Surgam

Supozituvar

SanofiAventis

Tiaprofenik asit

Ambalaj: 300 mgx6 supozituvar.

Surgam

Tablet

Tiaprofenik asit

Ambalaj: 300 mgx30 tablet.

Surgam

Retard Tablet

Tiaprofenik asit

Ambalaj: 300 mgx20 tablet.

Endikasyon: Antienflamatuvarözelliğine bağlı analjezik etkisi nedeniyle romatizmal hastalıklar(artrozlar, romatoid artrit, poliartrit, periartrit, tendinit),burkulmalar, kırıklar, diğer travmalar, genel ve özel cerrahi dallarındakarşılaşılan sekeller, ortopedik cerrahi, yüzeysel flebit ve fleboskleroz,tonsillit, farenjit, sinüzit ve otitin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Mutlakkontrendikasyonlar: Belirginbazı ilaçlara, örneğin aspirin veya prostaglandin sentetazı inhibeedici diğer müstahzarlara karşı astma kriziyle reaksiyon gösterenhastalar, tiaprofenik aside karşı aşırı duyarlık, anamnezde mevcutveya geçirilmekte olan mide ülseri, ağır hepatoselüler ve renalyetmezlikler.Nispikontrendikasyonlar: Başkabir antienflamatuvar ilaçla, örneğin aspirinle birlikte kullanımı,oral antikoagülanlardan heparinle, hipoglisemi yapan sulfamidlerleve lityumla birlikte kullanımı.

Uyarılar: Gastrointestinal hemoraji gö-rülürse ilaç hemenkesilmelidir. Tiaprofenik asit bir enfeksiyon hastalığı veya olasılığıvarsa dikkatle kullanılmalıdır; çünkü organizmanın enfeksiyonakarşı doğal direncini azaltabilir ve enfeksiyonun alışılagelenarz ve belirtilerini maskeleyebilir. Tiaprofenik asit uygulananhastalarda deride vezikül tipinde lokal dö-küntüler gö-rülebilir,böyle bir durumda ilaç hemen kesilmelidir. Tiaprofenik asit sodyumretansiyonu ve buna bağlı ödem yapabilir. Kalp yetmezliği, siroz,nefrotik sendrom gibi hastalıkları olanlarda, diüretik kullananlarda,kronik böbrek yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı hastalardatedavinin başında çıkarılan idrar miktarı ve böbrek fonksiyonuizlenmelidir. Gebeliğin ilk ve üçüncü üç ayında kullanılmamalıdır.Emziren kadınlara verilmemelidir.

Yan Etkileri: En çokraslanan yan etkileri gastrointestinal sistemle ilgili bulantı,kusma, mide ağrısı, pasaj bozuklukları, ülser, ülser perforasyonu,sindirim yolu kanamaları ve gizli kanama gibi bulgulardır. Aşırıduyarlık belirtisi olarak deride dö-küntü ve ürtiker gö-rülebilir,kaşıntı olabilir. Çok nadir olarak vezikül tipinde dö-küntülerleve istisnai hallerde fotosensibiliteyle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri: Oral antikoagülanların,heparinin ve sülfonamidlerin etkisini artırabilir. Lityumluilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Diüretiklerin etkinliğiazalabilir. Metotreksatın hematolojik toksisitesini ve tiklopidininantiagregan etkisini artırabilir. Ülseratif ve hemorajik etkileribakımından additif bir potansiyeli vardır.

Doz Önerisi: Surgam Supozituvar: Sabah veakşam birer supozituvar uygulanır veya oral tedaviyi tamamlamaküzere gece yatarken sadece 1 supozituvar kullanılır. Yalnız yetişkinlereuygulanmalıdır.

Surgam Tablet: Sabah veakşam birer Tablet olmak üzere günde 2 Tablet, tercihen yemeklerdensonra alınır.Surgam Retard Tablet: Akşam yemeğinden 2 ile 4 saat sonra 300 mg’lik 2 Tabletalınır. Tabletler kırılmamalı, çiğnenmeden bir miktar sıvıyla yutulmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir