Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik

Thomapyrin

Tablet BoehringerIngelheim Asetil salisilik asit250 mg, parasetamol 200 mg, kafein 50 mg Ambalaj: 10 ve 20 tablet. Endikasyon: Başağrısı, diş
Enalap

Tablet Saba enalapril maleat Ambalaj: 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: enaprilTablet: 10 mgx20 Tablet(İlsan);KonverilTablet: 10 mgx20 Tablet(Nobel);RenitecTablet: 10 mgx20 Tablet(MSD);VasolaprilTablet: 10

Alarin

Süspansiyon Biofarma Loratadin Ambalaj: 1mg/mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Claritine Şurup: 1 mg/mLx100 mL(ScheringPlough);Loritine Süspansiyon: 1 mg/mLx100 mL(İlsan). Alarin Tablet Loratadin

Sultasid

Flakon IM Toprak Ampisilin 1 g, sulbaktam500 mg Ambalaj: 1 Flakon ve 3.2 mL’lik ‰5 lidokain içeren 1 çö-zücüampul. Eşdeğeri:

DepoProvera

Flakon Eczacıbaşı Medroksiprogesteronasetat Ambalaj: -150mg/1 mLx1 Flakon ve 2 mL’lik enjektör. Endikasyon: Doğum kontrolünde (ovülasyonunbaskılanması) endikedir. Kontra Endikasyon: Duyarlı kişilerde,

Sedaflora

Şurup TriPharma Passiflora sıvıekstresi Ambalaj: 700 mg/5 mLx200 mL’lik şişe. Eşdeğeri: PassifloraŞurup: 700 mg/5 mLx200 mL(İlsan). Endikasyon: Huzursuzluk, uykusuzluk, endişe

Mycocur

Krem Nobel Terbinafin HCl 10mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis Pharma);TerbinKrem: 10 mg/gx15 g(Eczacıbaşı);Terbisil Krem: 10

Ezetrol

Tablet MSD Ezetimib Ambalaj: 10 mgx28 tablet. Endikasyon: Primer Hiperkolesterolemi, Homozigot AileviHiperkolesterolemi (HoFH) ve Homozigot Sitosterolemi (Fitosterolemi). Kontra Endikasyon: Ezetimibe
Aspartil

Tablet Münir Şahin Aspartam Ambalaj: 20mgx100 tablet. Eşdeğeri: 20 mgx100 tablet(Atabay). Endikasyon: Şekerli diyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayıönleme kürleri gibi

Fluothane

Volatil Sıvı AstraZeneca Halotan Ambalaj: 50 mL’lik şişe. Endikasyon: Cerrahive teşhis amacıyla yapılan her türlü girişimde halotan inhalasyonanestezisi kullanılabilir. Kontra

Prograf

Enfüzyon Solüsyonu Eczacıbaşı Takrolimus Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul. Prograf Kapsül Takrolimus Ambalaj: 1 mgx50 Kapsül : : 5 mgx50

Gaviscon

Liquid aris Sodyum alginat Ambalaj: 50 mg/mLx200 mL’lik şişe. Gaviscon Tablet Alginik asit Ambalaj: 500 mgx60 tablet. Endikasyon: Gebeliktekilerdahil mide

Climodien

Draje Schering Estradiol valerat 2mg, dienogest 2 mg Ambalaj: 28draje. Endikasyon: En az bir yıllık menopoz geçmişiolan kadınların menopoza bağlı

Nerox-B

Film Tablet Abdi İbrahim B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 50 tablet. Eşdeğeri: Benexol Lak Tablet: 50 lakTablet(Roche);Bevitab Film Tablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir