Zyban

Yavaş Salımlı Film Tablet

GSK

Bupropiyon HCl

Ambalaj: 150 mgx60 tablet.

Endikasyon: Nikotin bağımlılığı tedavisinde sigarayı bırakmayayardımcı olarak kullanılır.

Kontra Endikasyon: Bupropiyona karşı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.Nöbetbozukluğu olan hastalarda kontrendikedir. Halen veya öncesinde bulimia veyaanoreksia nervoza teşhisi bulunan hastalarda kontrendikedir. Bupropiyon veMAO inhibitörlerinin birlikte kullanımı kontrendikedir. MAOI’lerininbırakılması ile bupropiyon tedavisine başlanması arasından en az 14 güngeçmelidir.

Uyarılar: Karaciğeryetmezliği olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır ve hafif ve orta şiddetlihepatik sirozu olan hastalarda doz sıklığının azaltılması düşünülmelidir.Böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi düşük dozda başlatılmalıdır.Gebelikte kullanımı ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olanolası riskinden büyük ise düşünülmelidir. Bupropiyon ve metabolitleri annesütü ile atılır. Bu nedenle annelerin bupropiyon alırken emzirmemesiönerilmelidir. Bupropiyon karar veya motor ve kavrama becerisi gerektirenişleri yerine getirme kabiliyetini etkile-yebildiğinden, hastalar, taşıtve makine kullanmadan önce dikkatli olmalıdır.

Yan Etkileri: Ateş, göğüsağrısı, asteni, taşikardi, vazodilatasyon, hipertansiyon, postüral hipotan—siyon,ateş basması, senkop, nöbetler, uykusuzluk, tremor, konsantrasyon bozukluğu,baş ağrısı, baş dönmesi, depresyon, konfüz-yon, halüsinasyon, ajitasyon, endişe,irritabilite, aşırı kızgınlık ve gerçek–lerden uzaklaşma, anoreksia, ağızkuruluğu, bulantı ve kusma dahil gastrointestinal bozukluk, abdominal ağrı vekabızlık, deri döküntüsü, pruritus, terleme görülebilir. Aşırı duyarlıkreaksiyonlarının şiddeti ürtikerden anjiyoödem, dispne/bronkospazm ve nadirenanafilaktik şoka kadar değişebilir.

İlaç Etkileşimleri: Orfenadrin,siklofosfamid, ifosfamid ile birlikte uygulanacaksa dikkatli olunmalıdır.Belirli beta blokerler, antiaritmikler, SSRI, TCA ve antipsikotiklerlekombine tedavide beraberinde kullanılan ilaç en düşük doz sınırındanbaşlanmalıdır. Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ile birlikte uygulanmasıklinik aktivitesini etkileyebilir. Levodopa veya amantadin alan hastalaraberaberinde bupropiyon uygulaması dikkatle yapılmalıdır.

Doz Önerisi: Tedaviye hasta halen sigara içerkenbaşlanması önerilir ve ‘hedef sigarayı bırakma tarihi’Zybanile tedavinin ilk iki haftası içine,tercihen ikinci haftasına konur. Başlangıç dozu ilk üç gün için günde bir kezalınan 150 mg’dir, daha sonra doz günde iki kez 150 mg’ye artırılır. Birbiriniizleyen dozların arasında en az 8 saatlik ara olmalıdır. Maksimum tek doz 150mg’yi aşmamalıdır ve toplam günlük doz 300 mg’yi aşmamalıdır. Hastalar en az 7hafta tedavi edilmelidir.

<

Megadyn

Film Tablet Abdi İbrahim A vitamini 10.000IU, B1vitamini 20 mg, B2vitamini 5 mg, Kalsiyumpantotenat 11.6 mg, B6vitamini 10 mg, B12vitamini0.005

Amoksilav BİD

Film Tablet İlsan Amoksisilin trihidrat,potasyum klavulanat Ambalaj: 625 mg (500+125 mg)x10 tablet : : 1 g(875+125 mg)x10 Tablet. Eşdeğeri: AmoklavinBİD

Aspartil

Tablet Münir Şahin Aspartam Ambalaj: 20mgx100 tablet. Eşdeğeri: 20 mgx100 tablet(Atabay). Endikasyon: Şekerli diyabet hastalığı, zayıflama ve şişmanlamayıönleme kürleri gibi
Dilatrend

Tablet Roche Karvedilol Ambalaj: 6.25mgx30 tablet : 12.5 mgx30tablet : 25 mgx30tablet. Endikasyon: Hipertansiyon,koroner kalp hastalığı; iskemik ya da iskemik

Silverdin

Krem Deva Gümüş sülfadiazin Ambalaj: 10 mg/gx40 g ve 400 g’lik ambalaj. Eşdeğeri: SilvadiazinKrem: 10 mg/gx40 g(Toprak);SilvamedKrem: 10 mg/gx40 g(Koçak).

Andraxan

Tablet Onko flutamid Ambalaj: 250 mgx30 ve 84 tablet. Endikasyon: Daha önce tedavi edilmemiş veya hormonal tedaviyeyanıt vermemiş veya refrakter
Alergoftal

Göz Damlası Alcon Nafazolin HCl 0.25mg, antazolin fosfat 5 mg/ml Ambalaj: 10 mL’lik şişe. Endikasyon: Okülerirritasyon ya da konjesyon ile

Purinol

Efervesan Granül Yeni İlaç Metenamin 250 mg,metenamin anhidrometilensitrat 615 mg/ölçek Ambalaj: 70 g’lik ambalaj. Endikasyon: Özellikleuzun süreli tedavi gerektiren pyelonefrit,

Clozol

Pomat İlsan Klotrimazol Ambalaj: 30 mg/gxg’lik tüp. Endikasyon: Dermatofitler,mayalar, küfler, vb.ne karşı in vitro ve in vivo olarak geniş spektrumluantimikotik

Osalen

Tablet Eczacıbaşı Alendronat : : 70mgx4 tablet. Eşdeğeri: Andante Tablet: 10 mgx28tablet(Sanovel);FosamaxTablet: 10 mgx28 tabletErkeklerde osteoporoztedavisi: Önerilendoz, haftada bir kez

Dermovate

krem GSK Klobetazol 17-propionat‰0.5 Ambalaj: 25 g’lik tüp. Dermovate Merhem Klobetazol 17-propionat‰0.5 Ambalaj: 25 g’lik tüp. Eşdeğeri: PsodermMerhem: %0.05×25 g(İlsan);PsovateMerhem:

Maksipor

Film Tablet Fako Sefaleksin monohidrat Ambalaj: 500 mgx16 Tablet : : 1 gx10 tablet. Eşdeğeri: SefFilm Tablet: 500 mgx16tablet(Mustafa Nevzat).

Rulid

Film Tablet SanofiAventis Roksitromisin Ambalaj: 150 mgx10 film Tablet : : 300 mgx7 film tablet. Eşdeğeri: RemoraFilm Tablet: 150 mgx10tablet(Nobel);Ritosin

Siyafen

Tablet Günsa İbuprofen Ambalaj: 400 mgx30 ve 100 tablet. Eşdeğeri: ArtrilDraje: 400 mgx30 draje(Eczacıbaşı);Biophen Draje: 400 mgx30ve 100 draje(İlsan);Brufen Draje:
Nesgarin

Solüsyon Yeni İlaç Benzoik asit 250 mg,sodyum florür 100 mg, setilpiridinyum klorür 100 mg, mentol 160 mg, metilsalisilat 50 mg,

Tantum

Draje Çınay Benzidamin HC Ambalaj: 50 mgx20 draje. Eşdeğeri: BenzidanFilm Tablet: 50 mgx20tablet(Deva);TanflexDraje: 50 mgx20 draje(Abdiİbrahim). Endikasyon: İltihaplı doku ameliyatları;

Radyocodin

Şurup Radyum Gliseril gayakolat100 mg, dekstrometorfan HBr 15 mg, efedrin 15 mg Ambalaj: 100 mL’lik şişe. Endikasyon: Soğuk algınlığı, gripten

Rifcap

Kapsül Koçak Rifampisin Ambalaj: 150 mgx16 Kapsül : : 300 mgx16 ve 60 kapsül. Eşdeğeri: RifadinKapsül: 150 mgx16 Kapsül, 300mgx16

Betnovate

Krem GSK Betametazon 17-valerat‰1 Ambalaj: 15 g’lik tüp. Eşdeğeri: CelestodermV Krem: %0.1×15 g(ScheringPlough). Betnovate Losyon Betametazon 17-valerat‰1 Ambalaj: 20 cc’lik

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir