Terbisil

Krem

Berksam

Terbinafin HCl %1

Ambalaj: 15 ve 30 g’lik tüp.

Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis);Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);TerbinKrem: 10 mg/gx15 g(Eczacıbaşı).

Terbisil

Sprey

Terbinafin HCl %1

Ambalaj: 30 mL’lik sprey başlıklı şişe.

Eşdeğeri: LamisilSprey %1: 130 mL(Novartis).

Terbisil

Film Tablet

Terbinafin

Ambalaj: 125 mgx14 ve 28 tablet

: : 250mgx14 ve 28 tablet.

Eşdeğeri: LamisilTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Novartis);Terafin Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Fako);Terbin Tablet: 250 mgx14 tablet(Eczacıbaşı);Tigal Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Sanovel).

Endikasyon: Dermatofitlerinneden olduğu deri ve tırnakların fungal enfeksiyonlarında, derinin“ringworm” enfeksiyonlarında (tinea korporis, T. kruris, T. pedis) vekandida cinsi mantarların neden olduğu maya enfeksiyonlarında,dermatofit mantarların neden olduğu onikomikozlarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Etkinmaddeye karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadın-lardaolası yararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gö-ren kadınlar emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.

İlaç Etkileşimleri: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.

Doz Önerisi: TerbisilFilm Tablet: Tedavi süresi endikasyona ve enfeksiyonunşiddetine gö-re değişir.Çocuklar: 12-20 kg arası çocuklar (2-6 yaş arası): Günde tekdoz 1/2 tablet. 20-40 kg arası çocuklar (6-12 yaş arası): Günde tek doz 1tablet. 40 kg’nin üzerindeki çocuklar: Günde tek doz 2 tablet.Yetişkinler: Günde tekdoz 2 tablet.Deri enfeksiyonlarındayaklaşık tedavi süreleri: Tineapedis (interdijital, planter/mokasen tipte): 2-6 hafta. Tinea korporis,kruris: 2-4 hafta. Kutanöz kandidiyazis: 2-4 hafta. Hastalık bulgularındaki tamdüzelme mikolojik iyileşmeden sonraki birkaç hafta içinde görülebilir.Saç ve kafa derisi enfeksiyonlarında yaklaşık tedavisüresi: Tinea kapitis: 4 hafta. Onikomikoz: Başarılı tedavi süresi çoğu hastada 6 hafta ile 3 ay arasındadır.Terbisil Krem: Günde bir veya iki kezuygulanabilir. İlgili bölge uygulamadan önce temizlenir ve kurulanır. İlgilideri bölgesine ve çevresine ince bir tabaka halinde uygulanır ve hafifçeoğuşturulur. İntertriginöz enfeksiyonlarda (meme altı, interdijital,intergluteal, inguinal) uygulama yapılan bölgenin üzeri özellikle gecelerigazlı bezle örtülebilir. Yaklaşık tedavi süreleri: Tinea korporis, kruris: 1-2hafta.Tinea pedis : 2-4 hafta (Günde 2 defa uygulandığında, 1 haftalık tedaviyeterlidir.).Kutanöz kandidiyazis: 1-2 hafta.Pityriasisversikolor: 2 hafta. Klinik semptomlarıngerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erkenkesilmesi hastalığın yineleme riskini artırır. İki hafta sonrasında iyileşmebulguları yoksa teşhis bir kez daha gözden geçirilmelidir.Terbisil Sprey: YetişkinlerdeTerbisil %1 Sprey,endikasyona bağlı olarak günde bir veya iki kez uygulanabilir. Uygulamadan önceenfekte bölge temizlenir ve kurulanır. Yeterli miktarda sprey enfekte deribölgesini ıslatana ve lezyonlu deri bölgesi ile çevresini kaplayana kadaruygulanır. Tedavi Süresi ve Sıklığı: Tineakorporis, kruris: 1 hafta süreyle günde 1defa uygulanır. Tedavi süresi, 4 haftayı geçmemelidir.Tinea pedis (parmak arası tipi): 1 hafta süreyle günde 2 defa uygulanır. Tedavi süresi, 4haftayı geçmemelidir.Pityriasis(tinea) versikolor: 1 hafta süreyle günde 2defa uygulanır. Tedavi süresi, 4 haftayı geçmemelidir. Klinik semptomlarıngerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erkenkesilmesi hastalığın yinelenme riskini artırır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir