Xyzal

Film Tablet

UCB

Levosetirizindihidroklorür

Ambalaj: 5 mgx20 tablet.

Endikasyon: Allerjik rinit (oküler semptomları da içeren mevsimselallerjik rinit dahil), persistan allerjik rinit (semptomların üst üste 4 haftave haftada en az 4 gün mevcudiyeti) gibi pereniyal allerjik rinit ve kronikidiyopatik ürtiker.

Kontra Endikasyon: Levosetirizine ya da piperazin türevlerine karşı aşırıduyarlığı olanlarda, kreatinin klirensi 10 mL/dak’dan az olanlarda ve ileriderecede böbrek yetmezliği olan hastalarda ve emzirme döneminde kontrendikedir.Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği veya glukozgalaktozmalabsorpsiyonu gibi nadir herediter bozuklukları olan hastalar bu ilacıalmamalıdır.

Uyarılar: 6 yaşından küçük çocuklarda önerilmez. Levosetirizinkullanan bazı hastalarda somnolans, yorgunluk ve asteni görülebilir. Araçpotansiyel olarak tehlikeli aktivitelerde bulunan veya makine kullanmak zorundaolan hastalar dikkatli olmalıdır. Duyarlı hastalarda, alkol veya diğer MerkeziSinir Sistemi baskılayıcı ilaçlarla birlikte kullanıldığında ilave biruyanıklık azalması ve performans düşüklüğüne sebep olabilir. Gebe kadınlardakullanırken dikkatli olunmalıdır.Emziren kadınlarda kullanımı kontrendikedir.

Yan Etkileri: Baş ağrısı, somnolans, ağız kuruluğu,yorgunluk ve daha nadir olarak asteni ve karın ağrısı bildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Levosetirizin ile yapılmış biretkileşim çalışması yoktur; ancak aynı kökten gelen madde olan setirizin ileteofilinin birlikte kullanımında setirizin klirensinde küçük bir azalma (% 16)gözlenmişti. Ritonavir ve setirizinin birlikte kullanımında setirizine maruzkalma miktarı %40 artmıştır. Yemeklerle birlikte alındığında levosetirizininemilen miktarı azalmamakta, fakat emilimi yavaşlamaktadır.

Doz Önerisi: Günlük dozun tek bir seferde alınması önerilir. Kullanımsüresi şikayetlerin türüne, süresine ve seyrine bağlıdır. Saman nezlesi için3-6 hafta; kısa süre polene maruz kalma durumunda ise 1 haftalık bir süregenellikle yeterli olmaktadır. Yetişkinler, 12 yaşından büyükler ve 6-12 yaşarası çocuklar için önerilen günlük doz 5 mg’dir (1 film tablet).

<

TRH

EnjeksiyonÇö-zeltisi ErKim Protirelin Ambalaj: 0.2 mg/1 mLx1 ampul. Endikasyon: Hipofiztiroidsistemi fonksiyonlarının incelenmesi için TRhtesti uygulanmasındakullanılır. Kontra Endikasyon: Protirelin,ilaca aşırı duyarlığı

Manuprin

Granül Yeni İlaç Metenamin mandelat Ambalaj: 0.5 gx56 saşe. Endikasyon: Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit, sistit, pyelit ve diğerkronik üriner

AntiEm

Tablet Adeka Dimenhidrinat Ambalaj: 50 mgx20 tablet. Eşdeğeri: Xamamine Tablet: 50 mgx20 tablet(Adilna). Endikasyon: Deniz tutması, uçak tutması,tren, otomobil ve
Protamin

Ampul Onko Protamin HCI Ambalaj: 5000IU/5 mLx1 ampul. Endikasyon: İntravenözveya subkutan heparin uygulamasından sonra gö-rülen ciddi hemorajiolgularında heparini inaktive etmek

Dicetel

Film Tablet Dr. F.Frik Pinaverium bromür Ambalaj: 50 mgx40 film tablet. Endikasyon: İrritablkolon sendromu, spastik kolon, mukuslu kolitis ve bunların

ANox Fort

Tablet Aroma Naproksen sodyum Ambalaj: 550 mgx10 ve 20 tablet. Eşdeğeri: ApranaxFort Tablet: 550 mgx10ve 20 tablet(Abdi İbrahim);Apraljin Fort Film

Pedilin

Şurup Abdiİbrahim Difenhidramin HCl14 mg, amonyum klorür 120 mg Ambalaj: 125 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığıve gripal durumlarda gö-rülen boğaz
CelestodermV

Krem ScheringPlough Betametazon 17-valerat Ambalaj: %0.1×15 g’lik tüp. Eşdeğeri: Betnovate Krem: %0.1×15 g(GSK). Endikasyon: Lokal kortikosteroidtedaviye normal olarak çabuk yanıt

Sipraktin

Şurup İ.E.Ulagay Siproheptadin HCI Ambalaj: 2 mg/5 mLx240 mL’lik şişe. Eşdeğeri: PraktenŞurup: 2 mg/5 mLx240 mL(İlsan) Endikasyon: Alerjikdermatozlar, saman nezlesi,

İopidine

Oftalmik Solüsyon Alcon Apraklonidin HCl Ambalaj: 5.75 mg/mLx5 mL’lik plastikşişe. Endikasyon: Göz içibasıncı başka bir ajanla düşürülmekte olan olgularda ek

Visudyne

İnfüzyon Solüsyonu İçin Toz NovartisOphtalmics Verteporfin Ambalaj: 15 mgx1 flakon Endikasyon: Ağırlıklıolarak klasik subfoveal koroidal neovaskülarizasyon hastalarında yaşa bağlımaküler dejenerasyonu

Sirdalud

Tablet Novartis Pharma Tizanidin Ambalaj: 2 mgx30 tablet. SirdaludMR Mikropellet Kapsül Tizanidin Ambalaj: 6 mgx10 kapsül. Endikasyon: Omurgadakistatik ve fonksiyonel

Citanest %2

Flakon AstraZeneca Prilokain Ambalaj: 20 mg/mLx20ml’lik şişe. Endikasyon: Prilokain,lignokaine (xylocaine) çok yakın, yeni bir lokal anestetiktir. Xylocaininbütün niteliklerini taşır fakat

Dişinol

Solüsyon Koçak Klorobutanol 2 g,fenol 0.5 g, ess. girofle 3.5 g, alkol 4 g Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Paradentoz,diş

Zoltem

Ampul Nobel Ondansetron Ambalaj: 4 mg/2 mLx1 Ampul : : 8 mg/4 mLx1 ampul. Eşdeğeri: ZoferAmpul: 4 mgl/2 mLx1 Ampul,
Aromasin

Draje Pfizer Eksemestan Ambalaj: 25mgx30 draje. Endikasyon: Postmenopozal dönemdeki kadınlardailerlemiş meme kanseri tedavisinde, tamoksifen tedavisinin ardından hastalığıilerlemiş olan hastalarda endikedir.

Isıven V.I.

Flakon Koçsel İnsan immünglobülini Ambalaj: 1 gx1 toz flakon ve 20 mL’lik 1çö-zücü : : 2.5 gx1 toz flakon ve

Neuvitan

Draje Eczacıbaşı Oktotiamin 50 mg,B2vitamini 5 mg Ambalaj: 30 draje. Endikasyon: Nevralji,siyatik, artrit, miyalji, lumbago, romatoid artrit, nevrit, polinevrit,periferik sinir

Ultralan

Tablet Schering Fluokortolon Ambalaj: 5 mgx10 Tablet : : 20 mgx10 tablet. Endikasyon: Sistemikkortikoid tedavisini gerektiren tüm hastalıklarda endikedir.Ön planda

Keppra

Film Tablet UCB Levetirasetam Ambalaj: 250 mgx50 tablet : 500 mgx50 tablet. Endikasyon: 16 yaşınüstündeki epilepsi hastalarında parsiyel başlangıç nöbetlerinde

Norditropin

Flakon Novo Nordisk Rekombinant somatropin Ambalaj: 4 IUx1 Flakon ve 1 mL’lik çö-zücü. Eşdeğeri: Humatrope Flakon: 4 IUx1Flakon(Lilly);SaizenFlakon: 4 IUx1

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir