Thymoglobuline

Serum

SanofiPasteur

Tavşandan elde edilmişantiinsan timosit globülin (ATG)

Ambalaj: 25 mgx1 Flakon ve 5 mL çö-zücü.

Endikasyon: Organnaklinin yapılmasından hemen sonraki postoperatif evrede immünosüpresyonuartırmak için glukokortikosteroidler, azatioprin ve/veya siklosporinA ile birlikte ve aplastik anemi tedavisinde kullanılır ve GreftVersus Host hastalığının tedavisinde önerilir.

Kontra Endikasyon: Tavşanproteinlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda ve viral enfeksiyongeçirenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Kesinlikle yoğun tıbbi gö-zetim altında uygulanmalıdır.Sadece hastanede yatan ve organ nakli veya aplastik anemi tedavisiiçin immünosüpresif tedavisi devam eden hastalarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Rigor,ateş, kızarıklık, kaşıntılı cilt dö-küntüleri; trombositopeni,nötropeni, serum hastalığı; enfüzyon sırasında veya hemen ardındanarteriyel kan basıncının düşmesiyle beraber anafilaktik bir reaksiyon,solunum güçlüğü, ateş ve ürtiker gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporinaşırı immünsüpresyon riski yaratır. Zayıflatılmış canlı aşılar,immünsüpresif tedavi boyunca, ölümcül sistemik enfeksiyona nedenolabileceğinden, kontrendikedir. Tedavi sırasında aynı enfüzyonhattından kan ve kan ürünleri, özellikle lipid transfüzyonundan kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Yüksek debili geniş bir vene aşağıda belirtilenşartlarda uygulanmalıdır.İlk enfüzyondan1 saat önce IV antihistaminik uygulanmalıdır.ThymoglobulineizotonikNaCl veya dekstroz solüsyonuyla (genellikle herbirThymoglobulineflakonuiçin 50 mL) seyreltildikten sonra uygulanmalıdır. Steroid tedavisiylebirlikte kullanılmalıdır. 4 saatten daha az süreli, hızlı enfüzyonlaryapılmamalıdır.Rejeksiyonönlenmesinde: Böbrek, pank-reas veyakaraciğer nakli sonrasında 3-10 gün 1.25-2.5 mg/kg/ gün dozla kullanılmalıdır.Tedavi, dozajda tedrici azalma yapılmadan kesilebilir.Rejeksiyon krizinin ve akut Greft versus Host Hastalığınıntedavisinde: Klinik ve biyolojik belirtive semptomlar düzelinceye kadar 2.5-5 mg/kg/ gün dozda kullanılmalıdır

<

Kardisentin

Draje İlsan Dipiridamol Ambalaj: 75 mgx50 draje. Eşdeğeri: Drisentin Kaplı Tablet: 75 mgx50 tablet(Sanovel);TrombolizDraje: 75 mgx50 draje(Koçak). Endikasyon: Kronik anginapektorisin

Alujel Forte

Çiğneme Tableti Deva Alüminyum hidroksitkoll 400 mg, magnezyum hidroksit 400 mg, simetikon 20 mg. Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Gastrit,peptik ülser,

Paraflex

Tablet Gürel Klorzoksazon Ambalaj: 250 mgx20 tablet. Endikasyon: Miyalji,kas romatizması, lumbago, tortikoliz, burkulma, artrit, psö-doromatizma,hemidiskal ağrılar, spondilartroz, bel ağrısı, servikal
Nitroderm TTS

Flaster NovartisPharma Nitrogliserin Ambalaj: TTs5 25 mgx5 ve 30 flaster : : TTs10 50mgx5 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjinapektoriste tek

Erbolin

Mikropellet Kapsül Biofarma omeprazol Ambalaj: 20 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: DemeprazolKapsül: 20 mgx14 kapsül(Deva);OmeprazidMikropellet Kapsül: 20 mgx14kapsül(Nobel);Omeprol Kapsül: 20 mgx14 kapsül(İlsan);ProsekEnterik

Prolixin

Retard Ampul BMS Flufenazin dekanoat Ambalaj: 25 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Şizofrenive manik psikoz dahil tüm psikotik belirtilerin tedavisinde endikedir.Birinci

Danitrin Forte

Tablet Deva Pentaeritritol tetranitrat20 mg, meprobamat 200 mg Ambalaj: 50 tablet. Endikasyon: -Anginapektoriste ve koroner spazm ile beraber gö-rülen kalp
Polyod

Antiseptik Solüsyon Drogsan Povidoniyot Ambalaj: %10×30, 100 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BatticonAntiseptik Solüsyon: %10×30,100, 1000 mL(Adeka);Betakon Antiseptik Solüsyon: %10×1000

Vermidon

Çocuk Şurubu İlsan Parasetamol Ambalaj: 160 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: EkosetolŞurup: 160 mg/5 mLx120 mL(Yeni İlaç). Endikasyon: Baş ağrısı,migren,

Zovatin

Film Tablet Eczacıbaşı Simvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : 20 mgx30 tablet : 40 mgx30tablet. Endikasyon: Hiperlipidemi: Heterozigot familiyal hiperkolesterolemi

Folbiol

Tablet İ.E.Ulagay Folik asit Ambalaj: 5 mgx25 tablet. Endikasyon: Çocuklarınmegaloblastik anemisi: Nedenibeslenme bozukluğu, büyüme sırasında artan folik asit gereksinimi,enfeksiyon ve

Famotsan

Tablet Drogsan Famotidin Ambalaj: 20 mgx60 Tablet : : 40 mgx30 tablet. Eşdeğeri: DuovelFilm Tablet: 20 mgx60Tablet, 40 mgx30 tablet(Sanovel);Famodin

BSS Plus

İntraoküler İrrigasyon Solüsyonu Alcon Part I: Sodyum klorür 7.44 mg, potasyum klorür0.395 mg, kurutulmuş sodyum fosfat 0.433 mg, sodyum bikarbonat

Pedilin

Şurup Abdiİbrahim Difenhidramin HCl14 mg, amonyum klorür 120 mg Ambalaj: 125 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığıve gripal durumlarda gö-rülen boğaz

Xamamine

Tablet Adilna Dimenhidrinat Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: AntiEm Tablet: 50 mgx20 tablet(Adeka). Endikasyon: Deniz tutması,uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs
Ex-cipial Hydro

Emülsiyon Orva Üre (karbamid) 0.02g/g Ambalaj: 200 mL (200 g)’lik plastikşişe. Ex-cipial Lipo Emülsiyon Üre (karbamid) 0.04g/g Ambalaj: 200 mL

Flagentyl

Tablet Eczacıbaşı Seknidazol Ambalaj: 500 mgx4 tablet. Endikasyon: Entamoebahistolytica’nın etken olduğu intestinalve hepatik amebiazis ileTrichomonasvaginalis’in neden olduğu üretrit vevajinitlerde endikedir.

Repozal

Tablet Günsa İbuprofen Ambalaj: 200 mgx20 tablet. Eşdeğeri: GerofenFilm Tablet: 200 mgx20tablet(Münir Şahin);Nurofen Draje: 200 mgx20 draje(Abdiİbrahim). Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit,

Librax

Draje Onko Klordiazepoksit 5mg, klidinyum bromür 2.5 mg. Ambalaj: 40 ve 100 draje. Eşdeğeri: Klipaks Draje: 40 ve 100 draje(İ.E.Ulagay).

Eprex

Vial Gürel epoetin alfa (Eritropoietin) Ambalaj: 2000 IU/1 mLx6 vial : 4000 IU/1mLx6 vial : 10.000 IU/1 mLx6 vial. Eprex

Zometa

Flakon NovartisPharma Zoledronik asit Ambalaj: 4 mgx1 flakon ve 5 mL’lik enjeksiyonluk su ampulü. Endikasyon: Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisi ile

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir