Stafine

Film Tablet

Koçak

Sodyum fusidat

Ambalaj: 500 mgx15 Tablet.

Endikasyon: Genelolarak stafilokok enfeksiyonlarında tek başına veya diğer ajanlarlabirlikte kullanılır. Stafilokoksik septisemi, pnö-moni, beyin apsesi,kemik ve eklem iltihapları (akut ve kronik osteomyelit, septik artrit),kistik fibrozis, endokardit gibi enfeksiyonlarda endikedir. Ayrıcaantibiyotiklerin neden olduğu veClostridium difficiletarafından oluşturulan psö-domembranöz kolittevankomisin ve metronidazol kadar etkilidir.

Kontra Endikasyon: Fusidatlara karşı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Uzun süre yüksek dozda kullanılan kişilerde periyodikolarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır. Herhangi bir teratojeniketki saptanmamış olmasına rağmen, gebelerde zorunlu olmadıkçakullanılmamalıdır. Anne sütüne çok az miktarda geçer.

Yan Etkileri: Nadiren hafif gastrointestinal yakınmalar (epigastrikağrı, kusma, ishal), uzun ve yüksek doz tedavide reversibl sarılıkgö-rülebilir, ilaç bırakınca düzelir. Nadiren hafif allerjik reaksiyonlar,lö-kopeni, trombositopeni gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Kumarin türevlerinin antikoagülan etkilerinipotansiyelize eder.

Doz Önerisi: Yetişkinlerde günde 3 kez 500 mg (toplam 1.5 g/gün)8 saatte bir uygulanır. Doz enfeksiyonun şiddetine gö-re 2 katınakadar yükseltilebilir. Çocuklarda günlük toplam doz 30-50 mg/kg/günolup, günlük doz üçe bö-lünerek verilmelidir.

Stafine

Pomat

Sodyum fusidat

Ambalaj: 20 mg/gx15 g’lik tüp.

Eşdeğeri: FucidinPomat: 20 mg/gx15 g(Abdi İbrahim).

Endikasyon: Duyarlı organizmaların oluşturduğu impetigo,enfekte yaralar, enfekte ekzema, folikülit, enfekte olan akne, apse,akne vulgaris, paronişya, sikosis barbea, hidrozadenit ve eritrasmanıntedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Fusidikasit ve tuzlarına karşı bilinen aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Gözde irritasyona neden olabileceğinden gö-zekaçmamasına özen gösterilmelidir. Gebelerde ve emzirenlerde kullanımıylailgili yeterli bilgi yoktur. Ancak, yarar/zarar ilişkisi etraflıcadeğerlendirilmek koşuluyla kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Etkinmaddeye karşı çok ender olarak cilt dö-küntüleri ve uygulamanın ardındanhafif yanma ve irritasyon bildirilmiştir.

Doz Önerisi: Lezyonlara günde 2-3 kez ve genellikle 7 gün süreyleuygulanır.

<

Cirrus

Kapsül UCB Setirizin 2HCl 5 mg,psödoefedrin HCl 120 mg Ambalaj: 14 kapsül. Endikasyon: Nazalkonjesyon, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun

Etoposid Ebewe

Flakon Liba Etoposid Ambalaj: 50 mg/2.5mLx1 flakon : : 100 mg/5mLx1 flakon. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Atafarm);2/gün yada 1,
Ketalar

Flakon Pfizer Ketamin HCl Ambalaj: 500 mg/10 mLx1 flakon. Endikasyon: Ketaminameliyatlarda ve teşhis için yapılacak girişimlerde tek başınakullanılabilecek bir anesteziktir.

Opagis

Mikropellet Kapsül Mustafa Nevzat Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol

Vegabon

Tablet Koçak Alendronat Ambalaj: 70 mgx4 tablet. Eşdeğeri: FosamaxTablet: 70 mgx4 tablet(MSD);Osalen Tablet: 70 mgx4 tablet(Eczacıbaşı). Endikasyon: Postmenopozal osteoporozun tedavisi

Zefol

Solüsyon Akdeniz Benzalkonyum klorür%10 Ambalaj: 100 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: ZefanSolüsyon: %10×100 ve 1000 mL(Drogsan);ZefiranForte Solüsyon: %10x100ve 1000 mL(İlsan);Zefort
Zoladex Depot

SC İmplant AstraZeneca Goserelin asetat3.6 mg Ambalaj: Tek dozluk Subtükan İmplant, önceden doldurulmuşenjektör içeren ambalaj. Zoladex LA SC İmplant Goserelin

AntiEm

Tablet Adeka Dimenhidrinat Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Xamamine Tablet: 50 mgx20 tablet(Adilna). Endikasyon: Deniz tutması, uçak tutması,tren, otomobil ve

Selectra

Kapsül Sanovel Sertralin HCl Ambalaj: 25 mgx28 kapsül : : 50 mgx14 Kapsül : : 100mgx14 kapsül. Eşdeğeri: SeralinKapsül: 50

Dynabac

Enterik Kaplı Tablet Abdi İbrahim Diritromisin Ambalaj: 250 mgx10 enterik kaplı tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalar tarafından meydana getirilen, kronik bronşitin akutalevlenmeleri,

Alphagan

Göz Damlası Abdi İbrahim Brimonidin Ambalaj: %0.2×5 mL’lik şişe. Endikasyon: Açık açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olanhastalarda göziçi basıncını düşürmek

Zyvoxid

Enfüzyon Solüsyonu Pfizer Linezolid Ambalaj: 600 mg/300 mLx1 enfüzyon torbası. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu, vankomisinedirençliEnterococcus faeciumenfeksiyonları (bakteriyeminin eşlik ettiği olgular da

Cymevene

Flakon IV Roche Gansiklovir sodyum Ambalaj: 500mgx1 Flakon ve 0.22 mikron milipor filtre. Endikasyon: İmmün uyuşmazlığı bulunan şahıslardakiyaşamı veya görmeyi
Diazomid

Tablet SanofiAventis Asetazolamid Ambalaj: 250mgx10 tablet. Endikasyon: Açık açı veyasekonder glokomun tedavisinde kullanılır. Akut konjestif glokomunpreoperatuvar evresinde, konjestif kalp yetersizliği

Diabinese

Tablet Pfizer Klorpropamid Ambalaj: 250 mgx100 tablet. Endikasyon: İnsülinebağımlı olmayan diabetes mellitusu bulunan, hiperglisemisi sadecediyetle kontrol edilemeyen hastalarda, kan şekerini

Helicol

Mikropellet Kapsül Eczacıbaşı Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14

Erfulyn

Kapsül Nobel Nifuroksazid Ambalaj: 100 mgx12 kapsül. Eşdeğeri: DiafurylKapsül: 100 mgx12 kapsül(Abdi İbrahim);ErcefurylKapsül: 100 mgx12 kapsül(SanofiAventis). Erfulyn Oral Süspansiyon Nifuroksazid

Tobel

Ampul IM/IV Nobel Tobramisin Ambalaj: 20 mg/2 mLx1 ve 100 Ampul : : 80 mg/2mLx1 ve 100 Ampul. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir