Termacet

Damla

Toprak

Parasetamol

Ambalaj: 100mg/mLx30 mL’lik şişe.

Termacet

Süspansiyon

Parasetamol

Ambalaj: 120 mg/5mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Asomal PediyatrikŞurup: 120 mg/5 mLx100 mL(Radyum);Noral Pediyatrik Şurup: 120 mg/5 mLx100 mL(İ.E.Ulagay);Polmofen PediyatrikSüspansiyon: 120 mg/5mLx100 mL(Yeni İlaç);Tempo Eliksir: 120 mg/5 mLx100 mL(Akdeniz);TermalginePediyatrik Şurup: 120 mg/5mLx100 mL(Novartis CH);Tylol Süspansiyon: 120 mg/5 mLx100 mL(Nobel).

Termacet Plus

Süspansiyon

Parasetamol

Ambalaj: 250 mg/5mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Tylol6 Plus Süspansiyon: 250 mg/5mLx100 mL’lik şişe(Nobel).

Termacet

Tablet

Parasetamol

Ambalaj: 500 mgx20tablet.

Eşdeğeri: Asetam Tablet: 500 mgx20 tablet(Saba);Durapan Tablet: 500 mgx20 tablet(Münir Şahin);MinosetTablet: 500 mgx20 tablet(Roche);NoralTablet: 500 mgx20 tablet(İ.E.Ulagay);ParasedolTablet: 500 mgx20 tablet(Koçak);ParolTablet: 500 mgx20 tablet(Atabay);SedalonTablet: 500 mgx20 tablet(Günsa);SetamolTablet: 500 mgx20 tablet(Yeni İlaç);TamolTablet: 500 mgx20 tablet(İlsan);TempoTablet: 500 mgx20 tablet(Akdeniz);TylolTablet: 500 mgx20 tablet(Nobel);VolpanTablet: 500 mgx20 tablet(Hüsnü Arsan).

Endikasyon: Baş ağrısı,migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarabağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları,orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalarabağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir.Asetilsalisilik asite duyarlığı olan hastalarda alternatif ilaçolarak kullanılır.

Uyarılar: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozuna bağlı birkomplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumunda toksisite görülebilir.Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatik yetmezliği olanlardadoktor kontrolü altında kullanılmalıdır.- 5 günden uzun süren a ğrılarda, ateşi39,5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve tekrarlayan ateşolgularında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlık reaksiyonlarına vemakülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadir olarak mide bulantısıgörülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarak hemolitik anemi,trombositopenik purpura ve agranülositoz olguları bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Yüksek dozda uzun süreli kullanımda antikoagülanların etkisiniartırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamol kumarin,indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksiindol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Kloramfenikol,barbitüratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltmasüresini etkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksiketkisini artırır.

Doz Önerisi: Termacet Damla: Oral yoldanve sulandırılmadan kullanılır. Aşı sonrası ateş gö-rülen bebeklerebir kerede 0.6 mL (60 mg) dozunda kullanılması önerilir. Bu yaş grubundakidiğer ateşli hastalıklarda hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır.3 aylıktan büyük bebeklere günde 4 kere 0.6-1.2 mL; 1-3 yaş arası çocuklaragünde 4 kere 1.2 mL; 4-6 yaş arası çocuklara günde 4 kere 1.8-2.4 mL.Termacet Süspansiyon: Oral yoldanve sulandırılmadan kullanılır. Aşı sonrası ateş gö-rülen 3 aylıktanküçük bebeklere ½ ölçek önerilir. Diğer durumlarda hekim önerisiolmadan kullanılmamalıdır. 3 ay1 yaş arası bebeklere günde 4 kere½-1 ölçek; 1-6 yaş arası çocuklara günde 4 kez 1-2 ölçek önerilir.Termacet Plus Süspansiyon: Oral yoldanve sulandırılmadan kullanılır. 6-12 yaş arası 4-6 saatte bir 1-2 ölçekönerilir. Günde 4 kereden fazla uygulanmamalıdır. 12 yaş üzeri çocuklarve Tablet yutma güçlüğü bulunan erişkinler için önerilen bir kerelikdoz 2-4 ölçektir. Günlük 4 g’lik maksimum dozu aşmamak kaydıyla bu uygulamayaher 4 saatte bir devam edilebilir.

TermacetTablet: Erişkinlere 4 ile 6 saat arayla 1 Tablet verilir.Daha şiddetli ağrılarda günde 3 ile 4 kez 2 Tablet verilebilir. Budozlar gerektiğinde 4 saat arayla tekrarlanabilir. 24 saatte maksimum4 dozdan fazla verilmemelidir.

<

Pulmozyme

İnhalasyon Solüsyonu Roche İnsan deoksiribonükleazı(Dornaz, rhDNaz) Ambalaj: 2.5 mLx30 plastik Ampul. Endikasyon: Pulmonerfonksiyonu düzeltmek amacıyla, zorunlu vital kapasitesi beklenenin%40’ından fazla

Exoderil

Krem Eczacıbaşı Naftifin HCI Ambalaj: 10 mg/gx30 g’lik tüp. Exoderil Sprey Naftifin HCI %1 Ambalaj: 20 mL’lik şişe. Endikasyon: Derininve

İmigran

Film Tablet GSK Sumatriptan Ambalaj: 50 mgx2 ve 6 Tablet : : 100 mgx2ve 6 Tablet. Eşdeğeri: SumatranFilm Tablet: 100
Seldiyet

Tuz Koçak Potasyum klorür 70mg, amonyum klorür 28 g, magnezyum oksit 1 g, glutamik asit 1 g Ambalaj: 100 g’lik

Sultamat

Tablet Atabay Sultamisilin Ambalaj: 375 mgx10 Tablet : : 750 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Alfasid Film Tablet: 375 mgx10 Tablet, 750

Prosterit

Film Tablet Koçak Finasterid Ambalaj: 5 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DilaprostFilm Tablet: 5 mgx30tablet(Biofarma). Endikasyon: Benignprostat hiperplazisinin tedavisi ve kontrolünde; ürolojik

Cirkulin Valerian

Tablet Münir Şahin Valerian kökü kuruekstresi Ambalaj: 140mgx45 tablet. Endikasyon: Sedatif veantispazmotik özelliğe sahiptir. Huzursuzluk ve gerginlik hissedilendurumlarda,uykuya dalmayı kolaylaştırır.
Stalevo

Film Kaplı Tablet NovartisPharma Levodopa, karbidopa,entakapon Ambalaj: 50/12.5/200 mgx100 tablet : : 100/25/200mgx100 tablet : : 150/37.5/200 mgx100 tablet. Endikasyon:

Asist

Ampul Hüsnü Arsan Asetilsistein Ambalaj: 300mg/3 mLx10 ampul. Asist Granül İçerenSaşe Asetilsistein Ambalaj: 200mgx30 saşe. Asist Kapsül Asetil sistein Ambalaj:

Sülpir

Kapsül SanofiAventis Sülpirid Ambalaj: 50 mgx30 kapsül. Eşdeğeri: Meresa Kapsül: 50 mgx30kapsül(Adeka);Zeprid Kapsül: 50 mgx30 kapsül(Nobel). Endikasyon: Bir nö-roleptikolarak, 600

Lincocin

Ampul IM/IV Eczacıbaşı Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: Linkomed Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Koçak);bhemolitik streptokok enfeksiyonlarında,Lincocintedavisi en

Dideral

Tablet SanofiAventis propranolol HCI Ambalaj: 40 mgx50 tablet. Endikasyon: Esansiyelve renal hipertansiyonun kontrolünde, anjina pektorisin tedavisinde,akut miyokard enfarktüsü sonrasında uzun

Zelium

Kapsül Eczacıbaşı Sibutramin HClmonohidrat Ambalaj: 10 mgx28 kapsül : : 15 mgx28 kapsül. Eşdeğeri: ReductilKapsül: 10 mgx28 kapsül, 15 mgx28

Asiviral

Krem Terra Asiklovir Ambalaj: 50mg/gx10 g’lik tüp. Eşdeğeri: Acyl Krem: 50 mg/gx10 g(Biofarma);Aklovir Krem: 50 mg/gx10 g(İlsan);Hernovir Krem: 50 mg/gx10

Emedur

Ampul SanofiAventis Trimetobenzamid Ambalaj: 200 mg/2 mLx 6 ampul. Eşdeğeri: AntiVomit Ampul: 200 mg/2 mLx 6 ampul(Deva);Vomet Ampul: 200 mg/2
Otimisin

Kulak Damlası Hüsnü Arsan Prednizolon metasulfobenzoat33 mg, pantokain 220 mg, benzalkonyum klorür 2 mg. Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Dış

Survanta

İntratrakeal Süspansiyon Abbott Total fosfolipid21.25-28.75 mg, serbest yağ asitleri 1.4-3.5 mg, trigliserid 0.5-1.75 mg,protein 0.1-1.0 mg, NaCI 9 mg/ml Ambalaj:

Ulcuran

Ampul IM/IV Abfar Ranitidin HCI Ambalaj: 50mg/2 mLx10 ampul. Eşdeğeri: ZantacAmpul: 50 mg/2 mLx10 Ampul(GSK). Ulcuran Film Tablet Ranitidin HCI

Seldepar

Tablet İlsan Selegilin HCl Ambalaj: 5 mgx50 tablet. Endikasyon: Uzun sürelevodopa kullandıktan sonra dekarboksilaz inhibitörlerinin yardımıolmaksızın, artık levodopa tedavisine yeterli

Dervanol

Yara Tozu Kurtsan Bizmut subgallat3.0 g, etakridin laktat 0.1 g, tetrakain HCl 0.1 g Ambalaj: 10 g’lik ambalaj. Endikasyon: Piyodermi,

Glifor

Film Tablet Bilim Metformin Ambalaj: 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GlucophageFilm Tablet: 850mgx100 tablet(Merck). Endikasyon: Diabetesmellitusun, diyetle normal bir vücut ağırlığı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir