Terbisil

Krem

Berksam

Terbinafin HCl %1

Ambalaj: 15 ve 30 g’lik tüp.

Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis);Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g(Nobel);TerbinKrem: 10 mg/gx15 g(Eczacıbaşı).

Terbisil

Sprey

Terbinafin HCl %1

Ambalaj: 30 mL’lik sprey başlıklı şişe.

Eşdeğeri: LamisilSprey %1: 130 mL(Novartis).

Terbisil

Film Tablet

Terbinafin

Ambalaj: 125 mgx14 ve 28 tablet

: : 250mgx14 ve 28 tablet.

Eşdeğeri: LamisilTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Novartis);Terafin Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Fako);Terbin Tablet: 250 mgx14 tablet(Eczacıbaşı);Tigal Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet(Sanovel).

Endikasyon: Dermatofitlerinneden olduğu deri ve tırnakların fungal enfeksiyonlarında, derinin“ringworm” enfeksiyonlarında (tinea korporis, T. kruris, T. pedis) vekandida cinsi mantarların neden olduğu maya enfeksiyonlarında,dermatofit mantarların neden olduğu onikomikozlarda endikedir.

Kontra Endikasyon: Etkinmaddeye karşı aşırı duyarlık durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirilerek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadın-lardaolası yararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gö-ren kadınlar emzirmemelidir.

Yan Etkileri: Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.

İlaç Etkileşimleri: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indükleyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edilebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, terbinafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.

Doz Önerisi: TerbisilFilm Tablet: Tedavi süresi endikasyona ve enfeksiyonunşiddetine gö-re değişir.Çocuklar: 12-20 kg arası çocuklar (2-6 yaş arası): Günde tekdoz 1/2 tablet. 20-40 kg arası çocuklar (6-12 yaş arası): Günde tek doz 1tablet. 40 kg’nin üzerindeki çocuklar: Günde tek doz 2 tablet.Yetişkinler: Günde tekdoz 2 tablet.Deri enfeksiyonlarındayaklaşık tedavi süreleri: Tineapedis (interdijital, planter/mokasen tipte): 2-6 hafta. Tinea korporis,kruris: 2-4 hafta. Kutanöz kandidiyazis: 2-4 hafta. Hastalık bulgularındaki tamdüzelme mikolojik iyileşmeden sonraki birkaç hafta içinde görülebilir.Saç ve kafa derisi enfeksiyonlarında yaklaşık tedavisüresi: Tinea kapitis: 4 hafta. Onikomikoz: Başarılı tedavi süresi çoğu hastada 6 hafta ile 3 ay arasındadır.Terbisil Krem: Günde bir veya iki kezuygulanabilir. İlgili bölge uygulamadan önce temizlenir ve kurulanır. İlgilideri bölgesine ve çevresine ince bir tabaka halinde uygulanır ve hafifçeoğuşturulur. İntertriginöz enfeksiyonlarda (meme altı, interdijital,intergluteal, inguinal) uygulama yapılan bölgenin üzeri özellikle gecelerigazlı bezle örtülebilir. Yaklaşık tedavi süreleri: Tinea korporis, kruris: 1-2hafta.Tinea pedis : 2-4 hafta (Günde 2 defa uygulandığında, 1 haftalık tedaviyeterlidir.).Kutanöz kandidiyazis: 1-2 hafta.Pityriasisversikolor: 2 hafta. Klinik semptomlarıngerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erkenkesilmesi hastalığın yineleme riskini artırır. İki hafta sonrasında iyileşmebulguları yoksa teşhis bir kez daha gözden geçirilmelidir.Terbisil Sprey: YetişkinlerdeTerbisil %1 Sprey,endikasyona bağlı olarak günde bir veya iki kez uygulanabilir. Uygulamadan önceenfekte bölge temizlenir ve kurulanır. Yeterli miktarda sprey enfekte deribölgesini ıslatana ve lezyonlu deri bölgesi ile çevresini kaplayana kadaruygulanır. Tedavi Süresi ve Sıklığı: Tineakorporis, kruris: 1 hafta süreyle günde 1defa uygulanır. Tedavi süresi, 4 haftayı geçmemelidir.Tinea pedis (parmak arası tipi): 1 hafta süreyle günde 2 defa uygulanır. Tedavi süresi, 4haftayı geçmemelidir.Pityriasis(tinea) versikolor: 1 hafta süreyle günde 2defa uygulanır. Tedavi süresi, 4 haftayı geçmemelidir. Klinik semptomlarıngerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erkenkesilmesi hastalığın yinelenme riskini artırır.

<

Rovamycine

Film Tablet Eczacıbaşı Spiramisin Ambalaj: 3 MIUx10 tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalarca oluş-turulan tonsillit, nazofarenjit, sinüzit,otit, bronşit, akut akciğer hastalıkları; grip ve

İsovit

Tablet Deva İzoniazid 100 mg,B6vitamini 25 mg. Ambalaj: 100 tablet. Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede

Calcium“Picken”

Ampul Adeka Kalsiyum glukonatlevulinat%10 Ambalaj: 10mLx5 ampul. Endikasyon: Değişikkaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroidkullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıklatamamlayıcı tedaviyle
HbVax II

Flakon MSD Rekombinant Hepatit Bvirüs yüzey antijeni (HBsAg) Ambalaj: 5mg/0.5 mL (pediyatrik doz): Tek dozluk 1 flakon : 10mg/1 mL(erişkin

Zomacton

Flakon ErKim Somatropin Ambalaj: 4 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü Ampul, 5 Flakon ve 5 çö-zücüAmpul : 12 IUx1 Flakon

Flexo IM

Ampul Berksam Etofenamat Ambalaj: 1 g/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: DolineIM Ampul: 1 g/2 mLx1 ampul(TriPharma);Rheumon IM Ampul: 1 g/2mLx1 Ampul(Bayer).

Fragmin

Ampul Pfizer Dalteparin sodyum Ambalaj: 2.500 IU/mLx4 mLx10 Ampul : 10.000IU/1 mLx10 ampul. Fragmin Tek Doz Enjektör Dalteparin sodyum Ambalaj:
Pylorid

Film Tablet GSK Ranitidin bizmutsitrat Ambalaj: 400 mgx28 tablet. Endikasyon: Duodenalülser ve selim gastrik ülser tedavi ve nükslerinin önlenmesindekullanılır.Helicobacter pylorieradikasyonunda

Syndol

Tablet Hüsnü Arsan Naproksensodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: aNoxFort

XylestesinA

Karpül Adeka Lidokain HCl 20 mg, epinefrin HCl 0.015 mg/ml Ambalaj: 1.7 mLx50 kartuş. Endikasyon: Diş hekimliğinde infiltrasyonve sinir bloku

Painex

Jel Toprak Etofenamat Ambalaj: 40 mg/gx40 g’lik tüp. Endikasyon: Muskülerromatizma, donmuş omuz (omuz bölgesi periartriti) ile birlikte görülen kassertliği, lumbago,

Lizan

Kapsül Nobel Diazepam Ambalaj: 2 mgx25 Kapsül : : 5 mgx25 kapsül. Eşdeğeri: DiazemKapsül: 2 mgx25 kapsül, 5 mgx25kapsül(Deva). Endikasyon:

DermoRest

Krem Eczacıbaşı Tiokonazol 10 mg/g Ambalaj: 20 gramlık ambalaj. Eşdeğeri: DermoTrosydKrem: 10 mg/gx20 g(Pfizer);Tiocan Krem: 10 mg/gx20 g(Toprak);Tiocell Krem: 10

Roxin

Film Tablet İ.E. Ulagay Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 tablet : : 750 mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet: 750mgx14 tablet(Deva);Ciprasid Film

Lantus OptiPen

SC Enjeksiyon Solüsyonu SanofiAventis İnsülin glarjin 100U/mL Ambalaj: 3 mLx5 kartuş. Lantus OptiSet SC Enjeksiyon Kalemi İnsülin glarjin 100U/mL Ambalaj:
Kliogest

Tablet Novo Nordisk Estradiol (hemihidrat)2 mg, noretisteron asetat 1 mg Ambalaj: 28 Tabletlik takvimli ve çevrimliplastik kutularda. Doz Önerisi: Kısa

Cipram

Film Tablet Lundbeck Sitalopram hidrobromür Ambalaj: 20 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Citara Film Tablet: 20 mgx28 tablet(Fako);CitolFilm Tablet: 20 mgx28tablet(Abdi İbrahim);EslopramÇentikli

Plegicil

Damla SanofiAventis Asepromazin maleat1 mg (baz olarak)/10 damla Ambalaj: 30 mL’lik şişe. Endikasyon: Majör endikasyonupsikoz tedavisidir. Bunun yanında kusma ve

Giludop

Konsantre İnfüzyon Dr. F.Frik Dopamin HCI Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 Ampul : : 200 mg/10 mLx5 ampul. Eşdeğeri: DopminKonsantre İnfüzyon:

Rhinomer Force 1

Burun Spreyi NovartisConsumer %100 deniz suyu (‰9sodyum klorüre eşdeğer) Ambalaj: 115 mL’lik şişe. Rhinomer Force 2 Burun Spreyi %100 deniz

Clarinase

Tablet ScheringPlough Loratadin 5 mg, psö-doefedrinsülfat 120 mg Ambalaj: 10 tablet. Endikasyon: Nazalkonjesyon, aksırma, rinore, kaşınma ve göz yaşarması dahil

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir