Sirdalud

Tablet

Novartis Pharma

Tizanidin

Ambalaj: 2 mgx30 tablet.

SirdaludMR

Mikropellet

Kapsül

Tizanidin

Ambalaj: 6 mgx10 kapsül.

Endikasyon: Omurgadakistatik ve fonksiyonel bozukluklarla beraber gö-rülen (servikal velomber sendromlar) ve intervertebral disk hernisi veya kalçadakiosteoartrit gibi durumların ameliyatı sonrasında gö-rülen ağrılıkas spazmları ile multipl skleroz, kronik myelopati, omuriliğin dejeneratifhastalıkları, serebrovasküler ve serebral palsi gibi nö-rolojikbozukluklara bağlı spastisitede endikedir.

Kontra Endikasyon: Tizanidinekarşı bilinen aşırı duyarlık ve belirgin olarak bozulmuş karaciğerişlevi, kontrendikasyonlarıdır.

Uyarılar: Yararın açıkça riskten yüksek olduğu durumlar dışındagebelikte kullanılmamalıdır. Emzirme dö-neminde kullanılmamalıdır.Tizanidin kullanımıyla sersemlik hissi olan hastaların araba vemakine kullanma gibi azami dikkat gerektirecek faaliyetlerden kaçınmalarıönerilir.

Yan Etkileri: Uyku hali,baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik hissi, hafif tansiyon düşmesi,ağız kuruluğu, bulantı, gastrointestinal rahatsızlık, hipotansiyon,bradikardi, kas zayıflığı, uykusuzluk, uyku bozuklukları, hallüsinasyonlar,serum transaminaz düzeylerinde geçici artışlar. görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Diüretiklerde dahil olmak üzere, antihipertansiflerle birlikte kullanıldığındanadir olarak hipotansiyon ve bradikardiye neden olabilir. Alkolve sedatifler tizanidinin sedatif etkisini artırabilirler.

Doz Önerisi: SirdaludTablet: Ağrılı kas spazmlarının tedavisinde günde3 kez 2-4 mg, ciddi olgularda gece yatmadan önce 2-4 mg’lik ek bir dozalınabilir. Nö-rolojik bozukluklara bağlı spastisitede pozolojihastanın kişisel gereksinimine gö-re ayarlanır. Başlangıçta günlükdoz, 3 kerede alınacak toplam 6 mg’yi geçmemelidir. Bu doz giderekher yarım haftada veya her haftada 2-4 mg artırılabilir. Tedavideoptimum etkiye, genellikle eşit aralıklarla 3 veya 4 kerede alınangünlük toplam 12-24 mg arasında dozla erişilir. Günlük doz 36 mg’yi geçmemelidir.SirdaludMR Mikropellet Kapsül: Nö-rolojikbozukluklara bağlı spastisitede pozoloji hastanın kişisel gereksiniminegö-re ayarlanır. Önerilen başlangıç dozu günde bir kez 6 mg’lik bir Kapsüldür;gerektiğinde günlük doz her yarım haftada veya her hafta 6 mg’lik 1Kapsül artırılabilir. Olağan doz günde 6-24 mg arasında değişmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir