Starlix

Film Kaplı Tablet

NovartisPharma

Nateglinid

Ambalaj: 120 mgx84 tablet.

Endikasyon: Hipergliseminin diyet ve egzersizle kontrol altınaalınamadığı tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan) diabetes mellitusolgularının tedavisinde endikedir. Tek başına ya da etki mekanizmasıkendisininkini tamamlayıcı nitelikte olan başka bir oral antidiyabetikle,örneğin metformin ile birlikte kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Nateglinidekarşı aşırı duyarlılığı olanlarda, Tip 1 (insüline bağımlı) diabetesmellitusta, diyabetik ketoasidozda, gebelerde ve bebeğini emziren annelerde kontrendikedir.

Uyarılar: Diyet veegzersiz tedavisi altında olan tip 2 diyabet hastalarında ve oral antidiyabetikkullananlarda hipoglisemi gelişebildiği gözlemlenmiştir. Diğer oral antidiyabetiklerlebirlikte kullanılması, hipoglisemi riskini artırabilir. Gebelik sırasındakullanılması önerilmez. Bebeğini emziren anneler nateglinid kullanmamalıdır.Hastalara, araç veya makine kullanırken hipoglisemi gelişmemesi için gerekliönlemleri almaları önerilmelidir.

Yan Etkileri: Terleme,titreme, göz kararması, iştah artması, palpitasyon, bulantı, yorgunluk vedermansızlık genellikle hafiftir ve gerektiğinde karbonhidrat alınarak kolaycaortadan kaldırılabilir. Deri döküntüsü, kaşıntı ve ürtiker gibi aşırı duyarlıkreaksiyonları, ender olarak bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Glikozmetabolizmasını etkileyen çok sayıda ilaçla etkileşim olasılığı göz önündebulundurulmalıdır. Oral antidiyabetik ilaçların hipoglisemik etkisi, aralarındaNSAI ilaç grubunun, salisilatların, MAO inhibitörlerinin ve nonselektifbetaadrenerjik blokerlerin etkisiyle güç kazanabilir. Oral antidiyabetik ilaçlarınhipoglisemik etkisi, aralarında tiyazitlerin, kortikosteroidlerin, tiroidürünlerinin ve sempatomimetiklerin etkisiyle azalabilir.

Doz Önerisi: Genellikle yemekten hemen (1 dakika) önce alınır amayemekten önceki yarım saat içerisinde alınması da mümkündür. Genelliklekullanılan doz, yemeklerden önce 120 mg’dir. Eğer bu dozla yeterli yanıtalınamazsa hastalar, yine yemeklerden önce alınacak 180 mg doza yanıtverebilir. İlacın dozu, glikozile hemoglobin (HbA1c) ölçüm sonuçlarına göreayarlanmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir