Visudyne

İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz

NovartisOphtalmics

Verteporfin

Ambalaj: 15 mgx1 flakon

Endikasyon: Ağırlıklıolarak klasik subfoveal koroidal neovaskülarizasyon hastalarında yaşa bağlımaküler dejenerasyonu tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Porfirihastalarında veya verteporfine aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Verteporfin uygulanan hastalar, enfüzyondan sonraki ilk24 saat içinde ışığa duyarlı hale gelecektir. Bu periyot süresince hastalarciltlerini, gözlerini ve vücutlarının diğer kısımlarını direkt güneş ışığı veyaparlak halojen ışığı, cerrahi müdahale odası ya da diş doktoru muayenehanesindekiyüksek güçte ışıklar gibi parlak oda ışığı ile korumasız temastankaçınmalıdırlar. Gebelerde beklenen fayda, fetüs üzerindeki potansiyel risktenağır basıyor ise gebe kadınlarda kullanılmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediğibilinmediğinden, emziren anneler uygulanmamalı veya emzirmeye ara verdirilmelidir.

Yan Etkileri: Bulanık,puslu anormal görüntü veya parlayan ışık görüntüsü, azalan görme, gri ya dakoyu renk haleler gibi görme alanı defektleri, skotom ve siyah noktalar,lakrimasyon bozuklukları, subretinal hemoraji, vitröz hemorraji görülebilir.Hastaların %1’inde yedi gün içinde ciddi görme azalması (4 sıra veya dahafazla) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Fotosensitiviteyesebep olan bazı ajanların (örn. tetrasiklinler, sülfonamidler, fenotiyazinler,sülfonilüre, hipoglisemik ajanlar, tiyazit diüretikleri ve griseofulvin) birarada kullanımı fotosensitivite reaksiyonu potansiyelini artırabilir. Aktifoksijen türlerini doyuran veya radikalleri ortadan kaldıran dimetilsülfoksit, betakaroten, etanol, format ve mannitolün verteporfinaktivitesini azalttığı düşünülmektedir. Tromboksan A2 inhibitörleri gibipıhtılaşmayı, vazokonstriksiyonu veya platelet agregasyonunu azal-tan ilaçlarverteporfin aracılı tromboz ve platelet agregasyonunu azaltabilir.

Doz Önerisi: Visudyne2.0 mg/mL dozda 7.5 mL solüsyon elde etmek için 7.0 mLenjeksiyonluk suda rekonstitüe edilir. 6 mg/m2yüzey alanı doz içinVisudynesolüsyonungerekli miktarı %5 dekstroz içinde dilüe edilerek 30 mL’lik son hacmegetirilir. Doz ayarlamasında hastanın boyu ve ağırlığına bağlı olarak hesaplamayapılır. Salin solüsyonu kullanılmaz. Damar içine 10 dakika içinde yavaşçaenjeksiyon yapılmalıdır. Göz ve cilt ile temas etmemelidir.

<

Benzapen LA

Flakon IM TümEkip Penisilin G benzatin Ambalaj: 1.200.000 IUx1 Flakon ve 4 mL’lik çözücü Ampul : : 2.400.000 IUx1 Flakon

HibTITER

Flakon Wyeth Saflaştırılmış b tipiHemofilus influenzae kapsüler antijen oligosakkaridleri 10mg, difteri CRM197proteinkonjügatı 25mg/0.5 mL Ambalaj: Tek dozluk 1 Flakon (0.5

Enoksetin

Tablet Eczacıbaşı Enoksasin Ambalaj: 400 mgx10 tablet. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların neden olduğu ürogenital enfeksiyonlar (basitve komplike) deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Deponit

flaster Adeka Nitrogliserin Ambalaj: 16 mgx10 ve 30 flaster. Endikasyon: Anjina pektoristetek başına veya birbblokerile ve/veya kalsiyum antagonistleri gibi diğer

DeNol

Yutma Tableti Eczacıbaşı Kolloidal bizmutsubsitrat Ambalaj: 300 mgx60 tablet. Endikasyon: Mide veduodenum ülserleri, gastrit ve mukozasındaki bakteriyel enfeksiyonlarıntedavisinde endikedir. Kontra

Azitro

Film Tablet Deva Azitromisin Ambalaj: 250 mgx6 tablet : : 500 mgx3 tablet. Eşdeğeri: Azacid Film Tablet: 500 mgx3 tablet(Fako);AzeltinFilm

Gynoferon

Depo Draje Koçak Demir II sülfat 270mg (=80 mg elementel demir), mukoproteaz 80 mg, folik asit 0.35 mg Ambalaj: 30
Monodur

Tablet AstraZeneca İ-zosorbit5-mononitrat Ambalaj: 60 mgx30 tablet. Eşdeğeri: MonolongSR Mikropellet Kapsül: 60 mgx30kapsül(aris). Endikasyon: Koronerkalp rahatsızlıklarının süreklilik gösteren tedavilerinde; anjinapektoris

Batticon

Antiseptik Solüsyon Adeka Polivinilpirolidoniyot Ambalaj: %10×30, 100, 250 ve 1000 mL’lik şişe. Eşdeğeri: Betakon Antiseptik Solüsyon: %10×1000 mL(Aroma);Biokadin StandardizeSolüsyon: %10×30,100,

Mukoliz

Kapsül Terra Karbosistein Ambalaj: 250 mgx50 kapsül : : 375 mgx45 kapsül. Eşdeğeri: MukotikTablet: 250 mgx50 Tablet(Koçak). Endikasyon: Aşırı veviskoz

Thermo Rheumon

Krem Bayer Etofenamat 100 mg,benzil nikotinat 10 mg/g Ambalaj: 50 gramlık tüp. Eşdeğeri: ThermoDoline Krem: 50 g(TriPharma);ThermoflexKrem: 50 g(Berksam). Endikasyon:

Spiriva

İnhalasyon İçinToz İçeren Kapsül BoehringerIngelheim Tiyotropyum 18 µg Ambalaj: 30 kapsül ve beraberindeHandiHalercihazı. Endikasyon: Kronik bronşitve amfizem dahil olmak üzere,

Anti Skab

Deri Kremi Eczacıbaşı Permetrin%5 Ambalaj: 30 g’lik tüp. Eşdeğeri: Zalvor Deri Kremi: %5×30 g(GSK). Anti Skab Losyon Permetrin %5 Ambalaj:

Clexane

Kullanıma Hazır Enjektör SanofiAventis Enoksaparin Ambalaj: 20 mg/0.2 mLx2 enjektör : 40 mg/0.4 mLx2 enjektör : 60 mg/0.6 mLx2 enjektör

Losec

Flakon AstraZeneca omeprazol Ambalaj: 40 mgx1 flakon. Endikasyon: Gastrikülser, duodenal ülser, reflü özofajit, Zollinger Ellison sendromuve H2reseptör antagonistleriyle tedaviye yanıt
Konveril Plus

Tablet Enalapril maleat20 mg, hidroklorotiyazit 12.5 mg Ambalaj: 20 tablet. Endikasyon: Enalaprilve hidroklorotiyazit kombinasyonu tedavisinin uygun olduğuhipertansif hastaların tedavisinde kullanılır.

Atropin

Ampul Biofarma/Drogsan Atropinsülfat Ambalaj: 0.25 mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 0.50mg/1 mLx10 ve 100 Ampul : 1 mg/1 mLx10

Forane

Likit Abbott İ-zofluran Ambalaj: 100 mL’lik cam şişe. Endikasyon: İnhalasyonanestezisinde kullanılır. Kontra Endikasyon: İzofluranveya diğer halojenli anesteziklere karşı bilinen duyarlığı

Terkur

Krem Orva Alüminyum hidroksiklorür0.190 g/g Ambalaj: 30 g’lik tüp. Endikasyon: Her türlü hiperhidrozis, özellikle koltuk altı,ayak ve ellerde gö-rülen aşırı

Ulcuran

Ampul IM/IV Abfar Ranitidin HCI Ambalaj: 50mg/2 mLx10 ampul. Eşdeğeri: ZantacAmpul: 50 mg/2 mLx10 Ampul(GSK). Ulcuran Film Tablet Ranitidin HCI

Sultibac

Film Tablet Biofarma Sultamisilin Ambalaj: 375 mgx10 tablet : 750 mgx10 tablet. Eşdeğeri: Alfasid Film Tablet: 375mgx10 Tablet, 750 mgx10

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir