Thymoglobuline

Serum

SanofiPasteur

Tavşandan elde edilmişantiinsan timosit globülin (ATG)

Ambalaj: 25 mgx1 Flakon ve 5 mL çö-zücü.

Endikasyon: Organnaklinin yapılmasından hemen sonraki postoperatif evrede immünosüpresyonuartırmak için glukokortikosteroidler, azatioprin ve/veya siklosporinA ile birlikte ve aplastik anemi tedavisinde kullanılır ve GreftVersus Host hastalığının tedavisinde önerilir.

Kontra Endikasyon: Tavşanproteinlerine karşı aşırı duyarlı olanlarda ve viral enfeksiyongeçirenlerde kontrendikedir.

Uyarılar: Kesinlikle yoğun tıbbi gö-zetim altında uygulanmalıdır.Sadece hastanede yatan ve organ nakli veya aplastik anemi tedavisiiçin immünosüpresif tedavisi devam eden hastalarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Rigor,ateş, kızarıklık, kaşıntılı cilt dö-küntüleri; trombositopeni,nötropeni, serum hastalığı; enfüzyon sırasında veya hemen ardındanarteriyel kan basıncının düşmesiyle beraber anafilaktik bir reaksiyon,solunum güçlüğü, ateş ve ürtiker gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Siklosporinaşırı immünsüpresyon riski yaratır. Zayıflatılmış canlı aşılar,immünsüpresif tedavi boyunca, ölümcül sistemik enfeksiyona nedenolabileceğinden, kontrendikedir. Tedavi sırasında aynı enfüzyonhattından kan ve kan ürünleri, özellikle lipid transfüzyonundan kaçınılmalıdır.

Doz Önerisi: Yüksek debili geniş bir vene aşağıda belirtilenşartlarda uygulanmalıdır.İlk enfüzyondan1 saat önce IV antihistaminik uygulanmalıdır.ThymoglobulineizotonikNaCl veya dekstroz solüsyonuyla (genellikle herbirThymoglobulineflakonuiçin 50 mL) seyreltildikten sonra uygulanmalıdır. Steroid tedavisiylebirlikte kullanılmalıdır. 4 saatten daha az süreli, hızlı enfüzyonlaryapılmamalıdır.Rejeksiyonönlenmesinde: Böbrek, pank-reas veyakaraciğer nakli sonrasında 3-10 gün 1.25-2.5 mg/kg/ gün dozla kullanılmalıdır.Tedavi, dozajda tedrici azalma yapılmadan kesilebilir.Rejeksiyon krizinin ve akut Greft versus Host Hastalığınıntedavisinde: Klinik ve biyolojik belirtive semptomlar düzelinceye kadar 2.5-5 mg/kg/ gün dozda kullanılmalıdır

<

Antrex

Tablet Atafarm Kalsiyumfolinat Ambalaj: 15mgx100 tablet. Endikasyon: Metotreksat gibi folik asit antagonistleriyleyapılan sitotoksik kemoterapinin ardından antidot olarak kullanılır.Ayrıca, folat eksikliğine

Volpan

Tablet Hüsnü Arsan Parasetamol Ambalaj: 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AsetamTablet: 500 mgx20 tablet(Saba);Durapan Tablet: 500 mgx20 tablet(Münir Şahin);Minoset Tablet: 500

Ocubrax

Göz Damlası Liba Diklofenak sodyum 1mg, tobramisin 3 mg/mL Ambalaj: 5 mL’lik polietilen şişe. Endikasyon: Birnonsteroid antiinflamatuvar ajanın endike olduğu
Upren

Tablet CaSel İbuprofen Ambalaj: 400 mgx30 tablet. Eşdeğeri: ArtrilDraje: 400 mgx30 draje(Eczacıbaşı);Biophen Draje: 400 mgx30draje(İlsan);Brufen Draje: 400 mgx30 draje(Abbott);Rofen Fort

Pirofen

Tablet Deva Parasetamol Ambalaj: 500 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Asetam Tablet: 500mgx20 tablet(Saba);Durapan Tablet: 500 mgx20tablet(Münir Şahin);Minoset Tablet: 500 mgx20tablet(Roche);Noral Tablet:

Alkeran

Tablet GSK Melfalan BP Ambalaj: 2 mgx25 Tablet : 5 mgx25 Tablet. Endikasyon: Multipl miyelomave ilerlemiş over adenokarsinomunun tedavisinde endikedir.

Eritrosif

Enterik Kapsül Yeni İlaç Eritromisin Ambalaj: 250 mgx16 ve 24 kapsül. Endikasyon: Duyarlıbakterilerden kaynaklanan, hafif ve orta şiddetli üst ve
Artril

Draje/FilmTablet Eczacıbaşı İbuprofen Ambalaj: 400mgx30 draje : : 600 mgx30film tablet. Eşdeğeri: Biophen Draje: 400 mgx30 draje(İlsan);Brufen Draje: 400 mgx30

ViDaylin

Şurup Abfar A vitamini3.000USP ünitesi, D vitamini 400 USP ünitesi, B1vitamini 1.5mg, B2vitamini 1.2 mg, B6vitamini 1 mg, B12vitamini 3mg,

Permax

Tablet Lilly Pergolid mesilat Ambalaj: 0.05 mgx30 Tablet : : 0.25 mgx100 Tablet : : 1 mgx60tablet. Endikasyon: Levodopa/karbidopa tedavisiyle

Zocor

Film Tablet MSD Simvastatin Ambalaj: 10 mgx28 Tablet : : 20 mgx 28 Tablet : : 40 mg (Fort)x28 Tablet.

Synacthen Depot

Ampul IM NovartisPharma Tetrakosaktid Ambalaj: 1 mg/1 mLx1 Ampul. End.: Nö-rolojikhastalıklar: Multipl sklerozlu hastalardakiakut alevlenmeler, hipsaritmili infantil miyoklonik ensefalopati.Romatizmal hastalıklar:

Dermatop

Krem SanofiAventis Prednikarbat Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp. Dermatop Merhem Prednikarbat Ambalaj: 2.5 mg/gx30 g’lik tüp. Dermatop Solüsyon Prednikarbat Ambalaj:

Sicorten

Krem NovartisPharma Halometazon Ambalaj: 0.5 mg/gx30 g’lik tüp. Sicorten Merhem Halometazon Ambalaj: 0.5 mg/gx30 g’lik tüp. Endikasyon: Kortikosteroidlere yanıt veren
Ekosetol

Şurup Yeni İlaç Parasetamol Ambalaj: 160 mg/5 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: VermidonÇocuk Şurubu: 160 mg/5 mLx120 mL(İlsan). Endikasyon: Baş ağrısı,

Axid

IV İnfüzyon Ampulü Lilly Nizatidin Ambalaj: 100mg/4 mLx5 ampul. Axid Kapsül Nizatidin Ambalaj: 150 mgx28 Kapsül : 300 mgx14 kapsül.

Steocin

Ampul Drogsan Salmon kalsitonin Ambalaj: 50 IU/2 mLx 6 Ampul : : 100 IU/2 mLx5 ampul. Eşdeğeri: MiacalcicAmpul: 100 IU/1

Neuvitan

Draje Eczacıbaşı Oktotiamin 50 mg,B2vitamini 5 mg Ambalaj: 30 draje. Endikasyon: Nevralji,siyatik, artrit, miyalji, lumbago, romatoid artrit, nevrit, polinevrit,periferik sinir

Emadine

Oftalmik Solüsyon Liba Emedastin difumarat%0.0884 (=%0.05 emedastin) Ambalaj: 5 mL’lik DropTainer plastikşişelerde. Endikasyon: Mevsimselallerjik konjunktivitin semptomatik tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Superheks

Gargara Eczacıbaşı Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj: 200 mL’lik şişe. Eşdeğeri: KlorhexGargara: %0.2×200 mL(Drogsan);OroheksGargara: %0.2×200 mL(TriPharma). Superheks Oral Sprey Klorheksidin glukonat‰2 Ambalaj:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir