Tetradox

Kapsül

Fako

Doksisiklin

Ambalaj: 100 mgx14 kapsül.

Eşdeğeri: MonodoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Deva).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku, gastrointestinal, oftalmik ve diğer enfeksiyonlarıntedavisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Herhangibir tetrasikline duyarlık gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar: Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasındakullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşınakadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalardaaşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivitegö-rülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğundişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçer. Emziren kadınlarda kullanılmasıgerektiğinde bu durum dikkatle değerlendirilmelidir.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergö-rülebilir. Makülopapüler ve eritematöz dö-küntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit gö-rülebilir.Ürtiker, anjiyonö-rotik ödem, anafilaksi, anafilaktoid purpura,perikardit, sistemik lupus eritematozus nüksleri hipersensitivitesiolan olgularda gö-rülebilir. Hemolitik anemi, trombositopeni,nötropeni ve eozinofili gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Absorpsiyonunu etkileyebilmelerinedeniyle tetrasiklinlerle birlikte alüminyum, kalsiyum ve magnezyumiçeren antasitler verilmemelidir. Antikoagülan tedavi gö-ren hastalardailaç dozunun azaltılması gerekebilir.

Doz Önerisi: erişkinler: olağan doz, tedavinin ilk gününde 12 saattebir 100 mg; devam eden günlerde ise günde bir kez 100 mg’dir. Ö-zellikleüriner sistemle ilgili ağır enfeksiyonlarda, 12 saatte bir 100 mgşeklinde günde 200 mg ö-nerilir. erişkinlerde, komplikasyonsuz gonokokenfeksiyonlarında, günde 2 kez 100 mg şeklinde tedavi 7 gün süreyleuygulanmalıdır.Neisseriagonorrhoeae’ye bağlı akut epididimoorşitolgularında, en az 10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mgTetradoxuygulanır.Primer ve sekonder sifilizde, en az 10 gün süreyle, eşit dozlara bö-lünmüşolarak, günde 300 mgTetradoxuygulanmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında,tedaviye en az 10 gün süreyle devam edilmelidir.Chlamydia trachomatis’e bağlı komplikasyonsuz üretral, endoservikalve rektal enfeksiyonlar veChlamydiatrachomatisveureaplasma urealyticum’un etken olduğu nongonokokal üretrit olgularında,en az 7 gün süreyle günde 2 kez 100 mgTetradoxverilmelidir.Chlamydia trachomatis’e bağlı akut epididimoorşit olgularında en az10 gün süreyle, günde 2 kez 100 mgTetradoxuygulanır.8 yaşınüzerindeki çocuklar: 35 kilove bunun altında ağırlıktaki çocuklarda, ilk 24 saatte 4.4 mg/kg;devam eden günlerde ise 2.2 mg/kg, erişkinlerde uygulanan doz intervallerinebö-lünmüş olarak uygulanır. Çok şiddetli enfeksiyonlarda bu dozlarınüzerine çıkılabilir. 35 kg’nin üzerindeki çocuklara ise normalerişkin dozları uygulanır. oral olarak kullanılan tetrasiklingrubu ilaçların bol sıvı ile alınması, ö-zofagus irritasyonu olasılığınıazaltmaktadır.

<

Vogast

EnterikMikropellet Kapsül Fako Lansoprazol Ambalaj: 30 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx14Kapsül(Hüsnü Arsan);Degastrol Mikropellet Kapsül: 30 mgx14 Kapsül(Deva);Helicol Mikropellet

Remora

Film Tablet Nobel Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 film tablet. Eşdeğeri: RitosinFilm Tablet: 150mgx10 tablet(Biofarma);Roksolit Film Tablet: 150 mgx10 tablet(Eczacıbaşı);RulidFilm Tablet:

Didronat

Tablet Koçak Etidronat disodyum Ambalaj: 200 mgx60 Tablet Ambalaj: 400mgx30 tablet. Endikasyon: Postmenopozalosteoporozun sadece küratif tedavisinde kalsiyumla dö-nüşümlüolarak kullanılır. Profilaktik
Maxidex

Oftalmik Pomat Alcon Deksametazon Ambalaj: %0.1×3.5 g’lik oftalmik tüp. Maxidex Oftalmik Süspansiyon Deksametazon Ambalaj: 5 mg/5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri:

Sevorane

Likit Abbott Sevofluran Ambalaj: 100 ve 250 mL’lik şişe. Endikasyon: Hastanedeyatan veya yatmadan tedavi gören pediyatrik ve erişkin hastalarıncerrahisinde, genel

Deticene

Flakon SanofiAventis Dakarbazin Ambalaj: 100 mgx10 Flakon ve 10 çö-zücü Ampul; 1 Flakon ve 1çö-zücü Ampul : 200 mgx10 Flakon

Clarinase

Tablet ScheringPlough Loratadin 5 mg, psö-doefedrinsülfat 120 mg Ambalaj: 10 tablet. Endikasyon: Nazalkonjesyon, aksırma, rinore, kaşınma ve göz yaşarması dahil
Mikrosid

Oral Süspansiyon Günsa Trimetoprim 40 mg,sülfametoksazol 200 mg/5 mL Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BactrimOral Süspansiyon: 100 mL(Roche);BaktonOral Süspansiyon: 100

Opraks

Film Tablet Toprak Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort filmTablet 550 mgx10 ve 20 tablet.

Musillium

Poşet Kurtsan Psilyum (Plantago)tohum kabuğu %50 Ambalaj: 7gx10 poşet. Endikasyon: Kronikkabızlıkta, yumuşak feçes ve rahat boşaltım istenen hastalıklarda (örneğinhemoroid, anal

Seldiyet

Tuz Koçak Potasyum klorür 70mg, amonyum klorür 28 g, magnezyum oksit 1 g, glutamik asit 1 g Ambalaj: 100 g’lik

Ranitab

Ampul IM/IV Deva Ranitidin HCI Ambalaj: 50 mg/5 mLx5 ampul. Ranitab Film Tablet Ranitidin HCI Ambalaj: 150 mgx60 Tablet :

Talcid

Süspansiyon Bayer Hidrotalsid Ambalaj: 500 mg/5 mLx200 mL’lik şişe. Talcid Çiğneme Tableti Hidrotalsid Ambalaj: 500 mgx40 Tablet : : 1

Cliacil 1.2 Mega

Film Tablet SanofiAventis Fenoksimetilpenisilinpotasyum Ambalaj: 1.2MIUx20 çentikli film tablet. Cliacil Şurup İçin Kuru Toz Fenoksimetilpenisilinpotasyum Ambalaj: 300.000 IU/5 mLx150 mL’lik

Betaferon

Flakon Schering İnterferon b1b Ambalaj: 9.6MIUx15 flakon. Endikasyon: Yürüyebilirdurumda ve son iki yılda en az iki nö-rolojik disfonksiyon atağı geçirmişolan
Tomudex

Flakon AstraZeneca Raltitreksed Ambalaj: 2 mgx1 flakon Endikasyon: 5-florourasilve folinik asit içeren tedavilerin uygun olmadığı veya tolere edilemediği,ileri evre kolorektal

Neutrogena Acne

Mask JanssenCilag Benzoil peroksit Ambalaj: %5×56 gramlık plastik tüp. Endikasyon: Yüz ve vücuttakiakne vulgarisin bütün türleri (komedonlar, sivilceler) özelliklepapülo pustüloz

Ricipan

Emülsiyon Toprak Hintyağı 64 g/120 g Ambalaj: 150 mL’lik cam şişe. Endikasyon: Kabızlıktave bağırsakların bazı nedenler altında boşaltılması istendiğindemüshil amacıyla

Anexate

Enfüzyon IV Roche Flumazenil Ambalaj: 0.5 mg/5 mLx5 Ampul : 1 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Benzodiyazepinlerin mer—ke-zi sedatif etkilerinintamamen veya

Triquilar

Draje Schering Kahverengidraje: Levonorgestrel 0.05 mg, etinil estradiol 0.03 mg. Beyaz draje: Levonorgestrel 0.075 mg, etinil estradiol 0.04 mg. Sarı

Holoxan

Flakon EczacıbaşıBaxter İfosfamid Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 13 mL’lik enjeksiyonluksu : 1 gx1 Flakon ve 25 mL’lik enjeksiyonluk su

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir