Zinco

Gaz GidericiDamla

Berko

Rezene yağı 0.5 mg,anason yağı 3 mg, badem yağı 11 mg, elementel çinko 0.0033 mg/1 damla (0.04 mL)

Ambalaj: 30 mL’lik kendinden damlalıklı şişe.

Endikasyon: İçerdiği rezenenin bebeklerde ve küçük çocuklarda gazgiderici ve iştah artırıcı etkileri vardır. Anason iştah açar, hazmıkolaylaştırır, barsak gazlarının oluşmasını önler ve sakinleştirici etkigösterir. Badem yağının kabızlık giderici etkisi vardır. Çinko çocuklarda iştahaçar, sağlıklı büyüme ve gelişmeye yardımcı olur.Vitamini C bağışıklık sisteminigüçlendirir.

Uyarılar: Bilinen bir yan etkisi yoktur. Diğerilaçlarla ve maddelerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Doz Önerisi: Günde 3 kez 4 damla bebeklerin her çeşit yiyeceğinekarıştırılarak kullanılabilir.

Zinco

Kapsül

Berko

Çinko

Ambalaj: 50 mgx40 kapsül.

Zinco

Şurup

Çinko

Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Endikasyon: Akrodermatitis enteropathica, diyare, protein enerjimalnütrisyonu (PEM), Wilson hastalığı, pika, iyileşmeyen ülserler ve çinkoeksikliğinin giderilmesinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bilinenbir kontrendikasyonu olmamakla birlikte, çinko sülfata duyarlığı olanlarkullanmamalıdır.

Uyarılar: Çinko tuzları penisilin türevleri ile birliktealınmamalıdır.Gebe ve emziren anneler doktor kontrolü altındakullanabilir. Yapılan çalışmalar sonunda gebelerde, Zn2+ gereksiniminin arttığıanlaşılmıştır.

Yan Etkileri: Çinkosülfatın yüksek dozlarla alınımı midebağırsak şikayetleri oluşturabilir. 0.6-2g dozunda kusma görülebilir. Tansiyon düşüklüğü, nabız atışında düzensizlik,sol karıncığın çalışmasında düzensizlik, potasyum eksikliğindeelektrokardiyografik olarak ortaya çıkabilir.

İlaç Etkileşimleri: Çinko sülfat tetrasiklinler ileşelat teşkil edeceğinden, birlikte kullanılmamalıdır. Demir preparatları çinkosülfatın biyoyararlanımını azaltmaktadır. Penisilamin ile birlikte alındığındapenisilaminin etkisini azaltabilir.

Doz Önerisi: Zinco Kapsül: Günlük doz günde birkapsüldür. Acrodermatitis Enteropathicalı insanlarda günde 2-3 kapsül, wilsonhastalarında ise günde 3 kapsül alınması önerilir. 12 yaşın altındakiçocuklarda kullanılmaz. Yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.Zinco Şurup: 0-5 yaş 5-10 mg (1/3-2/3ölçek/gün), 6-14 yaş 10-15 mg (2/3-1 ölçek/gün),yetişkinlerde 15-30 mg (1-2ölçekgün), gebelerde 20 mg (1 1/3 ölçek/gün), emzirenlerde 30 mg (2ölçek/gün), diyare 30 mg (2 ölçek/gün), akrodermatitis enteropathica 45 mg (3ölçek/gün), Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM) 30 mg (2 ölçek/gün), Wilson’luçocuklar 1-5 yaş 45 mg (3 ölçek/gün), 6-15 yaş 75 mg (5 ölçek/gün).

ZincoC

Şurup

Berko

Çinko 5 mg, C vitamini30 mg/5 mL

Ambalaj: 100 mL.

ZincoC

Tablet

Çinko, C vitamini (heriki formda 30 mg)

Ambalaj: 15 mgx30 tablet

: : 25 mgx90 tablet.

Endikasyon: Akrodermatitis enteropathica, diyare, protein enerjimalnütrisyonu (PEM), Wilson hastalığı, pika, iyileşmeyen yaralar ve çinkoeksikliğinin giderilmesinde kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bilinenbir kontrendikasyonu olmamakla birlikte çinko sülfata duyarlığı olanlarkullanmamalıdır.

Uyarılar: Çinko tuzları penisilin türevleri ile birliktealınmamalıdır. Çinko sülfatın yüksek dozlarla alınımı midebağırsak şikayetlerioluşturabilir.0.6-2 g dozunda kusma görülebilir. Tansiyon düşüklüğü,nabız atışında düzensizlik, sol karıncığın çalışmasında düzensizlik, potasyumeksikliğinde elektrokardiyografik olarak ortaya çıkabilir. Gebe ve emzirenannelerde doktor kontrolünde kullanılması önerilir.

İlaç Etkileşimleri: Çinko sülfat tetrasiklinlerle şelat oluşturacağından,birlikte kullanılmamalıdır. Uygun oranlarda (demir/çinko oranları 1/1 veya2.5/1 arasında ) alındığında demir preparatları çinko sülfatınbiyoyararlanımını etkilememektedir. Penisilamin ile birlikte alındığındapenisilaminin etkisini azaltabilir.

Doz Önerisi: ZincoC Şurup: 0-1 yaş 2.5 mg (½ ölçek),1-3 yaş 5 mg (1 ölçek), 3-6 yaş 7.5 mg (1 ½ ölçek), 6-10 yaş 10 mg (2 ölçek),Diyare 30 mg (6 ölçek/gün), Akrodermatitis Enteropathica 45 mg (9ölçek/gün), Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM) 30 mg (6 ölçek/gün),Wilson’lu çocuklar 1-5 yaş 45 mg (9 ölçek/gün).

Doz Önerisi: ZincoC Tablet: Günlük doz, yetişkinlerde15-20 mg, gebelerde 25 mg, emzirenlerde 30 mg, diyare 30-60 mg, soğuk algınlığı75 mg, Akrodermatitis Enteropathica 45 mg, Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM) 30 mg,Wilson’lu çocuklar: 6-15 yaş 75 mg , >16 yaş: 150 mg.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir