Singulair

Çiğneme Tableti

MSD

Montelukast sodyum

Ambalaj: 4 mgx28 tablet

: : 5 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: Onceair Çiğneme Tableti: 4 mgx28 tablet; 5 mgx28 tablet(Abdi İbrahim).

Singulair

Film Tablet

Montelukast sodyum

Ambalaj: 10 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: Onceair Film Tablet: 10 mgx28tablet(Abdi İbrahim).

Endikasyon: Gündüzve gece semptomlarının önlenmesi dahil, astımın profilaktik vekronik tedavisinde, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisindeve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Montelukastın akut astım ataklarının tedavisindekietkinliği kanıtlanmamıştır. Gebelik sırasında kesin olarak gerektiğindekullanılmalıdır. Montelukastın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Emziren kadına verilirken dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: Çoğunluklahafif tabiattaki yan etkiler, genellikle tedavinin kesilmesinigerektirmemiştir.

İlaç Etkileşimleri: Montelukast,astımın profilaktik ve kronik tedavisinde rutin olarak kullanılandiğer tedavilerle birlikte uygulanabilir.

Doz Önerisi: Singulair 4 mg Çiğneme Tableti: 2-5 yaş arası astımlı çocuk hastalar için günlük doz,yatmadan önce alınan 4 mg‘lik bir çiğneme tabletidir.Singulair’in astımkontrol parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar.Singulair 5 mg Çiğneme Tableti: 6-14 yaşarası çocuk hastalar için günlük doz, yatmadan önce alınan 5 mg’likbir çiğneme tabletidir. Bu yaş grubunda doz ayarlaması gerekmez.Singulair 10 mg Film Tablet: 15 yaş ve üzeri erişkinler için günlük dozaj, yatmadanönce alınan 10 mg’lik bir Tablettir.Singulair’in astımkontrol parametreleri üzerindeki terapö-tik etkisi 1 gün içindeortaya çıkar.Singulairyemekle -birlikte veya ayrıca alınabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir