Surgam

Supozituvar

SanofiAventis

Tiaprofenik asit

Ambalaj: 300 mgx6 supozituvar.

Surgam

Tablet

Tiaprofenik asit

Ambalaj: 300 mgx30 tablet.

Surgam

Retard Tablet

Tiaprofenik asit

Ambalaj: 300 mgx20 tablet.

Endikasyon: Antienflamatuvarözelliğine bağlı analjezik etkisi nedeniyle romatizmal hastalıklar(artrozlar, romatoid artrit, poliartrit, periartrit, tendinit),burkulmalar, kırıklar, diğer travmalar, genel ve özel cerrahi dallarındakarşılaşılan sekeller, ortopedik cerrahi, yüzeysel flebit ve fleboskleroz,tonsillit, farenjit, sinüzit ve otitin tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Mutlakkontrendikasyonlar: Belirginbazı ilaçlara, örneğin aspirin veya prostaglandin sentetazı inhibeedici diğer müstahzarlara karşı astma kriziyle reaksiyon gösterenhastalar, tiaprofenik aside karşı aşırı duyarlık, anamnezde mevcutveya geçirilmekte olan mide ülseri, ağır hepatoselüler ve renalyetmezlikler.Nispikontrendikasyonlar: Başkabir antienflamatuvar ilaçla, örneğin aspirinle birlikte kullanımı,oral antikoagülanlardan heparinle, hipoglisemi yapan sulfamidlerleve lityumla birlikte kullanımı.

Uyarılar: Gastrointestinal hemoraji gö-rülürse ilaç hemenkesilmelidir. Tiaprofenik asit bir enfeksiyon hastalığı veya olasılığıvarsa dikkatle kullanılmalıdır; çünkü organizmanın enfeksiyonakarşı doğal direncini azaltabilir ve enfeksiyonun alışılagelenarz ve belirtilerini maskeleyebilir. Tiaprofenik asit uygulananhastalarda deride vezikül tipinde lokal dö-küntüler gö-rülebilir,böyle bir durumda ilaç hemen kesilmelidir. Tiaprofenik asit sodyumretansiyonu ve buna bağlı ödem yapabilir. Kalp yetmezliği, siroz,nefrotik sendrom gibi hastalıkları olanlarda, diüretik kullananlarda,kronik böbrek yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı hastalardatedavinin başında çıkarılan idrar miktarı ve böbrek fonksiyonuizlenmelidir. Gebeliğin ilk ve üçüncü üç ayında kullanılmamalıdır.Emziren kadınlara verilmemelidir.

Yan Etkileri: En çokraslanan yan etkileri gastrointestinal sistemle ilgili bulantı,kusma, mide ağrısı, pasaj bozuklukları, ülser, ülser perforasyonu,sindirim yolu kanamaları ve gizli kanama gibi bulgulardır. Aşırıduyarlık belirtisi olarak deride dö-küntü ve ürtiker gö-rülebilir,kaşıntı olabilir. Çok nadir olarak vezikül tipinde dö-küntülerleve istisnai hallerde fotosensibiliteyle karşılaşılabilir.

İlaç Etkileşimleri: Oral antikoagülanların,heparinin ve sülfonamidlerin etkisini artırabilir. Lityumluilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Diüretiklerin etkinliğiazalabilir. Metotreksatın hematolojik toksisitesini ve tiklopidininantiagregan etkisini artırabilir. Ülseratif ve hemorajik etkileribakımından additif bir potansiyeli vardır.

Doz Önerisi: Surgam Supozituvar: Sabah veakşam birer supozituvar uygulanır veya oral tedaviyi tamamlamaküzere gece yatarken sadece 1 supozituvar kullanılır. Yalnız yetişkinlereuygulanmalıdır.

Surgam Tablet: Sabah veakşam birer Tablet olmak üzere günde 2 Tablet, tercihen yemeklerdensonra alınır.Surgam Retard Tablet: Akşam yemeğinden 2 ile 4 saat sonra 300 mg’lik 2 Tabletalınır. Tabletler kırılmamalı, çiğnenmeden bir miktar sıvıyla yutulmalıdır.

<

Fraxiparine

Enjektör SanofiAventis Nadroparin kalsiyum Ambalaj: 7.500 ICU/ 0.3 mLx 2 tek doz enjektör : 10.000ICU/0.4 mL2 tek doz enjektör :

Ovestin

Ovül Organon Estriol Ambalaj: 0.5 mgx15 ovül. Ovestin Tablet Estriol Ambalaj: 2mgx30 tablet. Ovestin Vajinal Krem Estriol Ambalaj: 1 mg/gx15

Pilosed

Göz Damlası Bilim Pilokarpin HCI Ambalaj: %2×5 mL : : %4×5 mL’lik damlalıklı plastikşişe. Eşdeğeri: PilokarsolGöz Damlası: %2×5 mL,%4×5 mL(Sanovel).
Xalacom

Göz Damlası Pfizer Latanoprost 50 µg,timolol 5 mg/mL. (1 damla yaklaşık olarak 1.5 µg latanoprost ve 150 µg timololiçerir.) Ambalaj:

Nifuryl

Oral Süspansiyon Günsa Nifuroksazid Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: DiafurylOral Süspansiyon: 200 mg/5mLx60 mL(Abdi İbrahim);Durisal Süspansiyon: 200 mg/5

Depset

Kapsül Eczacıbaşı fluoksetin HCI Ambalaj: 20 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: DepreksKapsül: 20 mgx16 kapsül(TriPharma);FlorakKapsül: 20 mgx16 kapsül(Deva);FulsacKapsül: 20 mgx16 kapsül(Biofarma);LoksetinKapsül: 20

Centrum

Centrum Junior Çiğneme Tableti: 4 ve 10 yaş arası çocuklar için günde1 tablet önerilir. Tabletler çiğnenerek veya emilerek kullanılmalıdır.Fenilalanin ve
Alpha D3

Kapsül Med İlaç Alfakalsidol Ambalaj: 0.25mgx50 ve 100 Kapsül : : 1.0mgx50 kapsül. Eşdeğeri: OneAlphaKapsül: 0.25mgx100 Kapsül(Abdiİbrahim) Endikasyon: Azalmışrenal fonksiyon

SalbutamSR

Mikropellet Kapsül Nobel Salbutamol sülfat Ambalaj: 4 mgx14 ve 56 Kapsül : : 8 mgx14ve 56 kapsül. Eşdeğeri: VolmaxKontrollü Salım

Aranesp

Kullanıma HazırEnjektör Eczacıbaşı Darbepoetinalfa Ambalaj: 10 mg/0.4 mLx1 ve 4 enjektör : 15mg/0.375 mLx1 ve 4 enjektör : 20 mg/0.5

Ventolin IV

Enfüzyon GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 5mg/5 mLx10 ampul. Ventolin Enjeksiyon Salbutamol sülfat Ambalaj: 0.5 mg/1 mLx5 ampul. Ventolin İnhaler Salbutamol

Xenical

Sert Jelatin Kapsül Roche Orlistat Ambalaj: 120 mgx84 kapsül. Endikasyon: Obez hastalarınveya aşırı kilolu hastaların tedavisinde hafif düşük kalorilibir diyetle

Spalt

Tablet Santa Farma Parasetamol 450mg, benzil mandelat 50 mg, kafein 50 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Baş, diş,kas, eklem ağrıları

Deposilin

Flakon IM İ.E. Ulagay Penisilin G benzatin Ambalaj: 1.200.000 IUx1 Flakon : : 2.400.000 IUx1 flakon. Eşdeğeri: BenzapenLA Flakon: 1.200.000

Factane

Flakon ErKim Faktör -ViII Ambalaj: 500 IUx1 Flakon ve 5 mL’lik 1eritici : : 1.000 IUx1 Flakon ve 1 eriticive
Nortan

Tablet SanofiAventis Atenolol Ambalaj: 50 mgx28 Tablet : : 100 mgx28 tablet. Eşdeğeri: TensinorTablet: 100 mgx28 tablet(Abdi İbrahim). Endikasyon: Hipertansiyonunkontrolünde,

EsterVit

Tablet Bilim C vitamini Ambalaj: 500 mgx50 tablet. Endikasyon: C vitaminihipovitaminozunda kullanılır. Beslenme yetersizliği, gebelik,gebelik kusmaları, emzirme, büyüme, yaşlılık gibi

Becovital

Şurup Koçak B1vitamini5 mg, B2vitamini 2 mg, B6vitamini 2 mg, dekspantenol3 mg, nikotinamid 20 mg Ambalaj: 100 mL’lik cam şişe.

Alfasid

Flakon IM Fako Ampisilin sodyum, sulbaktamsodyum Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü : : 500

Etoposid Ebewe

Flakon Liba Etoposid Ambalaj: 50 mg/2.5mLx1 flakon : : 100 mg/5mLx1 flakon. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Atafarm);2/gün yada 1,

Zyprexa

Flakon IM Lilly Olanzapin Ambalaj: 10 mgx1 toz flakon. Zyprexa Film Tablet Olanzapin Ambalaj: 5 mgx28 tablet : 10 mgx28

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir