Sildegra

Film Tablet

Fako

Sildenafil sitrat

Ambalaj: 25 mgx4 Tablet

: : 50 mgx4 tablet

: : 100 mgx4tablet.

Eşdeğeri: DegraFilm Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet(Deva);Viagra Film Tablet: 25 mgx4 tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet(Pfizer);VigrandeFilm Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Seksüelstimülasyona doğal bir yanıt sonucu penise kan akımını artırarak,bozulmuş erektil fonksiyonda ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeetkinlik gösterir. Kadınların kullanımı için endike değildir.

Kontra Endikasyon: İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda kontrendikedir. Nitrik oksit/siklik GMP yoluüzerine bilinen etkisiyle uyumlu olarak, sildenafilin nitratlarınhipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir vebu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butilnitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber (nitrogliserin,isosorbid mononitrat, isosorbit nitrat, pentaeritriol tetranitrat,eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesikontrendikedir. Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafildahil) seksüel aktivitenin önerilmediği hastalarda (stabil olmayananjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyakhastalıklarda) önerilmez. Sildenafilin güvenirliği aşağıdakihasta gruplarında çalışılmamıştır, dolayısıyla daha ileri bilgiedininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddikaraciğer yetmezliği, hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg), geçirilmişmiyokard enfarktüsü olanlar, retinitis pigmentosa gibi herediterdejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmındagenetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır). Uyarılar: Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatanpotansiyel nedenleri ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanınanamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir. Seksüelaktivite önerilmeyen erkeklerde erektil disfonksiyon ajanlarıkullanılmamalıdır. Yaşlılarda sildenafil klirensi azaldığı için25 mg’lik başlangıç dozu önerilir. Orta ve hafif böbrek yetmezliğiolanlarda yetişkinler için önerilen doz rejimi uygulanır. Ciddiböbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak) hastalardaise sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik doz düşünülmelidir.Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığıiçin 25 mg’lik doz önerilir. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır vehekim önerisi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.Baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için, araç ve makinekullanırken hastalar dikkatli olmalıdır. Yan Etkileri: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, enfeksiyon,soğuk algınlığı, vazodilatasyon, diyare, bulantı, artralji, miyalji, sersemlikhissi, hipertoni, uykusuzluk, nazal konjesyon, farenjit, rinit, sinüzit,solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı, döküntü, anormal görüş(hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanındaışığı algılamada artış ve bulanık görme), konjunktivit, üriner yolenfeksiyonu, prostat rahatsızlığı, hipersensitivite reaksiyonu, hipotansiyon,senkop, taşikardi, uzun süreli ereksiyon ve/veya priapizm, gözlerde ağrı,kanlanma/kızarma görülebilir. İlaç Etkileşimleri: Ketokonazol, eritromisin, simetidin ve sakinavirile etkileşir. Greyfurt suyu, sildenafilin plazma düzeyini az bir miktardaartırabilir. Nitratların veya nitrik oksit veren bileşiklerin sildenafilile beraber kullanılması kontrendikedir. Doz Önerisi: Önerilen doz, seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saatönce 50 mg’dir. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz100 mg’ye yükseltilebilir veya 25 mg’ye düşürülebilir. Önerilen enyüksek doz 100 mg’dir. Yiyeceklerle birlikte alındığında etkinliğinbaşlaması gecikebilir.

<

Unacefin

Flakon IM, IV Fako Seftriakson disodyum Ambalaj: 0.5 g IMx1 flakon ve 2 mL’lik %1 lidokain ampulü : : 1

Prograf

Enfüzyon Solüsyonu Eczacıbaşı Takrolimus Ambalaj: 5 mg/1 mLx10 ampul. Prograf Kapsül Takrolimus Ambalaj: 1 mgx50 Kapsül : : 5 mgx50

Cefradur

Kapsül Eczacıbaşı Sefadroksil monohidrat Ambalaj: 500 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Duricef Kapsül: 500 mgx14 kapsül(BMS). Cefradur Oral Süspansiyonİçin Toz Sefadroksil monohidrat
Premarin

Draje Wyeth Konjuge estrojen Ambalaj: 0.3 mgx28 draje : : 0.45 mgx28 draje : : 0.625mgx28 draje : : 1.25

Lastet

Ampul Onko Etopozid Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ampul. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5 mLx1flakon(Atafarm);EtoposideTeva Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Medİlaç);Vepesid Ampul: 100

Allerset

Film Tablet Santa Farma Setirizin 2HCl Ambalaj: 10mgx10 tablet. Eşdeğeri: Cetryn Film Tablet: 10 mgx10 tablet(TriPharma);Hitrizin Film Tablet: 10 mgx10

GynoTrosyd

Vajinal Merhem Pfizer Tiokonazol %6.5 Ambalaj: 4.6 g’lik tüp ve aplikö-tür. GynoTrosyd Vajinal Tablet Tiokonazol Ambalaj: 100 mgx3 Tablet ve
Tilcotil

Flakon IM/IV Roche Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve2 mL’lik çö-zücü ampul. Eşdeğeri: OksamenLFlakon: 20 mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat). Tilcotil Lak

Crinone

Vajinal Jel Serono Progesteron Ambalaj: %4: Her biri 45 mg progesteron içeren 6 aplikatör : %8: Herbiri 90 mg progesteron

Aknefug BP5

Losyon Orva Benzoil peroksit Ambalaj: %5×50 gramlık plastik şişe. Aknefug BP10 Losyon Benzoil peroksit Ambalaj: %10×50 gramlık plastik şişe. Endikasyon:

Kapnax

Tablet İlsan Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri:

Eksofed

Şurup Hüsnü Arsan Psödoefedrin HCl Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SudafedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(GSK). Eksofed Tablet Psödoefedrin

Klarolid

Film Tablet İlsan Klaritromisin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);KlacidFilm Tablet: 500

Motival

Tablet Biofarma Nimesulid Ambalaj: 100 mgx15 ve 30 tablet. Eşdeğeri: CoxulidTablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);MesulidTablet: 100 mgx15 tablet(Pfizer);Nimes Tablet: 100

TheraFlu C&C

Draje NovartisCH Parasetamol 300mg, kafein 25 mg, kodein fosfat 10 mg Ambalaj: 20 draje. Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak
Acular

Göz Damlası Abdi İbrahim Ketorolak trometamin Ambalaj: %0.5×5 mL’lik damlatıcılı plastik şişe. Endikasyon: Saman nezlesi olan hastalardaki allerjik konjunktivitinsemptomatik tedavisinde

Oculotect Fluid

Göz Damlası NovartisOphtalmics Polivi-don 50 mg/ mL Ambalaj: 10 mL’lik damlalıklı plastik şişe Oculotect Fluid Sine Göz Damlası Polivi-don 50

Tadolak

Film Tablet Saba etodolak Ambalaj: 200 mgx10 ve 20 film tablet. Endikasyon: Akut veuzun süreli kullanımlar için aşağıdaki belirti ve

Superheks

Gargara Eczacıbaşı Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Eşdeğeri: KlorhexGargara: %0.2×200 mL(Drogsan);OroheksGargara: %0.2×200 mL(TriPharma). Superheks Oral Sprey Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj:

Zestoretic

Tablet Abdi İbrahim Lisinopril dihidrat,hidroklorotiyazit Ambalaj: 10 mg (10 mg+6.25 mg)x28 Tablet : : 20 mg(20 mg+12.5 mg)x28 tablet. Eşdeğeri:

Rosenda

Film Tablet Biofarma Rosiglitazon (maleat) Ambalaj: 4 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Avandia Film Tablet: 4 mgx28 tablet(GSK). Endikasyon: Tip 2 diyabet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir