Stafine

Film Tablet

Koçak

Sodyum fusidat

Ambalaj: 500 mgx15 Tablet.

Endikasyon: Genelolarak stafilokok enfeksiyonlarında tek başına veya diğer ajanlarlabirlikte kullanılır. Stafilokoksik septisemi, pnö-moni, beyin apsesi,kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomyelit, septik artrit),kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıcaantibiyotiklerin neden olduğu veClostridium difficiletarafından oluşturulan psö-domembranöz kolittevankomisin ve metronidazol kadar etkilidir.

Kontra Endikasyon: Fusidatlara karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uzun süre yüksek dozda kullanılan kişilerde periyodikolarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Herhangi bir teratojeniketki saptanmamış olmasına rağmen, gebelerde zorunlu olmadıkçakullanılmamalıdır. Anne sütüne çok az miktarda geçer.

Yan Etkileri: Nadiren hafif gastrointestinal yakınmalar (epigastrikağrı, kusma, ishal), uzun ve yüksek doz tedavide reversibl sarılıkgö-rülebilir, ilaç bırakınca düzelir. Nadiren hafif allerjik reaksiyonlar,lö-kopeni, trombositopeni gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kumarin türevlerinin antikoagülan etkilerinipotansiyelize eder.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 3 kez 500 mg (toplam 1.5 g/gün)8 saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine gö-re 2 katınakadar yükseltilebilir. Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/günolup, günlük doz üçe bö-lünerek verilmelidir.

Stafine

Pomat

Sodyum fusidat

Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp.

Eşdeğeri: FucidinPomat: 20 mg/gx15 g(Abdi İbrahim).

Endikasyon: Duyarlı organizmaların oluşturduğu impetigo,enfekte yaralar, enfekte ekzema, folikülit, enfekte olan akne, apse,akne vulgaris, paronişya, sikosis barbea, hidrozadenit ve eritrasmanıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Fusidikasit ve tuzlarına karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Gözde irritasyona neden olabileceğinden gö-zekaçmamasına özen gösterilmelidir. Gebelerde ve emzirenlerde kullanımıylailgili yeterli bilgi yoktur. Ancak, yarar/zarar ilişkisi etraflıcadeğerlendirilmek koşuluyla kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Etkinmaddeye karşı çok ender olarak cilt dö-küntüleri ve uygulamanın ardındanhafif yanma ve irritasyon bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Lezyonlara günde 2-3 kez ve genellikle 7 gün süreyleuygulanır.

<

Gansol

Damla Sanovel Sülfisoksazol Ambalaj: 0.2 g/mLx5 mL’lik damlalıklışişe. Endikasyon: Topikalolarak duyarlı mikroorganizmaların neden oldukları konjunktivit,korneal ülserler, trahom ve gö-zün diğer

Quinicardine

Tablet Adilna kinidin sülfat Ambalaj: 200 mgx20 tablet. Endikasyon: Paroksistikatrium fibrilasyonu, ritmin düzenlenmesinden sonra daimi atriumfibrilasyon nüksleri, arterial flutter ve

Zefiran Forte

Solüsyon İlsan Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefolSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Akdeniz);ZefortSolüsyon:
Stilizan

Ampul Dr. F.Frik TrifluoperazinHCI Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 ampul. Stilizan Draje TrifluoperazinHCI Ambalaj: 1 mgx30 draje : : 2 mgx30

Prozinc

Şampuan MedCare Pirokton,dekspantenol, çinko omadin vs. Ambalaj: 250 mL’lik plastik şişe. Doz Önerisi: Kepekli, zayıf, kırılan, dökülen ve hacim kazandırılmakistenen

Hypnomidate

Ampul JanssenCilag Etomidat Ambalaj: 20 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Genel anestezinin indüksiyonuve sürdürülmesi için kullanılır. Sürdürme, inhalasyon anestetiğikullanılmaksızın (total IV

Tetanea

Ampul/Enjektör SanofiPasteur At kaynaklı tetanozimmünglobülini F(ab)2 fragmanları 1500 IU/ml Ambalaj: Uygulamaya hazır 1 mL’lik 1 enjektör ve 1 mL’lik 1
Omeprol

Kapsül İlsan omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül(Nobel);ProsekEnterik Kapsül:

Alkeran

Tablet GSK Melfalan BP Ambalaj: 2 mgx25 Tablet : 5 mgx25 Tablet. Endikasyon: Multipl miyelomave ilerlemiş over adenokarsinomunun tedavisinde endikedir.

Sabalaks

Lavman Saba Sorbitol 4.8 g, gliserin3.5 g, trisodyum sitrat dihidrat 0.9 Ambalaj: 10 g’lik kanüllü tüp. Eşdeğeri: KansilakLavman: 10 g(Kansuk);LibalaksLavman:

Alcaine

Oftalmik Solüsyon Alcon Proparakain HCl Ambalaj: %0.5×15 mL’lik, kendinden damlalıklı şişe. Endikasyon: Oftalmikkullanım için uygun olan, çabuk etkili bir lokal

Promid

Draje Biofarma Protionamid Ambalaj: 250mgx40 draje. Endikasyon: Akut ve kronikakciğer tüberkülö-zü ve ekstrapulmoner tüberkülöz şekillerindeve nükslerde, diğer antitüberkülo ilaçlarla birlikte,

Ressital

Film Tablet Biofarma Setirizin 2HCl Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Allerset Film Tablet: 10 mgx10tablet(Santa Farma);Cetryn Film Tablet: 10 mgx10

Marcaine ‰5

Enjektabl Solüsyon AstraZeneca Bupivakain HCl Ambalaj: 100 mg/20 mLx1 Flakon. Endikasyon: Derin kasgevşemesinin gerekmediği uzun süreli sinir iletim (kondüksiyon)blokları ve

Agen

Ovül Embil Nonoksinol Ambalaj: 230 mgx12 ovül. Endikasyon: Gebeliğinönlenmesinde kullanılır. Kontra Endikasyon: Nonoksinolekarşı bilinen bir aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Yan
Tiofen

Flakon IM/IV Sanovel tiamfenikol glisinatHCl Ambalaj: 750 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik çö-zücü ampul. Eşdeğeri: UrfamycinFlakon: 750 mgx1 flakon(Bilim). Tiofen

Terkur

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı,ayak ve ellerde gö-rülen aşırı

ProctoGlyvenol

Krem Novartis CH Tribenosid %5, lidokain%2 Ambalaj: 30 g’lik tüp. ProctoGlyvenol Supozituvar Tribenosid 400 mg,lidokain 40 mg Ambalaj: 10supozituvar. Endikasyon:

Azeltin

Film Tablet Biofarma Azitromisin Ambalaj: 500 mgx3 tablet. Eşdeğeri: AzacidFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Fako);Azitro Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Deva);AzomaxFilm Tablet: 500

Tobel

Ampul IM/IV Nobel Tobramisin Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ve 100 Ampul : : 80 mg/2mLx1 ve 100 Ampul. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların

Vogast

EnterikMikropellet Kapsül Fako Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir