Zeldox

Kapsül

Pfizer

Ziprasidon HClmonohidrat

Ambalaj: 20 mgx56 kapsül

: : 40 mgx56 kapsül

: : 60 mgx56kapsül

: : 80 mgx56 kapsül.

Endikasyon: Şizofreni ve ilişkili psikozların tedavisiilepsikotik özellikleri olan ya da olmayan bipolarbozukluklarda görülen akut manik veya mikst epizodların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Ziprasidona karşı aşırı duyarlığı olduğu bilinenhastalarda kullanılmamalıdır. QT aralığında uzama olduğu bilinen hastalarda,konjenital uzun QT sendromu, yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü,dekompanse kalp yetmezliği, sınıf IA ve sınıf III antiaritmik ilaçlarla tedaviedilen aritmilerde kontrendikedir. QT aralığını uzatan ilaçlarla beraberkullanılmamalıdır: Sınıf IA ve sınıf III antiaritmikler, arsenik trioksit,halofantrin, levometadil asetat, mezoridazin, tiyoridazin, pimozid,sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, dolasetron mesilat, meflokin,sertindol veya sisaprid.

Uyarılar: Ziprasidon QT aralığında doza bağlı hafiforta derecelibir uzamaya neden olur. Dolayısıyla QT aralığını uzattığı bilinen ilaçlarlaberaber verilmemelidir. Belirgin bradikardisi olan hastalarda dikkat edilmesiönerilir. Hipokalemi ve hipomagnezemi gibi elektrolit bozuklukları malignaritmi riskini artırır ve ziprasidon tedavisine başlanmadan öncedüzeltilmelidir. Stabil kardiyak rahatsızlığı olan hastalar tedavi edilecekse,tedaviye başlamadan önce bir EKG incelemesi düşünülmelidir. Palpitasyon, başdönmesi, senkop ve nöbet gibi kardiyak semptomlar gelişirse, malign kardiyakaritmi olasılığı düşünülmelidir ve EKG’yi de içeren bir kardiyak değerlendirmeyapılmalıdır. Tardif diskinezi belirti ve semptomları görülür ise dozazaltılması veya ilacın bırakılması düşünülmelidir. Nöbet hikayesi olanhastaların tedavisinde dikkatli olunması önerilir. Ciddi karaciğer yetmezliğiolan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.Gebelik döneminde tavsiye edilmez. Emziren annelerdekullanıldığında emzirme ya da ilaç kesilmelidir. Ziprasidon somnolansa nedenolabilir ve araç ve makine kullanma yetisini etkileyebilir.

Yan Etkileri: En sık gözlenen yan etki somnolansolmuştur. Asteni, baş ağrısı, kabızlık, ağız kuruluğu, dispepsi, salivasyondaartış, bulantı, kusma, ajitasyon, akatizi, baş dönmesi, distoni, ekstrapiramidalsendrom, hipertoni, tremor, anormal görüş gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Ziprasidon, QT aralığını uzatanilaçlarla birlikte verilmemelidir. Ziprasidon diğer santral etkili ajanlar vealkol ile beraber kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.

Doz Önerisi: Şizofreninin akut tedavisinde yetişkinler içintavsiye edilen doz yemeklerle birlikte günde iki defa 40 mg’dır. Bireyselklinik duruma göre maksimum günde iki defa 80 mg’ye kadar artırılabilir.Gerekliyse tavsiye edilen maksimum günlük doza en erken tedavinin 3. günündeulaşılabilir. İdame tedavisinde hastalara en düşük etkin doz verilmelidir, çoğuvakada günde 2 defa 20 mg yeterli olabilir. Bipolar mani tedavisinde tavsiyeedilenbaşlangıç dozu yemeklerlebirlikte günde iki kez 40 mg’dir. İkinci günde günde iki kez olmak kaydı iledoz 60 veya 80 mg’ye çıkarılmalı, takip eden günlerde etkinlik ve toleransabağlı olarak günde iki defa 40-80 mg arasında kullanılır.

<

Metpamid

Ampul Yeni İlaç Metoklopramid Ambalaj: 10 mg/2 mLx 5 ampul. Metpamid Oral Solüsyon Metoklopramid Ambalaj: 1 mg/mLx125 mL’lik şişe. Metpamid

Havilland

Deodorant Krem MedCare lHeksadekanol,loktadekanol, çinko oksit vs. Ambalaj: 50 mL’lik plastik tüp. Endikasyon: Antiperspirantetkilidir. Terdeki koku yapan bakterilere karşı kullanılır.

Entocort

Enema Hazırlamak İçin Dispersibl Tablet AstraZeneca Budezonid 2.3 mg Ambalaj: Rektal uygulama için hazırlamaküzere, 7 adet hızlı çözünen tablet ve
Geotril

Pomat İ.E.Ulagay OksitetrasiklinHCI 30 mg, polimiksin B sülfat 10.000 İÜ Ambalaj: 20 g’lik tüp. Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu pyoderma, püstüler dermatit

Talcid

Süspansiyon Bayer Hidrotalsid Ambalaj: 500 mg/5 mLx200 mL’lik şişe. Talcid Çiğneme Tableti Hidrotalsid Ambalaj: 500 mgx40 Tablet : : 1

Avonex

Flakon Gen İlaç İnterferonb1a 6 milyonIU (30mg) Ambalaj: Tek dozluk 4 Flakon, çözme için önceden doldurulmuşşırınga ve 2 iğne. Endikasyon:
Sanpa

Tablet Bilim Aspartam Ambalaj: 10 mgx100, 300 ve 500 tablet : : 20mgx100 ve 200 Tablet. Eşdeğeri: Demi Canderel Tablet:

Nötras

Tablet Liba Asetilsalisilikasit Ambalaj: 450 mgx20 tablet. Endikasyon: İltihabidurumlarda, örneğin akut ve kronik romatizmal hastalıklarda; ağrılarda,örneğin baş ve diş ağrısı,

İmpetex

krem Roche Diflukortolon valerat1 mg, klorkinaldol 10 mg/g Ambalaj: 10 g’lik tüp. Endikasyon: Topikalkortikosteroid tedavisine yanıt veren bakteri ve/veya mantarlarlaenfekte

Umca

Solüsyon Abdi İbrahim Pelargonium sidoidesKökü Sıvı Ekstresi 80 g/100 g Ambalaj: 50 mL’lik kendinden damlalıklı cam şişe. Endikasyon: Akut vekronik

Trental

Ampul SanofiAventis Pentoksifilin Ambalaj: 100 mg/5 mLx5 ampul. Eşdeğeri: TrentilinAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(Berksam);VasoplanAmpul: 100 mg/5 mLx5 ampul(Mustafa Nevzat). Trental

Coumadin

Tablet Eczacıbaşı Varfarin sodyum Ambalaj: 5 mgx25 Tablet : : 10 mgx25 tablet. Endikasyon: Venöztrombozun profilaksi ve tedavisinde, embolik olaylarla

Nerox-B

Film Tablet Abdi İbrahim B1vitamini250 mg, B6vitamini 250 mg Ambalaj: 50 tablet. Eşdeğeri: Benexol Lak Tablet: 50 lakTablet(Roche);Bevitab Film Tablet:
Elocon

krem ScheringPlough Mometazon furoat‰1 Ambalaj: 30 g’lik ambalaj. Eşdeğeri: mfuro%0.1 Krem: 30 g krem(Orva). Elocon Losyon Mometazon furoat‰1 Ambalaj: 30

Pantogar

Kapsül Assos lSistin 20 mg,paminobenzoik asit 20 mg, keratin 20 mg, tıbbi maya 100 mg, tiamin monohidrat60 mg, kalsiyumdpantotenat 60

Rolan

Kapsül Nobel Mefenamik asit Ambalaj: 250 mgx20 Kapsül : : Fort Kapsül 500 mgx12 kapsül. Endikasyon: Hafif veorta şiddetteki kas

Klamaxin

Film Tablet İE Ulagay Klaritromisin Ambalaj: 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 500 mgx14tablet(Bilim);Deklarit Film Tablet: 500 mgx14 tablet(Deva);Klacid Film

Tetralet

Kapsül Fako Tetrasiklin HCl Ambalaj: 500 mgx16 kapsül. Eşdeğeri: TetraKapsül: 500 mgx16 kapsül(Mustafa Nevzat). Endikasyon: Duyarlı bakterilerinolduğu komplikasyonsuz üretral, endoservikal

Arcalion

Draje Servier Sulbutiamin Ambalaj: 200mgx30 draje. Endikasyon: Fiziksel asteni ile karakterize bazı fizikselve psişik inhibisyon durumlarının tedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon:

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir