Tobrased

Göz Damlası

Bilim

Tobramisin

Ambalaj: ‰3×5 mL’lik ambalaj.

Eşdeğeri: ThilomaxineGöz Damlası: ‰3×5 mL(Liba);TobrexOftalmik Solüsyon: ‰3x5mL’lik(Alcon);Tobsin Göz Damlası: ‰3×5 mL(İ.E.Ulagay);

Doz Önerisi: Hafif ve orta şiddetli olgularda hastalıktan etkilenmişgöz veya her iki gö-ze 4 saatte bir 1-2 damla damlatılır. Şiddetli enfeksiyonlardaise iyileşme gö-rülünceye kadar tedaviye devam edilir. Tedavidoz azaltılarak kesilmelidir.

Tobrased

Göz Merhemi

Tobramisin

Ambalaj: ‰3×5 g’lik tüp.

Endikasyon: Duyarlıbakteri türlerinin etken olduğu göz ve ilintili (adneksial) dokulardakieksternal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Tobramisinekarşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Bazı olgularda topikal uygulanan aminoglikozidlerekarşı aşırı duyarlık oluşabilmektedir. Bu tür bir reaksiyonun oluşmasıhalinde, tobramisin uygulaması kesilmelidir. Gebelere kesin gerekiyorsauygulanmalıdır. Tobramisin kullanımıyla anne sütü emen bebeklerdeortaya çıkabilecek yan etkiler nedeniyle ilacın mı yoksa emzirmeninmi kesilmesi gerektiği iyice tartılmalıdır.

Yan Etkileri: En sık gö-rülenyan etkisi göz kapaklarında kaşınma ve şişme, konjunktival eritemgibi lokal oküler toksisite ve aşırı duyarlık reaksiyonlarıdır.

Doz Önerisi: Hafif ve orta şiddetli olgularda hastalıktan etkilenmişgöz veya her iki gö-ze 4 saatte bir alt göz kapağı aşağı çekilerekkonjunktivaya uygulanır. Şiddetli enfeksiyonlarda ise iyileşmegö-rülünceye kadar tedaviye devam edilir. Tedavi doz azaltılarakkesilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir