Trimovax

Enjektör+Flakon

SanofiPasteur

Canlı hiperattenüekızamık virüsü (Schwarz suşu) 1.000 TCID50, canlı hiperattenüekızamıkçık virüsü (Wistar RA27/3M suşu) 1000 TCID50(min),canlı hiperattenüe kabakulak virüsü (Urabe AM9 suşu) 5000 TCID50.

Ambalaj: Tek dozluk 1 Flakon ve 0.5 mL çö-zücü içeren 1 enjektör.

Endikasyon: Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarındankorumak amacıyla 12 aylıktan başlayarak tüm bebeklere uygulanır.Bebeklere 9. ayda kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı gerektiğidurumlarda uygulanabilir. Bu durumda 6 ay sonra ikinci bir doz aşıuygulaması önerilmektedir.

Kontra Endikasyon: Akut, ateşli enfeksiyon hastalıklarında; kronikhastalıkların akut alevlenme dö-nemlerinde; immünglobulin enjeksiyonuygulamasının ardından; gerçek yumurta proteini allerjisi olançocuklarda; gebelerde; konjenital veya edinilmiş immün yetmezlikdurumlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Fertil çağdaki kadınlara aşı uygulaması, kadıngebe değilse ve aşılamayı izleyen 2 ay süresince zorunlu kontrasepsiyonsağlandıktan sonra yapılmalıdır. Neomisin ve yumurta proteinlerinekarşı allerjisi olan çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır.

Yan Etkileri: Aşı iyi tolere edilmektedir. Aşı uygulamasından5 gün sonra hafif ateş (38-38.5°C) rinofarenjiyal veya respiratuvarsemptomlar ve deri dö-küntüsü gö-rülebilir. Nadiren parotit, lenfadenopative febril konvülziyon gö-rülebilir. Oluşabilen bu yan etkiler hafifseyirlidir ve bir tedavi gerektirmeksizin düzelir.

İlaç Etkileşimleri: Canlı virüs aşılarının immünglobulin uygulamasındanve/veya kan transfüzyonundan sonra inaktive olmaları nedeniyle,böyle uygulamalardan sonra en az 6 hafta (tercihen 3 ay) süreyleaşı uygulanmamalıdır. Benzer şekilde kızamık, kızamıkçık ve kabakulakaşı uygulamasından sonra iki hafta süreyle immünglobulin uygulanmamalıdır.

Doz Önerisi: SC veya IM yolla uygulanır. Uygulama yeri olarak2 yaşın altındaki çocuklarda uyluğun anterolateral bölgesi, 2yaş üzerindeki çocuk ve yetişkinlerde deltoid bölge seçilmelidir.12-15 aylık bebeklere yapılan tek doz aşı ile koruma sağlanır. Birincidoz kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısının 9. ayda uygulanmasıdurumunda 6 ay sonra ikinci doz aşı uygulaması gereklidir. 5-6 yaşve/veya 11-12 yaşta rapel uygulaması önerilmektedir.

<

Scabin Fort

Likit Abdiİbrahim Benzil benzoat Ambalaj: 12 g/100 gramlık ambalaj. Endikasyon: Uyuz vebitlenmeyi tedavi eder. Kontra Endikasyon: Duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Uyarılar: Gözlerde

Lyomer

Burun Spreyi Abdiİbrahim Deniz suyu (izotonik)1.15 g/100 mL Ambalaj: 100 mL’lik tüp. Endikasyon: Burun mukozasınınspesifik fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar, mukozanın iyileşmesineyardım

Emadine

Oftalmik Solüsyon Liba Emedastin difumarat%0.0884 (=%0.05 emedastin) Ambalaj: 5 mL’lik DropTainer plastikşişelerde. Endikasyon: Mevsimselallerjik konjunktivitin semptomatik tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:
Zitazonium

Tablet İ.E.Ulagay Tamoksifen sitrat Ambalaj: 10 mgx30 ve 250 Tablet : : 20 mgx30 tablet. Eşdeğeri: NolvadexTablet: 10 mgx30 ve

Rapifen

Ampul JanssenCilag Alfentanil HCI Ambalaj: 1 mg/2mLx5 Ampul : : 5 mg/10mLx5 Ampul. Endikasyon: Kısa veuzun süreli cerrahi girişimler için

Gynoflor

Vajinal Tablet Abdiİbrahim Laktobasilus asidofillus50 mg, estriol 0.03 mg Ambalaj: 6 tablet. Endikasyon: Vajinalakıntı;Candida albicansveGardnerellavaginalis’den oluşan vajinal enfeksiyonlar;antiseptik ajanlar ya

İHTAMOL

Merhem Merkez Lab. Etken Madde(ler): İhtamol (İhtiyol) 10 % Piyasa Şekilleri: 20 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Hergün veya gün aşırı
Aerodiol

Nazal Sprey Servier Estradiol 17b Ambalaj: 150 µg/dozx60 dozluk (4.2 mL) sprey. Endikasyon: Doğal yada cerrahi menopoza bağlı estrojen eksikliği

Jetokain

Ampul Adeka Lidokain HCI 20 mg,epinefrin 0.0125 mg/ml Ambalaj: 2 mLx20 ampul. Endikasyon: İnfiltrasyonteknikleriyle (örneğin perkutane enjeksiyon ile) regional ve

Aldactone

Tablet aris Spironolakton Ambalaj: 100 mgx16 tablet. AldactoneA Tablet Spironolakton Ambalaj: 25 mgx20 tablet. Endikasyon: Konjestif kalp yetmezliği ödemi, asitli

Noctissin

Nasal Sprey Assos Desmopressin asetat0.1 mg/doz (10 µg)/mL Ambalaj: 50 dozluk (5 mL) şişe. Endikasyon: Santraldiabetes insipidus ve idrar yoğunlaştırma

Citol

Film Tablet Abdi İbrahim Sitalopram Ambalaj: 20 mgx28 ve 56 tablet : : 40 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Cipram Film Tablet:

Viagra

Film Tablet Pfizer Sildenafil sitrat Ambalaj: 25 mgx4 Tablet : : 50 mgx4 tablet : : 100 mgx4tablet. Eşdeğeri: DegraFilm

Sandomigran

Draje NovartisPharma Pizotifen Ambalaj: 0.5 mgx30ve 100 draje. Endikasyon: Tipik veatipik migren, vazomotor baş ağrıları, Cluster baş ağrısı (Hortonsendromu) gibi

Marincap

Yumuşak Kapsül Koçak Somon balığı yağıkonsantresi 500 mg (EPaeikosapentaeonik asit %18+DHadokosaheksaenoikasit %12+ to–tal omega3 yağ asidi %35) Ambalaj: 60 kapsül.
Tienam

Flakon IM MSD İmipenem 500 mg, silastatinsodyum 500 mg Ambalaj: 1 Flakon ve %1 lidokain HCl içeren 2 mL’lik çö-zücüampul.

Unotat

Tablet Nobel Aspartam Ambalaj: 10 mgx100 ve 300 Tablet : : 20mgx100 ve 300 Tablet. Eşdeğeri: DemiCanderel Tablet: 10 mgx100

İbufen

Pediyatrik Şurup Abbott İbuprofen Ambalaj: 100 mg/5 mLx100 mL’lik şişe. Eşdeğeri: PedifenŞurup: 100 mg/5 mLx100 mL(Atabay). Endikasyon: Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan

Ventodisks

Disk GSK Salbutamol sülfat Ambalaj: 200 µg/dozx8 dozluk 7 rotadisk ve 8 dozluk 7 rotadiskile 1 adet diskhaler. Endikasyon: Semptomlaroluştuğunda

Famvir

Film Kaplı Tablet NovartisPharma Famsiklovir Ambalaj: 250 mgx21 tablet. Endikasyon: AkutHerpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi ve postherpetik nevralji gelişimiriskinde olduğu

Mycocur

Krem Nobel Terbinafin HCl 10mg/g Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: LamisilKrem: 10 mg/gx15 g(Novartis Pharma);TerbinKrem: 10 mg/gx15 g(Eczacıbaşı);Terbisil Krem: 10

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir