Starlix

Film Kaplı Tablet

NovartisPharma

Nateglinid

Ambalaj: 120 mgx84 tablet.

Endikasyon: Hipergliseminin diyet ve egzersizle kontrol altınaalınamadığı tip 2 diyabet (insüline bağımlı olmayan) diabetes mellitusolgularının tedavisinde endikedir. Tek başına ya da etki mekanizmasıkendisininkini tamamlayıcı nitelikte olan başka bir oral antidiyabetikle,örneğin metformin ile birlikte kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Nateglinidekarşı aşırı duyarlılığı olanlarda, Tip 1 (insüline bağımlı) diabetesmellitusta, diyabetik ketoasidozda, gebelerde ve bebeğini emziren annelerde kontrendikedir.

Uyarılar: Diyet veegzersiz tedavisi altında olan tip 2 diyabet hastalarında ve oral antidiyabetikkullananlarda hipoglisemi gelişebildiği gözlemlenmiştir. Diğer oral antidiyabetiklerlebirlikte kullanılması, hipoglisemi riskini artırabilir. Gebelik sırasındakullanılması önerilmez. Bebeğini emziren anneler nateglinid kullanmamalıdır.Hastalara, araç veya makine kullanırken hipoglisemi gelişmemesi için gerekliönlemleri almaları önerilmelidir.

Yan Etkileri: Terleme,titreme, göz kararması, iştah artması, palpitasyon, bulantı, yorgunluk vedermansızlık genellikle hafiftir ve gerektiğinde karbonhidrat alınarak kolaycaortadan kaldırılabilir. Deri döküntüsü, kaşıntı ve ürtiker gibi aşırı duyarlıkreaksiyonları, ender olarak bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Glikozmetabolizmasını etkileyen çok sayıda ilaçla etkileşim olasılığı göz önündebulundurulmalıdır. Oral antidiyabetik ilaçların hipoglisemik etkisi, aralarındaNSAI ilaç grubunun, salisilatların, MAO inhibitörlerinin ve nonselektifbetaadrenerjik blokerlerin etkisiyle güç kazanabilir. Oral antidiyabetik ilaçlarınhipoglisemik etkisi, aralarında tiyazitlerin, kortikosteroidlerin, tiroidürünlerinin ve sempatomimetiklerin etkisiyle azalabilir.

Doz Önerisi: Genellikle yemekten hemen (1 dakika) önce alınır amayemekten önceki yarım saat içerisinde alınması da mümkündür. Genelliklekullanılan doz, yemeklerden önce 120 mg’dir. Eğer bu dozla yeterli yanıtalınamazsa hastalar, yine yemeklerden önce alınacak 180 mg doza yanıtverebilir. İlacın dozu, glikozile hemoglobin (HbA1c) ölçüm sonuçlarına göreayarlanmalıdır.

<

Anti Skab

Deri Kremi Eczacıbaşı Permetrin%5 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: Zalvor Deri Kremi: %5×30 g(GSK). Anti Skab Losyon Permetrin %5 Ambalaj:

Wintus

Draje İlsan Parasetamol 250mg, dekstrometorfan HBr 10 mg, fenilefrin HCl 5 mg, klorfeniramin 2mg Ambalaj: 20 draje. Endikasyon: Soğuk algınlığınınneden

Miambutol

Tablet Koçak Etambutol HCI Ambalaj: 500 mgx50 Tablet. Eşdeğeri: TambutolTablet: 500 mgx50 tablet(Atabay). Endikasyon: Akciğertüberkülozunun tedavisinde endikedir. Bu tedavide, genelliklebir
Ox-xa

Kapsül Toprak Asetilsistein Ambalaj: 200 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Asist Kapsül: 200 mg/x30 kapsül(Hüsnü Arsan). Ox-xa Şurup Asetilsistein Ambalaj: 200mg/5 mLx150

DeNol

Yutma Tableti Eczacıbaşı Kolloidal bizmutsubsitrat Ambalaj: 300 mgx60 tablet. Endikasyon: Mide veduodenum ülserleri, gastrit ve mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Kontra

Azeltin

Film Tablet Biofarma Azitromisin Ambalaj: 500 mgx3 tablet. Eşdeğeri: AzacidFilm Tablet: 500 mgx3tablet(Fako);Azitro Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Deva);AzomaxFilm Tablet: 500

Ovadril

Losyon Toprak Difenhidramin HCI2 g, çinko oksit 16 g, lidokain HCI 3 g Ambalaj: 120g’lik şişe. Endikasyon: Böceksokması, basit cilt
CelestodermV

Krem ScheringPlough Betametazon 17-valerat Ambalaj: %0.1×15 g’lik tüp. Eşdeğeri: Betnovate Krem: %0.1×15 g(GSK). Endikasyon: Lokal kortikosteroidtedaviye normal olarak çabuk yanıt

Dekort

Ampul IM/IV Deva Deksametazon Ambalaj: 8mg/2 mLx1 ampul. Dekort Tablet Deksametazon Ambalaj: 0.50mgx20 Tablet : 0.75 mgx20 tablet. Endikasyon: Kortikosteroidtedavisi

Carovit

Yumuşak Kapsül Koçak bKaroten 20 mg(=26000 IU A vitamini) Ambalaj: 30 ve 100 yumuşak kapsül. Endikasyon: Bir provitaminA olanbkaroten, kerotenoidleriçinde

Pedifen

Şurup Atabay İbuprofen Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: İbufenPediyatrik Şurup: 100 mg/5mLx100 mL(Abbott). Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit

Ziagen

Film Tablet GSK Abakavir Ambalaj: 300 mgx60 tablet. Ziagen Oral Solüsyon Abakavir sülfat Ambalaj: 20 mg/mLx240 mL’lik polietilen şişe. Endikasyon:

Lumigan

Göz Damlası Abdiİbrahim Bimatoprost 0.3 mg/mL Ambalaj: 3 mL’lik şişe. Endikasyon: Kronikglokom ve oküler hipertansiyon hastalarında yüksek göziçi basıncınındüşürülmesi amacıyla

Naponal

Jel Münir Şahin Naproksen Ambalaj: 100 mg/gx50 g’lik tüp. Eşdeğeri: NaprodevJel: 100 mg/gx50 g(Deva);NaprosynJel: 100 mg/gx50 g(Abdi İbrahim). Endikasyon: Miyalji,lumbalji,

Polimisin

Deri Merhemi Koçak OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 Ü Ambalaj: 14.2 g’lik tüp. Eşdeğeri: TerramycinDeri Merhemi: 14.2 g(Pfizer).
Sekrol

Şurup Bilim Ambroksol HCI Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: AmbreksŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Nobel);AmbrolŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Deva);FluibronŞurup:

Megadyn

Film Tablet Abdi İbrahim A vitamini 10.000IU, B1vitamini 20 mg, B2vitamini 5 mg, Kalsiyumpantotenat 11.6 mg, B6vitamini 10 mg, B12vitamini0.005

MonarcM

Flakon Cankat Antihemofilik Faktör(Faktör VIII) Ambalaj: 500 IUx1 flakon, 10 mL’lik enjektabl steril su içeren 1çözücü ampul, 1 adet çift

TamoxifenTeva

Tablet Medİlaç Tamoksifen Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 Tablet. Eşdeğeri: NolvadexTablet: 10 mgx30 ve 250 Tablet(AstraZeneca);TadexTablet: 10 mgx30 ve 250

Cordarone

Ampul SanofiAventis Amiodaron HCI Ambalaj: 150 mg/3 mLx6 ampul. Cordarone Bö-lünebilir Tablet Amiodaron HCI Ambalaj: 200 mgx30 tablet. Endikasyon: Aksesuaratriyoventriküler

Balmandol

Tıbbi Yağ Banyosu Orva Badem yağı 0.301 g,parafin likit 0.695 g/g Ambalaj: 225 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Derinin az yağlı,

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir