Thiocilline

Göz Pomadı

Abdiİbrahim

Basitrasin 2500 IU,neomisin sülfat 25 mg/5 g

Ambalaj: 5 g’lik tüp.

Endikasyon: Konjunktivit,blefarit, arpacık, şalasiyon, göz kapağı yara ve yanıkları, mikrobikgöz enfeksiyonlarında kullanılır.

Kontra Endikasyon: Basitrasinve neomisine duyarlığı bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Görme bulanıklığı yapabileceğinden, araç vedikkat gerektiren alet kullanılmasının sakıncalı olabileceğihastalara bildirilmelidir. Gebe ve emziren kadınlarda yarar/zararriskleri değerlendirilerek kullanılabilir.

Yan Etkileri: Uzun sürelikullanımlarda kızarma, kaşıntı, şişme gibi yan etkiler gö-rülebilir.İlacın kesilmesiyle bu bulgular kaybolur.

Doz Önerisi: Günde 3-4 kez gö-ze uygulanır.

Thiocilline

Deri Pomadı

Basitrasin 10.000IU, neomisin sülfat 100 mg

Ambalaj: 20 g’lik tüp.

Thiocilline

Yara Tozu

Basitrasin 2500 IU,neomisin sülfat 3300 mg

Ambalaj: 10 g’lik polietilen şişe.

Endikasyon: Primerpiyoderma (impetigo, ektima, sikosis, vulgaris, paronikia, panaris,fronkül), sekonder enfekte dermatozlar (ekzema, herpes, seboreikdermatitis), dış kulak yolu enfeksiyonları, yaralar ve diğer cilttravmaları, meme başı çatlakları ve yanıkların tedavisinde kullanılır.Toz halindeki form ise enfekte cilt lezyonlarında, cilt yaralanmalarında,sünnet ve küçük cerrahi girişimlerden sonra kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kulak zarınınperfore olduğu dış kulak enfeksiyonlarında ve bileşimdeki maddelerdenbirine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Vücut alanının yüzde yirmisinden fazlasının yanıkolduğu ve özellikle de hastanın böbrek fonksiyonlarının bozulduğudurumlarda; bir başka aminoglikozidin birlikte kullanılmasınıngerekli olduğu durumlarda günde yalnızca bir kez uygulama yeterlidir.Meme başı çatlaklarında, emzirmeden önce ilaç silinerek meme başıiyice temizlenmelidir.

Yan Etkileri: uzun süreli kullanımlarda kızarma, kaşıntı,şişme gibi yan etkiler gö-rülebilir. İ-lacın kesilmesiyle bu bulgularkaybolur.

Doz Önerisi: Pomat: Günde 3-4 kez bir miktar pomat enfekte cilt üzerineuygulanır.Toz: Günde2-3 kez uygulanacağı bölgeye dö-külür. Ameliyatlardan sonraki uygulamalarpansuman sırasında yapılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir