Stilizan

Ampul

Dr. F.Frik

TrifluoperazinHCI

Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 ampul.

Stilizan

Draje

TrifluoperazinHCI

Ambalaj: 1 mgx30 draje

: : 2 mgx30 draje

: : 5 mgx30 draje.

Endikasyon: Düşükdoz trifluoperazin: Ank-siyete,ajitasyon ve anksiyete sonrası sekonder depresyonların kısa sürelitedavilerinde kullanılır. Kusma ve bulantının semptomatik tedavisindede kullanılır.Yüksekdoz trifluoperazin: Şizofrenisemptomlarının tedavisinde, tekrarının önlenmesinde ve diğerpsikozlarda, özellikle paranoid tiplerde kullanılır. Ciddi psikomotorajitasyonlarda veya tehlikeli fevri davranışlarda, örneğin düşükzeka düzeyli kişilerde kısa süreli tedaviler için uygundur.

Kontra Endikasyon: Koma halindekihastalarda, kalp hastalıklarında, karaciğer tahribatı bulunankişilerde ve trifluoperazine ve benzerlerine aşırı duyarlı hastalardakullanılmamalıdır.

Uyarılar: Yaşlı hastaların tedavilerinde başlangıç dozudüşük tutulmalı ve dikkat edilmelidir. Epilepsililerde kullanılmamalıve metrazamidden kaçınılmalıdır. Makine veya araç kullananlar,fenotiyazinlerin uyku yapabileceği konusunda uyarılmalıdır.Gebelerde gerekli gö-rülmedikçe, özellikle gebeliğin ilk üç ayındakullanımından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Yorgunluk,uyku, baş dönmesi, geçici huzursuzluk, ağız kuruması, bulanık görme,kas kuvvetsizliği, anoreksi, hafif hipotansiyon, ışık duyarlığıdahil deri reaksiyonları, gece uykusuzluk, kilo artması, ödem veşişkinlik meydana gelebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antipsikotikilaçların etkenliği alkol gibi SSS depresanlarıyla kombine olursaartabilir. Trifluoperazin guanetidinin etkilerini antagonizeedebilir.

Doz Önerisi: Stilizan Ampul: Daha hızlıve kuvvetli etki istenir veya oral kullanımda zorluk varsa adaleiçine enjekte edilerek kullanılabilir. Önerilen doz bö-lünmüş olarakgünde 1-3 mg’dir. Bazan gereken durumlarda en fazla 6 mg’ye kadar çıkılabilir.En kısa zamanda oral tedaviye dö-nülmelidir.Stilizan Draje: Günlükdoz erişkinlerde 2×1-2 mg ve 6-12 yaş arası çocuklarda hastalığın şiddetineve hastanın ağırlığına gö-re maksimum 2 mg’dir. Hastanede yatan erişkinlerdesürek doz 15-20 mg’dir. Bu doz gerektiğinde 40 mg’ye kadar yükseltilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir