Uromitexan

Ampul

EczacıbaşıBaxter

Mesna

Ambalaj: 400mg/4 mLx15 ampul.

Uromitexan

Film Tablet

Mesna

Ambalaj: 400mgx10 tablet

: : 600 mgx10 tablet.

Endikasyon: Uromiteaxan Ampul,oksazafosforinlerin (Endoxan, Holoxan) idrar yollarına toksisitesiniönlemede;Holoxanile sitostatik tedavide, yüksek dozda (10 mg/kg’ninüzerinde)Endoxantedavisi ile birlikte ve özel risk taşıyan hastalaraverilmelidir. Başlıca risk faktörleri: Önceki pelvik radyoterapisi, öncekiEndoxanveyaHoloxantedavisi sırasında sistit ve idraryollarında bir rahatsızlık hikayesi.Uromitexan Film Tablet, ifosfamid ve siklofosfamid ile tedavi edilen hastalardagörülen hemorajik sistit, mikrohematüri ve makrohematüri gibi ürotoksiketkilerin profilaksisinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Mesna ve diğer tiyol bileşiklerineaşırı duyarlık durumunda kontrendikedir.

Uyarılar: Kanser hastaları ile mukayeseedildiğinde otoimmün hastalığı olanlarda, psö-do allerjik reaksiyonlarıngö-rülme sıklığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bunun için,mesna ile ürotoksisiteden korunma yalnızca tıbbi gö-zetim altındave risk ve yararları göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır.Kusma gö-rülen hastalara, oral yol yerine IV yolla verilmelidir. Aynınedenle, yüksek doz siklofosfamid ile birlikte tüm vücut ışınlanmasıuygulanan hastalara oral yol yerine IV mesna verilmesi gerekebilir.

Yan Etkileri: Potent sitotoksik ajanlarla birliktekullanıldığından, mesnaya ait yan etkileri ayırmak zordur. Ancaktek doz olarak günde 60-70 mg/kg mesna alan sağlıklı gö-nüllülerde ağızdakö-tü tat, bulantı, kusma, kolik, diyare, baş ağrısı, yorgunluk, kol,bacak ve eklem ağrıları, depresyon, irritasyon, enerji kaybı, dö-küntü,hipotansiyon ve taşikardi gibi yan etkiler gö-rülmüştür.

İlaç Etkileşimleri: Mesna tedavisi keton cisimcikleriiçin yapılan idrar tahlillerinde (Rothera testi, nmultistix reaktiflişerit gibi) yanlış pozitif reaksiyonlara ve idrardaki eritrositleriçin yanlış pozitif ya da yanlış negatif reaksiyonlara neden olabilir.

Doz Önerisi: Oksazofosforin dozunun %20’sine denk gelecekşekilde hesaplananUromitexandozu oksazofosforin ile aynı zamanda 4 saat ve8 saat sonra IV olarak verilir. Ek dozlar, her biri oksazafosforin dozunun%40’ı oranında olacak şekilde oksazafosforin dozundan 2 ve 6 saat sonra oralyolla verilir.

<

LinkomisinİE

Ampul IM/IV İ.E. Ulagay Linkomisin HCl Ambalaj: 600 mg/2 mLx1 ampul. Eşdeğeri: LincocinAmpul: 600 mg/2 mLx1 ampul(Eczacıbaşı);Linkoles Ampul: 600 mg/2

Glirid

Çentikli Tablet Eczacıbaşı Glimepirid Ambalaj: 1 mgx30 çentikli tablet : : 2 mgx30 çentikli tablet : : 3 mgx30 çentikli

Enfexia

Film Tablet Bilim Sefuroksim aksetil Ambalaj: 250 mgx10 ve 20 tablet : 500 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: AksefFilm Tablet:
Tamoxifencell

Tablet Assos Tamoksifen Ambalaj: 10 mgx30 ve 100 tablet : : 20 mgx30ve 100 tablet. Eşdeğeri: NolvadexTablet: 10 mgx30 ve

Miostat

İntraoküler Solüsyon Alcon Karbakol %0.01 Ambalaj: 1.5 mLx12 cam vial. Endikasyon: Ameliyatsırasında miyozis sağlamak için intraoküler olarak kullanılır. Kontra Endikasyon:

Clopixol

Oral Damla Lundbeck Zuklopentiksol Ambalaj: 20 mg/mLx20 mL (20 damla=1 mL) Clopixol Film Tablet Zuklopentiksol Ambalaj: 2 mgx50 tablet :

Calcitonina Hubber

Ampul Onko Salmon kalsitonin Ambalaj: 100IU/1 mLx10 ampul. Calcitonina Hubber Nasal Spray Salmon kalsitonin Ambalaj: 50 IU/doz: 14 püskürtme için
Tribeksol

Film Tablet Deva B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg, B12vitamini 1 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: ApikobalFilm Tablet: 30 tablet(Santa Farma).

Kristasil

Flakon IM/IV Bilim kristalize penisilinG potasyum Ambalaj: 500.000 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü : : 1.000.000 IUx1 Flakon ve 1

Konsantre Dobutamin

Flakon Abbott Dobutamin HCl Ambalaj: 250 mg/20 mLx1 Flakon. Endikasyon: Dobutaminkalp verimleri dolaşım gereksinimlerini karşılamaya yeterli olmayanhipoperfüzyonlu hastalarda inotropik destek

Betaksim

Flakon IM/IV Mustafa Nevzat Sefotaksim sodyum Ambalaj: 0.5 gx1 Flakon ve 2 mL’lik çö-zücü : : 1 gx1Flakon ve 4

Miyorel

Tablet SanofiAventis Metokarbamol 375mg, parasetamol 300 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Travmatikeklem ve kas ağrıları, burkulma, kırık gibi nedenlere (özelliklesportif

Seretide

Diskus GSK Salmeterolksinafoat, flutikazon propiyonat Ambalaj: 100µg: İçinde her biri 50µgsalmeterol ve 100µg flutikazon propiyonat içeren 60 blister taşıyan 1Diskus

Innohep

Kullanıma Hazır Enjektör Abdiİbrahim Tinzaparin sodyum Ambalaj: 3.500 IU/0.35 mLx10 enjektör : 4.500 IU/0.45 mLx10 enjektör : 14.000 IU/0.7 mLx2

Nervium

Tablet Saba Diazepam Ambalaj: 5 mgx50 tablet. Endikasyon: En önemliendikasyonu anksiyete hastalıklarıyla ank–siyeteye bağlı semptomlarınkısa süreli tedavileridir. Akut alkol yoksunluğuna
Ebixa

Film Tablet Lundbeck Memantin HCl Ambalaj: 10 mgx100 tablet. Ebixa Oral Damla Memantin HCl Ambalaj: 10 mg/gx100 g’lik şişe. (10damla=5

Timoftal

Oftalmik Solüsyon Sanovel Timolol maleat Ambalaj: ‰25×5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: TimopticOftalmik Solüsyon: ‰25×5 mL(MSD);TimosolGöz Damlası: ‰25×5(Bilim). Endikasyon: İntraokülerbasıncı düşürmede

Karberol

Tablet Münir Şahin Karbamazepin Ambalaj: 200 mgx20 ve 160 tablet. Eşd.: Karazepin Tablet: 200 mgx160 Tablet(Terra);Kazepin Tablet: 200 mgx160 tablet(Günsa);TegretolTablet:

Devit3

Ampul Deva D3 vitamini Ambalaj: 300.000 IU/1 mLx1 ampul. Devit3 Damla D3 vitamini Ambalaj: 50.000 IU/15 mL’lik damlalıklı şişe. Endikasyon:

Ranitine

Film Tablet Biofarma Ranitidin HCI Ambalaj: 150 mgx60 tablet. Eşdeğeri: RanitabFilm Tablet: 150 mgx60Tablet(Deva);Ranobel Tablet: 150 mgx60 Tablet(Nobel);ZandidTablet: 150 mgx60

DiyetTat

Efervesan Tablet Eczacıbaşı Aspartam Ambalaj: 18 mgx150 ve 400 tablet. Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir