Sudafed

Şurup

GSK

Psö-doefedrin HCI

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: EksofedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Hüsnü Arsan).

Sudafed

Tablet

Psö-doefedrin HCI

Ambalaj: 60 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: EksofedTablet: 60 mgx30 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Özelliklenazal mukoza, sinüsler ve genel olarak üst solunum yolları mukozasındadekonjestan etki yapar ve alerjik rinit, vazomotor rinit, nezle,grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda burnu açarak ve burun akıntısınıdurdurarak semptomatik bir iyileşme sağlar.

Kontra Endikasyon: Daha öncepsö-doefedrine karşı tolerans göstermemiş olanlarda kontrendikedir.Ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitö-rü almışveya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psö-doefedrin vebu tip bir ilacın aynı zamanda kullanılması bazan kan basıncınınyükselmesine neden olabilir.

Uyarılar: Hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı,hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme gö-rülenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve/veya hepatikfonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekte olan fetüseolabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımınakarar verilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktarda geçer,fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halusinasyon dahil SSS uyarım semptomları gö-rülebilir.Ciltte irritasyonla birlikte veya irritasyonsuz dö-küntüler bazangö-rülmektedir. Psö-doefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyonaraslanır.

İlaç Etkileşimleri: Dekonjestanlar,trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeripsikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasınıengelleyen MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması bazan kanbasıncının yükselmesine neden olabilir. Psö-doefedrin; bretilyum,betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa veavebadrenerjikbloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansifilaçların etkisini kısmen tersine çevirir.

Doz Önerisi: SudafedŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinleregünde 3 kez 10 mL (2 ölçek); 6-12 yaş arası çocuklara günde 3 kez 5 mL(1 ölçek) ve 2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kez 2.5 mL (yarım ölçek)şurup verilir.

Sudafed Tablet: 12 yaşınüzerindeki çocuklar ve yetişkinlere günde 3-4 kez 1 Tablet; 6-12 yaşarasındaki çocuklara günde 3-4 kez yarım Tablet; 6 yaşından küçükçocuklar için şurup formu tercih edilmelidir.

Sudafed

Ekspektoran Şurup

Psö-doefedrin HCI30 mg, gayafenesin 100 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: EksofedEkspektoran Şurup: 150 mL(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Prodüktif(balgamlı, gö-ğüse inmiş) öksürükle birlikte gö-rülen üst solunumyolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar. Burnuaçar, akıntısını durdurur ve ekspektorasyonu sağlayarak hastayırahatlatır.

Kontra Endikasyon: Bu kombinasyonaveya bileşiklerine karşı tolerans göstermemiş olanlar için kontrendikedir.Şiddetli hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MaO inhibitö-rüalan veya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psö-doefedrinve bu tip ilaçların birlikte kullanımı kan basıncında yükselmelereneden olabilir.

Uyarılar: Tüm sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi hipertansiyon,kalp, şeker hastalığı, hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınçve prostatik büyüme gö-rülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde sağlayacağı yararla gelişmekte olan fetusa olabilecektehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımına kararverilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakatbunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Guaifenesin,bebek üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tahmin edilen küçük miktarlardaanne sütünden atılmaktadır.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halüsinasyonlar dahil SSS eksitasyon semptomları gö-rülebilir.İrritasyona bağlı olan veya olmayan deri dö-küntüleri nadirenbildirilmiştir. Psö-doefedrin alan erkek hastalarda bazan ürinerretansiyon da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Psö-doefedriniçeriği nedeniyle bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin,metildopa veavebadrenerjik blokerler gibi sempatikaktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersineçevirir. Furazolidonla birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda3 kez 2 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda 3 kez 1 ölçek ve 2-5 yaş arasıçocuklarda 3 kez ½ ölçektir.

<

Bisakol

Draje Yeni İlaç Bisakodil Ambalaj: 5mgx30 draje. Endikasyon: Akut ve kronikkonstipasyon, akut ve kronik enfeksiyonlardan veya yatak istirahatlerindensonra oluşan konstipasyonlarda,

Grisovin

Tablet GSK Griseofulvin Ambalaj: 250 mgx25 Tablet : 500 mgx25 Tablet. Endikasyon: Topikaltedavinin uygun gö-rülmediği veya başarısız kaldığı deri, saçlıderi,

Amoksina

Kapsül Mustafa Nevzat Amoksisilin Ambalaj: 250mgx16 kapsül. Amoksina Oral Süspansiyon Amoksisilin Ambalaj: 125 mg/5 mLx 80 mL : 250 mg/5
Duratears

Lubrikant Pomad Liba Mineral yağ 30 mg,susuz sıvı lanolin 30 mg, beyaz vazelin km/g Ambalaj: 3.5 g’lik özel tüp. Endikasyon:

Sinemet

Tablet MSD Levodopa 250 mg,karbidopa 25 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Parkinsonhastalığı ve sendromu tedavilerinde kullanılır. Parkinson semptomlarının(özellikle rijidite ve

Proviron

Tablet Schering Mesterolon Ambalaj: 25 mgx20 tablet. Endikasyon: Mesterolon,ilerleyen yaşla yapımı yavaş yavaş azalan erkeğin gonad hormonlarının(androjenlerin) açığını karşılar.Vücuda özgü

Zoladex Depot

SC İmplant AstraZeneca Goserelin asetat3.6 mg Ambalaj: Tek dozluk Subtükan İmplant, önceden doldurulmuşenjektör içeren ambalaj. Zoladex LA SC İmplant Goserelin
Klaromin

Film Tablet Eczacıbaşı Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14

Dermovate

krem GSK Klobetazol 17-propionat‰0.5 Ambalaj: 25 g’lik tüp. Dermovate Merhem Klobetazol 17-propionat‰0.5 Ambalaj: 25 g’lik tüp. Eşdeğeri: PsodermMerhem: %0.05×25 g(İlsan);PsovateMerhem:

Glirid

Çentikli Tablet Eczacıbaşı Glimepirid Ambalaj: 1 mgx30 çentikli tablet : : 2 mgx30 çentikli tablet : : 3 mgx30 çentikli

Perbronş

Şurup CaSel Oksolamin fosfat Ambalaj: 50mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Oksabron Şurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Deva);PerebronŞurup: 50 mg/5 mLx120 mL(Çınay);Sekodin

Lioresal

Tablet NovartisPharma Baklofen Ambalaj: 10 mgx50 tablet. Endikasyon: Multiplskleroza bağlı iskelet kas spastisitesi; enfeksiyöz, dejeneratif,travmatik, neoplastik veya etiyolojisi bilinmeyen spinal

Amoksilin

Kapsül Nobel Amoksisilin Ambalaj: 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri : AlfoxilTablet: 500 mgx16 Tablet(Abfar);Amoksina Tablet: 500 mgx16 Tablet(MustafaNevzat);AtoksilinTablet: 500 mgx16 Tablet(Atabay);DemoksilTablet:

Sefamax

Flakon IM Nobel Sefazolin Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5’lik lidokain ampulü : : 500 mgx1flakon ve 2

Norlopin

Tablet Saba Amlodipin besilat Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Eczacıbaşı);Amlovas
Alba

Flakon Biem İnsan albümini %20 Ambalaj: 100 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: PlasbuminFlakon: %20: 100 mLx1 Flakon(Biem);uman Albumin Biagini Flakon: %20: 100

Nipruss

Ampul Adeka Sodyum nitroprussid Ambalaj: 60 mgx5 Ampul ve 5 mLx5 çö-zücü ampul. Endikasyon: Nedenine olursa olsun her türlü yüksek

Musillium

Poşet Kurtsan Psilyum (Plantago)tohum kabuğu %50 Ambalaj: 7gx10 poşet. Endikasyon: Kronikkabızlıkta, yumuşak feçes ve rahat boşaltım istenen hastalıklarda (örneğinhemoroid, anal

Gargarex

Oral Sprey Berko Klorheksidin glukonat%0.15 Ambalaj: 30 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Dental plakların oluşmasını önlemede, gingivitis tedavisindeve önlenmesinde, orofarenks bölgesindeki

Plegisol

Solüsyon Abbott Kalsiyum klorür dihidrat17.6 mg, magnezyum klorür heksahidrat 325.3 mg, potasyum klorür 119.3mg, sodyum klorür 643 mg/100 mL Ambalaj:

Mellerettes

Oral Solüsyon NovartisPharma Tioridazin Ambalaj: 30 mg/mLx30 mL’lik ambalaj.(1 mL=30damla) Mellerettes Draje Tioridazin HCI Ambalaj: 10mgx30 draje. Melleril Draje Tioridazin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir