Visudyne

İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz

NovartisOphtalmics

Verteporfin

Ambalaj: 15 mgx1 flakon

Endikasyon: Ağırlıklıolarak klasik subfoveal koroidal neovaskülarizasyon hastalarında yaşa bağlımaküler dejenerasyonu tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Porfirihastalarında veya verteporfine aşırı duyarlı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar: Verteporfin uygulanan hastalar, enfüzyondan sonraki ilk24 saat içinde ışığa duyarlı hale gelecektir. Bu periyot süresince hastalarciltlerini, gözlerini ve vücutlarının diğer kısımlarını direkt güneş ışığı veyaparlak halojen ışığı, cerrahi müdahale odası ya da diş doktoru muayenehanesindekiyüksek güçte ışıklar gibi parlak oda ışığı ile korumasız temastankaçınmalıdırlar. Gebelerde beklenen fayda, fetüs üzerindeki potansiyel risktenağır basıyor ise gebe kadınlarda kullanılmalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediğibilinmediğinden, emziren anneler uygulanmamalı veya emzirmeye ara verdirilmelidir.

Yan Etkileri: Bulanık,puslu anormal görüntü veya parlayan ışık görüntüsü, azalan görme, gri ya dakoyu renk haleler gibi görme alanı defektleri, skotom ve siyah noktalar,lakrimasyon bozuklukları, subretinal hemoraji, vitröz hemorraji görülebilir.Hastaların %1’inde yedi gün içinde ciddi görme azalması (4 sıra veya dahafazla) bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Fotosensitiviteyesebep olan bazı ajanların (örn. tetrasiklinler, sülfonamidler, fenotiyazinler,sülfonilüre, hipoglisemik ajanlar, tiyazit diüretikleri ve griseofulvin) birarada kullanımı fotosensitivite reaksiyonu potansiyelini artırabilir. Aktifoksijen türlerini doyuran veya radikalleri ortadan kaldıran dimetilsülfoksit, betakaroten, etanol, format ve mannitolün verteporfinaktivitesini azalttığı düşünülmektedir. Tromboksan A2 inhibitörleri gibipıhtılaşmayı, vazokonstriksiyonu veya platelet agregasyonunu azal-tan ilaçlarverteporfin aracılı tromboz ve platelet agregasyonunu azaltabilir.

Doz Önerisi: Visudyne2.0 mg/mL dozda 7.5 mL solüsyon elde etmek için 7.0 mLenjeksiyonluk suda rekonstitüe edilir. 6 mg/m2yüzey alanı doz içinVisudynesolüsyonungerekli miktarı %5 dekstroz içinde dilüe edilerek 30 mL’lik son hacmegetirilir. Doz ayarlamasında hastanın boyu ve ağırlığına bağlı olarak hesaplamayapılır. Salin solüsyonu kullanılmaz. Damar içine 10 dakika içinde yavaşçaenjeksiyon yapılmalıdır. Göz ve cilt ile temas etmemelidir.

<

PredForte

Oftalmik Süspansiyon Abdi İbrahim Prednizolon asetat Ambalaj: %1×5 mL’lik damlalıklı şişe. Eşdeğeri: CodelsolGöz/Kulak Damlası: %1×5 mL(İ.E.Ulagay);NorsolForte Göz/Kulak Damlası: %1×5 mL(Bilim).

Asinpirine

Tablet İE Ulagay Asetilsalisilikasit Ambalaj: 300mgx100 Tablet. Endikasyon: İltihabi durumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmalhastalıklarda; ağrılarda, örneğin baş ve diş
Xamamine

Tablet Adilna Dimenhidrinat Ambalaj: 50mgx20 tablet. Eşdeğeri: AntiEm Tablet: 50 mgx20 tablet(Adeka). Endikasyon: Deniz tutması,uçak tutması, tren, otomobil ve otobüs

Locoid

Krem Santa Farma Hidrokortizon butirat Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj Locoid Lipokrem Hidrokortizon butirat Ambalaj: %0.1×30 g’lik ambalaj Locoid Merhem Hidrokortizon

Triquilar

Draje Schering Kahverengidraje: Levonorgestrel 0.05 mg, etinil estradiol 0.03 mg. Beyaz draje: Levonorgestrel 0.075 mg, etinil estradiol 0.04 mg. Sarı

Baypress

Tablet Bayer Nitrendipin Ambalaj: 10 mgx30 Tablet : 20 mgx20 tablet. Endikasyon: Kalsiyumantagonisti olarak, hipertansiyon tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Nitrendipine
Mivacron

Enjektabl GSK Mivakuryum klorür Ambalaj: 10 mg/5 mLx5 Ampul : : 20 mg/10 mLx5 ampul. Endikasyon: Genelanesteziye ek olarak trakeal

Siklocap

Kapsül Koçak Sikloserin Ambalaj: 250 mgx40 kapsül. Endikasyon: Etkenmikroorganizmaların kendisine karşı duyarlı olduğu ve primerilaçlarla (streptomisin, izoniazid, rifampin ve etambutol)

PhosBind

Tablet Fako Kalsiyum asetat Ambalaj: 250 mg (=62.5 mg kalsiyum)x180 tablet : : 668 mg(=167 mg kalsiyum)x180 tablet : :

Durogesic

Transdermal Flaster JanssenCilag Fentanil Ambalaj: 25 µg/saat: 2.5 mgfentanil içeren 10 cm2’lik 5 flaster Ambalaj: 50 µg/saat: 5 mg fentaniliçeren

Norpace

Kapsül aris Dizopiramid fosfat Ambalaj: 100 mgx25 kapsül. Endikasyon: Unifokalve multifokal prematür ventriküler kontraksiyonlar, prematür arteriyelkontraksiyonlar, paroksismal arteriyel ve ventriküler

Detrusitol

Film Kaplı Tablet Pfizer Tolterodin ltartarat Ambalaj: 1 mgx56 tablet : 2 mgx28 ve 56 tablet. Endikasyon: Acilidrara çıkma dürtüsü,

Glimax

Çentikli Tablet aris Glimepirid Ambalaj: 1 mgx30 ve 60 çentikli tablet : : 2 mgx30 ve 60 çentikli tablet :
Proleukin

Flakon Roche Aldeslö-kin 18x106IU/ml Ambalaj: 1flakon. Endikasyon: Metastatikrenal hücreli karsinom tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: ECOG performansdurumu 2’den yüksek olanlarda; ECOG

Alfasid

Flakon IM Fako Ampisilin sodyum, sulbaktamsodyum Ambalaj: 250 mg (250 mg/125mg)x1 Flakon ve 1 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü : : 500

Tienam

Flakon IM MSD İmipenem 500 mg, silastatinsodyum 500 mg Ambalaj: 1 Flakon ve %1 lidokain HCl içeren 2 mL’lik çö-zücüampul.

Trental

Ampul SanofiAventis Pentoksifilin Ambalaj: 100 mg/5 mLx5 ampul. Eşdeğeri: TrentilinAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(Berksam);VasoplanAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(Mustafa Nevzat). Trental

LidCare

Solüsyon NovartisOphtalmics Disodyum edetat ‰1,borik asit %1.49, boraks ‰33, polisorbat %2, miranol 2 MCT mod %5, propilenglikol%1.93, PHMB %0.0002, saf

Oroferon

Depo Draje Koçak Demir II sülfat 270mg (=80 mg elementel demir), mukoproteoz 80 mg Ambalaj: 30draje. Eşdeğeri: TardyferonDraje: 30 draje(Pierre

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir