Zimaks

Oral Süspansiyonİçin Toz

Bilim

Sefiksim

Ambalaj: 100 mg/5 mLx50 ve 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: SupraxPediyatrik Oral Süspansiyon: 100 mg/5mLx50 ve 100 mL(Eczacıbaşı).

Zimaks

Film Tablet

Sefiksim

Ambalaj: 400 mgx5 ve 10 tablet.

Eşdeğeri: SupraxTablet: 400 mgx5 ve 10 tablet(Eczacıbaşı).

Endikasyon: Duyarlımikroorganizmaların yol açtığı farenjit, tonsilit, orta kulak iltihabı,akut pnö-moni, akut ve kronik bronşit, akut sistit, sistoüretrit, akutkomplikeolmamış piyelonefritte endikedir.

Kontra Endikasyon: Sefalosporinlereaşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar: Başka ilaçlarakarşı aşırı duyarlı oldukları bilinenlerde sefiksim ihtiyatla kullanılmalıdır.Ö-zellikle penisilinlerle sefalosporinler arasında kısmi birçaprazalerjenisite bilindiğinden, penisiline alerjik hastalardasefalosporin kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Kesin gerekmedikçegebe ve emzirenlerde sefiksim kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri: En sık bildirilenyan etkiler diyare ve feçes değişimleridir. Diyare orta ya da dahaağır derecede olabilir ve nadiren tedavinin kesilmesine yol açabilir.Daha seyrek raslanan yan etkiler arasında bulantı, abdominal ağrı,dispepsi, kusma ve gaz şişkinliği vardır.Seyrek olarak psö-domembranöz kolit bildirilmiştir.Baş ağrısı, baş dönmesi, deri dö-küntüleri, pruritus, ürtiker, ateşve eklem ağrıları türünde alerjiler gözlenmiştir.Trombositopeni, lö-kopeni ve eozinofilibildirilmiştir.

İlaç Etkileşimleri: Sefalosporintürü antibiyotiklerin kullanımı sırasında direkt Coombs testininyalancı pozitif sonuç verebileceği bildirildiğinden, Coombs testininpozitif olduğu durumlarda, bunun ilaç etkileşimine bağlı olabileceğidikkate alınmalıdır.

Doz Önerisi: Besinlerle birlikte alınması emilimini fazla etkilemez.Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardaki standart doz günde 400 mg’dir.Bir kerede tek doz halinde veya 12 saat arayla iki eşit doz halinde alınabilir.Komplike olmamış idrar yolu enfeksiyonlarında günde 200 mg’lik tek dozyeterlidir. Yaşlı hastalarda erişkinler için önerilen doz uygulanır. 2 yaşınakadar olan çocuklar için günde 8 mg/kg önerilir. Bu doz bir kerede veya 12 saatarayla iki eşit doz halinde verilebilir. 2-4 yaş arasında günde 5 mL. 5-8 yaşarasında günde 10 mL. 9-12 yaş arasında günde 15 mL. 50 kg’den veya 12yaşından büyüklerde erişkin dozu uygulanır.

<

Minulet

Draje Wyeth Etinilestradiol0.03 mg, gestoden 0.075 mg Ambalaj: 21 draje. Eşdeğeri: Ginera Draje: 21 draje(Schering). Endikasyon: Bu kombinasyonönerildiği şekilde uygulandığında,

Clexane

Kullanıma Hazır Enjektör SanofiAventis Enoksaparin Ambalaj: 20 mg/0.2 mLx2 enjektör : 40 mg/0.4 mLx2 enjektör : 60 mg/0.6 mLx2 enjektör

Triflucan

Enfüzyon IV Pfizer Flukonazol Ambalaj: 2 mg/mLx50 mL’lik şişe. Eşdeğeri: LumenFlakon IV: 2mg/mLx50 mL(Mustafa Nevzat). Triflucan Kapsül Flukonazol Ambalaj: 100
Zenapax IV

Enfüzyon Konsantresi Roche Daklizumab Ambalaj: 25mg/5 mLx1 ve 3 Flakon. Endikasyon: Renaltransplantasyon uygulanan hastalarda akut organ reddi profilaksisindeendikedir. Siklosporin ve

Candidin

Kapsül Toprak Flukonazol Ambalaj: 150 mgx2 Kapsül. Eşdeğeri: Flucan Kapsül: 150 mgx2 Kapsül(Pfizer);Fluzole Kapsül: 150 mgx2 kapsül (Biofarma);FunganKapsül: 150 mgx2

Melcam

MELCAM 15 MG 10 TABLET İlaç Firması : DEVA Etkin madde : meloksikam FORMÜLÜ: Her bir tablet 15 mg meloksikam

GynoTravogen

Ovül Schering İzokonazol nitrat Ambalaj: 600 mgx1 ovül ve 1 eldiven. Endikasyon: Vajinanınmantar enfeksiyonları (özellikleCandida’ya bağlı mantar enfeksiyonları)ve Grampozitif (stafilokoklar,
UnicapT

Draje Eczacıbaşı A vitamini 5.000İ.Ü, D3vitamini 500 İ.Ü, C vitamini 300 mg, B1vitamini10 mg, B2vitamini 10 mg, nikotinamid 100 mg,

Novade

Tablet Eczacıbaşı Repaglinid Ambalaj: 0.5 mgx90 tablet : : 1 mgx90 tablet : : 2 mgx90tablet. Eşdeğeri: NovoNormTablet: 0.5 mgx30

Duocid

Flakon IM Pfizer Ampisilin sodyum,sulbaktam sodyum Ambalaj: 250 mg (250 mg/125 mg)x1 Flakon ve 0.8 mL’lik ‰5 lidokainçö-zücü : :

Setron

Ampul Eczacıbaşı Granisetron HCl Ambalaj: 3 mg/3 mLx1 ve 5 ampul. Eşdeğeri: KytrilAmpul: 3 mg/3 mLx1 ve 5 ampul(Roche). Setron

Lansoprol

Mikropellet Kapsül Nobel Lansoprazol Ambalaj: 15 mgx28 Kapsül : : 30 mgx28 Kapsül. Eşdeğeri: AprazolMikropellet Kapsül: 30 mgx28Kapsül(Hüsnü Arsan);DegastrolMikropellet Kapsül:

NovoRapid

Flakon NovoNordisk İnsülin aspart Ambalaj: 1000U/10 mLx1 flakon. NovoRapid Penfill İnsülin aspart Ambalaj: 300U/3 mLx5 kartuş. Doz Önerisi: Kısa ürün

Lastet

Ampul Onko Etopozid Ambalaj: 100 mg/5 mLx1 ampul. Eşdeğeri: Etoposide Flakon: 100 mg/5 mLx1flakon(Atafarm);EtoposideTeva Flakon: 100 mg/5mLx1 flakon(Medİlaç);Vepesid Ampul: 100

Zeffix

Film Tablet GSK Lamivudin Ambalaj: 100mgx28 ve 84 tablet. Endikasyon: -Kronik hepatit B’li ve hepatitB virüs (HBV) replikasyonu kanıtlanan 16
Zovatin

Film Tablet Eczacıbaşı Simvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : 20 mgx30 tablet : 40 mgx30tablet. Endikasyon: Hiperlipidemi: Heterozigot familiyal hiperkolesterolemi

KoäteDVI

Flakon Biem Faktör -ViII Ambalaj: 250 IUx1 Flakon ve 5 mL’lik 1eritici, 1 transfer iğnesi, 1 filtre iğnesi ve uygulama

Klax

Film Tablet Toprak Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500 mgx14 tablet. Eşdeğeri: ClaricideFilm Tablet: 250 mgx14Tablet, 500 mgx14

Lodoz

Film Tablet Merck Bisoprolol fumarat 2.5mg, hidroklorotiyazid 6.25 mg Ambalaj: 30 tablet. Endikasyon: Hipertansiyontedavisinde endikedir. Kontra Endikasyon: Şiddetliastım ve kronik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir