Singulair

Çiğneme Tableti

MSD

Montelukast sodyum

Ambalaj: 4 mgx28 tablet

: : 5 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: Onceair Çiğneme Tableti: 4 mgx28 tablet; 5 mgx28 tablet(Abdi İbrahim).

Singulair

Film Tablet

Montelukast sodyum

Ambalaj: 10 mgx28 tablet.

Eşdeğeri: Onceair Film Tablet: 10 mgx28tablet(Abdi İbrahim).

Endikasyon: Gündüzve gece semptomlarının önlenmesi dahil, astımın profilaktik vekronik tedavisinde, aspirine duyarlı astım hastalarının tedavisindeve egzersizin yol açtığı bronkokonstriksiyonun önlenmesinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Montelukastın akut astım ataklarının tedavisindekietkinliği kanıtlanmamıştır. Gebelik sırasında kesin olarak gerektiğindekullanılmalıdır. Montelukastın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.Emziren kadına verilirken dikkat edilmelidir.

Yan Etkileri: Çoğunluklahafif tabiattaki yan etkiler, genellikle tedavinin kesilmesinigerektirmemiştir.

İlaç Etkileşimleri: Montelukast,astımın profilaktik ve kronik tedavisinde rutin olarak kullanılandiğer tedavilerle birlikte uygulanabilir.

Doz Önerisi: Singulair 4 mg Çiğneme Tableti: 2-5 yaş arası astımlı çocuk hastalar için günlük doz,yatmadan önce alınan 4 mg‘lik bir çiğneme tabletidir.Singulair’in astımkontrol parametreleri üzerindeki terapötik etkisi bir gün içinde ortaya çıkar.Singulair 5 mg Çiğneme Tableti: 6-14 yaşarası çocuk hastalar için günlük doz, yatmadan önce alınan 5 mg’likbir çiğneme tabletidir. Bu yaş grubunda doz ayarlaması gerekmez.Singulair 10 mg Film Tablet: 15 yaş ve üzeri erişkinler için günlük dozaj, yatmadanönce alınan 10 mg’lik bir Tablettir.Singulair’in astımkontrol parametreleri üzerindeki terapö-tik etkisi 1 gün içindeortaya çıkar.Singulairyemekle -birlikte veya ayrıca alınabilir.

<

Duphaston

Tablet Solvay Didrogesteron Ambalaj: 10 mgx20tablet. Endikasyon: Endojenprogesteron eksikliğinde kullanılır. Kısırlık, itiyadi düşükler,dismenore, endometrioz, adet düzensizlikleri, düşük tehdidi, sekonderamenore ve

GynoTrosyd

Vajinal Merhem Pfizer Tiokonazol %6.5 Ambalaj: 4.6 g’lik tüp ve aplikö-tür. GynoTrosyd Vajinal Tablet Tiokonazol Ambalaj: 100 mgx3 Tablet ve

Proleukin

Flakon Roche Aldeslö-kin 18x106IU/ml Ambalaj: 1flakon. Endikasyon: Metastatikrenal hücreli karsinom tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: ECOG performansdurumu 2’den yüksek olanlarda; ECOG
Promid

Draje Biofarma Protionamid Ambalaj: 250mgx40 draje. Endikasyon: Akut ve kronikakciğer tüberkülö-zü ve ekstrapulmoner tüberkülöz şekillerindeve nükslerde, diğer antitüberkülo ilaçlarla birlikte,

PenOs

Film Tablet Eczacıbaşı Benzatin fenoksimetilpenisilin Ambalaj: 1MIUx24 film tablet. PenOs Oral Süspansiyon Benzatin fenoksimetilpenisilin Ambalaj: 750.000 IU/5 mLx80 mL’lik şişe.

TheoDur

Kontrollü Salım Tableti ScheringPlough Teofilin anhidr Ambalaj: 100 mgx30 Tablet : : 200 mgx30 Tablet : : 300mgx30 Tablet. Endikasyon:
Tracrium

Ampul GSK Atrakuryum besilat Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx5 Ampul : : 50 mg/5mLx5 ampul. Eşdeğeri: Atracurium Besylate Ampul: 25 mg/2.5

Capila Savon

Kurtsan Çöktürülmüş kükürt2.5 g, ardıç katranı 4 g, hint yağı 1 g, gül yağı 0.5 g, tıbbi sabun 82g Ambalaj:

TFtThilo

Göz Damlası Liba Trifluridin %1 Ambalaj: 5 mL’lik şişe. Endikasyon: Herpessimpleksin neden olduğu keratitis dentritika tedavisinde endikedir.Bakteriyel enfeksiyon varlığında antibiyotik

Alma

Pastil Akdeniz Dihidroksialüminyumaminoasetat 500 mg, magnezyum hidroksit 100 mg Ambalaj: 60 pastil. Endikasyon: Hiperasidite, mide ağrısı, mide ve duodenim ülserleri,dispepsi,

Lodoz

Film Tablet Merck Bisoprolol fumarat 2.5mg, hidroklorotiyazid 6.25 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Şiddetliastım ve kronik

Foradil

İnhalasyon Aerosolü NovartisPharma Formoterol fumarat Ambalaj: 12 µg/dozx50 ve 100 ölçülüdozluk ambalaj. Foradil İnhaler Kapsül Formoterol fumarat Ambalaj: 12 µgx60

Diltizem

Ampul IV M. Nevzat Diltiazem Ambalaj: 25 mgx1 Ampul ve 5 mL’lik çö-zücü Ampul. Diltizem Sürekli Salım Tableti Diltiazem Ambalaj:
Ostram

Efervesan Tablet Merck Kalsiyum karbonat Ambalaj: 500 mgx10 ve 20 tablet : : 1000mgx10 ve 20 tablet. Endikasyon: Kalsiyumeksikliğinin önlenmesi

Xalacom

Göz Damlası Pfizer Latanoprost 50 µg,timolol 5 mg/mL. (1 damla yaklaşık olarak 1.5 µg latanoprost ve 150 µg timololiçerir.) Ambalaj:

Hipersar

Film Tablet İE Ulagay Olmesartan medoksimil Ambalaj: 10 mgx28 tablet : : 20 mgx28 tablet : : 40 mgx28tablet. Eşdeğeri:

Fungan

Kapsül İE Ulagay Flukonazol Ambalaj: 150 mgx2 kapsül. Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Toprak);FlucanKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Pfizer);FluzoleKapsül: 150 mgx2 kapsül(Biofarma);KandizolKapsül: 150

PAS

Tablet Koçak pAminosalisilik asit sodyum Ambalaj: 1 gx100 Tablet. Endikasyon: Tüberkülozunkısa ve uzun süreli tedavisinde, diğer antitüberkülotiklerlebirlikte kullanılır. Kontra Endikasyon:

Synax

Film Tablet Biofarma Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir