Suprax

PediyatrikOral Süspansiyon

Eczacıbaşı

Sefiksim

Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: ZimaksOral Süspansiyon İçin Toz: 100 mg/5mLx50 ve 100 mL(Bilim).

Suprax

Tablet

Sefiksim

Ambalaj: 400 mgx5 ve 10 tablet.

Eşdeğeri: ZimaksFilm Tablet: 400 mgx5ve 10 tablet(Bilim).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı farenjit, tonsilit, orta kulak iltihabı,akut pnö-moni, akut ve kronik bronşit, akut sistit, sistoüretrit, akutkomplikeolmamış piyelonefritte endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlereaşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Başka ilaçlarakarşı aşırı duyarlı oldukları bilinenlerde sefiksim ihtiyatla kullanılmalıdır.Ö-zellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi birçaprazalerjenisite bilindiğinden, penisiline alerjik hastalardasefalosporin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kesin gerekmedikçegebe ve emzirenlerde sefiksim kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: En sıkbildirilen yan etkiler diyare ve feçes değişimleridir. Diyare ortaya da daha ağır derecede olabilir ve nadiren tedavinin kesilmesineyol açabilir. Daha seyrek raslanan yan etkiler arasında bulantı,abdominal ağrı, dispepsi, kusma ve gaz şişkinliği vardır. Seyrek olarakpsö-domembranöz kolit bildirilmiştir. Baş ağrısı, baş dönmesi, deridö-küntüleri, pruritus, ürtiker, ateş ve eklem ağrıları türünde alerjilergözlenmiştir. Trombositopeni, lö-kopeni ve eozinofili bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Sefalosporintürü antibiyotiklerin kullanımı sırasında direkt Coombs testininyalancı pozitif sonuç verebileceği bildirildiğinden, Coombs testininpozitif olduğu durumlarda, bunun ilaç etkileşimine bağlı olabileceğidikkate alınmalıdır.

Doz Önerisi: Supraxoral yoldan etkili bir antibiyotiktir. Besin alımıilacın emilim oranını fazla etkilemez.Yetişkinlerve 12 yaşındanyukarı olan çocuklarda standart doz günde 400 mg’dir. Tek doz ya da 12saat arayla iki eşit dozda verilebilir. Komplike olmamış idraryolu enfeksiyonlarında günde tek doz 200 mg yeterlidir.Çocuklariçin ö-nerilendoz, günde kg başına 8 mg’dir. Bu doz, tek doz ya da 12 saat arayla ikieşit doza bö-lünerek verilebilir. 2 yaşına kadar olan çocuklardabu doz şemasına uyulur. 2 yaşından yukarı olanlarda pediyatrikoral süspansiyonun aşağıdaki dozları kullanılabilir: 2-4 yaş arasındagünde 5 mL, 5-8 yaş arasında günde 10 mL, 9-12 yaş arasında günde 15mL. 50 kg’dan yukarı çocuklarda yetişkin dozu uygulanır.

<

Sefotak

Flakon IM/IV Eczacıbaşı Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4 mL’lik

Tetralet

Kapsül Fako Tetrasiklin HCl Ambalaj: 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: TetraKapsül: 500 mgx16 kapsül(Mustafa Nevzat). Endikasyon: Duyarlı bakterilerinolduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal

Taxotere

Enjeksiyonluk Konsantre SanofiAventis Dosetaksel Ambalaj: 20 mg/0.5 mLx1 Flakon ve 1.5 mL seyreltici içeren 1Flakon : : 80 mg/2mLx1 Flakon
Patanol

Oftalmik Solüsyon Alcon Olopatadin Ambalaj: %0.1×5 mL’lik plastik droptainer şişe. Endikasyon: Allerjikkonjunktivit sonucu ortaya çıkan belirti ve semptomlarının tedavisindeendikedir. Kontra

Metiler

Ampul Adeka Metilergobasinmaleat Ambalaj: 0.2mg/1 mLx3 ampul. Eşdeğeri: UterjinAmpul: 0.2 mg/1 mLx3 ampul(Biofarma). Metiler Damla Metilergobasinmaleat Ambalaj: 0.25 mg/mLx10 mL’lik

Campral

Enterik Tablet Merck Akamprosat Ambalaj: 333 mgx84 tablet. End.: Alkol bağımlısı hastalarda abstinans (alkolden uzak durma)durumunun sürdürülmesini sağlayarak alkol bağımlılığı

Apromed

Film Tablet Koçak Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx20 Tablet. Eşdeğeri: ApraljinFilm Tablet: 275mgx20 Tablet(Deva);Apranax Tablet: 275 mgx20 Tablet(Abdiİbrahim);AprowellTablet: 275 mgx
Retrovir IV

Enfüzyon GSK Zidovudin Ambalaj: 200 mg/20 mLx5 Flakon. Retrovir Kapsül Zidovudin Ambalaj: 100 mgx100 Kapsül : : 250 mgx40 kapsül.

Emedur

Ampul SanofiAventis Trimetobenzamid Ambalaj: 200 mg/2 mLx 6 ampul. Eşdeğeri: AntiVomit Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(Deva);Vomet Ampul: 200 mg/2

Batticon

Antiseptik Solüsyon Adeka Polivinilpirolidoniyot Ambalaj: %10×30, 100, 250 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Betakon Antiseptik Solüsyon: %10×1000 mL(Aroma);Biokadin StandardizeSolüsyon: %10×30,100,

Tilcotil

Flakon IM/IV Roche Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve2 mL’lik çö-zücü ampul. Eşdeğeri: OksamenLFlakon: 20 mgx1 Flakon(Mustafa Nevzat). Tilcotil Lak

Leucomax

Flakon ScheringPlough Molgramostim Ambalaj: 150mgx1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü Ampul : : 300mgx1 Flakonve 1 mL’lik çö-zücü Ampul :

Cirkulin Valerian

Tablet Münir Şahin Valerian kökü kuruekstresi Ambalaj: 140mgx45 tablet. Endikasyon: Sedatif veantispazmotik özelliğe sahiptir. Huzursuzluk ve gerginlik hissedilendurumlarda,uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Differin

Jel Liba Adapalen ‰1 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Komedon,papül ve püstüllerin hakim olduğu akne vulgarisin harici tedavisiiçindir. Yüz, gö-ğüs

Balmandol

Tıbbi Yağ Banyosu Orva Badem yağı 0.301 g,parafin likit 0.695 g/g Ambalaj: 225 mL’lik plastik şişe. Endikasyon: Derinin az yağlı,
Kamfolin

Pomat Münir Şahin Metil salisilat7.5 g, mentol 5 g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel

Motilium

Film Tablet JanssenCilag Domperidon Ambalaj: 10 mgx30 tablet. Motilium Süspansiyon Domperidon Ambalaj: 1 mg/mLx200 mL’lik ambalaj. Endikasyon: Fonksiyonel,organik, enfeksiyöz, diyete

Serozil

Film Tablet BMS Sefprozil Ambalaj: 500 mgx10 tablet. Serozil Oral Süspansiyon İçin Toz Sefprozil 250 mg/5mL Ambalaj: 250 mg/5 mLx60

DepoDilar

Ampul Abdiİbrahim Parametazon asetat Ambalaj: 20mg/1 mLx2 ampul. Endikasyon: Alerjikhastalıklar, kronik bronşiyal astım, kronik nefes darlığı, kronikromatoid artrit, dermatozlar, kan

Kongest

Tablet Eczacıbaşı Parasetamol 300mg, fenilefrin 5 mg, klorfeniramin maleat2 mg Ambalaj: 30 tablet. Eşdeğeri: Corsal Kapsül: 30 tablet(İEUlagay). Kongest Forte

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir