Sildegra

Film Tablet

Fako

Sildenafil sitrat

Ambalaj: 25 mgx4 Tablet

: : 50 mgx4 tablet

: : 100 mgx4tablet.

Eşdeğeri: DegraFilm Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet(Deva);Viagra Film Tablet: 25 mgx4 tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet(Pfizer);VigrandeFilm Tablet: 25 mgx4tablet, 50 mgx4 tablet, 100 mgx4 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Seksüelstimülasyona doğal bir yanıt sonucu penise kan akımını artırarak,bozulmuş erektil fonksiyonda ereksiyonun sağlanması ve sürdürülmesindeetkinlik gösterir. Kadınların kullanımı için endike değildir.

Kontra Endikasyon: İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlığıbulunan hastalarda kontrendikedir. Nitrik oksit/siklik GMP yoluüzerine bilinen etkisiyle uyumlu olarak, sildenafilin nitratlarınhipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir vebu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butilnitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber (nitrogliserin,isosorbid mononitrat, isosorbit nitrat, pentaeritriol tetranitrat,eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesikontrendikedir. Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafildahil) seksüel aktivitenin önerilmediği hastalarda (stabil olmayananjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyakhastalıklarda) önerilmez. Sildenafilin güvenirliği aşağıdakihasta gruplarında çalışılmamıştır, dolayısıyla daha ileri bilgiedininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddikaraciğer yetmezliği, hipotansiyon (kan basıncı <90/50 mmHg), geçirilmişmiyokard enfarktüsü olanlar, retinitis pigmentosa gibi herediterdejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmındagenetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır). Uyarılar: Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatanpotansiyel nedenleri ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanınanamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir. Seksüelaktivite önerilmeyen erkeklerde erektil disfonksiyon ajanlarıkullanılmamalıdır. Yaşlılarda sildenafil klirensi azaldığı için25 mg’lik başlangıç dozu önerilir. Orta ve hafif böbrek yetmezliğiolanlarda yetişkinler için önerilen doz rejimi uygulanır. Ciddiböbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 mL/dak) hastalardaise sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg’lik doz düşünülmelidir.Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığıiçin 25 mg’lik doz önerilir. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır vehekim önerisi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.Baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için, araç ve makinekullanırken hastalar dikkatli olmalıdır. Yan Etkileri: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, enfeksiyon,soğuk algınlığı, vazodilatasyon, diyare, bulantı, artralji, miyalji, sersemlikhissi, hipertoni, uykusuzluk, nazal konjesyon, farenjit, rinit, sinüzit,solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı, döküntü, anormal görüş(hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanındaışığı algılamada artış ve bulanık görme), konjunktivit, üriner yolenfeksiyonu, prostat rahatsızlığı, hipersensitivite reaksiyonu, hipotansiyon,senkop, taşikardi, uzun süreli ereksiyon ve/veya priapizm, gözlerde ağrı,kanlanma/kızarma görülebilir. İlaç Etkileşimleri: Ketokonazol, eritromisin, simetidin ve sakinavirile etkileşir. Greyfurt suyu, sildenafilin plazma düzeyini az bir miktardaartırabilir. Nitratların veya nitrik oksit veren bileşiklerin sildenafilile beraber kullanılması kontrendikedir. Doz Önerisi: Önerilen doz, seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saatönce 50 mg’dir. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz100 mg’ye yükseltilebilir veya 25 mg’ye düşürülebilir. Önerilen enyüksek doz 100 mg’dir. Yiyeceklerle birlikte alındığında etkinliğinbaşlaması gecikebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir