Ursofalk

Kapsül

aris

Ursodeoksikolikasit

Ambalaj: 250mgx100 kapsül.

Endikasyon: Safra kesesi fonksiyonlarınındevam ettiği hastalarda, radyoopak olmayan kolesterol safra taşlarınıneritilmesinde, safra taşı parçalanmasının ardından ortaya çıkantaş fragmanlarının eritilmesinde kullanılır. Ayrıca, Primer BiliyerSiroz’da (I.-II. safha) karaciğer fonksiyonlarının ve hastalık semptomlarınındüzeltilmesi amacıyla kullanılır.

Kontra Endikasyon: Kalsifiyeveya bilirubin taşı kuşkusunda, 2 cm’den büyük taşlarda, safra kesesininyarıdan fazlasının taşla dolu olduğu durumlarda, sürekli kolikyakınması olanlarda, safra kesesi ve safra yollarının enflamatuvarhastalıklarında, enflamatuvar midebağırsak hastalıkları ve ülserlerindeaçlık diyetinde kullanılmamalıdır. Gebelik süresince kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Laboratuvar kontrolü, karaciğertestleri, SGOT, SGPT ve+-GTdörder haftalık aralıklarla ilk üç ay önerilir. Yaklaşık 3 ayda birtekrarlanır. Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenannelerde dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda etkinliği ve güvenirliğisaptanmamıştır.

Yan Etkileri: Hastalarınçok az bir bö-lümünde gaitada yumuşama olabilir, fakat bu, tedavininkesilmesi için neden oluşturmaz. Bulantı, kusma, ağızda metaliktat, karın ağrısı nadiren ortaya çıkabilir. Bazı allerjik cilt reaksiyonlarıda gö-rülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ursodeoksikolik asit ile birliktekolestiramin, kolestipol veya alüminyum hidroksid gibi antasitlerineş zamanlı uygulamaları, ursodeoksikolik asitin emiliminin önlenmesinedeniyle önerilmez.

Doz Önerisi: Safra Taşlarının Eritilmesinde: Günlük dozaj, vücut ağırlığınagö-re 2 ile 5 Kapsül arasında değişmektedir. 60 kg’ye kadar sabah 1,akşam 1 Kapsül; 80 kg’ye kadar sabah 1, akşam 2 Kapsül; 1000 kg’ye kadarsabah 1, akşam 3 Kapsül ve 100 kg’dan ağır olanlarda doz, sabah 2 Kapsül,akşam 3 Kapsüldür.Kapsüller düzenli bir şekilde alınmalıdır. Kolesterolsafra kesesi taşlarının erimesi için genellikle 3 ay ile 2 yıl arasındasüreye gerek vardır. Eğer 12 aylık tedavinin ardından safra taşı büyüklüğündebir azalma olmamışsa, tedaviye devam etmenin yararı yoktur. Tedavisırasında 6 aylık aralarla safra kesesi radyolojik tetkikleri yapılaraktedavinin başarısı kontrol edilmelidir.Primer Biliyer Siroz’da: 50 kg’ye kadar sabah 1, akşam 1Kapsül; 75 kg’ye kadar sabah 1, öğlen 1, akşam 1 Kapsül; 100 kg’ye kadarsabah 1, öğlen 1, akşam 2 Kapsül ve 100 kg’dan fazla olanlarda doz sabah2, öğlen 1, akşam 2 Kapsüldür.

<

Ornidone

Film Tablet Tripharma Ornidazol Ambalaj: 250 mgx20 tablet : : 500 mgx10 tablet. Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet, 500 mgx10

Monopril

Tablet BMS Fosinopril sodyum Ambalaj: 10mgx28 tablet : : 20 mgx20 tablet. Endikasyon: Hipertansiyon: Fosinopril hipertansiyon tedavisindeendikedir. Tek başına ya

Tenoktil

Kapsül Eczacıbaşı Tenoksikam Ambalaj: 20 mgx10 kapsül. Eşdeğeri: NobateksFilm Tablet: 20 mgx10tablet(Nobel);Oksamen Tablet: 20 mgx10 tablet(MustafaNevzat);TenoksanKapsül: 20 mgx10 kapsül(Drogsan);TenoxKapsül: 20
Neturone

Granül Liba Metenamin Ambalaj: Şişe (500 mg/ölçek): 70 g’lik cam şişe : : Poşet: 500 mgx15 poşet. Endikasyon: Uzun sürelitedavi

NovoPlan

Ampul Aroma Metamizol Ambalaj: 1 g/2 mLx10 ampul. Eşdeğeri: AdepironAmpul: 1 g/2 mLx10 Ampul(Adeka);Andolor Ampul: 1 g/2 mLx10 ampul(İ.E.Ulagay);Devaljin Ampul:

Romatim

Jel Kurtsan Diklofenak sodyum%1 Ambalaj: 50 g’lik tüp. Eşdeğeri: DiclomecJel: 10 mg/gx50 g(Abdi İbrahim);DikloronJel: 10 mg/gx50 g(Deva);VoltarenEmulgel: 10 mg/gx50 g(Novartis

EtoposideTeva

Flakon Medİlaç Etopozid Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 flakon. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Atafarm);Evicap Yumuşak Kapsül: 200 mgx30 ve 60
İsovit

Tablet Deva İzoniazid 100 mg,B6vitamini 25 mg. Ambalaj: 100 tablet. Endikasyon: Tüberkülozunbütün şekil, lokalizasyon ve safhalarında tedavi edici; enfektebir çevrede

Proleukin

Flakon Roche Aldeslö-kin 18x106IU/ml Ambalaj: 1flakon. Endikasyon: Metastatikrenal hücreli karsinom tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: ECOG performansdurumu 2’den yüksek olanlarda; ECOG

Stilex

Jel Abdiİbrahim Mepiramin maleat15 mg, lidokain HCl 15 mg, dekspantenol 50 mg/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Çabuk etkigösteren antiallerjik,

Kursept

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g, triklosan 0.01 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı, ayakve

Trimovax

Enjektör+Flakon SanofiPasteur Canlı hiperattenüekızamık virüsü (Schwarz suşu) 1.000 TCID50, canlı hiperattenüekızamıkçık virüsü (Wistar RA27/3M suşu) 1000 TCID50(min),canlı hiperattenüe kabakulak virüsü

Tavanic IV

Enfüzyon Flakonu SanofiAventis Levofloksasin Ambalaj: 500 mg/100 mLx1 Flakon. Eşdeğeri: CravitIV Enfüzyon Flakonu: 500mg/100 mLx1 Flakon(Fako). Tavanic Film Tablet Levofloksasin

Folbiol

Tablet İ.E.Ulagay Folik asit Ambalaj: 5 mgx25 tablet. Endikasyon: Çocuklarınmegaloblastik anemisi: Nedenibeslenme bozukluğu, büyüme sırasında artan folik asit gereksinimi,enfeksiyon ve
Pregnyl

Ampul Organon İnsan korionik gonadotrofini(HCG) Ambalaj: 500 IUx3 liyofilize Ampul ve 3 çö-zücü ampul : : 1500IUx3 liyofilize Ampul ve

Kandizol

Kapsül Nobel Flukonazol Ambalaj: 150 mgx2 kapsül. Eşdeğeri: CandidinKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Toprak);FlucanKapsül: 150 mgx2 Kapsül(Pfizer);FluzoleKapsül: 150 mgx2 kapsül(Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx2

PAS

Tablet Koçak pAminosalisilik asit sodyum Ambalaj: 1 gx100 Tablet. Endikasyon: Tüberkülozunkısa ve uzun süreli tedavisinde, diğer antitüberkülotiklerlebirlikte kullanılır. Kontra Endikasyon:

Sarvastan

Film Tablet Eczacıbaşı Losartan potasyum 50mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg Ambalaj: 28 tablet. Eşdeğeri: EklipsPlus Film Tablet: 28tablet(Sanovel);HyzaarFilm Tablet: 28tablet(MSD). Endikasyon:

Viscoat

Viskoelastik Solüsyon Alcon Sdoyum kondroitin sülfat%3.70, sodyum hyaluronat %2.92 Ambalaj: 0.5mLx1 disposable şırınga. Endikasyon: Kataraktekstraksiyonu ve intraoküler lens implantasyonu da

Mercaptopurin

Tablet Atafarm Merkaptopürin Ambalaj: 50 mgx25 tablet. Eşdeğeri: PuriNetholTablet: 50 mgx25 tablet(GSK). Endikasyon: Akut lö-semitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır ve

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir