Terramycin

Deri Merhemi

Pfizer

OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ

Ambalaj: 14.2 g’lik tüp.

Eşdeğeri: PolimisinDeri Merhemi: 14.2 g(Koçak).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit gibilokal cilt enfeksiyonlarının ve enfekte olmuş küçük yara ve yanıklarınprofilaksi ve lokal tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Daha öncebileşimdeki ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontrendikedir.

Yan Etkileri: Kişiselaşırı duyarlığa bağlı alerjik reaksiyonlar nadir olarak bildirilmektedir.Bu tür reaksiyonlar gö-rülecek olursa tedavi kesilmelidir.

Doz Önerisi: Cilt ö-zenli bir şekilde temizlendikten sonra sterilbir gazlı bez üzerine konulan merhem hasta bölgeye günde en az 2-3kez uygulanır. Merhem hasta yüzeyle sürekli temas halinde bırakılmalıdır.Tedavi süresi enfeksiyonun şiddeti ve türüne bağlı olup, birkaçgünle birkaç hafta arasında değişebilir.

Terramycin

Göz Merhemi

OksitetrasiklinHCI 5 mg, polimiksin B sülfat 10.000 IU/g

Ambalaj: 3.5 g’lik tüp.

Eşdeğeri: PolimisinGöz Merhemi: 3.5 g(Koçak).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalara bağlı ve konjunktiva ve/veya korneayı tutanyüzeysel göz enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir. Topikaluygulama, enfeksiyon şiddetliyse veya yalnız lokal tedaviye cevapvermezse sistemik uygulamayla desteklenmelidir.

Kontra Endikasyon: İçeriğindekimaddelere karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar: Haricen kullanılır ve yalnız gö-ze uygulanır.Tetrasiklinlerin diş gelişimi süreçlerinde (gebeliğin ikinci yarısı,bebeklik ve 8 yaşına dek olan çocukluk dö-nemlerinde) sistemik olarakuygulanması dişlerin kalıcı olarak renklenmesine ve iskelet gelişimindegerilemeye neden olabilmektedir. Topikal tetrasiklinler, gebeliksırasında en azından, tetrasiklin kullanılmasıyla elde edilecekolası yararlar potansiyel riskleri gö-ze almayı haklı kılacak düzeydeise kullanılmalıdır. Sistemik uygulama sonrasında süte geçtikleribilinmektedir. Anne sütüyle beslenen bebeklerdeki ciddi yan etkipotansiyeli nedeniyle bu ilacın uygulanmasının anne sağlığı yö-nündenönemi göz önüne alınarak tedavinin kesilmesi veya emzirmenin durdurulmasıarasında tercih yapılmalıdır.

Yan Etkileri: Kontaktdermatit dahil olmak üzere, kişisel aşırı duyarlığa bağlı alerjikreaksiyonlar bildirilmiştir. Oftalmik tetrasiklin müstahzarlarıylalakrimasyonda artma, geçici bir batma veya yanma ve yabancı cisimhissi sıkça ortaya çıkabilmektedir.

Doz Önerisi: Polimiksin B sülfatlıTerramycinGöz Merhemi, ufakmiktarlarda (yaklaşık 1 cm), alt göz kapağının konjunktiva kıvrımıiçine, enfeksiyon tamamen geçip şifa tamamlanana kadar günde 4-6kez uygulanmalıdır. Bu, enfeksiyonun tabiatı veya şiddetine gö-rebir günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Blefaritte, ilacın uygulamasındanönce bütün kabuklar ve kepekler temizlenmelidir. Profilaksi için,ameliyattan bir gün önce başlayıp, ameliyat sonrası birkaç gün aynışekilde uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir