Transamine

Ampul

Fako

Traneksamik asit

Ambalaj: %5: 250 mg/5 mLx 10 ampul

: : %10: 500 mg/5 mLx10 ampul.

Transamine

Kapsül

Traneksamik asit

Ambalaj: 250 mgx50 kapsül.

End.: Özellikleplazminojen aktivatörlerinden zengin veya endokrin etkiler altındakidokularda ya da travmaların ardından ortaya çıkan lokal veya jeneralizeprimer hiperfibrinolize bağlı hemorajilerde ve sekonder hemorajiriski durumlarında: Jinekoloji: Primer menoraji, rahimiçi araç taşıyan kadınlardakikanamalar, uterus veya vajina ameliyatlarından sonraki kanamalar.KBB ve Diş Hekimliği: Lokal kanamalar, ameliyat sonrası kanamalar(örneğin tonsilektomi), epistaksis, diş çekimleri (özellikle hemofililihastalarda).Üroloji: Ürogenital kanal ameliyatları sırasında veyasonrasındaki kanamalar: Prostatektomi, prostat hipertrofisinebağlı hematüri, prostat kanseri ve hemorajik sistit (radyoterapiyesekonder).Cerrahi: Gö-ğüs cerrahisi ile ilişkili parenkimatöz kanamalar;mide ameliyatlarındaki hiperfibrinolitik kanamalar.İç Hastalıkları: Mide veduodenumdaki erozif kanamalarda ek bir tedavi önlemi olarak, karaciğersiroz ve kanserlerindeki kanamalarda, destrüktif akciğer hastalıklarındakihemoptizide, hemofilililerdeki kanama komplikasyonlarında,herediter anjiyonö-rotik ödemli hastalarda uzun dö-nemli profilaksiamacıyla kullanılır. Ayrıca streptokinaz, ürokinaz veya doku plazminojenaktivatö-rü tedavisinin sonucu olarak ortaya çıkabilen tüm aşırıfibrinoliz durumlarında antidot olarak kullanılabilir.

Kontra Endikasyon: Traneksamikasidin etkisiyle fibrinolizin baskılanmasına bağlı olarak, manifesthiperkoagülabilitedeki önceden oluşmuş trombüsler istenmeyenbir şekilde stabilize olabilir. Süregelen dissemine intravaskülerkoagülasyon (DİK) sendromunda pıhtılaşma zamanına bakılarak tanıkesinleştiğinde, traneksamik asit de kontrendikedir. Her koşuldareaktif hiperfibrinoliz önlenmelidir. Bu nedenle traneksamikasit uygulamadan önce heparin ile intravazal pıhtılaşma durdurularakve aşırı tüketim sonucu eksilen fibrinojen yerine konarak DİK’inönüne geçilmelidir. Renk görme bozukluğu artan hastalarda traneksamikasit kontrendikedir. Subaraknoidal hemoraji olan hastalarda, serebralödem ve serebral enfeksiyon gelişebileceğinden kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar: Uzun süreli tedavilerde görme ve renk ayrımıkontrolleri, fundus ve görme alanı muayeneleri yapılmalıdır. Özellikleerken gebelik dö-neminde traneksamik asit ancak çok gerekli olduğundakullanılmalıdır. Anne sütüne geçtiğinden, emziren annelerde ancakçok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Seyrekolarak bulantı, kusma, diyare veya görme bozuklukları ve az sayıdaolguda hipotansiyon, baş dönmesi gö-rülebilir. İntravenöz uygulamadaenfüzyon hızının artması ile ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, genellikledozun veya enfüzyon hızının düşürülmesi ile kaybolur. Görme bozukluklarıortaya çıkarsa ilaç kesilmeli ve bir oftalmolog tarafından gereklikontroller yapılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri: Heparin, kumarin türevleri, salisilatlar veyaantiagreganlarla eşzamanlı uygulandığında, diğer fibrinolitiklergibi traneksamik asidin etkisi azalabilir. Penisilin içeren Solüsyonlarve kan ile birlikte uygulanmaz.

Doz Önerisi: Transamine Ampul: Oral, parenteralve lokal olarak uygulanabilir. IV uygulama yalnızca oral uygulamanınzor veya olanaksız olduğu durumlarda endikedir. Hiperfibrinolitikkanamalara yol açabilecek girişimlerden önce oral premedikasyon,rezidüel kanamaların engellenmesi, esansiyel hipermenorenintedavisi; hemoraji; epistaksis; iç hastalıkları, üroloji, KBB vediş hekimliği alanlarındaki kanama komp-likasyonlarının tedavive profilaksisinde eriş-kin dozu, klinik duruma gö-re genelde 3-4kez 500 mg1 g’dir. Çocuklardaki olağan doz ise genellikle günde 3-4kez 10-20 mg/kg’dir. Tedavi süresi genellikle 3-5 gündür. Yalnızca herediteranjiyonö-rotik ödemde süregen tedavi gerekmektedir.Transamine Kapsül: Yetişkinlerdegünde 3-4 kez 1-2 Kapsül, çocuklarda 10-20 mg/kg/gün. Günlük dozaj, hastalığınşiddeti ve çocuğun yaşı göz önüne alınarak hesaplanır.

<

Batticon

Antiseptik Solüsyon Adeka Polivinilpirolidoniyot Ambalaj: %10×30, 100, 250 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Betakon Antiseptik Solüsyon: %10×1000 mL(Aroma);Biokadin StandardizeSolüsyon: %10×30,100,

Zofran

Ampul GSK Ondansetron HCI Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 Ampul : : 8 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: ZoferAmpul: 4 mg/2 mLx1

Oksikam

Tablet SanofiAventis Piroksikam Ambalaj: 20 mgx30tablet. Eşdeğeri: İnflamexKapsül: 20 mgx30 kapsül(Biofarma). Endikasyon: Antienflamatuvarve/veya anal-jezik etki gerektiren romatoid artrit, osteoartrit(artroz, dejeneratif
Sebon

Ampul IM Akdeniz Metamizol sodyum Ambalaj: 1 g/2 mLx5 ve 10 Ampul : : 2 g/4 mLx6 ampul. Eşdeğeri: AdepironAmpul:

Enfexia

Film Tablet Bilim Sefuroksim aksetil Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 tablet : 500 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: AksefFilm Tablet:

AntiBit

Şampuan Eczacıbaşı Sumitrin(dfenotrin) ‰4 Ambalaj: 150 mL’lik ambalaj. Endikasyon: İnsektisid etkilidir. Saç biti (Pediculus humanus capitis) ve yumurtaları ile mücadeledekullanılır.

Flagentyl

Tablet Eczacıbaşı Seknidazol Ambalaj: 500 mgx4 tablet. Endikasyon: Entamoebahistolytica’nın etken olduğu intestinalve hepatik amebiazis ileTrichomonasvaginalis’in neden olduğu üretrit vevajinitlerde endikedir.
Glukofen

Tablet İlsan Metformin HCI Ambalaj: 500 mgx100 tablet. Eşdeğeri: GlucophageFilm Tablet: 500mgx100 tablet (Merck). Glukofen Retard Film Tablet Metformin HCI

Lomotil

Liquid aris Difenoksilat HCI2.5 mg, atropin sülfat 0.025 mg/5 mL Ambalaj: 60 mL’lik şişe. Lomotil Tablet Difenoksilat HCI2.5 mg, atropin

Neuvitan

Draje Eczacıbaşı Oktotiamin 50 mg,B2vitamini 5 mg Ambalaj: 30 draje. Endikasyon: Nevralji,siyatik, artrit, miyalji, lumbago, romatoid artrit, nevrit, polinevrit,periferik sinir

Lincocin

Ampul IM/IV Eczacıbaşı Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: Linkomed Ampul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Koçak);bhemolitik streptokok enfeksiyonlarında,Lincocintedavisi en

Anestol

Pomat İlsan Lidokain %5 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: LokalenPomat: %5×30 g(Toprak). Endikasyon: Lokal anestezik olarak, her türlü yanıklar, kesikler,basur

Hemoralgine

Pomat Atabay Klorheksidin HCI0.2 g, mentol 0.4 g, alüminyum hidroksiasetat 0.2 g, efedrin HCI 0.1g, tetrakain HCI 0.2 g, bazik

Estreva

Jel Transdermal Merck Estradiol ‰1 Ambalaj: 50 gram jel içeren, doz pompalı,100 dozluk tüp şişe. Endikasyon: Primer yada sekonder, naturel

Volmax

Kontrollü SalımTableti GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 4 mgx14 ve 56 Tablet : : 8 mgx14ve 56 Tablet. Eşdeğeri: SalbutamSRMikropellet Kapsül:
Allerset

Film Tablet Santa Farma Setirizin 2HCl Ambalaj: 10mgx10 tablet. Eşdeğeri: Cetryn Film Tablet: 10 mgx10 tablet(TriPharma);Hitrizin Film Tablet: 10 mgx10

Aricept

Film Tablet Pfizer DonepezilHCl Ambalaj: 5mgx14 tablet. Endikasyon: Hafif ve orta şiddette Alzheimertipi demans tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Donepezil ve

Genmisin

Ampul IM/IV TümEkip Gentamisin sülfat Ambalaj: 40 mg/1 mLx1 Ampul : : 80 mg/2 mLx1 Ampul. Eşdeğeri: GentaAmpul: 40 mg/1

Cefatin

Lak Tablet Roche Sefuroksim aksetil Ambalaj: 125 mgx10 Tablet : : 250 mgx10 ve 20 Tablet : : 500mgx10, 14

Xigris

Flakon Lilly Drotrekogin alfa(aktive) Ambalaj: 5 mgx1 flakon : : 20 mgx1 flakon. Endikasyon: Çokluorgan yetmezliği olan ağır sepsisli yetişkin

Humalog

Flakon Lilly İnsülin lispro Ambalaj: 1000 IU/10 mLx1 flakon. Humalog Kartuş İnsülin lispro 100IU/ml Ambalaj: 300 IU/3 mLx1 kartuş. Humalog

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir