Tetradox

Kapsül

Fako

Doksisiklin

Ambalaj: 100 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: MonodoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Deva).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Herhangibir tetrasikline duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasındakullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşınakadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalardaaşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivitegö-rülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğundişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda kullanılmasıgerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergö-rülebilir. Makülopapüler ve eritematöz dö-küntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit gö-rülebilir.Ürtiker, anjiyonö-rotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesiolan olgularda gö-rülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmelerinedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyumiçeren antasitler verilmemelidir. Antikoagülan tedavi gö-ren hastalardailaç dozunun azaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi: erişkinler: olağan doz, tedavinin ilk gününde 12 saattebir 100 mg; devam eden günlerde ise günde bir kez 100 mg’dir. Ö-zellikleüriner sistemle ilgili ağır enfeksiyonlarda, 12 saatte bir 100 mgşeklinde günde 200 mg ö-nerilir. erişkinlerde, komplikasyonsuz gonokokenfeksiyonlarında, günde 2 kez 100 mg şeklinde tedavi 7 gün süreyleuygulanmalıdır.Neisseriagonorrhoeae’ye bağlı akut epididimoorşitolgularında, en az 10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mgTetradoxuygulanır.Primer ve sekonder sifilizde, en az 10 gün süreyle, eşit dozlara bö-lünmüşolarak, günde 300 mgTetradoxuygulanmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında,tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmelidir.Chlamydia trachomatis’e bağlı komplikasyonsuz üretral, endoservikalve rektal enfeksiyonlar veChlamydiatrachomatisveureaplasma urealyticum’un etken olduğu nongonokokal üretrit olgularında,en az 7 gün süreyle günde 2 kez 100 mgTetradoxverilmelidir.Chlamydia trachomatis’e bağlı akut epididimoorşit olgularında en az10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mgTetradoxuygulanır.8 yaşınüzerindeki çocuklar: 35 kilove bunun altında ağırlıktaki çocuklarda, ilk 24 saatte 4.4 mg/kg;devam eden günlerde ise 2.2 mg/kg, erişkinlerde uygulanan doz intervallerinebö-lünmüş olarak uygulanır. Çok şiddetli enfeksiyonlarda bu dozlarınüzerine çıkılabilir. 35 kg’nin üzerindeki çocuklara ise normalerişkin dozları uygulanır. oral olarak kullanılan tetrasiklingrubu ilaçların bol sıvı ile alınması, ö-zofagus irritasyonu olasılığınıazaltmaktadır.

<

Orgalutran

Enjeksiyonluk Çözelti Organon Ganireliks Ambalaj: 0.25mg/0.5 mLx5 tek kullanımlık şırınga (önceden doldurulmuş). Endikasyon: Kontrollüover hiperstimülasyonu (COH) uygulanan kadınlarda prematür LH

Emla

Krem AstraZeneca Lidokain 25 mg,prilokain 25 mg/g Ambalaj: 5 adet 5 gramlık tüp ve 5 adet Tegaderm(şeffaf pansuman). Endikasyon: IVkatetertakılması

Survanta

İntratrakeal Süspansiyon Abbott Total fosfolipid21.25-28.75 mg, serbest yağ asitleri 1.4-3.5 mg, trigliserid 0.5-1.75 mg,protein 0.1-1.0 mg, NaCI 9 mg/ml Ambalaj:
Brodil

Şurup Sanovel efedrin HCI 6.666mg, gayafenesin 100 mg/5 mL Ambalaj: 150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Broksin Şurup: 150 mL(TriPharma). Endikasyon: Hafif

Zoprol

Mikropellet Kapsül Toprak Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: Aprazol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);DegastrolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Deva);HelicolMikropellet Kapsül: 30

Etyomid

Draje Koçak Etiyonamid Ambalaj: 250 mgx50 draje. Endikasyon: Diğer primerantitüberkülotik ajanlarla birlikte, aktif tüberküloz türlerinintedavisinde kullanılır. Tüberküloz tedavisinde etiyonamidintek başına

Norditropin

Flakon Novo Nordisk Rekombinant somatropin Ambalaj: 4 IUx1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü. Eşdeğeri: Humatrope Flakon: 4 IUx1Flakon(Lilly);SaizenFlakon: 4 IUx1
Glucophage

Film Tablet Merck Metformin HCI Ambalaj: 500 mgx100 tablet : : 850 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GliforTablet: 850 mgx100 tablet (Bilim);GlukofenTablet:

Burazin

Burun Spreyi Kurtsan Oksimetazolin HCl Ambalaj: 0.5 mg/mLx10 mL’lik ambalaj. Eşdeğeri: İliadinSprey: 0.5 mg/mLx10 mL(Palmer);OksinazalBurun Spreyi: 0.5 mg/mLx10mL(Eczacıbaşı). Endikasyon: Kroniknezle,

Telfast

Film Tablet SanofiAventis Feksofenadin Ambalaj: 120 mgx20 Tablet : : 180 mgx20 tablet. Eşdeğeri: FexofenFilm Tablet: 120 mgx20tablet, 180 mgx20

Asmafilin Fort

Kapsül CaSel Teofilin etilendiamin Ambalaj: 200 mgx30 kapsül. Endikasyon: Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlıbronkospazm, sol ventrikül yetmezliğine bağlı

Trileptal

Divitab NovartisPharma Okskarbazepin Ambalaj: 300 mgx50 divitab : : 600 mgx50 divitab. Trileptal Oral Süspansiyon Okskarbazepin 60 mg/mL Ambalaj: 250

Voltaren IM

Ampul Novartis Pharma Diklofenak sodyum Ambalaj: 75mg/3 mLx4 ve 10 ampul. Eşdeğeri: DeflamatIM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul(TriPharma);Diclomec

Soliyod

Çözelti Münir Şahin Povidoniyot %10 Ambalaj: 30 ve 100 mL’lik, plastik sprey başlıklı şişe. Endikasyon: Operasyonahazırlık amacıyla, vücudun ameliyat edilecek
Canesten

Krem Bayer Klotrimazol Ambalaj: 0.01 g/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Dermatofitler,mayalar, küfler, vb.ne karşı geniş spektrumlu antimikotik etkiye sahipolmasının yanı sıra,Trichomonasvaginalis,

Synergon

Ampul Biofarma Progesteron 10 mg,follikulin 1 mg Ambalaj: 1 mLx2 ampul. Endikasyon: Premenstrüelsendrom, menstrüel düzensizlik, iyicil mastopatiler, premenopoz,menopoz ve luteal

Tavanic IV

Enfüzyon Flakonu SanofiAventis Levofloksasin Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: CravitIV Enfüzyon Flakonu: 500mg/100 mLx1 Flakon(Fako). Tavanic Film Tablet Levofloksasin

Sinemet

Tablet MSD Levodopa 250 mg,karbidopa 25 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Parkinsonhastalığı ve sendromu tedavilerinde kullanılır. Parkinson semptomlarının(özellikle rijidite ve

Sefamax

Flakon IM Nobel Sefazolin Ambalaj: 250 mgx1 flakon ve 2 mL’lik ‰5’lik lidokain ampulü : : 500 mgx1flakon ve 2

Rolan

Kapsül Nobel Mefenamik asit Ambalaj: 250 mgx20 Kapsül : : Fort Kapsül 500 mgx12 kapsül. Endikasyon: Hafif veorta şiddetteki kas

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir