Topamax

Film Tablet

JanssenCilag

Topiramat

Ambalaj: 25 mgx60 tablet

: : 50 mgx60 tablet

: : 100 mgx60 tablet

: : 200 mgx60 tablet.

Endikasyon: Parsiyelbaşlangıçlı nöbetleri ya da jeneralize tonikklonik nöbetleri olan erişkinlerve çocuklarda (12 yaş ve üzeri), monoterapi ya da adjuvan tedavi olarakendikedir. Ayrıca erişkinlerde migren proflaksisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Topiramatakarşı aşırıduyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Antiepileptikilaçlar, nöbet sayısındaki olası bir artışı en aza indirmek amacıyla, kademelibiçimde azaltılarak sonlandırılmalıdır. Orta derecede ya da şiddetli böbrekbozukluğu olan hastalarda kararlı durum plazma konsantrasyonlarına ulaşılması,böbrek fonksiyonları normal olan hastalardaki 4 ile 8 güne kıyasla, 10 ile 15güne kadar uzayabilir. Özellikle böbrek taşı oluşturmaya eğilimli olanlar olmaküzere bazı hastalarda, böbrek taşı oluşma riski artmış olabilir. Karaciğerbozukluğu olan hastalarda topiramat dikkatle uygulanmalıdır. Eğer hekim, gebekadına sağlayacağı yararın fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklıgöstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır. İnsanlarda süte geçip geçmediğibilinmemektedir. Merkezi sinir sistemi üzerinde etkilidir ve uyuşukluk, başdönmesi ya da başka benzeri semptomlara yol açabilir, araç ya da makinekullanan hastalarda potansiyel tehlikeye sahip olabilir.

Yan Etkileri: Monoterapiolarak uygulanmasında parestezi, baş ağrısı, baş dönmesi, bitkinlik,somnolans, kilo kaybı, bulantı ve diyare görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: İstisnaolarak, bazı hastalarda fenitoin tedavisine topiramat eklenmesi, plazmafenitoin konsantrasyonlarında artışa neden olabilir. Fenitoin ve karbamazepin,plazma topiramat konsantrasyonlarını azaltırlar. Topiramatın alkol ve MSS’yideprese eden başka ilaçlarla kullanılmaması önerilmektedir. Birliktekullanımında düşük dozlu (örn. 20 mg) oral kontraseptiflerin etkinliğiazalabilir. Topiramat, nefrolitiyazise predispoze edici diğer ajanlar ilebirlikte kullanıldığında, nefrolitiyazis riskini arttırabilir.

Doz Önerisi: Hem erişkin hem de çocuklarda nöbetlerin optimal kontrolüiçin tedaviye düşük dozlarda başlanılması daha sonra dozu yavaş yavaş artıraraketkili doza kadar titre edilmesi önerilmektedir. Film tabletlerin kırılmamasıgerekmektedir. Yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.Diğer Antiepileptik İlaçlarla Birlikte Kullanımı: Erişkinlerde tedaviye bir hafta süre ile geceleri 25-50mg dozunda başlanmalıdır. Daha sonra haftalık ya da iki haftalık aralıklar iledoz 25-50 (en fazla 100) mg/gün artırılmalı ve doz ikiye bölünerek alınmalıdır.Monoterapi: Erişkinlerde titrasyona bir hafta süre ile geceleri alınan25 mg ile başlanmalıdır. Doz daha sonra 1 ya da 2 haftalık aralıklar ile 25veya 50 mg dozunda arttırılmalı ve doz ikiye bölünerek uygulanmalıdır.Migren profilaksisindebirhafta boyunca geceleri 25 mg ile titrasyona başlanmalıdır. Daha sonra doz 1haftalık aralarla 25mg/gün dozunda artışlarla arttırılmalıdır. Migrenproflaksisinde kullanımı için önerilen günlük toplam doz 100 mg/gün’dür ve budoz ikiye bölünerek uygulanır.

<

AlkaSeltzer

efervesan Tablet Bayer Sodyum bikarbonat1625 mg, sitrik asit 965 mg, asetilsalisilik asit 324 mg Ambalaj: 10 tablet. Endikasyon: Mide rahatsızlığıve/veya

GeralgineK

Tablet Münir Şahin Parasetamol 500mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 10 mg Ambalaj: 20 tablet. Eşdeğeri: PirosalTablet: 20 tablet(Saba). Endikasyon:

Ornisid

Film Tablet Abdi İbrahim Ornidazol Ambalaj: 250mgx20 tablet : : Fort 500 mgx10 tablet. Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet, 500
Atarax

Film Tablet UCB Hidroksizin 2HCl Ambalaj: 25 mgx30 film tablet. Atarax Şurup Hidroksizin 2HCl 2mg/ml Ambalaj: 2 mg/mLx200 mL’lik şişe.

Pantogar

Kapsül Assos lSistin 20 mg,paminobenzoik asit 20 mg, keratin 20 mg, tıbbi maya 100 mg, tiamin monohidrat60 mg, kalsiyumdpantotenat 60

Selenase

Ampul ErKim Sodyum selenitpentahidrat 0.322mg (=100 µg selenyum) Ambalaj: 2 mLx5, 10 ve 50 ampul. Selenase Oral Solüsyon Sodyum selenitpentahidrat

Sustanon 250

Ampul IM Organon Testosteron propionat30 mg, testosteron fenpropionat 60 mg, testosteron isokaproat 60mg, testosteron dekanoat 100 mg. Ambalaj: 1 mL’lik
Rescuvolin

Flakon Med İlaç Kalsiyum folinat Ambalaj: 15 mg/3 mLx1 Flakon : : 50 mg/10 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Calcium Leucovorin DBL

Rapifen

Ampul JanssenCilag Alfentanil HCI Ambalaj: 1 mg/2mLx5 Ampul : : 5 mg/10mLx5 Ampul. Endikasyon: Kısa veuzun süreli cerrahi girişimler için

Prokain Penicillin

Flakon IM TümEkip Penisilin G prokain,penisilin G potasyum Ambalaj: 400.000 IU (300.000/100.000 IU)x1 Flakon ve 1 çö-zücü : : 800.000IU

Duratears

Lubrikant Pomad Liba Mineral yağ 30 mg,susuz sıvı lanolin 30 mg, beyaz vazelin km/g Ambalaj: 3.5 g’lik özel tüp. Endikasyon:

Ternex

Gargara Tripharma Benzidamin HCl Ambalaj: 22.5 mg/15 mLx120 mL’lik şişe. Eşdeğeri: BenzidanGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Deva);FarengilGargara: 22.5 mg/15 mLx120 mL(Eczacıbaşı);TanFlexGargara:

Norlopin

Tablet Saba Amlodipin besilat Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Eczacıbaşı);Amlovas

Novantrone

Viyal ErKim Mitoksantron Ambalaj: 20 mg/10 mLx1 viyal. Eşdeğeri: Mitoxantron Ebewe Flakon: 20 mg/10 mLx1 flakon(Liba);NeotalemEnfüzyon Solüsyonu: 20 mg/10mLx1 flakon(Atafarm).

Linosin

Ampul Deva Linkomisin Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2 mLx1 ve 50
Miflonide

İnhaler Kapsül NovartisPharma Budezonid Ambalaj: 200µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler : : 400 µgx60 inhaler kapsül+1 inhaler. Endikasyon: Altta yatansolunum yolları

Viagra

Film Tablet Pfizer Sildenafil sitrat Ambalaj: 25 mgx4 Tablet : : 50 mgx4 tablet : : 100 mgx4tablet. Eşdeğeri: DegraFilm

Miyadren

IM Ampul Fako Diklofenak sodyum Ambalaj: 75 mg/3 mLx4 ve 10 ampul. Eşdeğeri: Deflamat IM Ampul: 75 mg/3 mLx4 ve

Eprex

Vial Gürel epoetin alfa (Eritropoietin) Ambalaj: 2000 IU/1 mLx6 vial : 4000 IU/1mLx6 vial : 10.000 IU/1 mLx6 vial. Eprex

MethotrexateTeva

Flakon Medİlaç Metotreksat Ambalaj: 50 mg/2 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: EmthexateSFlakon: 50 mg/2 mLx1 flakon( Med İlaç);MethotrexateAmpul: 50 mgx2 mLx1 ampul(Atafarm);Methotrexat

Stablon

Film Tablet Servier Tianeptin sodyum Ambalaj: 12.5 mgx60 film tablet. Endikasyon: Nevrotikve reaksiyonel depresif durumların; somatik, özellikle dijestifyakınmalarla seyreden anksiyodepresif

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir