Seretide

Diskus

GSK

Salmeterolksinafoat, flutikazon propiyonat

Ambalaj: 100µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus

: : 250µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 250µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus

: : 500µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 500µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus.

Endikasyon: Bronkodilatörve inhale kortikosteroid kullanımının uygun olduğu yetişkin ve çocuklardaastma dahil reversibl obstrüktif akciğer hastalığının düzenli tedavisindeendikedir. Bu şunları içerebilir: Uzun etkili -agonistleri ve inhalekortikosteroidlerin etkili sürek dozunu alan hastalar, inhale kortikosteroidtedavisi altındaki, semptomları olan hastalar, inhale kortikosteroidleregereksinim duyan ve düzenli bronkodilatör kullanan hastalar.

Kontra Endikasyon: Bileşimdekimaddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Reversiblobstrüktif havayolu hastalıklarının tedavisi normalde kademeli bir programizlemelidir ve hastalar hem klinik olarak hem de akciğer fonksiyon testleriyleizlenmelidir. Bu kombinasyon, hızlı ve kısa etkili bronkodilatör (ör.salbutamol) gerektiren akut semptomlarda hemen rahatlamak için önerilmez.Tedavi ani olarak kesilmemelidir. Olası sistemik etkiler adrenal supresyon,çocukların ve adölesanların büyümesinde gecikme, kemik mineral dansitesindeazalma, katarakt ve glokomu içerir. Gebelerde ve emziren annelerde kullanımıancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan olasızararlarından büyük ise düşünülmelidir.

Yan Etkileri: Salmeterolve flutikazon propiyonatın kombine kullanımında, advers etkilerin tipi veşiddetinin her bir bileşikle ilgili olması beklenebilir. Bu iki bileşiğin birarada verilmesiyle ilave advers etkiler bildirilmemiştir.

İlaç Etkileşimleri: Selektif veya selektif olmayanbblokerler reversibl obstrüktif havayolları hastalığı olanlardakullanımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmamalıdır. GüçlüCYP3A4 inhibitörleri (örneğin ketokonazol, ritonavir) ile birlikte kullanıldığında,flutikazon propiyonata sistemik olarak maruz kalma potansiyeli artacağından dikkatedilmelidir.

Doz Önerisi: SeretideDiskussadece oral inhalasyon yoluylakullanılır. Optimum terapötik yarar sağlamak için, semptomları olmasa bileSeretide’ındüzenli kullanılması şarttır. Hastalar düzenli olarak doktor kontrolündabulundurularakSeretidedozunun optimum düzeyde kalması sağlanmalı, sadece doktorönerisi ile değiştirilmelidir. Doz, semptomları etkili olarak kontrol eden endüşük doza ayarlanmalıdır. Hastalara hastalıklarının şiddetine göre uygunflutikazon propiyonat dozu içerenSeretideDiskusverilmelidir. Yetişkinler ve12 yaştan büyük çocuklar: Günde 2 kez bir inhalasyonSeretide100 µg Diskus(50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat) veya bir inhalasyonSeretide 250 µg Diskus(salmeterol 50µg ve flutikazon propiyonat 250µg) veyabir inhalasyonSeretide 500 µg Diskus(salmeterol 50µg ve flutikazon propiyonat500µg) kullanılabilir. 4 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 2kez bir inhalasyonSeretide100 µg Diskus(50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat) kullanılmalıdır.

<

Devaljin

Ampul Deva Metamizol sodyum Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 Ampul. Eşdeğeri: AdepironAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);AndolorAmpul: 1 g/2 mLx10

Geotril

Pomat İ.E.Ulagay OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ Ambalaj: 20 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit

Vermazol

Çiğneme Tableti İ.E.Ulagay Mebendazol Ambalaj: 100 mgx6 ve 30 tablet. Endikasyon: Tek veyamikst enfestasyonlarda,Enterobius vermicularis,Trichuris trichiura,Ascaris lumbricoides,Ancylostoma duodenale,Necator americanus,Capillaria philippinensis,Gnathostoma
Klarolid

Film Tablet İlsan Klaritromisin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 500

Steocin

Ampul Drogsan Salmon kalsitonin Ambalaj: 50 IU/2 mLx 6 Ampul : : 100 IU/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: MiacalcicAmpul: 100 IU/1

Zitrotek

Film Tablet Azitromisin Ambalaj: 500 mgx2 film tablet. Eşdeğeri: AzitrotekFilm Tablet: 500 mgx2tablet(Deva). Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH.

Umca

Solüsyon Abdi İbrahim Pelargonium sidoidesKökü Sıvı Ekstresi 80 g/100 g Ambalaj: 50 mL’lik kendinden damlalıklı cam şişe. Endikasyon: Akut vekronik
Aerodiol

Nazal Sprey Servier Estradiol 17b Ambalaj: 150 µg/dozx60 dozluk (4.2 mL) sprey. Endikasyon: Doğal yada cerrahi menopoza bağlı estrojen eksikliği

İsordil

oral Tablet Fako İzosorbid dinitrat Ambalaj: 10 mgx50 tablet. İsordil Sublingual Tablet İzosorbid dinitrat Ambalaj: 5 mgx50 tablet. Endikasyon: Anjina

Andolor

Ampul İE Ulagay Metamizol Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul. Eşdeğeri: Adepiron Ampul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);DevaljinAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Deva);GeralgineMAmpul:

Lanzedin

Kapsül Biofarma Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30

LinkomisinİE

Ampul IM/IV İ.E. Ulagay Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2

Tardyferon

Depo Draje Pierre Fabre Demir (demir II sülfathalinde) 80 mg, mukoproteoz 80 mg Ambalaj: 30 draje. Eşdeğeri: OroferonDraje: 30 draje(Koçak).

Cibacen

Divitab NovartisPharma Benazepril HCI Ambalaj: 5 mgx28 divitab : 10 mgx28 divitab. Endikasyon: aCEinhibitörü olarak hipertansiyon tedavisi ve konjestif kalp

Citara

Film Tablet Fako Sitalopram hidrobromür Ambalaj: 20 mgx28 tablet : : 40 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Cipram Film Tablet: 20 mgx28
Neuvitan

Draje Eczacıbaşı Oktotiamin 50 mg,B2vitamini 5 mg Ambalaj: 30 draje. Endikasyon: Nevralji,siyatik, artrit, miyalji, lumbago, romatoid artrit, nevrit, polinevrit,periferik sinir

Alma

Pastil Akdeniz Dihidroksialüminyumaminoasetat 500 mg, magnezyum hidroksit 100 mg Ambalaj: 60 pastil. Endikasyon: Hiperasidite, mide ağrısı, mide ve duodenim ülserleri,dispepsi,

Maxidex

Oftalmik Pomat Alcon Deksametazon Ambalaj: %0.1×3.5 g’lik oftalmik tüp. Maxidex Oftalmik Süspansiyon Deksametazon Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri:

Glivec

Kapsül NovartisPharma İmatinib mesilat Ambalaj: 100 mgx120 kapsül. Glivec Film Tablet İmatinib mesilat Ambalaj: 400 mgx10 ve 30 tablet. Endikasyon:

Geroxalen

Kapsül Liba Metoksalen (8-Metoksi-psö-ralen) Ambalaj: 10 mgx50 yumuşak jelatin Kapsül Endikasyon: Pigmentasyonukolaylaştırıcı etkilidir. Psö-riazis, vitiligo, ekzema ve güneşışınına karşı toleransı

Viojen

Solüsyon Günsa Gentiyan viyole100 mg, gliserin 5 g/10 mL Ambalaj: 10 mL’likdamlalıklı şişe. Endikasyon: Ağız veboğaz antiseptiği olarak kullanılır. Doz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir