Sudafed

Şurup

GSK

Psö-doefedrin HCI

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: EksofedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(Hüsnü Arsan).

Sudafed

Tablet

Psö-doefedrin HCI

Ambalaj: 60 mgx30 tablet.

Eşdeğeri: EksofedTablet: 60 mgx30 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Özelliklenazal mukoza, sinüsler ve genel olarak üst solunum yolları mukozasındadekonjestan etki yapar ve alerjik rinit, vazomotor rinit, nezle,grip, soğuk algınlığı gibi durumlarda burnu açarak ve burun akıntısınıdurdurarak semptomatik bir iyileşme sağlar.

Kontra Endikasyon: Daha öncepsö-doefedrine karşı tolerans göstermemiş olanlarda kontrendikedir.Ciddi hipertansiyon ve şiddetli koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MAO inhibitö-rü almışveya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psö-doefedrin vebu tip bir ilacın aynı zamanda kullanılması bazan kan basıncınınyükselmesine neden olabilir.

Uyarılar: Hipertansiyon, kalp hastalıkları, şeker hastalığı,hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınç ve prostatik büyüme gö-rülenhastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şiddetli renal ve/veya hepatikfonksiyon bozukluklarının bulunması halinde dikkatli olunmalıdır.Gebe kadınlarda ilacın sağlayacağı yarar ile gelişmekte olan fetüseolabilecek tehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımınakarar verilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktarda geçer,fakat bunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halusinasyon dahil SSS uyarım semptomları gö-rülebilir.Ciltte irritasyonla birlikte veya irritasyonsuz dö-küntüler bazangö-rülmektedir. Psö-doefedrin alan erkeklerde nadiren üriner retansiyonaraslanır.

İlaç Etkileşimleri: Dekonjestanlar,trisiklik antidepresanlar, iştah kesiciler ve amfetamin benzeripsikostimülanlar gibi sempatomimetik aminlerin katabolizmasınıengelleyen MAO inhibitörleriyle birlikte kullanılması bazan kanbasıncının yükselmesine neden olabilir. Psö-doefedrin; bretilyum,betanidin, guanetidin, debrizokin, metildopa veavebadrenerjikbloker ilaçlar gibi sempatik aktiviteyi engelleyen hipotansifilaçların etkisini kısmen tersine çevirir.

Doz Önerisi: SudafedŞurup: 12 yaşından büyük çocuklar ve yetişkinleregünde 3 kez 10 mL (2 ölçek); 6-12 yaş arası çocuklara günde 3 kez 5 mL(1 ölçek) ve 2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kez 2.5 mL (yarım ölçek)şurup verilir.

Sudafed Tablet: 12 yaşınüzerindeki çocuklar ve yetişkinlere günde 3-4 kez 1 Tablet; 6-12 yaşarasındaki çocuklara günde 3-4 kez yarım Tablet; 6 yaşından küçükçocuklar için şurup formu tercih edilmelidir.

Sudafed

Ekspektoran Şurup

Psö-doefedrin HCI30 mg, gayafenesin 100 mg/5 mL

Ambalaj: 150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: EksofedEkspektoran Şurup: 150 mL(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Prodüktif(balgamlı, gö-ğüse inmiş) öksürükle birlikte gö-rülen üst solunumyolu rahatsızlıklarında semptomatik bir rahatlama sağlar. Burnuaçar, akıntısını durdurur ve ekspektorasyonu sağlayarak hastayırahatlatır.

Kontra Endikasyon: Bu kombinasyonaveya bileşiklerine karşı tolerans göstermemiş olanlar için kontrendikedir.Şiddetli hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları olanlardakullanılmamalıdır. Daha önceki 2 hafta içinde MaO inhibitö-rüalan veya almaya devam eden hastalarda kontrendikedir. Psö-doefedrinve bu tip ilaçların birlikte kullanımı kan basıncında yükselmelereneden olabilir.

Uyarılar: Tüm sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi hipertansiyon,kalp, şeker hastalığı, hipertiroidizm, yüksek intraoküler basınçve prostatik büyüme gö-rülen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelerde sağlayacağı yararla gelişmekte olan fetusa olabilecektehlikeli etkileri dengelemek şartıyla ilacın kullanımına kararverilmelidir. Psö-doefedrin anne sütüne az miktarda geçer, fakatbunun emzirilen bebeklerdeki etki derecesi bilinmemektedir. Guaifenesin,bebek üzerinde hiçbir etkisi olmadığı tahmin edilen küçük miktarlardaanne sütünden atılmaktadır.

Yan Etkileri: Uyku bozukluklarıve nadiren halüsinasyonlar dahil SSS eksitasyon semptomları gö-rülebilir.İrritasyona bağlı olan veya olmayan deri dö-küntüleri nadirenbildirilmiştir. Psö-doefedrin alan erkek hastalarda bazan ürinerretansiyon da bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Psö-doefedriniçeriği nedeniyle bretilyum, betanidin, guanetidin, debrizokin,metildopa veavebadrenerjik blokerler gibi sempatikaktiviteyi engelleyen hipotansif ilaçların etkisini kısmen tersineçevirir. Furazolidonla birlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi: Günlük doz erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda3 kez 2 ölçek; 6-12 yaş arası çocuklarda 3 kez 1 ölçek ve 2-5 yaş arasıçocuklarda 3 kez ½ ölçektir.

<

Terbisil

Krem Berksam Terbinafin HCl %1 Ambalaj: 15 ve 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis);Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);TerbinKrem:

Pantpas

IV Flakon Bayer Pantoprazol Ambalaj: 40mgx1 flakon Pantpas Enterik KaplıTablet Pantoprazol Ambalaj: 40 mgx14 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Panthec Enterik

Bevitab

Film Tablet Koçak B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 30 ve 50 tablet. Eşdeğeri: BenexolLak Tablet: 50 lak Tablet(Roche);BenoralFilm Tablet:
Neurontin

Kapsül Pfizer Gabapentin Ambalaj: 100 mgx20 kapsül : : 300 mgx50 kapsül : : 400 mgx50 kapsül. Neurontin Çentikli Film

ViD3

Damla Berko D3vitamini152 IU/damla Ambalaj: Kendinden damlalıklı, 30 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: D vitamini gereksinimindekullanılır. Raşitizm, osteomalazi tetani, çocukların diş

BronchoWaxom

Çocuklar İçin Kapsül Abdiİbrahim Haemophilusinfluenzae, Diplococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ve ozaenae,Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes ve viridans, Neisseriacatarrhalis’ den elde edilen

Pantenol

Pomat Saba Dekspantenol %5 Ambalaj: 30 g’lik tüplerde Endikasyon: Yaralar,deri, mukoza, dudak ve meme çatlakları; yanıklar, dekübitus ülserleri,pişikler ve güneş
İmigran

Film Tablet GSK Sumatriptan Ambalaj: 50 mgx2 ve 6 Tablet : : 100 mgx2ve 6 Tablet. Eşdeğeri: SumatranFilm Tablet: 100

Thalidomide Pharmion

Kapsül ErKim Talidomid Ambalaj: 50 mgx28 kapsül. Endikasyon: Tekrarlayanveya dirençli multipl myeloma, konvansiyonel tedavilere yanıt vermemişmyelodisplastik sendrom, daha önce talidomid

Tracrium

Ampul GSK Atrakuryum besilat Ambalaj: 25 mg/2.5 mLx5 Ampul : : 50 mg/5mLx5 ampul. Eşdeğeri: Atracurium Besylate Ampul: 25 mg/2.5

Simulect

Flakon NovartisPharma Basiliksimab Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Erişkinve pediyatrik hastalardade novoböbrek transplantasyonunda akut

HbVax II

Flakon MSD Rekombinant Hepatit Bvirüs yüzey antijeni (HBsAg) Ambalaj: 5mg/0.5 mL (pediyatrik doz): Tek dozluk 1 flakon : 10mg/1 mL(erişkin

Lastet

Ampul Onko Etopozid Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ampul. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5 mLx1flakon(Atafarm);EtoposideTeva Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Medİlaç);Vepesid Ampul: 100

Ovitrelle

Flakon Serono Koriogonadotrofin alfa250 µg (6500 IU’ya eşdeğer) Ambalaj: 1, 2 ve 10 liyofilize flakon ve 1 mL’lik çözücü flakon.

Monovas

Tablet M. Nevzat Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Eczacıbaşı);Amlovas
Majezik

Film Tablet Sanovel Flurbiprofen Ambalaj: 100mgx15 ve 30 tablet. Eşdeğeri: Maxaljin Film Tablet: 100 mgx30 tablet(Mecom). Endikasyon: Çeşitlenedenlere bağlı baş

Prosek

Enterik Kapsül Eczacıbaşı omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);ErbolinMikropellet Kap–sül: 20 mgx14kapsül(Biofarma);Omeprazid MikropelletKapsül: 20 mgx14 kapsül(Nobel);OmeprolKapsül:

Miyorel

Tablet SanofiAventis Metokarbamol 375mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Travmatikeklem ve kas ağrıları, burkulma, kırık gibi nedenlere (özelliklesportif

Aldactazide

Tablet aris Spironolakton,hidroklorotiyazit Ambalaj: 25 mg (25+25)x30 Tablet : 50 mg (50+50)x30 tablet. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon, konjestif kalp yetmezliği ödemi ve

Zitrotek

Film Tablet Azitromisin Ambalaj: 500 mgx2 film tablet. Eşdeğeri: AzitrotekFilm Tablet: 500 mgx2tablet(Deva). Endikasyon: Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda; bu arada, bronşit,S.pneumoniaveyaH.

Efferalgan

Efervesan Tablet BMS Parasetamol Ambalaj: 500 mgx16 Tablet. Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir