Stafine

Film Tablet

Koçak

Sodyum fusidat

Ambalaj: 500 mgx15 Tablet.

Endikasyon: Genelolarak stafilokok enfeksiyonlarında tek başına veya diğer ajanlarlabirlikte kullanılır. Stafilokoksik septisemi, pnö-moni, beyin apsesi,kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomyelit, septik artrit),kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıcaantibiyotiklerin neden olduğu veClostridium difficiletarafından oluşturulan psö-domembranöz kolittevankomisin ve metronidazol kadar etkilidir.

Kontra Endikasyon: Fusidatlara karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uzun süre yüksek dozda kullanılan kişilerde periyodikolarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Herhangi bir teratojeniketki saptanmamış olmasına rağmen, gebelerde zorunlu olmadıkçakullanılmamalıdır. Anne sütüne çok az miktarda geçer.

Yan Etkileri: Nadiren hafif gastrointestinal yakınmalar (epigastrikağrı, kusma, ishal), uzun ve yüksek doz tedavide reversibl sarılıkgö-rülebilir, ilaç bırakınca düzelir. Nadiren hafif allerjik reaksiyonlar,lö-kopeni, trombositopeni gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kumarin türevlerinin antikoagülan etkilerinipotansiyelize eder.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 3 kez 500 mg (toplam 1.5 g/gün)8 saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine gö-re 2 katınakadar yükseltilebilir. Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/günolup, günlük doz üçe bö-lünerek verilmelidir.

Stafine

Pomat

Sodyum fusidat

Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp.

Eşdeğeri: FucidinPomat: 20 mg/gx15 g(Abdi İbrahim).

Endikasyon: Duyarlı organizmaların oluşturduğu impetigo,enfekte yaralar, enfekte ekzema, folikülit, enfekte olan akne, apse,akne vulgaris, paronişya, sikosis barbea, hidrozadenit ve eritrasmanıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Fusidikasit ve tuzlarına karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Gözde irritasyona neden olabileceğinden gö-zekaçmamasına özen gösterilmelidir. Gebelerde ve emzirenlerde kullanımıylailgili yeterli bilgi yoktur. Ancak, yarar/zarar ilişkisi etraflıcadeğerlendirilmek koşuluyla kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Etkinmaddeye karşı çok ender olarak cilt dö-küntüleri ve uygulamanın ardındanhafif yanma ve irritasyon bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Lezyonlara günde 2-3 kez ve genellikle 7 gün süreyleuygulanır.

<

Klax

Film Tablet Toprak Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14

Colpotrophine

Vajinal Yumuşak Kapsül Merck Promestriene 0.01 g (%0.392) Ambalaj: 20 vajinal yumuşak kapsül. Colpotrophine Vajinal Krem Promestrien %1 Ambalaj: 30

Hydrea

Kapsül BMS Hidroksiüre Ambalaj: 500 mgx100 Kapsül. Endikasyon: Melanoma, dirençli kronik miyelostik lö-semi vereküran, metastatik ya da ameliyat yapılamayan over
Ginera

Draje Schering Etinilestradiol0.03 mg, gestoden 0.075 mg Ambalaj: 21 drajelik takvimli ambalaj. Eşdeğeri: MinuletDraje: 21 draje(Wyeth). Endikasyon: Bu kombinasyonönerildiği şekilde

Temetex

Krem Roche Diflukortolon valerat Ambalaj: 1 mg/gx10 g’lik tüp. Temetex Merhem Diflukortolon valerat Ambalaj: Merhem 1 mg/gx10 g : :

Ex-cipial Hydro

Emülsiyon Orva Üre (karbamid) 0.02g/g Ambalaj: 200 mL (200 g)’lik plastikşişe. Ex-cipial Lipo Emülsiyon Üre (karbamid) 0.04g/g Ambalaj: 200 mL

Havilland

Deodorant Krem MedCare lHeksadekanol,loktadekanol, çinko oksit vs. Ambalaj: 50 mL’lik plastik tüp. Endikasyon: Antiperspirantetkilidir. Terdeki koku yapan bakterilere karşı kullanılır.
Folbiol

Tablet İ.E.Ulagay Folik asit Ambalaj: 5 mgx25 tablet. Endikasyon: Çocuklarınmegaloblastik anemisi: Nedenibeslenme bozukluğu, büyüme sırasında artan folik asit gereksinimi,enfeksiyon ve

Eksofed

Şurup Hüsnü Arsan Psödoefedrin HCl Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SudafedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(GSK). Eksofed Tablet Psödoefedrin

Nasonex Aqueous

Nasal Spray ScheringPlough Mometazon furoat50 µg/doz Ambalaj: 140 doz için 18 g süspansiyon içeren, manuel dozayarlı ambalaj. Endikasyon: Erişkinlerile 3

Synpitan

Forte Ampul Deva Oksitosin Ambalaj: 5 IU/1 mLx3 ampul. Eşdeğeri: PostuitrinFort Ampul: 5 IU/1mLx3 ampul(İ.E.Ulagay). Endikasyon: Doğumda primer ve sekonder

Mepadol

Tablet Akdeniz Klorzoksazon 250mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: MuskazonTablet: 20 tablet(Kurtsan);Coxulid Tablet: 100 mgx15 tablet(Hüsnü Arsan);Motival Tablet:

Physiologica

Burun/Göz Solüsyonu Abdiİbrahim Sodyum klorür ‰9 Ambalaj: 5mL’lik 10 Flakon. Endikasyon: Başta bebekve küçük çocuklar olmak üzere, burun tıkanıklığı görülen

Zocor

Film Tablet MSD Simvastatin Ambalaj: 10 mgx28 Tablet : : 20 mgx 28 Tablet : : 40 mg (Fort)x28 Tablet.
Lithuril

Kapsül Koçak Lityum karbonat Ambalaj: 300 mgx100 kapsül. Endikasyon: Manikdepresif hastalık ve maninin profilaksi ve tedavisinde, rekürentdepresyonun sürek tedavisinde endikedir.

Novuxol

Pomat Abbott Kollajenaz Ambalaj: 1.2 Ü/gx10 ve 30 g’lik tüp. Endikasyon: Kutan vesubkutan ülserasyonlarda nekrotik dokunun enzimatik tedavisindeendikedir. Kontra Endikasyon:

Dorfan

Şurup Akdeniz Dekstrometorfan 10mg, psö-doefedrin HCI 20 mg, klorfeniramin maleat 2 mg/5 mL Ambalaj: 100mL’lik şişe. Eşdeğeri: Benical Şurup: 100

Zavedos

Flakon Carlo Erba İdarubisin HCI Ambalaj: 5 mgx1 Flakon : : 10 mgx1 flakon. Endikasyon: Erişkinlerdekinükseden veya inatçı nonlenfositer lö-semilerde

Allergodil

Nazal Sprey İE Ulagay azelastin HCI 0.14mg/doz Ambalaj: 10 mL’lik cam şişe. Endikasyon: Mevsimşartlarına bağlı alerjik rinit ve yıl boyunca

Zyban

Yavaş Salımlı Film Tablet GSK Bupropiyon HCl Ambalaj: 150 mgx60 tablet. Endikasyon: Nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmayayardımcı olarak kullanılır. Kontra

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir