Tetralet

Kapsül

Fako

Tetrasiklin HCl

Ambalaj: 500 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri: TetraKapsül: 500 mgx16 kapsül(Mustafa Nevzat).

Endikasyon: Duyarlı bakterilerinolduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal veya rektal enfeksiyonlar,akut intestinal amibiyazis, ağır akne olguları (yardımcı tedaviolarak) ve trahom tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Tetrasiklinehipersensitivitesi olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Tetrasiklin sınıfı ilaçların diş oluşumu sırasındakullanılması (gebeliğin ikinci yarısında, bebeklik ve 8 yaşınakadar olan çocuklukta) diş renginin daimi olarak bozulmasına (sarı,gri, kahverengi) neden olabilir. Renal bozukluğun var olduğu durumlarda,olağan oral dozlar bile ilacın aşırı sistemik akümülasyonuna ve muhtemelkaraciğer toksisitesine yol açabilir. Tetrasiklin alan bazı hastalardaaşırı güneş yanığı reaksiyonu şeklinde ortaya çıkan fotosensitivitegö-rülmüştür. Tetrasiklinler gebeliğin son yarısında, doğacak çocuğundişleri üzerindeki muhtemel olumsuz etkileri düşünülerek kullanılmaz.Tetrasiklin anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde kullanımıönerilmez.

Yan Etkileri: Anoreksi,bulantı, kusma, diyare, glossit, disfaji, enterokolit, anogenitalbölgede enflamatuvar lezyonlar gibi gastrointestinal yan etkilergö-rülebilir. Makülopapüler ve eritematöz dö-küntüler, fotosensitivitereaksiyonları, nadir olarak eksfoliyatif dermatit, hemolitikanemi, trombositopeni, nötropeni ve eozinofili gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Penisilinleberaber tetrasiklin verilmemesi önerilir. Tetrasiklinlerle birliktealüminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren antasitler verilmemelidir.Antikoagülan tedavi gö–ren hastalarda ilaç dozunun azaltılmasıgerekebilir.

Doz Önerisi: Yetişkinler: Günlük olağan doz 1-2 g’dir. Hafif ve orta derecedekienfeksiyonlarda her 12 saatte 1 adet, ağır enfeksiyonlarda iseher 6 saatte 1 kapsül uygulanır.Brucellatedavisi: 3 hafta süreyle her 6 saattebir adetTetralet Kapsülalınmalı ve buna ilk hafta için günde 2 kez, ikincihafta için günde 1 kez 1 g IM streptomisin eklenmelidir.Gonore tedavisi: Başlangıçta3 kapsül bir kerede alınmalı, daha sonra her 6 saatte 1 kapsül (toplam9 g’ye ulaşılıncaya kadar) uygulanmalıdır.Sifiliz tedavisi: eşit bö-lünmüşdozlarda 10-15 gün süreyle toplam 30-40 g uygulanmalıdır.C. Trachomatis’e bağlıkomp-like olmayan üretral, endoservikal veya rektal enfeksiyonlarıntedavisi: En az 7 gün süreyle her 6 saatte 1 kapsül uygulanmalıdır.Akne tedavisi: Başlangıçta eşit bö-lünmüş dozlar halinde 1 g/günuygulanır. Düzelme gösterdiğinde (genellikle bir hafta içinde),doz giderek 125 mg500 mg/gün olan sürek dozuna indirilmelidir.Streptokokal enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün süreyle devamedilmelidir.8 yaşınüzerindeki çocuklar: Günlükolağan doz, 25-50 mg/kg’dir. İ-laç, 4 eşit bö-lünmüş dozda uygulanmalıdır.Tedavi semptomlar kaybolduktan ve vücut ısısı normale döndüktensonra 24-48 saat daha sürdürülmelidir. Kapsüller, tercihen yemekten1 saat önce veya 2 saat sonra bol miktarda sıvı ile birlikte alınmalıdır.

<

LidCare

Solüsyon NovartisOphtalmics Disodyum edetat ‰1,borik asit %1.49, boraks ‰33, polisorbat %2, miranol 2 MCT mod %5, propilenglikol%1.93, PHMB %0.0002, saf

Konazol

krem Kurtsan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/gx30 g’lik tüp. Eşdeğeri: Nizoralkrem: 20 mg/gx30 g’lik tüp(JanssenCilag). Konazol Şampuan Ketokonazol Ambalaj: 20 mg/mLx100
HibTITER

Flakon Wyeth Saflaştırılmış b tipiHemofilus influenzae kapsüler antijen oligosakkaridleri 10mg, difteri CRM197proteinkonjügatı 25mg/0.5 mL Ambalaj: Tek dozluk 1 Flakon (0.5

Siccapos

Göz Jeli Biem Poliakrilik asit(Karbomer 980) 2.0mg, sorbitol 40.0mg, setrimid 0.1mg/1g Ambalaj: 10 g’lik tüp. Endikasyon: Gözkuruluğunda ve yetersiz gözyaşı

Aldara

%5 Krem Eczacıbaşı İmikimod 12.5 mg Ambalaj: 12 tek kullanımlık saşe. Endikasyon: İmmünsistemi sağlam kişilerde, yüz veya saçlı derideki klinik

Rantudil

Kapsül Bayer Asemetasin Ambalaj: Forte Kapsül 60 mgx30 Kapsül : : RetardKapsül 90 mgx20 kapsül. Endikasyon: Kronikartiküler romatizma (kronik poliartrit,
Psovate

Merhem Kurtsan Klobetazol 17-propionat‰05 Ambalaj: 25 g’lik tüp. Eşdeğeri: Dermovate Merhem: %0.05×25 g(GSK);Psoderm Merhem: %0.05×25 g(İlsan). Endikasyon: Psö-riazis (yaygın plak

Cetrotide

Flakon Serono Setroreliks Ambalaj: 0.25mgx1 ve 7 flakon : 3 mgx1 flakon. Endikasyon: Kontrollüover stimülasyonu uygulanacak olan hastalarda, oosit alınmadan

Cipram

Film Tablet Lundbeck Sitalopram hidrobromür Ambalaj: 20 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Citara Film Tablet: 20 mgx28 tablet(Fako);CitolFilm Tablet: 20 mgx28tablet(Abdi İbrahim);EslopramÇentikli

Vermazol

Çiğneme Tableti İ.E.Ulagay Mebendazol Ambalaj: 100 mgx6 ve 30 tablet. Endikasyon: Tek veyamikst enfestasyonlarda,Enterobius vermicularis,Trichuris trichiura,Ascaris lumbricoides,Ancylostoma duodenale,Necator americanus,Capillaria philippinensis,Gnathostoma

İnsulatardHM Penfill

Kartuş Novo Nordisk Rekombinant DNAteknolojisiyle üretilen orta etki süreli NPH (izofan) biyosentetik insaninsülini: 100 IU/mL Ambalaj: Her biri 3 mL’lik

OneAlpha

Ampul IV Abdi İbrahim Alfakalsidol Ambalaj: 1 mcg/0.5mL x 10 Ampul : : 2 mcg/1mLx10 ampul. OneAlpha Kapsül Alfakalsidol Ambalaj:

Cantabiline

Tablet İlsan himekromon Ambalaj: 400 mgx30 tablet. Endikasyon: Safra yetmezliği ve buna bağlı ağız kuruluğu, meteorismus,sindirim bozuklukları, safra yolları spazmı

Dolphin

Film Tablet Sanovel Diflunisal Ambalaj: 500mgx10 tablet. Endikasyon: Hafif ve orta şiddette ağrılarla(diş, çene ve KBB ameliyatları dahil tüm ameliyatlar
Simulect

Flakon NovartisPharma Basiliksimab Ambalaj: 20 mgx1 Flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Erişkinve pediyatrik hastalardade novoböbrek transplantasyonunda akut

Expigment

Krem Orva Etken Madde(ler): Hidrokinon Piyasa Şekilleri: 2 %: 30 g, 4 %: 30 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Günde 2

Nizoral

ovül JanssenCilag Ketokonazol Ambalaj: 400 mgx5 ovül. Endikasyon: Akut vekronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. Kroniknükseden vulvovajinal kandidozda, mide ve

Pneumo 23

Enjektör SanofiPasteur Her 0.5 mL’lik bir immünizasyondozu, serotiplerin her birinden 0.025mg olacak şekilde, saflaştırılmışStreptococcus pneumoniasakkaritleri: 1,2, 3, 4, 5, 6B,

Dopergin

Tablet Schering lizurid hidrojenmaleat Ambalaj: 0.2 mgx30 tablet. Endikasyon: Prolaktininhibitö-rü olarak primer ve sekonder sütten kesme (tıbbi açıdan endikeise), mastitis,

Bellargal

Draje NovartisPharma Total belladon alkoloidleri0.1 mg, ergotamin tartarat 0.3 mg, fenobarbital 20 mg Ambalaj: 20draje. Endikasyon: Endokrinsistemde: Menopozsıkıntıları, dismenore, hipertiroidide

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir