Zimaks

Oral Süspansiyonİçin Toz

Bilim

Sefiksim

Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: SupraxPediyatrik Oral Süspansiyon: 100 mg/5mLx50 ve 100 mL(Eczacıbaşı).

Zimaks

Film Tablet

Sefiksim

Ambalaj: 400 mgx5 ve 10 tablet.

Eşdeğeri: SupraxTablet: 400 mgx5 ve 10 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı farenjit, tonsilit, orta kulak iltihabı,akut pnö-moni, akut ve kronik bronşit, akut sistit, sistoüretrit, akutkomplikeolmamış piyelonefritte endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlereaşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Başka ilaçlarakarşı aşırı duyarlı oldukları bilinenlerde sefiksim ihtiyatla kullanılmalıdır.Ö-zellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi birçaprazalerjenisite bilindiğinden, penisiline alerjik hastalardasefalosporin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kesin gerekmedikçegebe ve emzirenlerde sefiksim kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilenyan etkiler diyare ve feçes değişimleridir. Diyare orta ya da dahaağır derecede olabilir ve nadiren tedavinin kesilmesine yol açabilir.Daha seyrek raslanan yan etkiler arasında bulantı, abdominal ağrı,dispepsi, kusma ve gaz şişkinliği vardır.Seyrek olarak psö-domembranöz kolit bildirilmiştir.Baş ağrısı, baş dönmesi, deri dö-küntüleri, pruritus, ürtiker, ateşve eklem ağrıları türünde alerjiler gözlenmiştir.Trombositopeni, lö-kopeni ve eozinofilibildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Sefalosporintürü antibiyotiklerin kullanımı sırasında direkt Coombs testininyalancı pozitif sonuç verebileceği bildirildiğinden, Coombs testininpozitif olduğu durumlarda, bunun ilaç etkileşimine bağlı olabileceğidikkate alınmalıdır.

Doz Önerisi: Besinlerle birlikte alınması emilimini fazla etkilemez.Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardaki standart doz günde 400 mg’dir.Bir kerede tek doz halinde veya 12 saat arayla iki eşit doz halinde alınabilir.Komplike olmamış idrar yolu enfeksiyonlarında günde 200 mg’lik tek dozyeterlidir. Yaşlı hastalarda erişkinler için önerilen doz uygulanır. 2 yaşınakadar olan çocuklar için günde 8 mg/kg önerilir. Bu doz bir kerede veya 12 saatarayla iki eşit doz halinde verilebilir. 2-4 yaş arasında günde 5 mL. 5-8 yaşarasında günde 10 mL. 9-12 yaş arasında günde 15 mL. 50 kg’den veya 12yaşından büyüklerde erişkin dozu uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir