Vasoxen

Tablet

İ.E.Ulagay

Nebivolol

Ambalaj: 5 mgx28 çentikli tablet.

Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Vasoxen’e aşırı duyarlılığı olanlar. Karaciğer yetmezliği veyakaraciğer fonksiyonu bozukluğunda. Gebelik ve laktasyon.badrenerjik antagonistler aşağıdaki durumlarda kontrendikedir: Kardiyojenik şok. Kontrol edilmeyen kalp yetmezliği.Hasta sinus sendromu, sinoatriyalblok dahil. İkinci ve üçüncü dereceden blok. Bronkospazm ve bronşiyal astımhikayesi olanlarda. Tedavi edilmemiş feokromasitoma. Metabolik asidoz.Bradikardi (kalp atım hızı <50 atım/dak). Hipotansiyon. Şiddetli periferikdolaşım bozukluğu. Uyarılar: Beta blokajın sürdürülmesiindüksiyon ve intübasyon sırasındaki aritmi riskini azaltır. Eğer cerrahigirişim hazırlığı sırasında beta blokaja ara verilecekse,badrenerjik antagonistler en az 24saat önce kesilmelidir. Genel olarak,badrenerjik antagonistler tedavi edilmemiş konjestifkalp yetmezlikli hastalarda, durumları stabilize oluncaya kadarkullanılmamalıdır. İskemik kalp hastalığı olan hastalarda,badrenerjik antagonist tedavisiyavaş yavaş (örn. 1-2 haftadan uzun) kesilmelidir. Gerekirse, angina pektorisyaşanmasını önlemek amacıyla başka bir tedavi eş zamanlı olarak başlamalıdır.badrenerjik antagonistlerbradikardiye yol açabilirler: Hasta bradikardi izlenimi veren semptomlaryaşarsa dozaj azaltılmalıdır.Vasoxendiyabetik hastalarda glukoz düzeylerini etkilemez.Ancak, nebivolol hipogliseminin bazı semptomlarını (taşikardi, palpitasyon)maskeleyebileceğinden, şeker hastalarında dikkatli olunmalıdır. Kronikobstrüktif pulmoner bozukluğu olan hastalarda, havayollarındaki konstriksiyonşiddetlenebileceğindenbadrenerjikantagonistler dikkatli kullanılmalıdır. Araç veya makine kullanırken bazen başdönmesi ve yorgunluk hissinin oluşabileceği dikkate alınmalıdır. Yan Etkileri: İstenmeyenetkilerin çoğu hafif veya orta şiddettedir. En sık rastlanan istenmeyen etkiler(görülme sıklığı %1-10 arasında) baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk veparestezidir. Hastaların en az % 1’inde rastlandığı bildirilen diğer istenmeyenetkiler: Diyare, konstipasyon, bulantı, dispne ve ödemdir. İlaç Etkileşimleri: badrenerjik antagonistleri, kontraktilite veatriyoventriküler ileti üzerine negatif etkileri nedeniyle verapamil vediltiazem gibi kalsiyum antagonistleri ile birlikte kullanırken dikkatliolunmalıdır. Atriyal ileti zamanı üzerine etkileri ile negatif inotropiketkileri potansiyelize olabileceğinden,badrenerjik antagonistleri Sınıf I antiaritmik ilaçlarve amiodaron ile birlikte kullanılırken dikkat edilmelidir.badrenerjik antagonistlerinanesteziklerle birlikte kullanılması refleks taşikardi ve hipotansiyon riskiniarttırır. HastanınVasoxenkullandığı anesteziste bildirilmelidir. Sempatomimetikbileşiklerbadrenerjikantagonistlerin etkilerine ters etkiyebilirler.badrenerjik bileşikler, hem alfa hemdebadrenerjik etkili sempatomimetikbileşiklerin karşıtsızaadrenerjikaktivitelerinin (hipertansiyon riski, aşırı bradikardi ve kalp bloğu) ortayaçıkmasına yol açabilir. Trisiklik antidepresanlar, barbitüratlar ve fenotiyazinlerinbirlikte kullanımı kan basıncını düşürücü etkiyi artırabilir. Doz Önerisi: Doz günde bir tablettir (5 mg). Diğerantihipertansiflerle kombinasyonu: bblokerler tek başlarına veya diğer antihipertansiflerlebirlikte kullanılabilirler. Bu güne kadar, additif bir antihipertansif etkiVasoxen5 mg, hidroklorotiyazit 12.5-25 mgile kombine edildiğinde gözlenmiştir. Renal yetmezlikli hastalar: Böbrekyetmezliği olan hastalarda önerilen başlangıç dozu günde 2.5 mg’dir.Karaciğer yetmezliği olan hastalar: Karaciğer yetmezlikli veya karaciğerfonksiyonu bozuk hastalardaki veriler kısıtlı olduğundan, kullanımıkontrendikedir.Yaşlılar: 65 yaşın üzerindeki hastalar için önerilen başlangıç dozugünde 2.5 mg’dir. Gerekirse, günlük doz 5 mg’ye artırılabilir.

<

Trivastal

Retard Tablet Servier Piribedil Ambalaj: 50 mgx30 yavaş salınımlı Tablet. Endikasyon: Yaşlılığınpatolojik entellektüel bozukluklarından ileri gelen semptomlarıntedavisinde (hafıza bozuklukları, dikkat

Tetradox

Kapsül Fako Doksisiklin Ambalaj: 100 mgx14 kapsül. Eşdeğeri: MonodoxKapsül: 100 mgx14 kapsül(Deva). Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların etken olduğu ürogenital, solunum sistemi,yumuşak doku,

AltizemSR

Mikropellet Kapsül Nobel Diltiazem Ambalaj: 60 mgx30 Kapsül : : 120 mgx30 kapsül. Endikasyon: Esansiyelhipertansiyon tedavisinde ve koroner arter spazmının
Pharmaton

Kapsül Abdiİbrahim Standart Panax ginsengekstresi G15 Pharmaton 40 mg, A vitamini 2667 IU, D3vitamini 200IU, E vitamini 10 mg, B1vitamini

Claritine

Şurup ScheringPlough Loratadin Ambalaj: 1 mg/mLx100 mL’lik şişe Eşdeğeri: Alarin Süspansiyon: 1 mg/mLx100 mL(Biofarma);Loritine Süspansiyon: 1mg/mLx100 mL(İlsan). Claritine Tablet Loratadin

Bismomagnesie

Çiğneme Tableti Yeni İlaç Alüminyum hidroksit200 mg, magnezyum karbonat 300 mg, simetikon 30 mg Ambalaj: 40 tablet. Bismomagnesie Toz Alüminyum

Exocin

Oftalmik Solüsyon Abdiİbrahim Ofloksasin Ambalaj: %0.3×5 mL’lik damlatıcılıplastik şişe. Endikasyon: Erişkinlerdeve çocuklarda gö-rülen eksternal göz enfeksiyonlarında; konjunktivit,enfeksiyonlu kornea ülseri, blefarit,
Kamfolin

Pomat Münir Şahin Metil salisilat7.5 g, mentol 5 g Ambalaj: 50 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel

Ornitop

Film Tablet Toprak Ornidazol Ambalaj: 250 mgx20 tablet. Eşdeğeri: BiteralLak Tablet: 250 mgx20tablet(Roche);Borneral Film Tablet: 250 mgx20 tablet(İlsan);OrnidoneFilm Tablet: 250

Citazon

Tablet Koçak Tiasetazon Ambalaj: 150 mgx50 Tablet. Endikasyon: Tüberkülozve lepra tedavisinde kullanılır. Duyarlı enfeksiyonlarda streptomisinve İNH ile kombinasyon halinde kullanılabilir.Ayrıca

Triakne

Emülsiyojel Orva Benzoil peroksit Ambalaj: %5×50 g’lik polietilen şişe : : %10x50g’lik polietilen şişe. Endikasyon: Yüz ve vücuttakiakne vulgarisin bütün

Uterjin

Ampul Biofarma Metilergometrinmaleat Ambalaj: 0.2mg/1 mLx3 ampul. Eşdeğeri: MetilerAmpul: 0.2 mg/1 mLx3 ampul(Adeka). Uterjin Draje Metilergobasinmaleat Ambalaj: 0.125 mgx20 draje.

Orthovisc

Enjektabl Biomeks Sodyum hyaluronat Ambalaj: 30 mg/2 mLx1 önceden doldurulmuş kullanat tipi enjektör. Endikasyon: Sodyum hyaluronat bir doku lubrikanı olarak

İHTAMOL

Merhem Merkez Lab. Etken Madde(ler): İhtamol (İhtiyol) 10 % Piyasa Şekilleri: 20 g’lık tüplerde. Kullanım Şekli: Hergün veya gün aşırı

Kapnax

Tablet İlsan Naproksen sodyum Ambalaj: 275 mgx10 ve 20 Tablet : : Fort Tablet 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri:
Maxalt

Ağızda Eriyen Tablet MSD Rizatriptan Ambalaj: 5 mgx3 liyofilize disk : : 10 mgx3 liyofilize disk. Endikasyon: Auralı ya da

Octinum

Damla Abbott İzomethepten HCl Ambalaj: 100mg/mLx20 g. Endikasyon: Astım, boğmacave hıçkırıkta olduğu gibi; solunum sistemi spazmlarında; gastritve duodenum ülserlerindeki spazmlarda;

Edronax

Tablet Pfizer Reboksetin Ambalaj: 4 mgx60 tablet. Endikasyon: Depresyonunakut tedavisinde ve başlangıç tedavisine yanıt vermiş hastalarda klinikiyileşmenin devamını sağlamada endikedir.

Arcalion

Draje Servier Sulbutiamin Ambalaj: 200mgx30 draje. Endikasyon: Fiziksel asteni ile karakterize bazı fizikselve psişik inhibisyon durumlarının tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Neorecormon

Kullanıma Hazır Şırınga Roche Epoetin beta (Eritropoetin) Ambalaj: 1000 IUx6 adet enjeksiyona hazır şırınga+6 adet271/2 iğne : : 2000 IUx6

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir