Simulect

Flakon

NovartisPharma

Basiliksimab

Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü.

Endikasyon: Erişkinve pediyatrik hastalardade novoböbrek transplantasyonunda akut organ reddine karşıprofilaksi sağlanmasında endikedir. Mikroemülsiyon siklosporin ve kortikosteroidedayalı immünosüpresyon tedavisi ile birlikte veya mikroemülsiyon siklosporin,kortikosteroidler veya azatiyoprin ya da mikofenolat mofetil içeren üçlü birimmünosüpressif sürek tedavisinde kullanılmaktadır.

Kontra Endikasyon: Basiliksimabakarşı aşırı duyarlığı bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Basiliksimabyalnızca, organ transplantasyonundan sonra uygulanan immünosüpressif tedavialanında deneyim sahibi doktorlar tarafından reçete edilmelidir.Basiliksimabın hem ilk kullanımında, hem de daha sonraki tedaviler sırasında 24saatten daha kısa süre devam eden, şiddetli akut aşırı duyarlık reaksiyonlarıbildirilmiştir. Annede elde edilebilecek potansiyel faydalar, fetusunkarşılaşabileceği risklerden daha üstün olmadığı sürece gebe kadınlaraverilmemelidir. Basiliksimab kullanan kadınlar, son dozu izleyen 4 ay boyuncabebeğini emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Basiliksimab,organ nakledilmiş hastalarda, altta yatan hastalığın, immünosüpresiflerinve diğer ilaçların birlikte kullanılmasının sonucu olarak görülen adversolayların fazlalaşmasına yol açan bir ilaç olarak gözükmemektedir.

İlaç Etkileşimleri: Basiliksimabbir immünoglobülin olduğundan, metabolik bir ilaçilaç etkileşimibeklenmemektedir.

Doz Önerisi: Standart doz, herbiri 20 mg’lik iki kısım şeklinde olmaküzere total 40 mg’dir. İlk 20 mg, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saatiçerisinde verilmelidir. İkinci 20 mg’lik dozun, transplantasyondan 4 gün sonraverilmesi gerekir. Vücut ağırlığı 35 kg’nin altında olan pediyatrik hastalardaönerilen total doz, 10 mg’lik 2 kısım şeklinde verilmek üzere toplam 20mg’dir. Vücut ağırlığı 35 kg veya daha fazla olan pediyatrik hastalarda iseerişkinlerdeki doz; her biri 20 mg‘lik iki kısım şeklinde olmak üzere total 40mg önerilir. İlk doz, transplantasyon ameliyatından önceki 2 saat içerisindeverilmelidir. Kullanıma hazırlananSimulect, 20-30 dakikada tamamlanacak intravenöz enfüzyon veyabolus enjeksiyon şeklinde kullanılır. Enfüzyon/enjeksiyon solüsyonunuhazırlamak için, kutu içindeki ampulde bulunan 5 mL enjeksiyonluk su, toziçeren flakona katılır. Tozun erimesi için, Flakon yavaşça çalkalanır.Kullanıma hazırlanan bu solüsyon mümkün olduğunca kısa sürede kullanılır.

<

Tilcotil

Flakon IM/IV Roche Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve2 mL’lik çö-zücü ampul. Eşdeğeri: OksamenLFlakon: 20 mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat). Tilcotil Lak

Volog

Krem BMS Halsinonid Ambalaj: 1 mg/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Kortikosteroidtedaviye yanıt veren atopik dermatit, kontakt dermatit, nö-rodermatit(lichen siplex cronicus) ekzematö-dermatit,

Allergodil

Nazal Sprey İE Ulagay azelastin HCI 0.14mg/doz Ambalaj: 10 mL’lik cam şişe. Endikasyon: Mevsimşartlarına bağlı alerjik rinit ve yıl boyunca
Estandron Prolongatum

Ampul Organon Estradiol benzoat1 mg, estradiol fenilpropionat 4 mg, testosteron propionat 20 mg,testosteron isokaproat 40 mg, testosteron fenilpropionat 40 mg/1mL

Nexium

IV Flakon AstraZeneca Esomeparozol Ambalaj: 40 mgx1 flakon. Nexium Film Tablet Esomeparozol Ambalaj: 20 mgx14 Tablet : : 40 mgx14

Deponit

flaster Adeka Nitrogliserin Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjina pektoristetek başına veya birbblokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer

Forane

Likit Abbott İ-zofluran Ambalaj: 100 mL’lik cam şişe. Endikasyon: İnhalasyonanestezisinde kullanılır. Kontra Endikasyon: İzofluranveya diğer halojenli anesteziklere karşı bilinen duyarlığı
Ornisid

Film Tablet Abdi İbrahim Ornidazol Ambalaj: 250mgx20 tablet : : Fort 500 mgx10 tablet. Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet, 500

Lamisil

Krem Novartis Pharma Terbinafin HCl 10mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);TerbinKrem: 10 mg/gx15 g(Eczacıbaşı);Terbisil Krem:

Metoprim

Pediyatrik Süspansiyon Münir Şahin Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BactrimOral Süspansiyon: 100 mL(Roche);BaktonOral Süspansiyon:

Kuilil

Film Tablet Embil Fenprobamat 200mg,parasetamol 200mg Ambalaj: 40 film tablet. Eşdeğeri: KuiflexDraje: 40 draje(TriPharma). Endikasyon: Kas iskeletsistemi hastalıklarında: Eklem romatizması,

Becotide

İnhaler GSK Beklometazon dipropionat Ambalaj: 50 µg/dozx200 dozluk ambalaj. Endikasyon: Akciğerlerdegüçlü antienflamatuvar etki göstererek astımın önleyici temeltedavisini sağlar. Kontra Endikasyon:

Travazol

Krem Bilim İzokonazol nitrat 10mg, diflukortolon valerat 1 mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: TravocortKrem: 15 g(Schering). Endikasyon: Şiddetliiltihabi veya

Cafergot

Tablet NovartisPharma Ergotamin tartarat1 mg, kafein 100 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Akut migrenkrizleri ve benzer vasküler baş ağrılarında endikedir.
Decapeptyl

Enjektabl ErKim triptorelin Ambalaj: 0.1 mg/1 mLx7 kullanıma hazır şırınga : 0.5 mg/1mLx 7 kullanıma hazır şırınga. Decapeptyl Depot Enjektabl

Veroptin

Tablet İlsan Verapamil HCI Ambalaj: 80 mgx50 tablet. Eşdeğeri: İsoptinFilm Tablet: 40 mgx30Tablet, 80 mgx50 tablet(Abbott);Ormil Film Tablet: 40 mgx30

Lorabid

Kapsül Lilly Lorakarbef anhidrat Ambalaj: 200 mgx10 Kapsül : : 400 mgx10 kapsül. Lorabid Oral Süspansiyon İçin Granül Lorakarbef anhidrat

Karberol

Tablet Münir Şahin Karbamazepin Ambalaj: 200 mgx20 ve 160 tablet. Eşd.: Karazepin Tablet: 200 mgx160 Tablet(Terra);Kazepin Tablet: 200 mgx160 tablet(Günsa);TegretolTablet:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir