Zoprotec

Film Tablet

İE Ulagay

Zofenopril kalsiyum

Ambalaj: 30 mgx14 ve 28 tablet.

Endikasyon: Hafif veorta derecede esansiyel hipertansiyon tedavisinde ve hemodinamik olarak stabil,kalp yetmezliği belirti ve semptomları olan akut miyokard enfarktüslühastaların tedavisinde endikedir.

Kontra Endikasyon: Zofenoprilkalsiyum veya diğer ACE inhibitörlerine aşırı duyarlılığı olanlarda, daha önceACE inhibitörü tedavisine bağlı anjionörotik ödem hikayesi olanlarda,kalıtımsal/idiyopatik anjiyonörotik ödem, şiddetli karaciğer bozukluğu,gebelik, laktasyon döneminde, etkin olarak kontrasepsiyon uygulayanlardışındaki doğurgan dönemdeki kadınlarda, bilateral renal arter stenozu veya tekböbreklilerde unilateral renal arter stenozu.

Uyarılar: Özellikle ilk dozdan sonra kan basıncında belirgin birdüşmeye neden olabilir. Renovasküler hipertansiyonlu ve önceden varolanbilateral renal arter stenozu veya tek böbreklilerde tek böbreğe giden arterdestenozu olan hastaların ACE inhibitörleriyle tedavisi sırasında şiddetlihipotansiyon riskinde artma vardır. Ender olarak, ACE inhibitörü kullananlarda,desensitizasyon sırasında veya böcek sokmasından sonra hayatı tehdit edenanafilaktik reaksiyonlar yaşadıkları bildirilmiştir. Yüz, ekstremiteler,dudaklar, mukoz membranlar, dil, glotis ve/veya larenksin anjiyoödemi, ACE inhibitörü kullanan hastalarda oluşabilir ve en sık tedavinin ilk haftalarında ortayaçıkar.Zoprotectedavisi sırasında,Zoprotec’inkesilmesiyle kaybolan, kuru ve üretken olmayan bir öksürük oluşabilir. ACEinhibitörleri, genel cerrahi girişimler veya anestezi sırasında hastalardahipotansiyon veya hatta hipotansif şoka yol açabilirler. Araç veya makinekullanırken bazan baş dönmesi, uyuklama ve yorgunluk hissinin oluşabileceğidikkate alınmalıdır.

Yan Etkileri: Başdönmesi, yorgunluk, baş ağrısı, öksürük, bulantı/kusma ve ender olarak, raş,kas krampları, güçsüzlük görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Potasyumtutucu diüretikler veya potasyum suplemanları, trombolitik ajanlar,diüretikler, lityum, anestezik tıbbi ürünler, narkotik ilaçlar/antipsikotikler,antihipertansif ajanlar, simetidin, siklosporin, allopurinol, insülin veya oralhipoglisemik ajanlar, yüksekakış diyaliz membranlarıyla hemodiyaliz,sitostatik veya immunosupresif ajanlar, sistemik kortikosteroidler veyaprokainamid ile kombinasyonu önerilmez. Steroid olmayan antienflamatuvar,sempatomimetikler, alkol ile kombinasyonu dikkat gerektirir.

Doz Önerisi: Yemeklerden önce, sonra veya yemeklerle birliktealınabilir. Dozlama hastanın terapötik cevabına göre titre edilmelidir. Hacimveya tuz deplesyonu olmayan hastalara tedaviye günde bir kez 15 mg ilebaşlanmalı ve optimal kan basıncı kontrolü sağlanıncaya kadar yukarıya doğrutitre edilmelidir. Olağan etkin doz günde bir kez 30 mg’dir. Maksimum doz, birveya ikiye bölünmüş dozlarda günde 60 mg’dir.

<

Celoftal Surgical

İntraoküler Solüsyon Alcon Hidroksipropilmetilselüloz %2 Ambalaj: 1.5 mL’lik kullanıma hazır steril enjektörde, özel kanülüile birlikte. Endikasyon: Önsegmenti ilgilendiren intraoküler lens

DiyetTat

Efervesan Tablet Eczacıbaşı Aspartam Ambalaj: 18 mgx150 ve 400 tablet. Endikasyon: Şekerlidiyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayı önleme kürleri gibişeker kullanılması

Dicetel

Film Tablet Dr. F.Frik Pinaverium bromür Ambalaj: 50 mgx40 film tablet. Endikasyon: İrritablkolon sendromu, spastik kolon, mukuslu kolitis ve bunların
Ator

Film Tablet Sanovel Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 Tablet : : 20 mgx30 Tablet : : 40 mgx30tablet. Eşdeğeri: Kolestor Film

Lipitor

Film Tablet Pfizer Atorvastatin Ambalaj: 10 mgx30 tablet : : 20 mgx30 tablet : : 40 mgx30tablet : : 80

Cirkulin

Enterik Draje Münir Şahin Kurutulmuş sarımsaktozu 66 mg Ambalaj: 100 draje. Endikasyon: Hipertansiyondaprofilaktik ve spesifik tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Yan

Radyocodin

Şurup Radyum Gliseril gayakolat100 mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, efedrin 15 mg Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığı, gripten
Plegisol

Solüsyon Abbott Kalsiyum klorür dihidrat17.6 mg, magnezyum klorür heksahidrat 325.3 mg, potasyum klorür 119.3mg, sodyum klorür 643 mg/100 mL Ambalaj:

Glumikron

Tablet Berksam gliklazid Ambalaj: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet. Eşdeğeri: BetanormTablet: 80 mgx20, 60 ve 100 tablet(aris);DiamicronTablet: 80 mgx20,

Diprospan

Ampul ScheringPlough Betametazon dipropionat6.43 mg, betametazon sodyum fosfat 2.63 mg/ml Ambalaj: 1 mL’lik Ampul. Endikasyon: Kortikosteroidtedavisini gerektiren çeşitli hastalıklarda kullanılır.

Dolphin

Film Tablet Sanovel Diflunisal Ambalaj: 500mgx10 tablet. Endikasyon: Hafif ve orta şiddette ağrılarla(diş, çene ve KBB ameliyatları dahil tüm ameliyatlar

Drapolene

Pişik Kremi GSK Benzalkonyum klorür%0.01, setrimid %0.2, beyaz yumuşak parafin, lanolin, setil alkol Ambalaj: 50 g, 100 g ve 200

Nipidol

Tablet Biofarma Amlodipin Ambalaj: 5 mgx20 Tablet : : 10 mgx20 tablet. Eşdeğeri: AmlodisTablet: 5 mgx20 Tablet, 10 mgx20tablet(Eczacıbaşı);Amlovas Tablet:

Saizen 4 IU

Flakon Serono Rekombinant somatropin(rhGH) Ambalaj: 4 IUx1 Flakon ve 1 çö-zücü ampul. Eşdeğeri: Humatrope Flakon: 4 IUx1Flakon(Lilly);ZomactonFlakon: 4 IUx1 Flakon(ErKim).

Proxacin

Film Tablet Fako Siprofloksasin Ambalaj: 500 mgx14 Tablet : : 750 mgx14 tablet. Eşdeğeri: CiflosinFilm Tablet: 750 mgx14tablet(Deva);Ciprasid Film Tablet:
PuriNethol

Tablet GSK Merkaptopürin Ambalaj: 50 mgx25 Tablet. Eşdeğeri: MercaptopurinTablet: 50 mgx25 tablet(Atafarm). Endikasyon: Akut lö-semitedavisinde endikedir. Remisyon indüksiyonunda yararlıdır veakut

Maltofer

Oral Solüsyon Abdi İbrahim Demir III hidroksidpolimaltoz kompleksi Ambalaj: 100 mg/5 mLx10 Flakon. Endikasyon: Özellikledemir eksikliği anemisi başta olmak üzere

Havilland

Deodorant Krem MedCare lHeksadekanol,loktadekanol, çinko oksit vs. Ambalaj: 50 mL’lik plastik tüp. Endikasyon: Antiperspirantetkilidir. Terdeki koku yapan bakterilere karşı kullanılır.

Klacid

Flakon IV Abbott Klaritromisin Ambalaj: -500 mg/30 mLx1 Flakon. Klacid Film Tablet Klaritromisin Ambalaj: 250 mgx14 Tablet : : 500

Stablon

Film Tablet Servier Tianeptin sodyum Ambalaj: 12.5 mgx60 film tablet. Endikasyon: Nevrotikve reaksiyonel depresif durumların; somatik, özellikle dijestifyakınmalarla seyreden anksiyodepresif

Calcium“Picken”

Ampul Adeka Kalsiyum glukonatlevulinat%10 Ambalaj: 10mLx5 ampul. Endikasyon: Değişikkaynaklı osteoporozlarda (postmenopozal, yaşlılık, kortikosteroidkullanımına bağlı, gastrektomi veya hareketsizlik sonucu) sıklıklatamamlayıcı tedaviyle

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir