Vegabon

Tablet

Koçak

Alendronat

Ambalaj: 70 mgx4 tablet.

Eşdeğeri: FosamaxTablet: 70 mgx4 tablet(MSD);Osalen Tablet: 70 mgx4 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Postmenopozal osteoporozun tedavisi ve önlenmesinde veosteoporozlu erkeklerde kemik kütlesinin artırılmasında endikedir.

Kontra Endikasyon: Özofagus darlığı veya akalazya gibi özofageal boşalmayıgeciktiren özofagus anomalileri; en az 30 dakika ayakta veya dik pozisyondaduramamak; etkin maddeye aşırı duyarlık ve hipokalsemi durumlarındakontrendikedir.

Uyarılar: Alendronat ile tedaviye başlamadan önce hipokalsemi ve Dvitamini eksikliği gibi kalsiyum ve mineral metabolizması bozuklukları tedaviedilmelidir. Alendronat diğer bifosfonatlarda olduğu gibi üst gastrointestinalmukozada lokal iritasyonlara neden olabilir. Alendronat aktif üstgastrointestinal problemleri (disfaji, özofageal hastalıklar, gastrit,duodenit, ya da ülser gibi) olan hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır.Gece yatarken veya sabah kalkmadan alınmamalıdır. Gebelik boyunca sadecepotansiyel yarar, anne ve fetusun maruz kalacağı potansiyel riski haklıgösteriyorsa kullanılmalıdır. Emzirenlerde kullanımı tavsiye edilmez.

Yan Etkileri: Abdominal ağrı, dispepsi, özofageal ülser, disfaji veabdominal gerginlik görülmüştür.Nadiren döküntü ve eritem meydana gelmiştir. Buna ekolarak bildirilen istenmeyen olaylar: Kas iskelet ağrısı (kemik, kas ya daeklem), kabızlık, diyare, gaz, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas krampları,gastrit, gastrik ülser, duodenum ülseri asit regürjitasyonu, orofarengealülserasyon, özofageal striktür, nadiren deri döküntüsü, uveit, ürtiker veanjiyoödemi içeren aşırı duyarlık reaksiyonları.

İlaç Etkileşimleri: Birlikte alındığında, kalsiyumsuplemanları, antasitler ve diğer oral ilaçlar alendronatın emiliminietkileyebilir. Vegabon’dan sonra başka ilaç almadan önce, en az yarım saatbeklenmelidir.

Doz Önerisi: Günün ilk yiyecek, içecek veya ilacından en az 30-60dakika önce, oturur durumda iken veya ayakta iken yalnızca 1 bardak suylaalınmalıdır. En az 30 dakika ve kahvaltı yapılana kadar yatılmamalıdır. Alınankalsiyum, D vitamini yetersiz ise hastalara kalsiyum ve D vitamini desteğisağlanmalıdır. Postmenopozal osteoporoz tedavisinde, başka bir şekildekullanımı tavsiye edilmemişse haftada bir kere 70 mg (1 tablet) veya günde birkere 10 mg olup 2-3 yıl kadar devam edilir. Osteoporozlu erkeklerde kemikkütlesini artırmak için uygulanan tedavide tavsiye edilen doz günde bir kez 10mg veya haftada bir kere 70 mg’dir.

<

Ciloxan

Göz Damlası Alcon Siprofloksasin HCl Ambalaj: %0.3×5 mL’lik, damlalıklı plastik şişe. Eşdeğeri: Cipro Göz Damlası: %0.3×5 mL(Biofarma);Siprogut Göz Damlası: %0.3×5

Eksofed

Şurup Hüsnü Arsan Psödoefedrin HCl Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe. Eşdeğeri: SudafedŞurup: 30 mg/5 mLx150 mL(GSK). Eksofed Tablet Psödoefedrin

Diabinese

Tablet Pfizer Klorpropamid Ambalaj: 250 mgx100 tablet. Endikasyon: İnsülinebağımlı olmayan diabetes mellitusu bulunan, hiperglisemisi sadecediyetle kontrol edilemeyen hastalarda, kan şekerini
İndurin

Tablet Terra İndapamid Ambalaj: 2.5 mgx30 film tablet. Eşdeğeri: FludexDraje: 2.5 mgx30 draje(Servier);FludinTablet: 2.5 mgx30 tablet(Saba);FlupamidKaplı Tablet: 2.5 mgx30 tablet(Sanovel);FlutansKapsül:

İsepacine

Ampul ScheringPlough İsepamisin sülfat Ambalaj: 100 mg/1 mLx1 ampul : 500 mg/2 mLx1 ampul. Endikasyon: Duyarlımikroorganizma suşlarının neden olduğu alt

Libenta

Ampul Liba EdTA kalsiyum sodyum%20 Ambalaj: 2 mLx10 ampul. Endikasyon: Akut ve kronikkurşun zehirlenmeleri, kurşun ensefalopatisi, radyoaktif ve nükleerfüzyon ürünlerinin

Lumen

Flakon IV M. Nevzat Flukonazol Ambalaj: 100 mg/50 mLx 1 flakon : : 200mg/100 mLx1 flakon. Eşdeğeri: TriflucanEnfüzyon IV: 100
Nexium

IV Flakon AstraZeneca Esomeparozol Ambalaj: 40 mgx1 flakon. Nexium Film Tablet Esomeparozol Ambalaj: 20 mgx14 Tablet : : 40 mgx14

MuscoRil

Ampul SanofiAventis Tiyokolşikosid Ambalaj: 4 mg/2mLx6 ampul. Eşdeğeri: MuscoflexAmpul: 4 mg/2 mLx6 ampul(Bilim). MuscoRil Kapsül Tiyokolşikosid Ambalaj: 4mgx20 kapsül. Eşdeğeri:

Xamamine

Tablet Adilna Dimenhidrinat Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: AntiEm Tablet: 50 mgx20 tablet(Adeka). Endikasyon: Deniz tutması,uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs

Rovamycine

Film Tablet Eczacıbaşı Spiramisin Ambalaj: 3 MIUx10 tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmalarca oluş-turulan tonsillit, nazofarenjit, sinüzit,otit, bronşit, akut akciğer hastalıkları; grip ve

Aerius

Film Tablet Schering Plough Desloratadin Ambalaj: 5 mgx20 tablet. Aerius Şurup Desloratadin Ambalaj: 0.5 mg/mLx150 mL’lik şişe. Endikasyon: Alerjikrinit ile

Okacin

Göz Damlası NovartisOphtalmics Lomefloksasin HCl Ambalaj: 3 mg/mLx5 mL’lik polietilen şişe. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı konjunktivit, blefarit ve blefarokonjunktivitide içine

Prepagel

Jel Dr.F.Frik Aesin (amorf) 0.4 g,dietilamin salisilat 2 g. Ambalaj: 40 g’lik tüp. Endikasyon: Romatizmalağrılar, kas ağrısı, burkulma, nevralji, bel

Soventol

Jel Abbott Bamipin laktat Ambalaj: 20 mg/gx20 g’lik tüp. Endikasyon: Birantihistaminik olarak, antipruritik, lokal anestetik ve antiflojistiközelliklere sahiptir. Pruritus sine
TFtThilo

Göz Damlası Liba Trifluridin %1 Ambalaj: 5 mL’lik şişe. Endikasyon: Herpessimpleksin neden olduğu keratitis dentritika tedavisinde endikedir.Bakteriyel enfeksiyon varlığında antibiyotik

Vincristine Sülfat

Flakon IV Medİlaç Vinkristin sülfat Ambalaj: 1 mgx1 flakon. Eşdeğeri: VincristineFlakon: 1 mgx1 Flakon(Atafarm). Endikasyon: Akut lö-semilerintedavisinde endikedir. Diğer onkolitik

Rapifen

Ampul JanssenCilag Alfentanil HCI Ambalaj: 1 mg/2mLx5 Ampul : : 5 mg/10mLx5 Ampul. Endikasyon: Kısa veuzun süreli cerrahi girişimler için

Sanasol

Şurup Eczacıbaşı A vitamini 1250 IU,D3vitamini 200 IU, B1vitamini 0.75 mg, B2vitamini 0.85 mg, B6vitamini 0.25 mg, niasinamid 7.5 mg,dpantenol

Rivotril

Ampul IV Roche Klonazepam Ambalaj: 1 mg/1 mLx5 Ampul ve 1 mLx5 çö-zücü ampul. Rivotril Damla Klonazepam Ambalaj: 2.5 mg/mLx10

Gopten

Kapsül Abbott Trandolapril Ambalaj: 0.5 mgx20 Kapsül : 2 mgx28kapsül. Endikasyon: ACEinhibitörü olarak esansiyel hipertansiyonun tüm evrelerinde gerekmonoterapi, gerekse diğer

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir