Temetex

Krem

Roche

Diflukortolon valerat

Ambalaj: 1 mg/gx10 g’lik tüp.

Temetex

Merhem

Diflukortolon valerat

Ambalaj: Merhem 1 mg/gx10 g

: : Forte merhem 3 mg/gx10 g’liktüp.

Endikasyon: Topikalkortikosteroid tedavisine yanıt veren kontakt ekzema; meslekiekzema; basit, nummuler, dejeneratif ve seboreik ekzema; dishidrotikekzema; varikoz durumlardaki ekzema (ülserlere uygulamadan kaçınılmalıdır);anal ekzema; çocuklardaki ekzemalar; nö-rodermatit (endojen ekzema,atopik dermatit); psö-riazis; lichen planus ve lichen planus verrucosus;lupus erythematosus (kutanöz tipi); birinci derece yanıklar, güneşyanığı ve bö-cek sokmalarında endikedir.

Kontra Endikasyon: Tüberkülotik,sifilitik lezyonlar veya viral hastalıklar bulunduğunda (vaccina,çiçek ve su çiçeği) kullanılmamalıdır. Canlı aşıların uygulamasısırasında kullanılmamalıdır. Etkin maddeye karşı duyarlığı bilinenlerdekontrendikedir.

Uyarılar: Gözlerde kullanılmamalıdır. Duyarlı kişilerdeaşırı duyarlık reaksiyonları gelişebilir. Topikal kortikosteroidleringebelikte, özel-likle ilk üç ayında aşırı olarak; uzun süre, fazlamiktarda kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Yan Etkileri: Vücudun%10’dan fazla bir bö-lümünde ve/veya 4 haftadan uzun bir süre uygulandığında,özellikle kapalı pansuman kullanılmaktaysa birtakım lokal yan etkilergö-rülebilir. Deride atrofi, telanjiektazi, çatlaklar, akne oluşumu,eritem, irritasyon, sekonder enfeksiyon, ayrıca emiliminin artmasınabağlı olarak sistemik yan etkiler (adrenal süpresyon dahil) gö-rülebilir.

Doz Önerisi: Genellikle günde 2-3 kez ince bir tabaka halindesürülür. Klinik belirtilerde iyileşme gö-rüldüğünde günde 1 kez uygulamayeterli olmaktadır. Çocuklarda doz, etkili olan asgari miktarlardasınırlı tutulmalı, uzun süreli kullanımlardan kaçınılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir