Spectracef

Film Tablet

Abdiİbrahim

Sefditoren

Ambalaj: 200 mgx20 ve 60 tablet.

End.: 12 yaş ve üzeri yetişkinlerde, duyarlı bakterilerin nedenolduğu, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi, toplumdan kazanılmışpnömonilerin tedavisinde, farenjit/tonsillit/sinüzit, deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporingrubu antibiyotiklere veya bileşenlerinden birine alerjisi olduğu bilinenhastalarda, karnitin eksikliği olan veya klinik olarak anlamlı karnitineksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozuklukları olan hastalardakontredikedir.

Uyarılar: Hastanın önceden sefditoren pivoksil, diğersefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlık reaksiyonugösterip göstermediği dikkatlice araştırılmalıdır. Sefditoren pivoksile karşıalerjik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, ilaç kesilmelidir. Ağır, akut aşırıduyarlık reaksiyonları, epinefrin ve oksijen, intravenöz sıvı, intravenözantihistaminikler, kortikosteroitler, pressör aminler ile tedaviyigerektirebilir. Antibakteriyel ajanlarla tedavi, normal kolon florasınıdeğiştirir ve klostridiumlar üreyebilir ve bu pödomembranöz kolite yolaçabilir. Gebelikte kesin olarak gerekiyorsa kullanılmalıdır. Emziren annelereuygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Yan Etkileri: Diyare,bulantı, karın ağrısı, dispepsi, kusma semptomları görülebilir ayrıca nadirenvaginal monoliazis ve baş ağrısı bildirilmiştir. Çok daha nadir olarak alerjikreaksiyon, anoreksi, asteni, pıhtılaşma zamanında uzama, konstipasyon,sersemlik, ağız kuruluğu, ateş, gastrit, hiperglisemi, uykusuzluk, lökopeni,karaciğer fonksiyon testi anomalisi, miyalji, sinirlilik, oral moniliazis,ağrı, periferik ödem, farenjit, psödomembranöz kolit, kaşıntı, döküntü, rinit,sinüzit, somnolans, stomatit, terleme, tat bozukluğu, trombositeni, sıkidrar yapma, ürtiker, vajinit ve kilo kaybı şeklinde yan etkiler görülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Magnezyumve alüminyum içeren antasitler ve H2reseptör antagonistleri ilebirlikte kullanılması önerilmez. Probenesidin sefditorenin plazma düzeyleriniartırır.

Doz Önerisi: Günde iki kez olarak yemeklerle, tercihen yağlıyemeklerle birlikte alınmalıdır. Bütün endikasyonlarda 12 saat arayla olmaküzere, toplumdan kazanılmış pnömonilerin tedavisinde, hafif ve ortaşiddetli olgularda 14 gün süreyle 200 mg, ağır olgularda 400 mg; kronikbronşitin akut bakteriyel alevlenmesinde 5 gün süreyle 200 mg;farenjit/tonsillit/sinüzit ve komplikasyonsuz deri ve yumuşak dokuenfeksiyonlarında 10 gün süreyle 200 mg.Spectracef Film Tablet, bir sütproteini olan kazeinat içerir. Süt proteini aşırı duyarlığı (laktoz intoleransıdeğil) olan hastalara uygulanmamalıdır.

<

Aldactazide

Tablet aris Spironolakton,hidroklorotiyazit Ambalaj: 25 mg (25+25)x30 Tablet : 50 mg (50+50)x30 tablet. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve

Allersol

Göz Damlası Sanovel kromolin sodyum%2 Ambalaj: 5 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Cromabak Göz Damlası: %2×5 mL(Gürel); Endikasyon: Akut vekronik alerjik konjunktivit,

Ultraproct

Pomat Schering Fluokortolonpivalat0.92 mg, fluokortolonkapronat 0.95 mg, sinkokain HCI 5 mg/g Ambalaj: 10 g’lik tüp. Ultraproct Supozituvar Fluokortolonpivalat0.61 mg, fluokortolonkapronat
Losec

Flakon AstraZeneca omeprazol Ambalaj: 40 mgx1 flakon. Endikasyon: Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt

Thymoglobuline

Serum SanofiPasteur Tavşandan elde edilmişantiinsan timosit globülin (ATG) Ambalaj: 25 mgx1 Flakon ve 5 mL çö-zücü. Endikasyon: Organnaklinin yapılmasından hemen

Lyomer

Burun Spreyi Abdiİbrahim Deniz suyu (izotonik)1.15 g/100 mL Ambalaj: 100 mL’lik tüp. Endikasyon: Burun mukozasınınspesifik fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar, mukozanın iyileşmesineyardım

Vermidon

Çocuk Şurubu İlsan Parasetamol Ambalaj: 160 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: EkosetolŞurup: 160 mg/5 mLx120 mL(Yeni İlaç). Endikasyon: Baş ağrısı,migren,
VitPso

Jel Orva 8-Metoksipsoralen Ambalaj: %0.1: 50 g’lik şişe : : %1: 50 g’lik şişe. Endikasyon: Psöriazis,vitiligo, palmoplantar püstülozis, mikozis fungoides,

Azosilin

Tablet Fako Ampisilintrihidrat 500 mg, fenazopiridin HCI 50 mg Ambalaj: 30tablet.Ampisiline duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu solunum sistemi, ürogenital sistem, deri ve

Danitrin Forte

Tablet Deva Pentaeritritol tetranitrat20 mg, meprobamat 200 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: -Anginapektoriste ve koroner spazm ile beraber gö-rülen kalp

Penipastil

Pastil CaSel Setilpiridinyumklorür 1.66 mg Ambalaj: 20 pastil. Endikasyon: Ağız veboğazın hafif irritasyonlarında antisepti ve koruyuculuk sağlayarakiyileşmesine yardımcı olarak kullanılır.

Rulid

Film Tablet SanofiAventis Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 film Tablet : : 300 mgx7 film tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Ritosin

Lustral

Film KaplıÇentikli Tablet Pfizer Sertralin HCl Ambalaj: 50 mgx28 tablet. Eşdeğeri: SeralinÇentikli Tablet: 50 mgx28tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Depresyontedavisinde (hastalarda mani hikayesi

Viteksir

Şurup Yeni İlaç B1vitamini5 mg, B2vitamini 2 mg, B6vitamini 2 mg, pantenol3 mg, nikotinamid 20 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik

Spasmex

Film Kaplı Tablet ErKim Trospiyum klorür Ambalaj: 15 mgx30, 50, 100 tablet : : 30 mgx30, 50, 100 tablet. Endikasyon:
Microgynon

Draje Schering Etinilestradiol0.03 mg, levonorgestrel 0.15 mg Ambalaj: 21draje. Eşdeğeri: LoOvralDraje: 21 draje(Wyeth). Endikasyon: Önerildiğişekilde uygulandığında, normalde döllenme için bir

Seldepar

Tablet İlsan Selegilin HCl Ambalaj: 5 mgx50 tablet. Endikasyon: Uzun sürelevodopa kullandıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımıolmaksızın, artık levodopa tedavisine yeterli

HibTITER

Flakon Wyeth Saflaştırılmış b tipiHemofilus influenzae kapsüler antijen oligosakkaridleri 10mg, difteri CRM197proteinkonjügatı 25mg/0.5 mL Ambalaj: Tek dozluk 1 Flakon (0.5

İsordil

oral Tablet Fako İzosorbid dinitrat Ambalaj: 10 mgx50 tablet. İsordil Sublingual Tablet İzosorbid dinitrat Ambalaj: 5 mgx50 tablet. Endikasyon: Anjina

Navelbine

Flakon IV ErKim Vinorelbin ditartarat Ambalaj: 10 mg/1 mLx1 Flakon : : 50 mg/5 mLx1 flakon. Endikasyon: Küçükhücreli olmayan akciğer

Ethyol IV

Enfüzyon Flakonu ErKim Amifostin Ambalaj: 500 mgx1 flakon. Endikasyon: İlerlemişover kanserli veya küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalardatekrarlanan sisplatin dozlarına

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir