Uromitexan

Ampul

EczacıbaşıBaxter

Mesna

Ambalaj: 400mg/4 mLx15 ampul.

Uromitexan

Film Tablet

Mesna

Ambalaj: 400mgx10 tablet

: : 600 mgx10 tablet.

Endikasyon: Uromiteaxan Ampul,oksazafosforinlerin (Endoxan, Holoxan) idrar yollarına toksisitesiniönlemede;Holoxanile sitostatik tedavide, yüksek dozda (10 mg/kg’ninüzerinde)Endoxantedavisi ile birlikte ve özel risk taşıyan hastalaraverilmelidir. Başlıca risk faktörleri: Önceki pelvik radyoterapisi, öncekiEndoxanveyaHoloxantedavisi sırasında sistit ve idraryollarında bir rahatsızlık hikayesi.Uromitexan Film Tablet, ifosfamid ve siklofosfamid ile tedavi edilen hastalardagörülen hemorajik sistit, mikrohematüri ve makrohematüri gibi ürotoksiketkilerin profilaksisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Mesna ve diğer tiyol bileşiklerineaşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Kanser hastaları ile mukayeseedildiğinde otoimmün hastalığı olanlarda, psö-do allerjik reaksiyonlarıngö-rülme sıklığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bunun için,mesna ile ürotoksisiteden korunma yalnızca tıbbi gö-zetim altındave risk ve yararları göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.Kusma gö-rülen hastalara, oral yol yerine IV yolla verilmelidir. Aynınedenle, yüksek doz siklofosfamid ile birlikte tüm vücut ışınlanmasıuygulanan hastalara oral yol yerine IV mesna verilmesi gerekebilir.

Yan Etkileri: Potent sitotoksik ajanlarla birliktekullanıldığından, mesnaya ait yan etkileri ayırmak zordur. Ancaktek doz olarak günde 60-70 mg/kg mesna alan sağlıklı gö-nüllülerde ağızdakö-tü tat, bulantı, kusma, kolik, diyare, baş ağrısı, yorgunluk, kol,bacak ve eklem ağrıları, depresyon, irritasyon, enerji kaybı, dö-küntü,hipotansiyon ve taşikardi gibi yan etkiler gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Mesna tedavisi keton cisimcikleriiçin yapılan idrar tahlillerinde (Rothera testi, nmultistix reaktiflişerit gibi) yanlış pozitif reaksiyonlara ve idrardaki eritrositleriçin yanlış pozitif ya da yanlış negatif reaksiyonlara neden olabilir.

Doz Önerisi: Oksazofosforin dozunun %20’sine denk gelecekşekilde hesaplananUromitexandozu oksazofosforin ile aynı zamanda 4 saat ve8 saat sonra IV olarak verilir. Ek dozlar, her biri oksazafosforin dozunun%40’ı oranında olacak şekilde oksazafosforin dozundan 2 ve 6 saat sonra oralyolla verilir.

<

Festal N

Enterik Draje SanofiAventis Pankreatin spesiyal210 mg (lipaz 6000 FİP Ü, amilaz 4500 FİP Ü, proteaz 300 FİP Ü) Ambalaj: 20

Ceclor

Oral Süspansiyonİçin Kuru Toz Lilly Sefaklor Ambalaj: 125 mg/5 mLx100 mL : : 250 mg/5 mLx100 mL. Eşdeğeri: Kefsid Oral

DiPro Oleosum

Ampul Organon Estradiol benzoat2.5 mg, progesteron 12.5 mg/1 mL Ambalaj: 1 mLx2 ampul. Endikasyon: Siklusbozuklukları, örneğin belli primer ve sekonder
Kursept

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g, triklosan 0.01 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı, ayakve

Nimbex

Enjektabl GSK Sisatrakuryum besilat Ambalaj: 5 mg/2.5 mLx5 Ampul : : 10 mg/5 mLx5 Ampul : : 20 mg/10mLx5 Ampul

Relaxol

Film Tablet Biofarma Sitalopram(hidrobromür) Ambalaj: 20 mgx28 tablet : : 40 mgx28 tablet. Eşdeğeri: Cipram Film Tablet: 20 mgx28 tablet(Lundbeck);CitaraFilm
Pacofen

Tablet İ.E.Ulagay Parasetamol 300mg, kafein 30 mg, kodein fosfat 7.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Baş ağrıları,eklem, kol ve bacak

Zerit

Kapsül BMS Stavudin Ambalaj: 40mgx60 Kapsül. Endikasyon: HIV ile enfekte olmuş hastalarıntedavisinde uygun antiretroviral rejimlerle birlikte endikedir. Kontra Endikasyon: Stavudine

Scabin Fort

Likit Abdiİbrahim Benzil benzoat Ambalaj: 12 g/100 gramlık ambalaj. Endikasyon: Uyuz vebitlenmeyi tedavi eder. Kontra Endikasyon: Duyarlığıolanlarda kullanılmamalıdır. Uyarılar: Gözlerde

Zeldox

Kapsül Pfizer Ziprasidon HClmonohidrat Ambalaj: 20 mgx56 kapsül : : 40 mgx56 kapsül : : 60 mgx56kapsül : : 80

Calcium“Picken”

Ampul Adeka Kalsiyum glukonatlevulinat%10 Ambalaj: 10mLx5 ampul. Endikasyon: Değişikkaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroidkullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıklatamamlayıcı tedaviyle

Sulfarhin

Burun Merhemi Santa Farma Efedrin HCI 100 mg,nafazolin HCI 3 mg, antazolin 30 mg, klorobutanol 100 mg, mentol100 mg, ökaliptol

Vectavir

Krem Novartis CH Pensiklovir Ambalaj: %1x 2 g tüp. Endikasyon: Uçuk(herpes labialis) tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Pensiklovirekarşı bilinen aşırı duyarlık.
Lorantis

Tablet Yeni İlaç Loratadin Ambalaj: 10 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Alarin Tablet: 10 mgx10tablet(Biofarma);Claritine Tablet: 10 mgx10tablet(ScheringPlough);Hismen Tablet: 10 mgx10tablet(Mustafa Nevzat);Loritine

PenadurLA

Flakon IM Wyeth Penisilin G benzatin Ambalaj: 1.200.000 IU: 1 Flakon ve 3 mL’lik çö-zücü : : 2.400.000 IU: 1

Famvir

Film Kaplı Tablet NovartisPharma Famsiklovir Ambalaj: 250 mgx21 tablet. Endikasyon: AkutHerpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi ve postherpetik nevralji gelişimiriskinde olduğu

Azosilin

Tablet Fako Ampisilintrihidrat 500 mg, fenazopiridin HCI 50 mg Ambalaj: 30tablet.Ampisiline duyarlı mikroorganizmalarınetken olduğu solunum sistemi, ürogenital sistem, deri ve

Vasoserc

Tablet Abdi İbrahim Betahistin 2HCI Ambalaj: 8 mgx30 tablet. Eşdeğeri: BetasercTablet: 8 mgx30 tablet(Solvay). Endikasyon: Menierehastalığı ve Meniere benzeri sendromların

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir